Danuta Kazaniecka

 

Popularyzacja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego

 

Popularyzacja książki i czytelnictwa zawsze zajmowała ważne miejsce w działalności polskich bibliotek publicznych. Ale wraz z zachodzącymi w naszym kraju przemianami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami kulturalnych, czytelniczych i edukacyjnych potrzeb użytkowników zmienia się także działalność upowszechnieniowa bibliotek. Mieszkańcy większych miast mają coraz więcej możliwości spędzania wolnego czasu i zaspokajania potrzeb edukacyjnych, biblioteki muszą w tym przypadku nauczyć się konkurować z innymi ofertami, a raczej znaleźć swoje miejsce wśród innych instytucji. W środowiskach wiejskich natomiast często biblioteki są podstawową instytucją zapewniania dostępu do kultury, informacji, edukacji permanentnej, więc popularyzacja ich działań ma nieco inny wymiar.

Biblioteki publiczne naszego województwa w 2002 roku zrealizowały wiele ciekawych form upowszechnieniowych. Pomimo niedoborów kadrowych, a przede wszystkim finansowych bibliotek, ich pracownicy wykazują się dużą aktywnością. Wiele działań wykracza zdecydowanie poza popularyzację książki i biblioteki i ma na celu promocję lokalnego środowiska, jego przeszłości i kultury. Coraz częściej biblioteki wykorzystują w tym celu możliwości nowoczesnych technologii i źródeł informacji, np. internetu, a także przyjmują formę projektów dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych (szerzej punkt VIII Oceny działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2002 r.). Podstawą organizowanych na rzecz środowiska działań często staje się współpraca z innymi instytucjami, głównie ośrodkami kultury i szkołami. Poniżej przedstawiamy dość szczegółowy przegląd wielu z przeprowadzonych w minionym roku form.

 1. Jednym z ciekawszych ubiegłorocznych przedsięwzięć w naszych bibliotekach był udział kilku z nich w konkursie "Z ekonomią na ty" ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Biblioteką Narodową i adresowanym do publicznych bibliotek powiatowych. Z województwa warmińsko-mazurskiego dotację otrzymały trzy biblioteki: Iławskie Centrum Kultury i Sportu - Biblioteka Miejska w Iławie (nagroda główna - księgozbiór ekonomiczny o wartości 10 000 zł), Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Dzięki temu czytelnicy mogli wziąć udział w ciekawych konkursach i zajęciach:
  • ICKiS - Biblioteka Miejska w Iławie - konkurs pod hasłem "ABC bankowości elektronicznej". Projekt polegał na ukazaniu wpływu elektronicznych źródeł informacji na funkcjonowanie banków, instytucji finansowych oraz społeczeństwa. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 szkół powiatu iławskiego. W ramach programu odbyły się:
   • spotkanie w Izbie Gospodarczej z biznesmenem roku J. Humięckim, właścicielem firmy "Humdrex",
   • warsztaty w pracowni komputerowej pt. "Otwarte fundusze emerytalne w świetle reformy ubezpieczeń społecznych" - zajęcia prowadził specjalista-metodyk ds. ubezpieczeń z Commercial Union I. Jankowski,
   • lekcje historii na temat dziejów pieniądza w oparciu o wystawę banknotów i monet pt. "Historia w pieniądzu opisana" - dr R. Żuchowski, historyk iławski,
   • zajęcia indywidualne w pracowni komputerowej - poznawanie internetowych stron instytucji finansowych oraz Starostwa Powiatu Iławskiego, na której opracowana została "Prezentacja produktów PKO BP z uwzględnieniem rachunku elektronicznego e-konto",
   • wycieczka do Warszawy dla młodzieży biorącej udział w konkursie, zwiedzenie Men-nicy Państwowej i Zamku Królewskiego,
   • quiz on-line zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego.
  • MBP Bartoszyce - konkurs ph. "Euro nowy pieniądz" - adresowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich, którego celem było rozbudzenie zainteresowań z dziedziny ekonomii, poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień Wspólnoty Europejskiej, upowszechnienie wiedzy o Euro, a także o roli i działalności Narodowego Banku Polskiego. W pierwszym etapie odbyły się prelekcje prowadzone przez pracowników BIG Banku Gdańskiego nt. "Euro - nowy pieniądz" oraz "Rola i działalność NBP". W drugim etapie zorganizowano spotkania w grupach przygotowujące do quizu wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematu "Euro - nowy pieniądz".
  • MBP Olsztyn - konkurs ph. "Ekonomia dla nastolatków" w czasie którego zrealizowano grę symulacyjną "Firma" dla III i IV klas szkół średnich, konkurs "Wiedza to majątek" dla gimnazjalistów oraz cykl zajęć dla młodzieży gimnazjalnej ph. "Zdobywamy uprawnienia młodego biznesmena". Ponadto zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pracowników MBP nt. źródeł informacji ekonomicznej.
 2. Do ciekawszych działań można zaliczyć imprezy o charakterze regionalnym, które przyczyniały się do kultywowania tradycji, obyczajów sztuki i twórczości ludowej.
