Danuta Kazaniecka
Krystyna Hałun

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

LIPIEC

2.07.2004 r. - w Galerii Stary Ratusz zaprezentowano wystawę 29-ciu karykaturzystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Karykatury ph. "Euro-Unii-Fikacja". Wystawa prezentowana była w Toruniu, Włocławku i Chojnicach pomysłodawcą jest Jerzy Czapiewski. Honorowo udostępniona przez Galerię Humoru i Satyry "Na drabinie".

SIERPIEŃ

6.08.2004 r. - w Galerii Stary Ratusz zaprezentowano dwie wystawy fotografii - "Kolorowe mikroświaty" W. Bronakowskiego i "Świat portretu i mody" P. Staszaka.

10.08.2004 r. - w galerii "W Piwnicy" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie otwarto wystawę "Sztuka konserwacji opraw książkowych" ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, na której prezentowano fotogramy przedstawiające efekty pracy konserwatorów i najcenniejsze zabytki piśmiennictwa, m.in. Sakramentarz tyniecki, Psałterz wilanowski, Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański.

27.08.2004 r. - Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę w konkursie MODERNIZACJA ROKU 2003 za remont i modernizację Starego Ratusza w kategorii "Obiekty Kultury, Sportu i Rekreacji". Konkurs "Modernizacja roku 2003" organizowany jest przez Targi Pomorskie przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. W tym roku odbyła się jego ósma edycja. Patronat nad imprezą sprawują prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, główny inspektor nadzoru budowlanego i generalny konserwator zabytków.

WRZESIEŃ

2.09.2004 r. - uroczyste otwarcie "Planety 11" - biblioteki multimedialnej, która powstała jako wynik współpracy kooperacyjnej Miasta Olsztyn, Fundacji Bertelsmanna i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zbiory biblioteki zawierają książki, płyty DVD, płyty CD z muzyką i grami komputerowymi, kasety VHS. Oprócz klasyki, można wypożyczyć nowości, które dopiero wchodzą na rynek. Na zakup najnowszych gier, filmów, płyt muzycznych i książek zaplanowano do końca 2007 roku 100 tys. EURO. Podobne biblioteki działają we Wrocławiu, Dreźnie, Los Angeles, Helsinkach i Singapurze.

10.09.2004 r. - w Galerii Stary Ratusz odbył się wernisaż prac malarki i ilustratorki Anny Skurpskiej-Ekes.

17.09.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie gościła dyrektorów znaczących bibliotek rosyjskich oraz przedstawicieli rosyjskiego bibliotekoznawstwa akademickiego, którym towarzyszyli pracownicy starostwa węgorzewskiego. Przyjechali oni zapoznać się z olsztyńskimi bibliotekami w ramach Międzynarodowej Bibliotecznej Szkoły Filozofii, której zajęcia odbywały się w Czerniachowsku i Kaliningradzie. Celem szkoły jest określenie filozoficznych podstaw rozwoju bibliotek w czasie epoki informacji jako centralnego ogniwa komunikacji społeczno-informacyjnej i przekazanie uzyskanej wiedzy do profesjonalnego opracowania i wykorzystania. Przedstawiciele WBP zostali zaproszeni do udziału w pracach Międzynarodowej Bibliotecznej Szkoły Filozofii w 2005 r.

21.09.04 r. - Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, na konferencji ph. "Biblioteki w Europie - nowe możliwości" zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie wygłosił referat na temat "Współpraca zagraniczna bibliotek na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie".

PAŹDZIERNIK

1.10.2004 r. - Halina Bieniewska objęła stanowisko kierownika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie.

2.10.2004 r. - w "Planecie 11" zorganizowano spotkanie autorskie z Tomaszem Kardaczem połączone z promocją jego nowej książki "Lato w Swarogach".

6.10.2004 r. - w sali konferencyjnej WBP w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników bibliotek dziecięcych i oddziałów dla dzieci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawowe punkty programu to m. in.:

6.10.2004 r. - w "Planecie11" odbyło się spotkanie z Martą Fox oraz multimedialny pokaz poświęcony książce Magda.doc.

7.10.2004 r. - Studencka Agencja Fotograficzna wystawa "Jamnik", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Pracownia Wydawnicza "EISet" zorganizowali wernisaż wystawy i kolaudację albumu "35 lat w obiektywie". Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" to jedna z najlepszych studenckich agencji fotograficznych w Polsce. Przez "Jamnika" przewinęło się ponad dwustu pasjonatów fotografii. Album "35 lat w obiektywie" to kalejdoskop wydarzeń z ostatnich trzydziestu pięciu lat, dla obecnych i przyszłych studentów atrakcyjna lekcja historii a dla absolwentów i profesorów źródło wspomnień.

