Roman Ławrynowicz

 

OD REDAKTORA

 

Wszystko wskazuje na to, że już ostatni raz wydajemy pismo drukiem. We mnie fakt ten budzi ambiwalentne uczucie. Z jednej strony smutek, bo coś się kończy, i jednym z powodów decyzji jest brak pieniędzy na druk; z drugiej strony radość, ponieważ już wszystkie biblioteki naszego województwa otrzymały warunki techniczne, by korzystać z pisma redagowanego w Internecie. W końcu pierwszego półrocza 2003 r. biblioteki gminne, miejsko-gminne i miejskie województwa warmińsko-mazurskiego wyposażone będą w sprzęt komputerowy. Otwiera to nieograniczone możliwości rozwoju nowych form działalności.

Przełom w rozwoju bibliotek publicznych naszego województwa rozpoczął się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Dążeniem naszym stało się wzbogacenie placówek bibliotecznych o informację i wiedzę zawartą na nośnikach elektronicznych, bez obniżania poziomu działalności tradycyjnej.

Okazuje się, że czasy przełomu są najtrudniejsze. Nowoczesność nie dotarła jeszcze do wszystkich bibliotek, bo to proces długotrwały, natomiast w działalności tradycyjnej występuje wiele kłopotów i problemów, ale o tym szczegółowiej w innym miejscu. Zresztą wyniki działalności w 2002 r. będą jedną z najważniejszych części tego numeru naszego pisma. Publikujemy dane cyfrowe, ponieważ statystyka to niezgłębione źródło spostrzeżeń i refleksji.

Chociaż konferencja w Oeiras w Portugalii - jedno z finalnych wydarzeń kończącego się projektu PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) - odbyła się w marcu bieżącego roku, ze względu na jej ważność drukujemy, uchwaloną tam, odezwę do polityków i bibliotekarzy. Robimy to również dlatego, aby wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że w rozwoju bibliotekarstwa publicznego naszego województwa idziemy w tym samym kierunku co bibliotekarstwo europejskie.

Uzupełnieniem tej dziedziny będą informacje Elżbiety Maruszczak o realizacji projektu BIS (Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa) oraz Renaty Pietrulewicz o informacji europejskiej w bibliotekach.

Decydujemy się opublikować fragment pracy kol. Anny Michalkiewicz, ponieważ zawiera on syntetycznie i przejrzyście uporządkowane informacje o podstawowych pojęciach występujących we współczesnych bibliotekach.

Publikujemy również wybór tekstów "Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii i Mazurach w II połowie XX wieku" P. dr Izabeli Lewandowskiej z przekonaniem, że zestawienie to może być pomocne również dla czytelników naszego pisma.

Jak zawsze dobry poziom prezentują materiały metodyczne opracowane przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz teksty Joanny Burskiej i Łucji Ciesielskiej. Z radością zamieszczamy informacje Leokadii Wawirowicz, Mariana Filipkowskiego i Jana Krajewskiego, ponieważ są to autorzy spoza redakcji pisma i grona pracowników WBP.

Z powodu braku pełnej zbieżności interesów oraz problemów realizacyjnych rozwiązane zostało ubiegłoroczne porozumienie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Przedsiębiorstwem Hurtowo-Detalicznym "Książnica Polska" w Olsztynie w sprawie dystrybucji książek dla bibliotek publicznych.

Nie zmienia to jednak sytuacji. Pan Jerzy Okuniewski - prezes "Książnicy Polskiej" nadal deklaruje specjalne korzystne traktowanie bibliotek publicznych w sieci księgarskiej województwa warmińsko-mazurskiego.

Życzę przyjemnej lektury.

cofnij