Danuta Kazaniecka
Krystyna Hałun

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

LIPIEC

6-9.07.2003 r. - Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP w Olsztynie oraz Elżbieta Maruszczak, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego uczestniczyli w konferencji "Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej", zorganizowanej w Krakowie, gdzie prezentowali założenia projektu KISS - Kultura Informacja SukceS.

7-8.07.2003 r. - przedstawiciele Fundacji Bertelsmanna i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie dokonali oceny projektów aranżacji wnętrza biblioteki multimedialnej, zgłoszonych przez architektów zaproszonych przez Fundację Bertelsmanna do udziału w konkursie. Ocenie poddano cztery projekty. Wygrała koncepcja wystroju wnętrza przygotowana przez firmę Schmitz Architekten z Drezna, która realizuje również projekt wystroju podobnej biblioteki we Wrocławiu a wcześniej zaprojektowała wnętrza biblioteki dla młodych klientów w Dreźnie.

W okresie lipiec - wrzesień Filie MBP w Olsztynie zorganizowały giełdy używanych podręczników. Rokrocznie z tej formy gospodarowania podręcznikami korzysta kilkaset osób kupujących i sprzedających. Giełdy cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców, dają bowiem możliwość zaopatrzenia się w podręczniki po dużo niższej cenie niż w księgarniach.

SIERPIEŃ

3-7.08.2003 r. - kierowniczka biblioteki modelowej i koordynator projektu biblioteki dla młodych klientów w Olsztynie wzięli udział w 69. Światowej Konferencji IFLA w Berlinie, odbywającej się pod hasłem "Biblioteka jako Portal". Konferencji towarzyszyło wiele atrakcyjnych imprez, m.in. wystawa i targi firm zajmujących się produktami i usługami dla bibliotek, Festyn Kultury w Bibliotece Państwowej, wycieczka po Berlinie. Podczas konferencji można było nawiązać zawodowe kontakty z bibliotekarzami z ponad 130 krajów z całego świata. Pobyt w Berlinie był sponsorowany przez Fundację Bertelsmanna, która zorganizowała naszym bibliotekarzom dodatkową atrakcję - zwiedzanie biblioteki multimedialnej Medien @age w Dreźnie.

19.08.2003 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zorganizowała spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim autorem bestsellerowej powieści "S@motność w Sieci" oraz zbiorem opowiadań "Zespoły napięć". Autor gościł również w Bibliotece Elbląskiej.

WRZESIEŃ

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie rozpoczęto cykl kursów pn. "Integracja europejska w polskich bibliotekach publicznych", organizowanych przez Fundację "INFO XXI", Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Kurs ukończyło 80 bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Filie MBP w Olsztynie wznowiły akcję pomocy dzieciom w nauce. Indywidualne zajęcia prowadzili wolontariusze, w większości studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzieci najczęściej zgłaszały potrzebę korzystania z pomocy w nauce języków obcych i przedmiotów ścisłych.

12.09.2003 r. - w ramach cyklu spotkań poświęconych inspiracji twórczości K.I. Gałczyńskiego dla współczesnych twórców Miejska Biblioteka Publiczna w Piszu zorganizowała spotkanie z Olgą Lipińską, reżyserką i satyrykiem.

25-30.09.2003 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku w ramach promocji województwa warmińsko-mazurskiego w Szwecji zorganizowała w Varberg wystawę "Polska książka dla dzieci".

27.09.2003 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna współorganizowała w Starym Ratuszu promocję antologii "Olsztyn w wierszach" wydanej przez Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie.

PAŹDZIERNIK

W ramach międzynarodowego projektu "Źródła" Biblioteka Elbląska w miesiącach październik-grudzień zorganizowała cykl imprez ph. "Prezentacja kultury krajów skandynawskich - "Szwecja dzieciom".

1.10.2003 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała szkolenie dla pracowników bibliotek miejskich i miejsko-gminnych województwa. Program szkolenia objął m. in. wystąpienia dr. Stanisława Czajki pt. "Biblioteki publiczne XXI w. - teraźniejszość i przyszłość", dr. Jerzego Maja pt. "Nowe trendy w organizacji przestrzennej bibliotek", Romana Ławrynowicza pt. "Strategia rozwoju bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego (BIL, BIS, KISS)".