  1. MBP Bartoszyce - spotkania autorskie z cyklu "Bartoszyccy twórcy":
   • T. Bratek - kolędy i pastorałki
   • Z. Hanas - sztuka pisankarska
   • J. Hładasz - "Historia jednej monety" (dot. EURO)
   • K. Ostapczuk - kolekcjoner monet i banknotów
   • L. Płoska - moje malarstwo "Być kobietą"
   • Członkinie Koła Rękodzieła Artystycznego - prezentacja dorobku artystycznego,
   • wystawy promujące osiągnięcia literackie, artystyczne, sportowe mieszkańców Bartoszyc i regionu:
    • "Taniec towarzyski - osiągnięcia sportowe K. i M. Uryniuków"
    • "Czepce warmińskie" - wystawa wzorów i czepców wykonanych przez członków Koła Rękodzieła Artystycznego
    • XX Plener Plastyki Nieprofesjonalnej - Galiny 2001", wystawa prac nagrodzonych
  2. MBP Reszel - coroczna wystawa twórców nieprofesjonalnych "Nie każdy potrafi" - wystawa haftów, koronek, rzeźby użytkowej, akwareli, witraży, zdobionych naczyń szkla-nych. Uwagę zwróciły haftowane karty świąteczne, miniatury młynów, wozów drabinia-stych, sań i urządzeń gospodarskich, które dzisiaj można już tylko oglądać w muzeach. Prace te zaprezentowano na Targach Turystycznych w Złotowie oraz na wystawie w Mu-zeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
  3. BPG Nowomiejskiej w Gwiździnach, GBP Gminy Ostróda z siedzibą w Szyldaku - w ramach obchodów Dni Drwęcy zorganizowano gminny konkurs pt. "Co wiemy o Drwęcy i miejscowościach nad nią leżących" oraz konkurs wiedzy o Gminie Ostróda, który miał charakter eliminacji do konkursu wiedzy o dorzeczu Drwęcy.
  4. MBP Działdowo - wystawy prac twórców z miasta i powiatu, m.in. wystawy prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Uzdowa; uczestników pracowni malarskiej "Młyn".
  5. GBP Braniewo - współudział w wydaniu książki pt. "Legendy" H. Tyszkiewicz, emerytowanej bibliotekarki, poetki i autorki wielu artykułów w prasie regionalnej. Debiutowała w zbiorze poezji "Ziemia elbląska sercu najbliższa", wydała zbiór wierszy własnych i syna Krzysztofa pt. "Zatrzymany czas", jest współautorką książki "Z dziejów gminy Braniewo".
  6. MBP Biskupiec - spotkanie autorskie z mieszkańcem Biskupca A. Olczakiem, lekarzem piszącym wiersze.
  7. GBP Godkowo - konkurs "Wielkanocne tradycje - palma, pisanka, ciasta", celem którego było pobudzenie aktywności mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji.
  8. GBP Ostróda Szyldak - konkursy związane z tradycją świąteczną: plastyczny - "Elementy obrzędów wielkanocnych"; przegląd widowisk kolędniczych połączony z konkursem na dekoracje związane ze świętem Bożego Narodzenia.
  9. GBP Dubeninki - konkurs literacki na legendę "Moja mała ojczyzna" dla uczniów kl. V szkoły podstawowej i uczniów III gimnazjum, celem którego było poszerzenie wiedzy na temat Gminy Dubeninki, rozmiłowanie młodego pokolenia w krajobrazie, kulturze tradycji, historii, ukazanie urody i specyfiki "małej ojczyzny", zacieśnienie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.
  10. MGBP Kisielice:
   • wystawa poświęcona lokalnemu poecie i rzeźbiarzowi St. Komoniewskiemu: materiały/rękopisy, płaskorzeźby, rzeczy osobiste, m.in. maszyna do pisania.
   • wystawa prac malarskich Stowarzyszenia Twórców Kultury Regionu Iławskiego IST-art.
  11. GBP Świątki - wystawa rysunku i malarstwa Pawła Szewczyka, twórcy z Gminy Świątki
  12. GBP Piecki - współorganizator cyklu imprez poświęconych mazurskiemu poecie Ernstowi Wiechertowi, w bibliotece zorganizowano wystawę poświęconą pisarzowi oraz prelekcję na temat jego osoby i twórczości.
  13. MGBP Biała Piska - wspołorganiztor obchodów 280 rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej: wystawy książkowe z literatury regionalnej, inscenizacja teatralna "Konferencja prasowa", wystawa pokonkursowa plakatów ph. "Moje miasto i ja".
 3. W bibliotekach odbywały się także promocje książek:
  1. MBP Kętrzyn - promocja książki mieszkańca Kętrzyna J. Prochowicza pt. "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wybór dokumentów" połączona z wystawą fotografii ze zbiorów J. Prochowicza ph. "Korpus Ochrony Pogranicza w dokumentach i fotografii". Promocja odbyła się w ramach cyklu "Znani i nieznani mieszkańcy naszego miasta".
  2. MBP Działdowo - promocja wydawnictwa Działdowski Almanach Poezji "Muzyka słowem pisana" oraz kalendarza "Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych".
