Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Lipiec | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień

LIPIEC

3.07. - nowe półrocze Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie rozpoczęła szkoleniem dla bibliotek realizujących projekt BIS - Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa. Uczestnikom przekazano m.in. istotne informacje dotyczące jego realizacji, warunków podpisanych umów, zaprezentowano bazy utworzone w ramach projektu BIL - Baza Informacji Lokalnej.

15.07. - z powodu postępujących prac remontowych zamknięto dla czytelników wszystkie agendy mieszczące się w Starym Ratuszu. Przystąpiono do przeniesienia i ustawienia zbiorów Czytelni Książek do docelowych magazynów w wyremontowanej części budynku (wraz z ponownym włączeniem do zbiorów ich części przechowywanej od kilku lat w magazynach Archiwum Państwowego w Olsztynie). Przeniesiony zostanie również do docelowych pomieszczeń Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz z ul. Żołnierskiej Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

WRZESIEŃ

16.09. - staraniem Okręgu SBP w Olsztynie w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5 zorganizowano spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Olsztyna: Zbigniewem Dąbkowskim, Czesławem Jerzym Małkowskim, Jerzym Szmitem.

19.09. - odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego - książki Doroty Gmurkowskiej pt. "Historia niespełnionej miłości". We wrześniu wydano także tomik wierszy "Moralia" Kazimierza Brakonieckiego.

20.09. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu odbyło się przedstawienie Teatru przy Stoliku. Tym razem była to sztuka Williama Gibsona "Dwoje na huśtawce" w wykonaniu Urszuli Rodziewicz i Cezarego Ilczyny - aktorów Teatru im. S.Jaracza w Olsztynie.

25.09. - bibliotekę wojewódzką odwiedzili członkowie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Brodnicy. Mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami WBP w Olsztynie oraz zwiedzić bibliotekę w Starym Ratuszu i Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum".

27.09. - w Bibliotece Miejskiej Iławskiego Centrum Kultury i Sportu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej ufundowanej przez Prezydenta RP.

PAŹDZIERNIK

10.10. - otwarto dla czytelników część biblioteki w Starym Ratuszu. Czynne są czytelnie wraz z pracownią komputerową i stacjami roboczymi z dostępem do baz katalogowych biblioteki oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Udostępnione zostało także nowe wejście główne przez atrium.

10-12.10. - w tych dniach zorganizowano w Starych Jabłonkach ogólnopolską konferencję/warsztaty związane z realizacją unijnego projektu PULMAN. Warsztaty odbywały się we wszystkich krajach realizujących projekt. Polskie warsztaty zrealizowane zostały ph. Współpraca bibliotek publicznych, muzeów i archiwów w projekcie budowy sieci informacyjnej instytucji kultury w Polsce i miały trzy zasadnicze cele: dyskusję nad koncepcją sieci bibliotecznej w Polsce, nad Poradnikami projektu PULMAN oraz nawiązanie współpracy między bibliotekami, muzeami i archiwami.

LISTOPAD

7.11. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu zainaugurowany został półroczny cykl spotkań z poetami dla młodzieży szkół średnich pt. "Czwartkowe poranki poetyckie". Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Pierwszym gościem był Karol Maliszewski - poeta, historyk literatury, krytyk literacki, pracownik Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, wykładowca polskiej literatury współczesnej, współredaktor antologii młodej poezji dolnośląskiej pt. "Imiona istnienia". Spotkania będą odbywać się do kwietnia 2003 r.

12.11. - uruchomiono nową filię (nr 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na Osiedlu Pojezierze. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Premier RP Leszek Miller, Stanisław Szatkowski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Prezydent miasta Olsztyn - Czesław Jerzy Małkowski.

19.11. - w sali konferencyjnej WBP w Olsztynie, przy ul. 1 Maja 5 odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych z terenu powiatu olsztyńskiego ziemskiego, które tworzą Wirtualną Powiatową Bibliotekę Publiczną. Omówiono aktualny stan realizowanych w ramach projektu prac oraz przedstawiono konkretne propozycje planów pracy dla uczestników projektu. Spotkanie zakończyła dyskusja.

20.11. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla kierowników gminnych bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W szkoleniu uczestniczyła prof. Jadwiga Kołodziejska (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego), która omówiła temat: Nowoczesny bibliotekarz we współczesnej bibliotece. Gościem spotkania był Kazimierz Brakoniecki - olsztyński poeta, tłumacz, eseista, autor tomiku "Moralia" wydanego przez Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Bernhard Kwoka z Biblioteki im. Martina Opitza w Herne (Niemcy) omówił rodzaje i sieć bibliotek w Niemczech. Podczas szkolenia przedstawione zostały również idee projektu BIL - Baza Informacji Lokalnej oraz Poradniki projektu PULMAN.

27-28.11. - w tych dniach gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu była Joanna Papuzińska - autorka popularnych książek dla dzieci, krytyk literacki, profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyły dzieci z klas I-III z piskich szkół podstawowych (około 600 osób). W drugim dniu pobytu, