Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 1. Bartoś, Magdalena: Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur / Magdalena Bartoś, Barbara Zalewska. - Olsztyn: Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 95, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm. - (Nowe Życie pod Starymi Dachami). - Bibliogr.

 2. Bętkowski, Rafał: Olsztyn jakiego nie znacie : obraz miasta na dawnej pocztówce / Rafał Bętkowski ; [album pod red. Tomasza Bętkowskiego]. - Olsztyn : Edytor Vers, 2003. - 192 s. : il., faks., fot., pl. ; 34 cm. - ISBN 83-919110-1-2

 3. Bożena Jankowska: magiczne światy przedmiotu : [katalog wystawy] / oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; tł. Małgorzata Stępkowska. - Olsztyn : BWA [Biuro Wystaw Artystycznych]. Galeria Sztuki Współczesnej, 2003. - 29, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm. - Tekst w jęz. pol., niem. - ISBN 83-89228-10-6

 4. Ciesielski, Jan: Warmia i Mazury : [album] / fot. Jan Ciesielski ; tekst Olgierd Budrewicz. - Olszanica : "Bosz", 2002. - 78, [2] s. : il. kolor. ; 29 cm. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-87730-49-1

 5. Cyfus, Edward: ... a życie toczy się dalej / Edward Cyfus ; [oprac. i red. Andrzej Taborski]. Część 1. - Olsztyn : "Audio Soft", 2003. - 223, [5] s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-913584-5-8
  Wspomnienia warmińskiego pisarza

 6. Dabkus, Marek: Z gwizdkiem przez świat / Marek Dabkus, Janusz Porycki. - Olsztyn : WPW, [2002]. - 119, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-917924-1-2
  Biografia Alojzego Jarguza, sędzi sportowego

 7. Darski, Wojciech Marek: Wiadomości zza świata : [poezje] / Wojciech Marek Darski ; [fot. Piotr Konstantynowicz]. - Olsztyn : "Borussia", 2003. - 72, [2] s. : il. ; 21 cm. -(Biblioteka Borussi ; 27)

 8. Dzika, Ewa: Pasożyty (Metazoa) płoci Rutilus rutilus (L.) w jeziorach Pojezierza Mazurskiego jako wskaźnik jakości środowiska wodnego / Ewa Dzika. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2003. - 81 s. : il. kolor., mapa ; 24 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ISNN 1509-3018 ; 73). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-256-8

 9. Fedczak, Agnieszka: Święta Lipka : przewodnik / Agnieszka Fedczak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 48 s. : il. kolor. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-85-4

 10. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : wybrane problemy / [red. nacz. Teresa Cz. Malec]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii : Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. - 259, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN83-87867-02-0
  Z treści : Kozłowski Andrzej J. : Uwarunkowania finansowe i pozafinansowe prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych (na przykładzie miasta Olsztyna), s. 168-178. - Łaniec Danuta, Gralińska Joanna : Rola i znaczenie PSS "Społem" w gospodarce rynkowej.(M. in. Działalność spółdzielni "Społem" w Olsztynie], s. 198-201. - Żebrowski Wojciech : Przedsiębiorstwa turystyczne w warunkach gospodarki wolnorynkowej. [Dot. woj. warmińsko-mazurskiego], s. 204-210. - Suchta Jerzy, Drońska Anna : Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim. Wstępne wyniki badań za lata 1999-2002, s. 213-222. - Strumiłło Stefan : Przedsiębiorstwo w otoczeniu makroekonomicznym w warunkach województwa warmińsko-mazurskiego, s. 223-229. - Kosiedowski Wojciech, Piotrowska-Trybull Marzena : Konkurencyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), s. 230-242.

 11. Gładkowska, Ewa : Zrozumieć czas : obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego / Ewa Gładkowska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 154 s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. -
  Streszcz. ang. - ISBN 83-72992355

 12. Gradowski, Michał : Złotnicy na ziemiach północnej Polski. Cz. 1, Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie = Goldsmiths of Northern Poland. P.1, Central and easternpart of the region / Michał Gradowski, Agnieszka Kasprzak-Miler ; Ministerstwo Kultury. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków : "DiG", 2002. - 258, [13] s. : il., 1 mapa ; 25 cm. - (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B, ; t. 104). - Indeksy. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7181-207-8 (DiG). - ISBN 83-86334-68-1

 13. Hanna Bakuła : Witkacy w spódnicy : [katalog wystawy] / oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : BWA [Biuro Wystaw Artystycznych]. Galeria Sztuki Współczesnej, 2003. - 39, [1] s. : il., fot. (w tym kolor) ; 30 cm. - ISBN 83-89228-11-4
  Artysta malarz, zam. w gm. Stawiguda.