  3. MBP Ełk - promocja książki Zofii Nasierowskiej i Janusza Majewskiego "Fotografia smaku".
  4. GBP Stare Juchy - spotkanie z autorami oraz promocja albumu-książki kucharskiej pt. "Fotografia smaku" Zofii Nasierowskiej, do której komentarze do przepisów kulinarnych napisał Janusz Majewski, fragmenty książki czytała Krystyna Czubówna.
  5. MGBP Tolkmicko - spotkanie autorskie połączone z promocją książki pt "…epoka neorenesansu już puka do bram miasta…" Ireny Kubaś, mieszkanki Tolkmicka.
  6. MGBP Pasłęk - spotkanie z poetami oraz promocja antologii wierszy "7x7", młodzi poeci związani z gdańskim środowiskiem akademickim czytali swoje wiersze, odpowiadali na pytania dotyczące twórczości poetyckiej.
  7. WBP Olsztyn -spotkania, wydanie i promocja książek: Kazimierza Brakonieckiego "Moralia", Zbigniewa Chojnowskiego "Wiersze dla Witka".
 4. Biblioteki włączały się w ogólnopolską akcję głośnego czytania:
  1. MBP Ełk - w ramach akcji zorganizowano imprezę dla przedszkolaków "Cała Polska czyta dzieciom i… Mikołaj też"; bajki dla dzieci czytały znane osobistości z miasta Ełk.
  2. MBP Bartoszyce - turniej rodzin czytających "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato" - spotkanie rodzin korzystających z biblioteki, rozgrywki literackie, głośne czytanie.
  3. MBP Szczytno - cykl spotkań, w których uczestniczyli znani mieszkańcy miasta czytając dzieciom bajki, wiersze, fragmenty książek. Można było wysłuchać bajki "Szewczyk Dratewka" w wykonaniu pani doktor w białym lekarskim fartuchu lub fragmentu "Kubusia Puchatka" czytanego przez występującego w strażackim mundurze młodszego kapitana Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  4. MBP Olsztyn - dzień głośnego czytania zorganizowany 23 kwietnia (Światowy Dzień Książki), podczas którego znani w społeczności lokalnej ludzie (politycy, dziennikarze, aktorzy, nauczyciele, księża) czytali dzieciom fragmenty książek. Do tej pracy pozyskano wolontariuszy, dla których zorganizowano kurs artystycznej wymowy.
  5. MGBP Lidzbark Welski - cykl spotkań "Czytamy bajki o św. Mikołaju" - baśnie o tematyce świątecznej czytali bibliotekarze, nauczyciele i młodzież; uzupełnieniem był konkurs plastyczny ph. "Świąteczny czas".
  6. GBP Biskupiec - konkurs "Przeczytaj i ty".
 5. Biblioteki aktywnie promowały tematykę dotyczącą Unii Europejskiej:
  1. MBP Reszel
   • Współorganizator gminnego programu "Edukacja Europejska 2002/2003", którego celem było upowszechnienie wiedzy o UE, prezentacja krajów członkowskich i ubiegających się o członkostwo, ukazanie korzyści i ewentualnych zagrożeń, jakie wiążą się z naszym wejściem do Unii Europejskiej.
   • Zorganizowano dwa konkursy: "Mój region - Europie", który polegał na wykonaniu albumu fotograficznego prezentującego najciekawsze miejsca na Warmii i Mazurach; "Razem łatwiej - integracja europejska" - konkurs plastyczny dla wszystkich grup wiekowych, którego celem było zainteresowanie tematyką integracji europejskiej.
   • W oddziale dla dzieci obył się cykl lekcji bibliotecznych poświęconych państwom "piętnastki" ph. "Jakie pięć skojarzeń przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz o…?, którego celem było przybliżenie kultury i obyczajów krajów należących do Unii oraz problemów związanych z integracją europejską.
  2. MGBP Węgorzewo - konkurs powiatowy "Unia bez tajemnic".
  3. GBP Wilczęta - konkurs "100 pytań o Unii Europejskiej".
  4. GBP Iłowo-Osada - wystawa materiałów o UE (książki, informatory, ulotki), plakat "Unia bez tajemnic".
  5. GBP Płośnica - konkurs na temat wiedzy o UE "Co się zmieni w Polsce, kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej", którego celem było spojrzenie na sprawę integracji z punktu widzenia własnego podwórka, szkoły, domu.
 6. W pracy z dziećmi biblioteki uwzględniły Światowy Dzień Pluszowego Misia:
  1. GBP Barciany - urządzono dom nazwany "Misiolandią", wykorzystano do tego ok. 60 różnych misiów przyniesionych przez dzieci.
  2. MBP Działdowo - do akcji obchodów włączyły się działdowskie przedszkola i uczniowie szkół podstawowych. W oddziale dla dzieci zorganizowano wystawę misiów, książek o "tematyce misiowej" oraz prac plastycznych, których bohaterem był pluszowy niedźwiadek.