2.10.2003 r. - po zakończeniu kapitalnego remontu budynku Starego Ratusza, głównej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, oddano do użytku skrzydło południowe. Obecnie mieszczą się w niej: Wypożyczalnia Główna, Czytelnia Główna, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Introligatornia oraz pracownia komputerowa z możliwością korzystania z internetu. Czytelnicy mają dostęp do: bogatego wyboru dzieł naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy, głównie nauk humanistycznych; bogatego piśmiennictwa o regionie Warmii i Mazur; szerokiego zakresu powojennego dorobku wydawniczego z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej; literatury światowej w różnych językach, podręczników, testów i innych materiałów do nauki języków obcych - w tym przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, CPE; bogatych zbiorów książek XIX wiecznych reprezentujących oficyny wydawnicze od Moskwy, Petersburga, Królewca po Paryż i Lipsk; szerokiego wyboru prasy i czasopism bieżących, w tym czasopism naukowych, regionalnych, literackich, społeczno-politycznych, popularnonaukowych, poświęconych Unii Europejskiej, tematyce ekologicznej, elektronice, wiedzy z zakresu informatyki i in.

6.10.2003 r. - nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie w nowej siedzibie przy ulicy Katedralnej 7. W uroczystości udział wzięły: władze miasta i powiatu: Henryk Mroziński, burmistrz miasta Braniewa; Jan Mróz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Andrzej Marcinkiewicz, p.o. dyrektora WBP; Wiesława Borkowska-Nichthauser, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP; Marian Filipkowski, przewodniczący Zarządu Okręgu SBP; Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, prezes Fundacji im. M. Kopernika we Fromborku; dyrektorzy szkół, bibliotek, muzeum, sympatycy i czytelnicy Biblioteki.

8.10.2003 r. -w Bibliotece Elbląskiej odbyła się inauguracja "Salonu Polityki", którego celem jest organizacja spotkań ze znanymi i cenionymi polskimi działaczami na rzecz rozwoju kultury, nauki i sztuki. Moderatorem spotkań jest M. Pęczak, redaktor działu społecznego tygodnika "Polityka". W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli: J. Baczyński, redaktor naczelny "Polityki", redaktorzy J. Żakowski, K. Mroziewicz, M. Pęczak oraz profesor W. Władyka. W kolejnych spotkaniach gośćmi byli: pisarz, felietonista i scenarzysta filmowy J. Pilch (13 listopada), M. Klimczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, M. Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej (11 grudnia).

21.10.2003 r. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach odbyło się spotkanie autorskie z Wandą Chotomską, poetką, dziennikarką, autorką audycji radiowych i scenariuszy filmowych dla dzieci.

24.10.2003 r. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie odbyła się krajowa inauguracja Klubu Biblionetu, w ramach programu "Biblionet", którego autorem jest Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, a głównym partnerem strategicznym Telekomunikacja Polska. Gościem honorowym był kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuśmierczyk.

24.10.2003 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Piszu zorganizowała spotkanie autorskie z Martą Fox, powieściopisarką, felietonistką i poetką.Ponadto autorka gościła również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wydminach

27-28.10.2003 r. - Biblioteka Narodowa zorganizowaław Warszawie konferencję pn. "Dziecko i książka", w której udział wzięły Maria Jończyk-Zegler, pracownik Oddziału Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP w Olsztynie oraz Danuta Kazaniecka, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Elżbieta Józwowicz, kierowniczka powstającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie biblioteki modelowej dla młodych klientów, zaprezentowała projekt aranżacji biblioteki i jej wstępną koncepcję organizacyjną.

29.10.2003 r. - w Filii nr 2 MBP w Olsztynie odbyło się premierowe przedstawienie baśni warmińskiej "O psotnym Kłobuku, wietrze warmińskim, Annie rybaczce i dzielnym Marcinie". Spektakl przygotował działający w tej filii od 1998 roku teatrzyk "Złoty Pantofelek", skupiający dzieci korzystające z oddziału dziecięcego. Było to już 8. przedstawienie przygotowane przez młodych miłośników teatru.

LISTOPAD

11.11.2003 r. - w gmachu Biblioteki Narodowej odbył się finał II edycji konkursu "Wakacje - z ekonomią na ty". Wśród laureatów znalazło się 10 bibliotek, w tym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Korczaka w Dobrym Mieście, którym przyznano po 10 000 zł na zakup zbiorów i sprzętu komputerowego. Wśród wyróżnionych placówek znalazło się Iławskie Centrum Kultury i Sportu Biblioteka Miejska, która otrzymała 2 000 zł na zakup nowosci wydawniczych.