 14. Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772 : przekazy źródłowe. Cz. 1, 1766-1768 ; Cz. 2, 1769-1772 / zebrał i oprac. Alojzy Szorc. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2002. - 2 cz. (314, [2] s. ; 303, [1] s.) ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 206). - Tekst częśc. niem., łac., pol. - Indeksy. - ISBN 83-87643-08-4

 15. Jasiński, Janusz: Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807) / Janusz Jasiński. - Olsztyn : "Littera", 2003. - 75, [4] s. : fot., m., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-914158-6-4

 16. Kasprzycka, Maria: Goci na ziemi Warmii i Mazur / Maria Kasprzycka. - Elbląg : Towarzystwo Wspierania Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2002. - 77 s. : il. (gł.kolor.), mapy ; 25 cm . - Bibliogr. - ISBN 83-918867-2-7

 17. Koziełło-Poklewska, Krystyna: H. Skurpski : Galeria ZPAP Olsztyn, sierpień 2003 : [katalog wystawy] / Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : Związek Polskiech Artystów Plastyków. Okręg, 2003. - [4] s. + 6 k. luzem : il. kolor., portr. ; 21 cm

 18. Kruk, Erwin: Szkice z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2003. - 382, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-915852-2-0

 19. Kuczkowski, Wojciech: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich / Wojciech Kuczkowski. - Wyd. 3 poszerz. i uzup. - Warszawa : "Almapress", [2003] - 308, [4] s., [32] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 21 cm. -([Seria Żeglarska "Alma-Press"]). - Na książce wyłącznie odmienna nazwa serii : Książki dla Żeglarzy. - Bibliogr. - ISBN 83-7020-279-9

 20. Kwaczonek, Marek: Krutynia : przewodnik dla kajakarzy / Marek Kwaczonek. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2003. - 36, [3] s. : il. kolor., mapy kolor. ; 20 cm. - (Dla Aktywnych). - ISBN 83-7304-213-X
  Zawiera 11 map w skali 1: 50 000.

 21. Lesiński, Andrzej: Olsztyńska katedra św. Jakuba na przełomie wieków / Andrzej Lesiński. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", [2002]. - [12] s. : il., pl. ; 23 cm. - Tyt. okł. - Bibliogr. - ISBN 83-914938-7-1

 22. Misztal, Irena: Takie sobie dzieje. Cz. 5, Moje życie w Ełku / Irena Misztal [nazwa] Tamara Piotuch [pseud. ; oprac. i red. Eugeniusz Kurzawa]. - Ełk : [nakł. własnym autorki], 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm

 23. Niesiobędzki, Wiesław: Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego : przewodnik historyczno-krajoznawczy / Wiesław Niesiobędzki. - Iława : "Tekst", 2003. - 100 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918775-0-7

 24. Ogrodziński, Władysław: Piękna nieznajoma / Władysław Ogrodziński ; [red. Wojciech Ogrodziński ; zdj. Władysław Ogrodziński]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. - 163, [5] s. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-917269-2-4

 25. Ogrodziński, Władysław: Tropem odnalezionych przeznaczeń : wybór publicystyki z lat 1956-2002 / Władysław Ogrodziński ; z przedm. Tadeusza Ostojskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 295, [1] s., [14] k. tabl. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 51). - Bibliogr. publ. W. Ogrodzińskiego - ISBN 83-87643-18-1

 26. Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. - 129, [7] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-917269-3-2

 27. Olsztyński Teatr Lalek : 1953-2003 : prapoczątki, lata powojenne, współczesność / oprac. albumu Elżbieta Lenkiewicz. - Olsztyn : OTL, 2003. - 35, [1] s. : il., fot.(w tym kolor.) ; 20 cm. - ISBN 83-919551-3-3

 28. Piechocki, Stanisław: Olsztyn magiczny / Stanisław Piechocki. - Olsztyn : "Remix", 2002. - 272 s. : faks., fot., pl., portr. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-87031-18-6
  Historia najciekawszych obiektów miasta.