8.10.2004 r. - w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid w Elblągu Andrzej Ryński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zainaugurował Rok Kulturalny 2004/2005. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną reprezentowali; Andrzej Marcinkiewicz, Wiesława Borkowska-Nichthauser, Renata Pietrulewicz, Magdalena Strzyż. Podczas uroczystości zaprezentowano instytucje, ośrodki kultury i organizacje pozarządowe z regionu; wręczono doroczne Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury za rok 2003, Odznak "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Statuetek PARTNER 2004. W części artystycznej wysłuchano koncertu "I mnie w opiece swej miej" w reżyserii Jerzego Satanowskiego, autorskiego projektu CKiWM Światowid "Podróże z pieśnią. Wertyński, Okudżawa".

14-15.10.2004 r. - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Piotr Żuchowski, Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Janusz Nowiński - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu uczestniczyli w Krakowie w III Międzynarodowym Kongresie KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA "Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów UE" zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Stowarzyszenie Instytut Sztuki pod patronatem Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Kongres Kultura-Gospodarka-Media, zainicjowany przez Ministra Kultury trzy lata temu, jest jednym z największych i najbardziej cenionych forów wymiany poglądów środowisk nauki, kultury, mediów i biznesu na temat funkcjonowania i rozwoju kultury.

17.10.2004 r. - Hieronim Skurpski, nestor olsztyńskich plastyków, honorowy obywatel Olsztyna, artysta malarz, rysownik, grafik, organizator instytucji kulturalnych w powojennym Olsztynie, obchodził jubileusz 90. rocznicy urodzin.

20-22.10.2004 r. - w ramach projektu "Sieć partnerstwa i sieć informacji o Unii Europejskiej na obszarach wiejskich w regionie Warmii i Mazur" zorganizowano konferencję początkową oraz dwudniowe warsztaty prowadzone przez duńskich partnerów Nielsa Chrestena Andersena oraz Jona Madsena, których celem było przygotowanie lokalnych struktur do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz tworzenie sieci centrów informacji o Unii Europejskiej.
Kontynuacją tego projektu było zorganizowanie 5 jednodniowych lokalnych seminariów szkoleniowych, które odbyły się w: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku (22.11.2004 r.), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie (23.11.2004 r.) Iławie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach (24.11.2004 r.), oraz w Giżycku (29.11.04 r.). Tematyka szkoleń skoncentrowana była na polityce i programach UE istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich oraz na tym jak dostarczać i rozprzestrzeniać w bibliotekach takie informacje.

21-22.10.2004 r. - Wiesława Borkowska-Nichthauser, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, wzięła udział w zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie ogólnopolskiej konferencji dla bibliotek publicznych, pt. "Bibliotekarstwo na styku epok. Nowe pokolenie uczestników w kulturze. Obowiązki bibliotek wobec społeczeństwa" podczas 8. Targów Książki w Krakowie.

22.10.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Galerii Stary Ratusz zorganizowali wernisaż wystawy fotografii ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur pt. "Urząd Architekta Miejskiego w Olsztynie. Prace z lat 1911-1935". Kustoszem wystawy był pan Andrzej Rzempołuch.

22.10.2004 r. - w galerii "W Piwnicy" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy prac malarskich, collage'ów i grafiki komputerowej Jarosława Puczela. Tematem przewodnim był człowiek wtopiony "w rzeczywistość współczesnego miasta oraz natura postrzegana jako wiecznie aktywny żywioł stwarzający kolory".

27-28.10.2004 r. - Wiesława Borkowska-Nichhauser, zastępca dyrektora WBP w Olsztynie, wzięła udział w konferencji warsztatowej "Budowanie platformy współpracy Narodowego Centrum Kultury z regionalnymi bibliotekami i domami kultury" zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w Radziejowicach.

LISTOPAD

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie prowadziła całomiesięczną akcję zbierania pluszowych misiów i innych zabawek, które przekazano do szpitala dziecięcego i Domu Małego Dziecka w Olsztynie.

5.11.2004 r. - ośmioosobowa grupa bibliotekarzy wraz z dyrektorką Zoyą Pikalovą z Biblioteki Samorządowej z Czerniachowska odwiedziła Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z delegacją gości z Taurage z Litwy, wśród których był Eugenijus Saltis, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki rejonu Taurage.

9.11.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała spotkanie z Andrzejem Rzempołuchem na temat "Kadry z dziejów nowoczesnego Olsztyna".

