Marian Filipkowski

 

Jak świętowali bibliotekarze

 

Dzień 15 czerwca 2002 r. był świętem braci bibliotekarskiej naszego województwa, obchodzonym corocznie jako Dzień Biblioteki i Bibliotekarza. W tym roku jego miejscem była piękna ziemia nidzicka, znana nam bibliotekarzom ze swej gościnności oraz wysokiego poziomu pracy bibliotek, odczuwających właściwą opiekę ze strony władz samorządowych, które są wrażliwe na problemy środowiska bibliotekarskiego i potrzeby czytelnicze społeczeństwa.

Na obchody tego święta wybrało się ponad sześćdziesięciu pracowników bibliotek z Olsztyna i województwa. Niektórzy przyjechali z członkami swoich rodzin. Nie zabrakło również emerytów. Poruszanie się takiej grupy osób po Nidzicy i okolicach było prawdziwą przyjemnością. Mieliśmy do swej dyspozycji komfortowy autokar, wynajęty i opłacony przez koło SBP w Olsztynie, dzięki zaradności Barbary Samulowskiej-Dramińskiej.

Część uroczysta święta odbyła się w sali nidzickiego ratusza, na którą złożyły się trzy wystąpienia, a mianowicie: Burmistrza Nidzicy, Pana mgr Ryszarda Kumelskiego, dotyczące kultury i mecenatu nad nią, Dyrektora MGBP, Pana mgr Janusza Kwiatka, wyrażające radość z faktu, że nasz " Dzień " odbywamy na ich terenie oraz przewodniczącego ZO SBP, kol. Mariana Filipkowskiego, który podczas wystąpienia nawiązał do pięknych kart najnowszej historii biblioteki na nidzickim zamku, potem skreślił wizerunek SBP na tle ostatniej kampanii wyborczej, by zakończyć złożonymi gratulacjami i życzeniami dalszej pomyślności w pracy zawodowej, działalności społecznej i w życiu osobistym. W dalszej części nastąpiło wyróżnienie aktywu SBP odznakami SBP i nagrodami rzeczowymi.

I tak: Honorową Odznakę SBP przyznano Alinie Pietrynie, zaś Medal SBP w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odznaczono: Marię Biesiadkę, Barbarę Ochranowicz i Beatę Raube. Natomiast nagrody książkowe wręczono: Elżbiecie Borajkiewicz, Barbarze Chodań, Danucie Mrówce, Reginie Nowak oraz Ryszardowi Kumelskiemu i Januszowi Kwiatkowi. Z przyjemnością odnotujemy jeszcze, że Pan Burmistrz ofiarował wszystkim uczestnikom znaczki z herbem Nidzicy i szereg ciekawych materiałów informacyjnych o Nidzicy i powiecie nidzickim. Obdarował także innymi upominkami Elżbietę Całkiewicz, przewodniczącą koła SBP w Olsztynie i Mariana Filipkowskiego, przewodniczącego ZO SBP. Ostatnim punktem tej uroczystości był występ zespołu wokalnego, pięknie zaświadczającego o wizerunku kulturalnym Nidzicy.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie biblioteki miejskiej, muzeum ziemi nidzickiej i zamku, znakomicie przygotowanych na spotkanie z nami. Wszystkie zrobiły na nas bardzo dobre wrażenie, jako placówki prężne, świetnie zorganizowane, prawdziwe wizytówki miasta i powiatu. Wiele się wówczas w nich działo - trwały imprezy o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i centralnym.

Na część rekreacyjną wyjechaliśmy do pensjonatu "Gawra" nad jeziorem Omulew, położonego w najpiękniejszym zakątku Mazur Południowych. Tam oczekiwała na nas grochówka. Pokrzepiwszy się tym naszym tradycyjnym daniem udaliśmy się na dwa szlaki - spacerowy i dydaktyczny. A po powrocie nastąpiła dalsza konsumpcja kiełbasek upieczonych na ognisku.

W drodze do domu wesoły nastrój zapanował w autokarze. Uczucie zadowolenia udzieliło się wszystkim. Dlatego słowa serdecznego podziękowania należą się organizatorom tego naszego odświętnego wypadu na ziemię nidzicką, a więc: ZO SBP i kołu SBP w Olsztynie oraz MGBP i Kołu w Nidzicy wspomaganych przez włodarza miasta, Nidzickie Centrum Kultury i Muzeum, natomiast personalnie przede wszystkim B. Samulowskiej-Dramińskiej, E. Całkiewicz, K. Frankowiak, B. Ochranowicz, B. Chodoń i J. Kwiatkowi.

cofnij