Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 

NOWE KSIĄŻKI O WARMII I MAZURACH

 1. A dąb rośnie : Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku / wyboru dokonał Tadeusz Prusiński ; wstępem opatrzył Andrzej Sakson. - Warszawa ; Dąbrówno : ["Retman"], 2002. - 253 s. : il. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Mazurska ; nr 2). - ISBN 83-910523-5-4
 2. Agroturystyka w teorii i praktyce / pod red. Krzysztofa Młynarczyka i Marka Marksa. - Olsztyn : Zakład Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM [Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego], 2002. - 208, [2] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89112-25-6
 3. Bachar, Jan : Plenery bezledzkie 1979-2001 : malarstwo, akwarela, gwasz, pastele, rysunek, grfika, rzeźba / Jan Bachar ; [zespół red. Jan Bachar et al.]. - Olsztyn : Edytor "Wers" , 2002. - 254 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - ISBN 83-915773-17
 4. Barczewski, Walenty : Kiermasy na Warmji / Walenty Barczewski ; posłowie, noty, słowniczek, wykaz nazw miejscowości Jan Chłosta. - Wyd. 7. - Olsztyn : Wydaw. Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum", 2002. - 168, [4] s. : il. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-89093-01-4
 5. Brakoniecki, Kazimierz : Moralia : [poezje] / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2002. - 100, [4] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-917269-0-8
 6. Chojnacki, Władysław : Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim : (XVI-XIX wiek) / Władysław Chojnacki, Małgorzata Szymańska-Jasińska. - Warszawa : "Semper", 2001. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-86951-90-7
 7. Chojnowski, Zbigniew : Mam pytanie : wiersze dla Witka i innych dzieci / Zbigniew Chojnowski ; [il. Wiesław Wachowski]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2002. - 37, [3] s. : il., 21 cm. - ISBN 83-902976-8-X
 8. Chojnowski, Zbigniew : Zmartwychwstały kraj mowy : literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych / Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 224 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7199-160-X
 9. Dubiella-Polakowska, Magdalena : Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 : (oświata, kultura, opieka, pomoc, sport i rekreacja) / Magdalena Dubiella-Polakowska. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. - 580, [1] s. : il., err. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89113-00-7
 10. [Dwadzieścia pięć] 25 lat Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie / oprac. Adam Suchowiecki. - Olsztyn : s.n., [2002]. - 20, [32] s. tabl. : il. ; 21 cm
 11. Edukacja a problemy integracji europejskiej - studenci i ich uczelnie na drodze do Unii / [kol. red. Franciszek W. Mleczko et al.]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP. Wydawnictwo, 2002. - 131, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-87867-81-0 Z treści: Malec Teresa Cz. : Rola Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej i problemach integracji. [Dot. Oddziału Olsztyn], s. 28-34. - Sołoma Luba : Atrakcyjność krajów UE jako stałego miejsca zamieszkania w opinii studentów WSIiE TWP [Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej] w Olsztynie, s. 69-79.
 12. Ginące zawody : katalog rzemieślników Warmii i Mazur / [oprac. i red. Agnieszka Kowalska, Krzysztof Margol]. - Nidzica : Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" ; Kętrzyn : Kengraf, 2001. - 51 s. : fot. kolor., m. ; 23 cm
 13. Gołaszewska, Ewa : Klewki : z dziejów kościoła i parafii / Ewa Gołaszewska. - Olsztyn : "Posłaniec Warmiński", 2002. - 204 s. : il. ; 21 cm. -(Parafie Archidiecezji Warmińskiej ; nr 5). - Bibliogr. - ISBN 83-915209-0-3
 14. Gospodarka łowiecka w aspekcie ochrony gatunkowej zwierząt : seminarium 14-25 czerwca 2002 roku Sarnówek / red. na podst. tekstów zleconych Krzysztof Słowiński ; oprac. graf. Janusz Sokołowski, Tadeusz Markos ; Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ; Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. - Olsztyn : ZPKPI i WD, 2002. - 62 s. : m., rys. ; 30 cm. - ISBN 83-907925-6-7 Z treści: Kamieniarz Robert, Szymkiewicz Marian : Stan wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych w województwie warmińsko-mazurskim, s. 30-34. - Mellin Maria : Formy ochrony przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście nowych przepisów prawnych, s. 43-46. - Zalewski Dariusz : Stan i perspektywy gospodarowania łowieckiego gatunkami zwierzyny grubej w województwie warmińsko-mazurskim, s. 47-60.
