Strona główna BWM
Nr 3/4 2004

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

"A teraz to jakosi pogubiły się nam nasze mogiłki..." Wojciech Kass

Czy stal nierdzewna (304) sprowadzana z Chin i stosowana przez nas do produkcji kubków spełnia unijne wymogi dla wyrobów mających kontakt z żywnością? Waldemar Tychek

"Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. PULMAN Poradnik" Joanna Burska

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

Komunikat Biblioteki Śląskiej Małgorzata Sznicer

POMOCE METODYCZNE

Wstępne uwagi do projektu współpracy bibliotek publicznych nad tworzeniem systemu bibliografii regionu warmińsko-mazurskiego Bożena Wasilewska

Literatura Warmii i Mazur dla dzieci i młodzieży. Tradycja i współczesność Teresa Brzeska-Smerek

Status oraz wyznaczniki współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży Anita Romulewicz

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

"Od tej chwili staniesz tym, kim nigdy nie chciałaś być - osobą publiczną" - Noblistka 2004 r. - Elfriede Jelinek (zestawienie bibliograficzne - wybór) Anna Rau

Ernst Wiechert (1887-1950). Zestawienie bibliograficzne Arkadiusz Morawiec

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2003 r. (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC
(lipiec - grudzień 2005 r.)
Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(lipiec - grudzień 2004 r.)
Danuta Kazaniecka, Krystyna Hałun

Strona główna BWM