Jan Krajewski

 

Międzynarodowa konferencja w Ciechocinku

 

W dniach 9-11 września w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji", zorganizowana przez Polski Związek Bibliotek. W konferencji wzięło udział 75 uczestników, w tym 7 gości z zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Minister Kultury oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat telewizyjny objęła TVB, radiowy Radio PIK, prasowy Nowości. Gościem konferencji była Pani dr Magdalena Ślusarska - dyr. Departamentu Książki z Ministerstwa Kultury oraz dyr. Departamentu Kultury i Edukacji - Grzegorz Frankowski.

Zamierzeniem organizatorów było przybliżenie pracownikom polskich bibliotek informacji o metodach pracy z dziećmi w bibliotekach zagranicznych oraz polskich bibliotekach, mających w tym względzie poważne osiągnięcia. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty przedstawicielek z Chorwacji, w których zaprezentowano pracę z dziećmi po wojnie w tym kraju. Zastosowane metody pracy mogą być wykorzystywane także w sytuacjach kryzysowych innych społeczności, niekoniecznie związanych z sytuacją wojenną.

Uczestnicy żywo interesowali się sposobami pracy bibliotek duńskich, powszechnie uważanych za najlepsze pod tym względem w Europie. Interesujące okazały się również działania bibliotek we Lwowie, które wprowadzają skoordynowaną współpracę bibliotek szkolnych z wykorzystaniem środków z programów unijnych. Natomiast informacja przedstawiciela Biblioteki Narodowej pozwoliła na zapoznanie z danymi statystycznymi dotyczącymi bibliotek dziecięcych w Polsce. Wykazały one niedobór środków finansowych i fakt postępującego procesu likwidacji filii bibliotek, w tym również dziecięcych. Uwagę zwrócił również referat prezentujący formy pracy Biblioteki Dziecięcej im. Wandy Chotomskiej w Płocku, nielicznej pod tym względem w Polsce.

Konferencja w Ciechocinku była drugą międzynarodową konferencją organizowaną przez Polski Związek Bibliotek (w roku ubiegłym podobna- "Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej" -odbyła się w Przysieku). Podobnie jak w roku ubiegłym została w całości przygotowana przez Kierownika Biura PZB Panią Dorotę Sawicką, która wykazała wysoki profesjonalizm organizacyjny pomimo krótkiego okresu pracy. PZB będące nowym stowarzyszeniem podejmuje inicjatywy i zadania związane z problematyką unijną, organizowaniem szkoleń dla bibliotekarzy, uczestniczy we wszystkich istotnych wydarzeniach i decyzjach związanych z sytuacją polskich bibliotek. Aktualnie PZB liczy 70 bibliotek, na każdym posiedzeniu Zarządu są przyjmowani nowi członkowie.

cofnij