  3. MGBP Pisz - "Mój przyjaciel miś" - impreza czytelnicza towarzysząca wystawie misiów i książek o misiach.
  4. 4) MBP Reszel - "Misiolandia" - na półkach z książkami zamieszkały pluszowe niedźwiadki; celem imprezy było kształtowanie u dzieci poczucia konieczności szanowania książek i zabawek oraz wyrabiania nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki; można było obejrzeć przedstawienie pt. "Mój przyjaciel Miś".
 7. Imprezy cykliczne:
  1. MBP Braniewo - IV Braniewska Wiosna Literacka, organizatorzy: MBP Braniewo i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie, w ramach której zorganizowano:
   • wystawę malarstwa "Pejzaż w zbiorach Galerii Artforum",
   • wystawę książek i czasopism pt. "Warmia i Mazury w literaturze niemieckiej i polskiej",
   • wykłady E. Topolnickiej-Niemcewicz, historyk sztuki, nt.: "Sztuka utracona"; "Ceramika kadyńska i jej kolekcjonerzy" wraz z prezentacją eksponatów,
   • spotkania autorskie z: Erwinem Krukiem, olsztyńskim pisarzem i publicystą; Zbigniewem Chojnowskim pt. "Imiona ziemi naszej", poetą, krytykiem literackim, historykiem literatury, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Wojciechem Kassem połączone z promocją jego książki pt. "Ocalenie przez poezję", poetą, dyrektorem Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu,
   • promocję książki Z. Chojnowskiego pt. "Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat 90.".
  2. MBP Bartoszyce - II ogólnoszkolny plebiscyt na najpopularniejszą książkę ph. "Wybieramy bestseller roku 2002"; w pierwszym etapie uczniowie zgłaszali tytuł książki z opracowaną recenzją, w drugim wybrane tytuły uczniowie z każdej szkoły prezentowali w formie teatralnej.
  3. Biblioteka Elbląska - VI Elbląskie Spotkania z Poezją, na które złożyły się:
   • warsztaty poetyckie poprzedzone dwumiesięcznymi przygotowaniami, prowadzącym był B. Zadura, który przeanalizował ok. 90 wierszy, celem warsztatów było otoczenie utalentowanej młodzieży opieką profesjonalnych twórców,
   • wystawa "Piękno starych ksiąg", J. Domino, pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków, przybliżył charakter prezentowanej ekspozycji,
   • prezentacje indywidualne poetów-amatorów w ramach Turnieju Jednego Wiersza o Laur Dojrzały,
   • minirecital piosenki poetyckiej w wykonaniu Lesława Ostaszkiewicza, aktora Teatru Dramatycznego w Elblągu,
   • spotkania zakończono biesiadą poetycką z udziałem poetów A. Sosnowskiego i B. Zadury .
  4. MGBP Pisz - w ramach cyklu "Czwartkowe poranki poetyckie" odbyły się spotkania autorskie z K. Maliszewskim, historykiem literatury, krytykiem literackim i poetą G. Kociubą.
  5. MGBP Orzysz - IV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, zorganizowano wystawę książek i periodyków o tematyce rodzinnej ph. "Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz, ale miejsce gdzie cię rozumieją" oraz wystawę hitów książkowych "Książki, którym warto poświęcić czas".
  6. GBP Rozogi - XV Konkurs Recytatorski "Warmia i Mazury w literaturze", w którym udział wzięły gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark, Szczytno miasto i gmina oraz kurpiowska gmina Myszyniec. Biblioteka była również współorganizatorem XIX Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w literaturze".
  7. MBP Olsztyn - Dni Literatury Dziecięcej, w ramach których odbyły się:
   • spotkania autorskie z Anną Onichimowską, Joanną Papuzińską i Ireną Bolek,
   • spektakl teatru cieni rodziny Korzunowiczów,
   • inscenizacje "teatrzyków na jednej nodze" wykorzystujących pomysły Wandy Chotomskiej,
   • warsztaty literackie ph. "Podróże po literaturze", podczas których młodzież mogła zaprezentować swoją wiedzę z zakresu literatury i wykorzystać ją do tworzenia form plastycznych, parateatralnych i literackich.
  8. GBP Miłakowo - III Powiatowy Konkurs ph. "Szopka wigilijna".
  9. GBP Barciany - "Gminny konkurs ortograficzny" zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 14-18 lat oraz dorośli od 19 roku życia.
 8. Spotkania:
  1. MBP Ełk, MBP Giżycko, BP Gołdap, MBP Szczytno, GBP Pozezdrze - z pisarką Martą Fox.
  2. MBP Biskupiec - z Teofilą Jankowską, nauczycielką języka francuskiego, poetką, tłumaczką wierszy.
  3. Biblioteka Elbląska - spotkanie Kazimierza Sowirko, niepełnosprawnego wiceprezesa Elbląskiego Stowarzyszenia Twórczego, z osobami osadzonymi w Areszcie Śled-czym w Elblągu; autor mówił o swojej drodze życiowej, studiach, pracy i pasjach pisarskich.