15.11.2004 r. - w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się drugie spotkanie dla dorosłych z cyklu "Herbatka z poezją". Gościem spotkania była aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Pani Irena Telesz. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy i przy wsparciu finansowym Rady Osiedla "Pojezierze".

17.11.2004 r. - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedzili bibliotekarze z Książnicy Kopernikańskiej. Celem ich wizyty była wymiana doświadczeń, przede wszystkim w zakresie informatyzacji, szkoleń, projektów i działalności instrukcyjno-metodycznej.

17.11.2004 r. - w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zorganizowano spotkanie pod hasłem "Zdążyć przed rakiem" z udziałem prezes klubu "Amazonek" panią Marianną Kunikowską.

18.11.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wraz z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w Galerii Stary Ratusz zaprezentowała cykl obrazów Wiesława Wachowskiego "Olsztyn - miasto wielu wymiarów".

22.11.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla pracowników bibliotek powiatowych. Podstawowe punkty programu to m. in. spotkanie autorskie z Michałem Jagiełło, dyrektorem Biblioteki Narodowej i autorem książek "Zbójnicka sonata", "Jawnie i skrycie", "Wołanie w górach"; wstępne uwagi do projektu współpracy bibliotek publicznych nad tworzeniem systemu bibliografii regionu warmińsko-mazurskiego; aktualny stan funkcjonowania powiatowych bibliotek publicznych.

24.11.2004 r. - odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie, na którym świętowano 55-lecie SBP na Warmii i Mazurach.

25.11.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała spotkanie z Wojciechem Kassem "Aj moi dawno umarli. Zaduszki z Czesławem Miłoszem" oparte na wspomnieniach i wierszach Czesława Miłosza.

30.11.2004 r. - W "Planecie 11" czytelnicy spotkali się z Marcinem Wolskim.

GRUDZIEŃ

1.12.2004 r. - Wydawnictwo LITTERA w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie w ramach cyklu spotkań poświęconych historii i kulturze ziem pruskich oraz Warmii zorganizowali spotkanie ze Sławomirem Fafińskim nt. Najdawniejsze wiadomości o ziemiach pruskich.

3.12.2004 r. - Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowali promocję książki "Z OGRODU WSPOMNIEŃ" Wincentego Władysława Chełchowskiego.

5.12.2004 r. - Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie rozpoczęła cykl wykładów z zakresu literatury dla uczniów klas maturalnych, uwzględniających tematy przewidziane w nowej maturze i uzupełniających wiedzę szkolną. Współorganizatorem wykładów jest Towarzystwo im. Adama Mickiewicza. Cykl zainaugurował mgr Ryszard Świątkowski wykładem na temat "Mistrza i Małgorzaty".

8.12.2004 r. - dobiegła końca III edycja konkursu dla powiatowych bibliotek publicznych "Z ekonomią na ty" organizowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Bibliotekę Narodową. 6 grudnia w siedzibie Biblioteki Narodowej z udziałem prezesa NBP Leszka Balcerowicza i dyrektora Biblioteki Narodowej Michała Jagiełły odbyła się uroczystość wręczenia nagród. 5 równorzędnych nagród głównych (10 000 zł) otrzymały następujące biblioteki:

9.12.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Podstawowe punkty programu to m. in.

9.12.2004 r. - wybrano władze powstałego Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

10.12.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Fotoklub Olsztyński, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Studio AB, FOTOMAX zorganizowali wernisaż wystawy fotografii Jarosława Poliwko i Rajmunda K. Rajcha.

15.12.2004 r. - w ramach cyklu wykładów z zakresu literatury w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie dr Anna Rzymska przedstawiła problematykę "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza.

16.12.2004 r. - odbyło się zebranie Koła Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie, na którym przedstawiono informacje o stanie Koła, informacje o powołaniu Oddziału Olsztyńskiego SBP, informacja o przygotowaniach do wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

17.12.2004 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała wernisaż wystawy "Plakat filmowy ze zbiorów Konrada Lenkiewicza". Zaprezentowane plakaty to "perełki, dzieła sztuki nagrodzone na licznych konkursach i wystawach. A nazwiska mówią same za siebie: Lenica, Starowieyski, Świerzy, Pągowski, Lutczyn, Flisak, Erol, Olbiński, Majewski. Dziś już takich plakatów nie ma. Ich miejsce zajęły komercyjne produkcje".

22.12.2004 r. - Komitet Selekcyjny w Brukseli zaakceptował projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zatytułowany "Biblioteka dla młodych klientów jako nowoczesne centrum informacji, edukacji i rozrywki", dzięki któremu w ramach wolontariatu europejskiego w "Planecie 11" w 2005 roku pracę podejmą dwie wolontariuszki z Holandii i Portugalii.

cofnij