12.11.2003 r. - w sali sesyjnej ratusza w Olsztynie odbył się finał miejskiego "Turnieju wiedzy o Olsztynie", zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie z okazji 650-lecia założenia miasta. Jednocześnie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego "Moje miasto Olsztyn", w którym przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

14.11.2003 r. - odbyło się uroczyste otwarcie Starego Ratusza, głównej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz wojewódzka inauguracja Roku Kulturalnego. Podczas uroczystości dokonano podsumowania wieloletniej działalności na rzecz rozwoju olsztyńskiej kultury, odchodzącego na emeryturę, dyrektora Romana Ławrynowicza.

16-20.11.2003 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna wzięła udział w seminarium gospodarczym w Halmstad, które zorganizowano z okazji Roku Polskiego w Szwecji. WBP w Olsztynie przygotowała wystawę najnowszych wydawnictw regionalnych pn.: "Warmia i Mazury w Halland" (Warmia och Masurien i Halland) otwartą w Bibliotece w Söndrum podczas wieczoru polskiego. W seminarium udział wzięli Andrzej Marcinkiewicz, p. o. dyrektora WBP, Wiesława Borkowska-Nichthauser, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, Renata Pietrulewicz, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, oraz przedstawiciele środowiska literackiego i kulturalnego regionu.

25-26.11.2003 r. - w ramach programu "Regionalna Informacja w Internecie" Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała szkolenie dla pracowników Uniwersalnej Naukowej Biblioteki Okręgowej w Kaliningradzie, przedstawicieli bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wolontariuszy. Wykład z prezentacją multimedialną oraz kurs komputerowy przeprowadziły Lea Wolffbrandt i Ketty Fuglsbjerg, pracownice Centralnej Biblioteki Bornholmu.

26.11.2003 r. - w MBP w Olsztynie odbyło się podsumowanie badań nad 800 osobową grupą młodzieży w wieku 13 - 25 lat, przeprowadzonych przez Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International we Wrocławiu. Badania dostarczyły informacji m.in. o sposobie spędzania czasu przez młodzież, zainteresowaniach, ambicjach zawodowych, preferencjach czytelniczych młodzieży, sposobie postrzegania bibliotek, oczekiwaniach wobec bibliotek w ogóle i biblioteki multimedialnej w szczególności. Badania zostały zlecone przez Fundację Bertelsmanna i posłużyły do opracowania szczegółowej koncepcji biblioteki dla młodzieży.

GRUDZIEŃ

4-6.12.2003 r. - Danuta Pol-Czajkowska, dyrektor MBP w Olsztynie uczestniczyła w konferencji "Czytelnik czy klient" zorganizowanej w Toruniu, podczas której przedstawiła projekt biblioteki dla młodych klientów.

8.12.2003 r. - Andrzej Marcinkiewicz, pełniący obowiązki dyrektora WBP w Olsztynie, wziął udział w uroczystości 80-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

8.12.2003 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie otworzyła galerię sztuki, mieszczącą się w piwnicach zabytkowego budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4. Działalność galerii zaingurowała wystawa prac Iwony Bolińskiej-Walendzik, artystki związanej z Olsztynem. Na wystawie zaprezentowano cykl witraży pn. "Zatrzymane w czasie. Detal architektoniczny Olsztyna".

11.12.2003 r. - w Filii nr 13 MBP w Olsztynie odbyło się Forum Młodych Czytelników zorganizowane wspólnie z LO V im. Wspólnej Europy pod hasłem "Czytam więc jestem".

15.12.2003 r. - w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu pn.: "Biblioteka - lokalne centrum informacji, kultury i edukacji". Propozycja udziału w konkursie została skierowana do wszystkich bibliotek miejskich, miejsko-gminnych na terenie kraju. Ideą pomysłodawców: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tygodnika "Przegląd" (Warszawa), Biblioteki Narodowej, Polskiej Izby Książki i warunkiem przystąpienia do konkursu było zgłoszenie bibliotek przez użytkowników, instytucje współpracujące lub ich organizatorów.
Wśród wyróżnionych bibliotek znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, która otrzymała komplet nowości wydawniczych, program komputerowy MAK Biblioteki Narodowej, bazy danych BN (PB i BZCz), zestaw SITA do nauki języka francuskiego i roczną prenumeratę "Przeglądu".

cofnij