  4. MGBP Pisz - z Wojciechem Kassem, dyrektorem Muzeum im. K.I.Gałczyńskiego, poetą oraz z Joanną Papuzińską, autorką książek dla dzieci, krytykiem literackim, profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
  5. MBP Ostróda - z dr Haliną Murawską, autorką książki "Przesiedleńcy z Kresów Północnowschodnich II Rzeczypospolitej"; z prof. H. Orłowskim poświęcone Helmutowi Kristowi; z M. Szwonderem, poetą; z biskupem J. Jezierskim poświęcone Janowi Pawłowi II w ramach Dni Papieskich.
  6. MGBP Miłakowo - z Wojciechem Kassem, dyrektorem Muzeum im. K.I.Gałczyńskiego
  7. GBP Stare Juchy - z poetą ks. dr J. Sikorą, mottem przewodnim spotkania było "Nie jestem aniołem ani świętym, twarz nie promienieje, tylko serce biegnie jak dziewczynka ze skakanką".
 9. Konkursy:
  1. WBP Olsztyn
   • Fantastyczny Świat "Hobbita" - konkurs literacko-plastyczny przeznaczony dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Na konkurs napłynęło 81 prac (wypełnionych testów wraz z ilustracją) z terenu całego województwa. Nagrodzono 4 osoby, wyróżniono 5 oraz zorganizowano wystawę najciekawszych prac plastycznych.
   • Konkurs Języka Angielskiego - zorganizowany we współpracy ze Szkołą Językową "Albion". Eliminacje wstępne odbyły się we wszystkich filiach szkoły na terenie całego województwa, w różnych kategoriach wiekowych. Oddział Literatury Zagranicznej WBP odpowiedzialny był za dostarczenie odpowiedniej literatury i innych pomocnych materiałów.
  2. Biblioteka Elbląska - konkurs pt. "Miasto z węgorzem w nazwie, czyli rzecz o historii, legendach i pejzażach Ziemi Elbląskiej". Patronat honorowy objął Związek Miast i Gmin Morskich; celem konkursu było poznanie legend o Bałtyku, zwrócenie uwagi na zalety położenia geograficznego Elbląga i jego powiązania z morzem dawniej i dziś, popularyzowanie wiedzy o Związku Miast i Gmin Morskich, do którego przynależy Elbląg. W ramach przygotowania do turnieju wiedzy zorganizowano spotkanie z elbląskim historykiem dr. Januszem Hochleitnerem, który przedstawił tradycje morskie Elbląga.
  3. GBP Banie Mazurskie - quiz przyrodniczy w formie pisemnej ze znajomości książek Jana Żabińskiego
  4. MBP Ełk - konkurs malarski ph. "Japonia"; konkurs literacki dla dzieci z kl. II i IV ph. "Mój wymarzony dzień z Kubusiem Puchatkiem"; konkurs poetycki "Piszemy wiersze o wiośnie" dla uczniów z kl. V-VI; konkurs na Dni Rodziny ph. "Z mamą, z tatą nic trudnego", który polegał na wykonaniu pracy plastycznej wspólnie z całą rodziną, udział wzięły 43 rodziny; konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z wierszy J. Tuwima".
  5. GBP Burkat - konkurs poezji miłosnej, w którym uczestniczyli gimnazjaliści z powiatu węgorzewskiego.
  6. MBP Braniewo - konkurs literacko-plastyczny "Fantastyczny świat Hobbita"; plastyczny "Światy tolkienowskie", "Najładniejsza kartka wielkanocna".
  7. GBP Biskupiec - konkurs plastyczny "Bohaterowie książek A. Lindgren i A.A. Milne
  8. MBP Biskupiec - w ramach Dni Biskupca odbyła się II edycja konkursu fotograficznego "Biskupiec w fotografii" zakończony wystawą prac oraz konkurs plastyczny ph. "Biskupiec - miasto moich marzeń".
  9. BPG Bartoszyce - konkurs literacki "Brzechwa dzieciom", składający się z 3 części: prace plastyczne - ulubiony utwór, konkurs recytatorski, znajomość twórczości J. Brzechwy.
  10. BPG Gietrzwałd - gminny konkurs na krótką formę literacką pt. "Wspomnienia z wakacji"; konkurs plastyczny "Zostań ilustratorem książek".
  11. MGBP Orzysz - gminny konkurs czytelniczy z okazji 160 rocznicy urodzin M. Konopnickiej.
  12. MGBP Nidzica
   • konkurs literacki "Świat baśni Andersena",
   • konkurs na opracowanie folderu "Nic tak nie zachwyca, jak nasze miasto i okolice" zachęcającego turystów do zwiedzania i poznania Nidzicy i okolic. Foldery zaprezentowano na wystawie.
  13. MBP Reszel - "Pokonać Voldemorta" - konkurs czytelniczy w formie testu sprawdzającego znajomość książek o przygodach Harrego Pottera, któremu towarzyszyła wystawa książek, artykułów prasowych, plakatów, fotosów z filmów, gadżetów.
  14. MGBP Miłomłyn - w ramach Dni Miłomłyna zorganizowano konkurs "Potyczki rodzinne", który składał się z części teoretycznej (pytania z różnych dziedzin wiedzy) i sprawnościowej (np. ułożenie piosenki o Miłomłynie i zaśpiewanie jej, przyszywanie guzików na czas, strzał piłką do bramki, hula-hop).
