Strona główna BWM
Nr 3/4 2003

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowsak
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Nowoczesne biblioteki publiczne szansą dla regionu Wiesława Borkowska-Nichthauser

Biblioteki modelowe dla młodych klientów Elżbieta Józwowicz, Katarzyna Rejdakr

Każdy jubileusz jest okazją do pewnych refleksji Janusz Kwiatek

Zapiski szwedzkie (kartki z podróżnego notatnika) Zbigniew Chojnowski

Słowo do szwedzkich miłośników literatury Zbigniew Chojnowski

"Bibliografia Warmii i Mazur: metodyka prac". Cz. 1 Bożena Wasilewska


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Roman Ławrynowicz Andrzej Marcinkiewicz
Stefania Helena Anculewicz Bożena Wasilewska

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Paweł Huelle - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Wiesława Olkowska

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2003 r. (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC
(lipiec - grudzień 2004 r.)
Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(lipiec - grudzień 2003 r.)
Danuta Kazaniecka, Krystyna Hałun

Strona główna BWM