Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Witam serdecznie czytelników "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego". Nazywam się Andrzej Marcinkiewicz. Redakcję pisma odziedziczyłem wraz z dyrekcją Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie po Dyrektorze Romanie Ławrynowiczu, który przeszedł na emeryturę. Oba zadania są trudne i odpowiedzialne , oba też będą wymagały ode mnie wiele inwencji, gdyż poprzednik wysoko ustawił poprzeczkę, i zarówno bibliotekę jak i nasz kwartalnik zostawia w świetnej kondycji.

Myślę, że dziś nie czas jeszcze na deklaracje programowe, nie przywykłem jeszcze do myśli, że swą pracą będę w pewien sposób współkształtował obraz naszego periodyku. Jestem przekonany, że jego jakość w głównej mierze wynika z poziomu profesjonalizmu zespołu redakcyjnego i osób z redakcją współpracujących. Na ile będzie to możliwe, będę chciał włączyć do współpracy wielu znakomitych bibliotekarzy z naszego regionu, którzy dotychczas, z różnych powodów swych tekstów u nas nie zamieszczali. Wierzę, że zarówno w bibliotece, jak i w "Bibliotekarzu Warmińsko-Mazurskim" uda mi się kontynuować linię programową wytyczoną przez Dyrektora R. Ławrynowicza. Linię, która prowadzi do przekształcenia wszystkich bibliotek w naszym województwie w nowoczesne placówki, wyposażone zarówno w aktualne książki i czasopisma, jak również technologie i sprzęt dające czytelnikowi tak w Olsztynie jak i w Dubeninkach czy Tolkmicku nie tylko dostęp do literatury, ale również aktualnej i pełnej wiedzy oraz dostęp do osiągnięć polskiej i światowej kultury i nauki.

Panu Dyrektorowi Romanowi Ławrynowiczowi, który funkcję Redaktora Naczelnego pełnił od 1988 roku, w imieniu całego zespołu redakcyjnego i własnym, składam w tym miejscu szczere podziękowania i wyrazy uznania za ponad dwudziestoletnią pracę służącą rozwojowi bibliotekarstwa naszego regionu. Pracę z oddaniem i poświęceniem, które w dzisiejszych czasach nie mają sobie równych. Jej ostatnim efektem (nie jedynym przecież) jest biblioteka w Starym Ratuszu w Olsztynie. Biblioteka, w której wiek szesnasty w odrestaurowanej elewacji skrzydła południowego spotyka się każdego dnia z wiekiem dwudziestym pierwszym widocznym w nowoczesnym wyposażeniu i jakości pracy bibliotekarzy tej placówki. Mam nadzieję, że na łamach naszego czasopisma czytelnicy często będą mogli obcować z tekstami Pana Dyrektora (wszak teraz ma Pan więcej czasu na pisanie) i niejednokrotnie jeszcze w naszej bibliotekarskiej pracy będziemy mogli skorzystać z Pańskiego doświadczenia, zawodowej wiedzy i zwykłej życiowej mądrości.

Bieżący numer nie odbiega strukturą od dotychczasowych. Wypracowane przez lata cykle tematyczne chcemy nadal zachować, dodając artykuły osób "z branży" i spoza bibliotekarskiego grona, które dotychczas nie wypowiadały się na naszych łamach.

Dział W naszych bibliotekach oprócz jubileuszowych refleksji dyrektora biblioteki nidzickiej Janusza Kwiatka i rozważań o nowoczesnych bibliotekach zawiera pierwszą część instruktażowej pracy autorstwa Bożeny Wasilewskiej, której przedmiotem jest o metodyka bibliografii regionalnej. Niezwykle ciekawa to praca i jestem przekonany, że każdy, kto chce się zmierzyć z dokumentacją piśmiennictwa dotyczącego najbliższego otoczenia znajdzie tu uporządkowaną metodyczną poradę.

Ponadto w dziale - osobiste reminiscencje z podboju Szwecji napisane przez profesora Zbigniewa Chojnowskiego. oraz syntetyczny szkic o literaturze Warmii i Mazur, będący wstępem do polskiej wystawy książek naszego regionu prezentowanej w Szwecji.

W dziale Ludzie z kręgu książki zamieszczamy rozmowę z Romanem Ławrynowiczem - wieloletnim dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, który w połowie 2003 r. odszedł na emeryturę.

Ponadto stałe działy z ciekawą, mam nadzieję, zawartością. Gościnnie prezentujemy przygotowaną przez Panią Wiesławę Olkowską z biblioteki UWM bibliografię Pawła Huelle prozaika, a także autora tomiku wierszy, redaktora i felietonisty "Gazety Wyborczej". Huelle jako pisarz odniósł ogromny sukces i uhonorowany został wieloma prestiżowymi nagrodami.

Zachęcając do czytania Bibliotekarza pragnę przekonać Państwa do nadsyłania nam informacji oraz tekstów własnych. Namawiam do większej aktywności. Nasze łamy są otwarte, niech będą płaszczyzną wymiany myśli i doświadczeń. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy spowodować, że nasze regionalne pismo będzie nas łączyć i zbliżać.

cofnij