  15. MBP Mrągowo - wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury zorganizowano kon-kurs plastyczny związany z tematyką zasad poruszania się po drodze; odbyło się spotkanie z policjantem oraz przedstawienie pt. "Na jezdni".
  16. MGBP Zalewo - cykliczny konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Zalewo ph. "Zdrowo żyć".
  17. MBP Olsztyn - konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Śmieciowisko" poświęcony problematyce ekologicznej; wykonano prace z odpadów zaśmiecających środowisko: papier, szkło, plastik, tkaniny.
  18. MBP Lubawa - powiatowy konkurs plastyczno-literacki "Zaczarowany ołówek", część plastyczna przeznaczona była dla dzieci w wieku 5-6 lat, część literacka - dla dzieci w wieku 10-12 lat.
  19. GBP Rybno - III Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej; grupa teatralna z Hartowca wystawiła sztukę pt. "Opowieść Wigilijna".
 10. Wystawy:
  1. MBP Biskupiec - w ramach Dni Biskupca zorganizowano wystawę starej fotografii "Biskupiec wczoraj i dziś".
  2. MBP Kętrzyn - "Kętrzyn - historia prasy lokalnej'; chronologiczne przedstawienie historii kętrzyńskich gazet począwszy od 1831 r., czyli od momentu ukazania się "Rastenburger Wochenblatt" ("Tygodnika Kętrzyńskiego") aż na 2000 r. kończąc, gdy ukazała się "Gazeta w Kętrzynie" (cotygodniowy dodatek do "Gazety Olsztyńskiej". Celem wystawy było pokazanie bogatej tradycji lokalnej prasy.
  3. MBP Ełk - w ramach Dni Kultury Szwecji zaprezentowano wystawę "Dziecięca literatura szwedzka" udostępnioną przez Ambasadę Szwecji w Warszawie.
  4. MBP Braniewo
   • "Błogosławiona Regina Protmann - patronka Braniewa" - wystawa zorganizowana wspólnie ze zgromadzeniem Sióstr Św. Katarzyny, z Fundacją im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Księży Werbistów z Pieniężna i kolekcjonerami z terenu miasta z okazji 450 rocznicy urodzin Bł. Matki Reginy Protmann i 400-lecia Apostolskiej Aprobaty Reguły Zgromadzenia oraz nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Katarzyny. Ciekawą częścią ekspozycji były przedmioty przywiezione z Afryki - stroje, instrumenty muzyczne, oraz geoda z kryształami ametystów wykształconych w wulkanicznych skałach Brazylii, jakie zwyczajowo umieszcza się tam na ołtarzach. Ogółem zaprezentowano 253 eksponaty.
   • "Wystawa o dzieciach i ich książkach - spotkaj się z dziećmi" zorganizowana z Ambasadą Szwecji. Eksponaty wystawy przedstawiały ilustracje szwedzkiej literatury dla dzieci. Na otwarciu wystawy młodzież gimnazjalna przedstawiła fragmenty książki A. Lindgren "Fizia Pończoszanka".
  5. MBP Górowo Iławeckie - z okazji Dni Górowa zorganizowano wystawy: "Bolesław Prus - 155 rocznica urodzin i 90 rocznica śmierci"; "Piękno Ziemi Górowskiej"; wystawę prac plastycznych z przeprowadzonych konkursów "Fantastyczny świat Harrego Pottera" oraz "Jak dbamy o naszą planetę".
  6. MGBP Pisz - "Z dziejów narciarstwa"; "Melchior Wańkowicz 1892-1974"; "Ta jedyna" - wystawa plansz i książek o kobietach; "Z książką na wesoło" - wystawa plansz i książek humorystycznych z okazji obchodów miesiąca książki; "Wierni tradycji" - wystawa związana z tradycją obchodów świąt Bożego Narodzenia.
  7. COKiS Biblioteka w Pieniężnie - "Ludzie i pszczoły" - prezentacja cyklu produkcyjnego miodu. Można było obejrzeć narzędzia pszczelarskie: ule, miodarki, rojnice, dłuta, ramki oraz gotowe produkty pszczelarskie: miody, kit pszczeli, świece woskowe.
  8. MBP Ostróda - wystawa prac fotografika Z. Markowskiego "Korea - z nami i bez nas", reportaż z Mundialu.
  9. MBP Nowe Miasto Lubawskie - "Na pożółkłym papierze" - wystawa zorganizowana wspólnie z Nowomiejskim Towarzystwem Kultury oraz Gazetą Nowomiejską. Przedstawiono ciekawe i rzadkie wydania gazet: "Neumarker Zeintung", "Słowo Pomorskie", "Drwęca" z lat 1919, 1929 oraz 1935 r.
  10. MGBP Nidzica - "Epifanie" - wystawa rzeźb "małe instalacje" autorstwa Brygidy Bocian, które zostały wykonane z papieru, drutu, przedmiotów codziennego użytku, przedstawiające sceny z codziennych spotkań z rzeczywistością.