 29. Platte, Mariola: Dusze mgieł : wybór wierszy i piosenek / Mariola Platte ; Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oddział Warmińsko-Mazurski w Ostródzie. - [Gietrzwałd] : "Platte", 2003. - 36 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88982-73-7

 30. Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie : materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / pod red. Kazimierza Grążawskiego. - Włocławek ; Brodnica : "Lega", 2003. - 371, [1] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. niem. przy art. - ISBN 83-88115-69-3

 31. Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską - województwo warmińsko-mazurskie / pod red. Marcina Nowickiego ; [zespół aut. Krystyna
  Gawlikowska-Hueckel et al.] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. - Gdańsk : IBnGR, 2003. - 71, [1] s. : il., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-89443-25-2

 32. Rykowska, Jadwiga: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za lata 1999-2001 / Jadwiga Rykowska, Bogdan Skarżyński ; Wyższa Szkoła Policji. Biblioteka Główna. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii WSP, 2003. - 218 s. ; 21 cm. - Indeksy

 33. Setlak, Adolf: Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. : studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc / Adolf Setlak. - Olsztyn : "Hosianum", 2002. - 180 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, ; nr 29). - Bibliogr. - ISSN 1425-302X

 34. Sikorski, Jerzy : Galopem przez stulecia : Olsztyn 1353-2003 / Jerzy Sikorski ; [red. i wybór il. Tomasz Śrutkowski]. - Olsztyn : "Wers", 2003. - 219, [5] s. : il., fot., portr. ; 15 cm. - ISBN 83-919110-0-4

 35. Stachurski, Andrzej : Bilder aus Ermland und Masuren : [album] / Andrzej Stachurski ; Text Bożena Ulewicz ; Mitarb. Barbara Wojczulanis ; [dt. ~:Ubers. Christian Pletzing, Gerard Cygan]. - Olsztyn : "Mazury" , [2003]. - 143 s. : fot.kolor. ; 29 cm. - ISBN 83-86565-85-3

 36. Stachurski, Andrzej: Heiligelinde / Text Jerzy Paszenda ; Fotos Andrzej Stachurski. - Olsztyn : "Mazury", [2003]. - 79 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-86565-57-8

 37. Stachurski, Andrzej: Ostróda und Umgebung / [fotos Andrzej Stachurski, Piotr Płaczkowski ; Text Tadeusz Peter, Marian Szymkiewicz]. - Olsztyn : "Mazury", cop. 2002. - 79 s. : il. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-86565-58-6

 38. Stulecie iławskich wodociągów i kanalizacji : 1903-2003 / oprac. Wiesław Niesiobędzki ; Iławskie Wodociągi. - Iława : IW, 2003. - 36 s. : il., fot., faks., fot. kolor. ; 21 cm

 39. Stypiński, Piotr Tadeusz: Dendroflora Parku Etnograficznego (Muzeum Budownictwa Ludowego) w Olsztynku (województwo warmińsko-mazurskie) = The dendroflora of the Etnographic (Rural Architecture Museum) in Olsztynek (Warminsko-Mazurskie Province-Poland) / Piotr Tadeusz Stypiński. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN [Polskiej Akademii Nauk], cop. 2003 - 41, [1] s., [2] k. tabl. złoż., [10] s. tabl. : il. (gł. kolor.), mapa ; 31 cm. - Tyt. grzbiet.: Dendoflora Parku Etnograficznego w Olsztynku. - Bibliogr. - Streszcz. ang., fr., niem. - ISBN 83-85444-97-1

 40. Szempliński, Władysław : Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcji ziarna jęczmienia jarego na paszę w północno-wschodniej Polsce / Władysław Szempliński. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2003. - 99 s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; 71). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-252-5
  Dot. również woj. warmińsko-mazurskiego

 41. Szynkowski, Jerzy: Masuren : Land der tausend Seen : Reisef~:uhrer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf" , 2003. - 80 s. : il. (gł. kolor.), mapy kolor, ; 22 cm. - Na s. tyt. miejsce wyd. : Rastenburg/Kętrzyn. - ISBN 83-89119-50-1

 42. Szynkowski, Jerzy: Masuren : Reisef~:uhrer / Jerzy Szynkowski. - 7 aktual. und erw. Aufl. - Kętrzyn : "Kengraf" , 2003. - 376 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : il. (gł. kolor.), mapy ; 22 cm. - Na s. tyt. miejsce wyd. : Kętrzyn/Rastenburg. U góry okł. : neu. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-65-X

 43. Szynkowski, Jerzy: Mazury : kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód : przewodnik / Jerzy Szynkowski ; il. Waldemar Bzura [et al.]. - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 154 s., [2] k. tabl. złoż. luz. : il., fot., mapy, pl. ; 20 cm. - ISBN 83-89119-06-4