 15. Historia Pomorza. T. 3, (1815-1850). Cz. 3, Kultura artystyczna i umysłowa / pod. red. Gerarda Labudy ; oprac. Bogusław Mansfeld [et al.]. - Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001. - 268, [4] s. : il. ; 25 cm. - Tyt. równol. : History of Pomerania. Cz. 3, Artistic and intellectual culture. - Indeksy. - ISBN 83-7063-326-9 (t.3 cz. 3)
 16. Holz, Arno : Trawa zielona, miękka, cudna = Schönes, grünes, weiches Gras / Arno Holz ; przeł. [z niem.] Andrzej Kopacki ; wybór wierszy, słowo wstępne i szkic biograficzny Dietmar Pertsch. - Olsztyn : Borussia ; Kętrzyn : Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, 2002. - 159, [12] s. : il., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-915690-7-1 Wiersze ze zbiorów "Fantazus" i "Księga czasu" w oryginalnej wersji niemieckiej i w przekładzie na język polski.
 17. Jak w XXI wiek : poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; aut. tekstów Mariusz Anaszewicz et al.] ; Związek Hercerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich " przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. "Grunwaldu" w Olsztynie. - Olsztyn : KCW-M ZHP, 2002. - 249, [5] s. : il., mapy, nuty ; 23 cm. - Bibliogr. część. przy rozdz. - ISBN 83-906388-3-5
 18. Kabzińska, Łucja : Uczelnia-studenci-studiowanie / Łucja Kabzińska. - Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87867-76-4
 19. Kamieński, Andrzej : Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku : dzieje polityczne / Andrzej Kamieński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002. - 415 s. : portr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7177-189-4 Dot. Prus Książęcych.
 20. Karczewski, Maciej : Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich / Maciej Karczewski. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2001. - 196 s., [5] k. tabl. : m., rys. ; 24 cm. -(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 197). - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-8764367X
 21. Kiezik, Ewa : Pedagogiczny wymiar działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy I LO w Giżycku (w latach 1964-1999) / Ewa Kiezik. - Giżycko : Zarząd Oddziału PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] Wielkich Jezior Mazurskich, 2000. - 144 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Tyt. okł.: Pedagogiczny wymiar działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK "Deptusie" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w latach 1964-1999
 22. Klus-Stańska, Dorota : Konstruowanie wiedzy w szkole / Dorota Klus-Stańska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - 411, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-192-8 Wyniki doświadczeń zdobytych w Autorskiej Szkole Podstawowej "Żak" w Olsztynie.
 23. Konstruowanie systemu zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej na przykłdzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / pod red. nauk. Józefa Górniewicza ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra UNESCO. - Olsztyn : Wydaw. UW-M, 2002. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-190-1
 24. Kopiczko, Andrzej : Porta Domini : kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji warmińskiej / Andrzej Kopiczko. - Olsztyn : "Posłaniec Warmiński", 2002. - 143, [1] s. : il., 1 mapa ; 21 cm. -(Parafie Archidiecezji Warmińskiej ; nr 4). - ISBN 83-915209-0-1
 25. Kruk, Erwin : Ewangelicy w Olsztynie : z dziejów parafii w latach 1772-2002 / Erwin Kruk. - Olsztyn : MTE-Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2002. - 157, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-915852-1-2
 26. Krzyżaniak, Barbara : Warmia i Mazury. Cz. 1, Pieśni doroczne i weselne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : IS PAN, 2002. - 268 s. : nuty ; 25 cm. -(Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źródła i materiały ; t. 3). - Indeksy. - ISBN 83-89101-00-9 (cz. 1)
 27. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim / [honorowy kom. red. w składzie Jan Chłosta et al.]. - Olsztyn : Ga Ga Art. Agencja Promocji, 2001. - 179 s., [4] s. tabl. kolor. : fot., portr. ; 21 cm. - Indeks - ISBN 83-915672-1-4
 28. Langowski, Ryszard : Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna / Ryszard Langowski ; Polskie Radio. Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie. Radio Olsztyn SA. - Olsztyn : "ElSet", 2002. - 156, [4] s. : il., fot., portr., rys. ; 28 cm. - ISBN 83-89151-00-6
 29. Laureaci Konkursu Mazur ["Mazur primus inter Maximus"] : prezentacja dorobku gospodarczego Warmii i Mazur poprzez laureatów Konkursu Mazur / [Olsztyńska Szkoła Biznesu]. - Olsztyn : OSB, [2001]. - 22 s. : faks., fot. kolor. ; 25 cm. - Opis wg okł. - Tekst równol. pol., ang., niem., ros. - ISBN 83-87349-74-7
 30. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2000 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2001. - 161, [1] s. : mapy, rys., głównie tab., wykr. ; 21x22 cm
 31. . Łachacz, Andrzej : Geneza i właściwości płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskim / Andrzej Łachacz. - Olsztyn : Wydaw. UWM , 2001. - 119 s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 24 cm. -(Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; 49). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-121-9 Rozprawa habilitacyjna.