  11. MGBP Korsze - wystawa fotograficzna "Korsze wczoraj i dziś" z okazji 40 rocznicy nadania Korszom praw miejskich.
  12. MGBP Lidzbark Welski - "Z przeszłości Lidzbarka" - wystawa archiwalnych dokumentów kościoła katolickiego i ewangelickiego w Lidzbarku. Celem było propagowanie historii lokalnej oraz ukazanie bogatej i ciekawej przeszłości "grodu nad Welem".
  13. GBP Rybno - wystawa poświęcona malarstwu polskiemu. Prezentowano przykłady technik malarskich.
  14. WBP w Olsztynie - z okazji konferencji "Media a regionalizm-kultura w mediach" zorganizowano wystawę prasy regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego.
 11. Inne formy:
  1. MBP Ełk
   • spotkanie miłośników poezji ks. J. Twardowskiego, na którym obecny był W. Smaszcz, eseista, krytyk literacki,
   • z okazji obchodów Dni Ełku zorganizowano: wystawę "Ełk w starej fotografii" połączoną z konkursem "Jakie to miejsce?" oraz spotkanie z Ernestem Bryllem.
  2. GBP Braniewo - Gminno-Garnizonowy Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego dla Dzieci i Młodzieży zorganizowany wspólnie z Klubem Garnizonowym w Braniewie oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. MGBP Biała Piska - maraton czytelniczy ku pamięci W. St. Reymonta w 135 rocznicę urodzin, w ramach którego odbyło się głośne czytanie "Chłopów", zorganizowano wystawę i lekcję biblioteczną nt. "Reymont - jego życie i twórczość".
  4. MBP Barczewo - wernisaż malarski - "Artysta chwilowo nieobecny" - prace malarskie osób osadzonych z województwa warmińsko-mazurskiego, wystawa przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "Ziemia Barczewska, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją "EXODUS", "MOKSiT".
  5. BPG Gronowo Elbląskie - zajęcia biblioterapeutyczne pt. "Kto pocieszy Maciupka", których celem było pokonanie nieśmiałości, strachu, wzmocnienie wiary w siebie. Dzieci na kartkach pisały słowa, które kojarzą im się ze strachem, słuchały opowiadania T. Jansson "Kto pocieszy Maciupka", dzieliły się wrażeniami po wysłuchaniu utworu i szukały rad dla osób nieśmiałych.
  6. MGBP Pisz - cykl prelekcji ph. "Przyroda Mazurskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie Waldemara Bzury" wygłoszonych przez A. Kruszelnicką i połączonych z wyświetlaniem slajdów W. Bzury.
  7. MGBP Orzysz - cykl zajęć ph. "Zajęcia z uczniem zdolnym", których celem było nauczenie dziecka samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie sytuacji edukacyjej pozwalającej na twórczą aktywność, rozwijanie zainteresowań, szukanie odpowiedzi na trudne pytania.
  8. MBP Morąg
   • Cykl tematyczny "Poezja? To lubię!", w ramach którego odbyły się:
    • spotkanie z poetą W. Kassem,
    • "Poezja? To lubię!" - konkurs na utwór poetycki oraz wycieczka do Leśniczówki Pranie dla laureatów,
    • wystawy: "Wszystko jest poezją", "Poeci w karykaturze Eryka Lipińskiego".
   • Cykl tematyczny "Morążanie - wczoraj przybysze, dziś tutejsi" poruszający tematykę tożsamości lokalnej społeczności, utrwalenia prawdy historycznej przez pryzmat ludzi przybyłych na Ziemię Morąską po 1945 r. W ramach tego cyklu zorganizowano:
    • konkurs historyczno-literacki "Morążanie - wczoraj przybysze, dziś tutejsi",
    • wystawy: "Morążanie na starej fotografii", "Morążan portret własny", "Morąg i okolice", "Morąg dziś", "Morąskie nekropolie".
    • wystawy prezentujące twórczość artystyczną Morążan: "Martwa natura", "Poszukiwania", "Między czernią, a bielą, sekret…", "W cieniu światła".
   • Cykl tematyczny "Prosto o filozofii", w ramach którego odbyły się:
    • wykłady i prelekcje dr D. Barbaszyńskiego, pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. "Wolność i odpowiedzialność na wybranych przykładach filozoficznych", "Sens życia - zagadnienia z postmodernizmu", "Jak być szczęśliwym", "Czy komputery ułatwiają życie - jak odpowiadają na to pytanie myśliciele współcześni".
  9. GBP Miłomłyn - współorganizator Gminnego Rajdu Rowerowego, w ramach którego biblioteka przeprowadziła konkurs krajoznawczy "Miłomłyn i okolice".
  10. MBP Mrągowo - cykl spotkań dla dzieci ph. "Godzinka literacka" przysposabiających do korzystania z biblioteki. Dzieci poznawały książki, czasopisma adresowane do najmłodszych czytelników, samodzielnie wypożyczały książki. Wspólnie czytano bajki, wiersze, opowiadania, rozmawiano o przeczytanych utworach. Na zakończenie cyklu przedstawiono inscenizację bajki "Kot w butach".