 44. Teresa Plata : brąz, szkło, ceramika / projekt graf. katalogu Marian Nowiński. - Olsztyn : BWA [Biuro Wystaw Artystycznych]. Galeria Sztuki Współczesnej, 2003. - 40 s. : il., fot. (w tym kolor.), rys. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-05-X
  Od 2001 r. prowadzi pracownię rzeźby w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 45. Tomczyk, Edyta: Mazury na weekend : przewodnik turystyczny : 12 tras po najpiękniejszych zakątkach Warmii, Mazur i Suwalszczyzny / Edyta Tomczyk [oraz] Wanda Bednarczuk-Rzepko (Suwalszczyzna), Piotr Skurzyński (Warmia), Miłosz Kędracki (trasy rowerowe). - Wyd. 3 / aktualiz. Małgorzata Bogdanowicz. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2003. - 184 s., [8] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - (Przewodnik Turystyczny na Weekend). - Indeks. - ISBN 83-7304-184-2

 46. Walczak, Tadeusz: Znakowane szlaki rowerowe województwa warmińsko-mazurskiego / [teksty Tadeusz Walczak ; Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie]. - Olsztyn : Agencja WIT, 2003. - 63 s. : il., m., pl. ; 21 cm

 47. Wieliczko, Mieczysław: Olsztyn : [album] / Mieczysław Wieliczko zdjęcia ; Ryszard Rynkowski Wprowadzenie. - Bielsko Biała : "Buffi", 2002. - 95, [1] s. : fot. kolor. ; 30 cm. - Tekst równol. pol., niem., ang. - ISBN 83-88279-15-7

 48. Wieliczko, Mieczysław: Warmińsko-Mazurskie - granice zjednoczonej Europy / [zdjęcia Mieczysław Wieliczko, Marek Czasnojć]. - [Bydgoszcz] : DWE [Media-Dom Wydawniczy Edytor, 2003]. - 50, [33] s. : il. (w tym kolor.) ; 35 cm. - (Regiony Zjednoczonej Europy). - Tekst równol. pol., ang., ros. - ISBN 83-89202-40-9

 49. Witold Podgórski : ptaki, kobiety i muzyka : [katalog wystawy] / oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : BWA [Biuro Wystaw Artystycznych]. Galeria Sztuki Współczesnej, 2003. - [24] s. : il., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-89228-09-2
  Artysta malarz, zam. w gm. Stawiguda.

 50. Województwo warmińsko-mazurskie / [red. wyd. Małgorzata Gieczewska]. - Olsztyn : Wydaw. "Inter", [2003]. - 108 s., [28] s. tabl. : il., fot., portr. - Tekst częśc. ang. - ISBN 83-914016-1-8
  Informacje ogólne, opis powiatów, miast i gmin

 51. Woronowicz, Alicja: Święta Lipka : przewodnik / [tekst i zdjęcia A. Woronowicz, G. Szymański]. - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 42, [2] s. : il. kolor. ; 15 cm. - Na okł. podtyt.: plan. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-61-7

 52. Zamaro-Falińska, Barbara: Blask popiołów / Barbara Zamaro-Falińska. - Ostróda : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddziału Mazurskiego, 2002. - 73 s. ; 18 cm. - ISBN 83-88982-70-2

 53. Zduniak, Jan: Święta Lipka, Kętrzyn, Wilczy Szaniec, Twierdza Giżycka : ilustrowany przewodnik / Jan Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 96 s., [1] k. tabl. kolor. : il. (w tym kolor) ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-75-7

 54. Zduniak, Jan: Wilczy Szaniec i inne kwatery wojenne Hitlera : Twierdza Giżycka : przewodnik / Jan Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2003. - 96 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor) ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89119-80-3

 55. Zielony oddech Polski : turystyka / [red. Anna Haraszkiewicz, Monika Kopera, Agnieszka Sosonka ; tł na jęz. ang. i niem. Gerard Cygan, Agnieszka Sosonka]. - Wyd. 4 poszerz. - Olsztyn : emi, 2003. - 202, [2] s. : il., fot., m. ; 25 cm. - (Oblicza Polski Północno-Wschodniej) . - Tekst częśc. ang., niem.
  M. in. dot. woj. warmińsko-mazurskiego.

 56. Ziemacki, Franciszek: Sny o Elblągu i inne liryki : wiersze / Franciszek Ziemacki. - Elbląg : Franciszek Ziemacki, [2003]. - 77 s. ; 21 cm. - ISBN 83-919196-0-9

 57. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim w 2002 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2003. - 83 s. : gł. tab., wykr. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISSN 1731-1101

cofnij