 32. Łukowski, Wojciech : Społeczne tworzenie ojczyzn : studium tożsamości mieszkańców Mazur / Wojciech Łukowski. - Warszawa : "Scholar", 2002. - 317 s. : wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. - ISBN 83-7369-000-X
 33. Media a regionalizm - kultura w mediach : materiały z konferencji : Olsztyn - 6 kwiecień 2002 r. / oprac. i red. Andrzej Taborski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", 2002. - 114 s. ; fot. ; 21 cm. - ISBN 83-915209-0-4 Z treści: Ogrodziński Władysław : Media a regionalizm. [Dot. Warmii i Mazur], s. 35-41. - Chłosta Jan : Kulturotwórcza rola prasy na Warmii i Mazurach, s. 42-51. - Bogdanowski Władysław : Kulturotwórcza rola radia, s. 52-61. - Birula Jolanta : Stan prasy regionalnej wychodzącej w województwie olsztyńskim w latach 1945-2001, s. 67-81. - Rosłan Jan : Regionalna prasa konfesyjna, s. 82-86. - Sakowski Robert : "Gazeta Olsztyńska" w regionie, s. 87-91. - Dyskusja: Mokrosińska Krystyna : Głos w dyskusji, s. 95-96; Strutyński Władysław : Źródła inspiracji, s. 97-98; Pantak Jerzy : Po co wydajemy polski tygodnik regionalny? ["Tygodnik Warmiński"], s. 99-105; Ogrodziński Wojciech : Zadania mediów, o mediach lokalnych przełomu XX i XXI wieku w Olsztynie - doświadczenia własne, s. 109-113. - Aneks: Rymszewicz Alicja, Jarosz Krystyna : Historia prasy lokalnej w Węgorzewie 1842-2002. [Wystawa], s. 120-127. - Pisano o konferencji.
 34. Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej : raport badań / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2001. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88125-18-4 Dot. województwa warmińsko-mazurskiego.
 35. Nowak, Władysław : Kult Eucharystii w diecezji warmińskiej : 1243-1939 / Władysław Nowak. - Olsztyn : "Hosianum", 2002. - 308, [4] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. -(Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 10). - Na okł. skrócona nazwa serii : Biblioteka Wydziału Teologii. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-89093-02-2
 36. Panorama lojalności : Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku / [red. nauk. i oprac. indeksu Anna Skolimowska]. - Warszawa : "DiG" : OBTA. UW, 2001. - 181, [3] s., 22 s. tabl. (gł. kolor) : il. ; 25 cm. - Eseje i Studia / Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski ; t. 4. - Bibliogr. przy art. - Indeks. - Streszcz. niem. przy pracach. - ISBN 83-7181-229-9 ("DiG")
 37. Piechocki, Stanisław : Ratusz w Olsztynie / Stanisław Piechocki. - Olsztyn : Urząd Miasta, 2001. - 107 s. : il., faks., fot., pl., portr. ; 28 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-86926-09-0 Treść: Wstęp. - Miejsce, w którym wzniesiono ratusz. - Koncepcja budowy ratusza. - Przygotowania do budowy. - Ratusz - realizacja planu. - Kształt, wystrój i wyposażenie. - Lokatorzy ratusza i jego goście. - Imponderabilia, pamiątki, ciekawostki.