  11. MBP Szczytno
   • warsztaty dziennikarskie prowadzone przez redaktora "Kurka Mazurskiego" Monikę Hausman-Pniewską,
   • "Misterium szamańskie" - spotkanie z dr Aizą Reszetnikową i prof. Jurijem Szejkinem, muzykologami, badaczami kultury narodów Syberii (dyrektorami Muzeum Mu-zyki i Folkloru Ludów Jakucji oraz Katedry Muzykologii Uniwersytetu w Jakucku). Oboje zajmują się szamanizmem, jego aspektami mitologicznymi i folklorystycznymi. Podczas spotkania przybliżyli mityczny świat wierzeń ludów Syberii.
  12. MGBP Dobre Miasto - "Cmentarze mówią" - cykl spotkań realizowanych w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia" finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zorganizowano wystawę "Cmentarze mówią", a w formie warsztatów odbyły się zajęcia na temat tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych ze śmiercią i ostatnią posługą w religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej, hinduiźmie, judaiźmie, religiach ludów afrykańskich.
  13. GBP Dubeninki - "Uzależnienia jako zagrożenia w środowisku", celem imprezy było poszerzenie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków, zwrócenie uwagi na konsekwencje uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań. Odbył się wykład terapeuty o uzależnieniach, zajęcia plastyczne na plakat na konkurs oraz wystawa "W tej grze masz tylko jedno życie".
  14. GBP Kozłowo - współorganizator "Dni Sportu i Rekreacji Kozłowo 2002", w ramach których odbyły się: wyścig kolarski, gminne zawody sportowo-pożarnicze, zabawa taneczna dla dzieci z konkursami oraz "Turniej jesienny", w którym wystąpił duet wokalno-instrumentalny, iluzjonista Carottenuto oraz trio cygańskie Hitano.
  15. GBP Świątki - "Grafika warsztatowa - druk wypukły" - zajęcia prowadziła M. Gach, plastyk. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać matrycę i wykonać grafikę.
  16. GBP Kiwity - program profilaktyczny "Czas wolny", starano się pokazać szkodliwość nałogów, alternatywne, bezpieczne możliwości spędzania czasu wolnego oraz przygotować do uczestnictwa w kulturze, rozwijać kulturę czytelniczą. Zorganizowano konkurs plastyczny ph. "Szkodliwość nałogów", wystawę o narkotykach i używkach, pogadankę z dzielnicowym na temat nałogów.
  17. MBP Olsztyn - "SOS uczniom" - w ramach zajęć studenci i uczniowie klas matural-nych udzielali pomocy w lekcjach dzieciom mającym problemy w nauce, studenci wychowania plastycznego prowadzili zajęcia plastyczne, w zamian za to mogli wystawiać swoje prace w witrynach bibliotecznych.
  18. MGBP Pasłęk
   • "Lekcja białej magii w Hogwarcie" - impreza kulturalno-edukacyjna mająca na celu rozwinięcie wyobraźni, zachęcenie do czytania, współpracę w grupie.
   • "Z językiem polskim za pan brat" - zajęcia odbywały się w oddziale dla dzieci, prowadzone były przez nauczycielkę języka polskiego i miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, tematyka zajęć obejmowała: pomoc w pisaniu wypracowań, przygotowanie recytacji wierszy, uczenie zasad recytacji i interpretacji, zasad ortografii i interpunkcji.
  19. ICKiS Biblioteka Miejska w Iławie - cykl zajęć z dziećmi "Wesołe wakacyjne wojaże z biblioteką, książką i internetem", na których dzieci poznawały podstawy obsługi komputera, dziecięce strony internetowe, programy edukacyjne.
  20. MGBP Ryn - z okazji Dnia Ziemi wspólnie z Kołem Ekologicznym oraz przedszkolem miejskim zorganizowano imprezę ekologiczną pt. "Zadbaj, aby Ziemia była piękna". Koło przyjaciół biblioteki wystąpiło z teatrzykiem satyryczno-ekologicznym ph. "W krainie surowca wtórnego".
  21. GBP Banie Mazurskie - "Decyzja należy do ciebie" - uczniowie kl. VI wystawili scenki przedstawiające problemy, z jakimi spotykamy się w codziennym życiu, decyzję podejmowano przez dyskusję z widownią.
  22. GBP Barciany - gminny przegląd teatralny "Najlepsi we wspólnym działaniu", w konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów (10 grup).
  23. GBP Markusy - zorganizowano "Teatrzyk kukiełkowy", występowały dzieci, które same wykonały kukiełki.
  24. MBP Bartoszyce, MGBP Pisz, GBP Rychliki - odbyły się przedstawienia "Teatru przy stoliku", w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, pt. "Sztuka", "Dwoje na huśtawce", "Przyszedł mężczyzna do kobiety", "Motyle są wolne".
  25. WBP w Olsztynie - wydała wspólnie z Polskim Towarzystwem Czytelniczym dwie książki oraz zorganizowała ich promocję: Kazimierza Brakonieckiego "Moralia", Zbi-gniewa Chojnowskiego "Wiersze dla Witka".

W niniejszym artykule przedstawiono niektóre działania podejmowane w bibliotekach bez dokonywania ich oceny.

cofnij