 38. Pokonać samotność : wybór wierszy / Małgorzata Gęsich [et al.] : il. Ewa Lubak ; wybór i wstęp Małgorzata Dagiel. - Olsztyn : "Infopress", 2002. - 93, [2] s. : il. ; 15 cm. - ISBN 83-90465-8-9
 39. Profesor Stefan Poznański i jego szkoła naukowa na przełomie wieków / pod red. Zbigniewa Śmietany ; [aut. oprac. Włodzimierz Bednarski et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Wydział Nauki o Żywności UWM, 2002. - 91, [1] s. : il. ; 31 cm. - Wykaz publ. przy pracach. - ISBN 83-89112-00-0
 40. Puciato, Czesława : Święta Lipka, Kętrzyn, Olsztyn i okolice / Czesław Puciato, Julian Narkiewicz. - Kętrzyn : "Artprint", 2001. - 48 s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-907664-3-4
 41. Rybak, Bogdan : Woda : fotografia, poezja, muzyka / Bogdan Rybak. - Olsztyn : Agencja Fotograficzna "Mazury", 2002. - 90 s. : fot. kolor. ; 20x26 cm + CD. - Bibliogr. Zawiera m. in. pejzaże warmińsko-mazurskie oraz wiersze olsztyńskich poetów.
 42. Rybak, Bogdan : Zapraszam : [poezje] / Bogdan Rybak. - Olsztyn : Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, 2002. - 52 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-917590-5-9
 43. Salmonowicz, Stanisław : Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku : studia z dziejów kultury / Stanisław Salmonowicz. - Toruń : Wydaw. UMK, 2002. - 94 s. ; 24 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika). - ISBN 83-231-1462-5
 44. Sarnowski, Robert : Kanał mazurski : przewodnik turysty / Robert Sarnowski. - Warszawa : Robert Sarnowski, 2002. - 98 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - Nazwa wydawcy w cop. - Bibliogr. - Streszcz. ros. - ISBN 83-915714-0-8
 45. Skurpski, Hieronim : Refleksje, rysunki, dziennik : Pluski - Psiabudka / Hieronim Skurpski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego [et al.], 2002. - 111, [1] s. : rys. ; 24 cm. -(Biblioteka Olsztyńska ; nr 20). - ISBN 83-87643-77-7
 46. Stokowski, Marek : Krzyżacy - ich państwo i zamki / Marek Stokowski. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002. - 47, [1] s. : il. (gł. kolor.), mapy kolor. ; 28 cm. - (Czytam i Wiem). - Tyt. okł.: Krzyżacy. Na okł. podtyt. : co skłoniło niemieckich rycerzy-zakonników do przybycia nad dolną Wisłę?, jak powstało państwo mnichów i jak było zorganizowane?, dlaczego Krzyżacy ponieśli klęskę pod Grunwaldem? - ISBN 83-7023-924-2
 47. Szlaki rowerowe powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn : przewodnik / [red., opisy krajoznawcze Tomasz Darmochwał]. - Białystok : TD, 2001. - 124 s. : rys., mapy ; 17 cm. - ISBN 83-911266-7-6
 48. Szymczak, Barbara : Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej / Barbara Szymczak ; Uniwerstytet Warszawski. Instytut Historyczny. - Warszawa : "DiG", 2002. - 310 [1] s. : mapa ; 25 cm . - Bibliogr. - ISBN 83-7181-157-8
 49. Szynkowski, Jerzy : Masuren : Land der dunklen Wälder und kristall'nen Seen ... : Reiseführer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2001. - 144 s. : il. kolor. ; 22 cm. - Bibliogr. - Tyt. grzbiet.: "Masuren". Na s. tyt. miejsce wyd. : Rastenburg/Kętrzyn. - ISBN 83-87349-76-3
 50. Szynkowski, Jerzy : Wolfsschanze : das Führerhauptquartier (FHQu) / Jerzy Szynkowski, Georg S. Wünsche. - 5 aktual. und erweiterte Aufl. - Kętrzyn = Rastenburg : "Kengraf", 2002. - 322 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 19 cm. - Bibliogr. - Na okł. podtyt.: Umfassende Darstellung umfangreiches Bildmaterial, Erinnerungen von Zeitzeugen. - ISBN 83-89119-20-X
 51. Śrutkowski, Tomasz : Lasy Olsztyna / Tomasz Śrutkowski. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2002. - 103, [1] s. : il. (gł. kolor.), mapy ; 29 cm. - Streszcz. ang. , niem. - ISBN 83-915773-4-1
 52. Taźbierski, Zdzisław : Droga przez życie / Zdzisław Taźbierski. - Olsztyn : nakł. autora : Wydaw. UWM [Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego], 2002. - [2], 185, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-165-0 (UWM) Wspomnienia nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 53. Teodorowicz, Maria : Odyseja kresowa / Maria Teodorowicz. - Olsztyn : Urząd do Spraw Kombatantów, 2001. - 167, [1] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-8764367X Dzieje życia Wacława Czepirskiego (1914-1995) oraz losy ludzi z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Wołynia, którzy po II wojnie światowej zamieszkali w woj. olsztyńskim.
 54. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2001. - 52 s. : głównie tab., wykr ; 30 cm. - ISBN 83-88130-21-8
 55. Walichnowski, Feliks : Potyczki na pióra / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Darczyńcy, 2002. - 158, [2] s.: faks. ; 21 cm Bieżące wydarzenia społeczne i polityczne w prasie. M. in. dot. Warmii i Mazur.
 56. Walichnowski, Feliks : Socjotechnika w mediach na przełomie lat 2001/2002 / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Darczyńcy, 2002. - 60 s. : faks. ; 21 cm. - Tyt. okł.: Socjotechnika w mediach Bieżące wydarzenia społeczne i polityczne w mediach. M. in. dot. Warmii i Mazur.
 57. Wojciechowski, Andrzej : A jeśli zgodzisz się być moją ojczyzną : [poezje] / Andrzej Wojciechowski. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2002. - 37 s. : portr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 3). - ISBN 83-912825-2-X
 58. Województwo warmińsko-mazurskie - plan zagospodarowania przestrzennego / [zespół aut. Kazimierz Grządka et al.] ; Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Olsztyn : ZWWM, 2002. - 126, [1] s., 16 s. tabl. kolor. : mapy ; 24 cm. - ISBN 83-915022-1-X
 59. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2002. - 102 s. : głównie tab., wykr. ; 30 cm. - ISBN 83-88130-22-6
 60. Zabytki mówią ... : informator o działalności edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / [red. nacz. Janusz Cygański ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz]. - Olsztyn : MWM, 2002. - [48] s. : fot. ; 21 cm . - Tyt. okł. - ISBN 83-915298-2-7
 61. Zaworska-Nikoniuk, Dorota : Ruch samopomocy dla osób uzależnionych : (Stany Zjednoczone, Polska i województwo warmińsko-mazurskie) / Dorota Zaworska-Nikoniuk. - Olsztyn : "Glob" Studium Kształcenia Ustawicznego, 2001. - 118 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-911066-5-9
 62. Zduniak, Agnieszka : Wilczy Szaniec w fotografii : dawniej i dziś = Wolfsschanze in Bildern : damals und heute / Agnieszka i Jan Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", cop. 2002. - 240 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 23 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 83-89119-00-5
 63. Zduniak, Jan : Masuren und Umgebung : Reiseführer / Jan Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2001. - 352 s., [1] k. złoż. luz. : il. (gł. kolor.), mapa kolor. ; 20 cm. - Bibiogr. - Indeks. - Tyt. grzbiet.: "Masuren". U góry okł.: Deutsche Ausgabe : neu. - ISBN 83-87349-78-X
 64. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2002. - 73 s. : głównie tab., wykr. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISBN 83-88130-15-3
 65. Żebrowski, Waldemar : Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem : działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952 / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa. Wydawnictwo, 2002. - 187, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-89067-01-3

cofnij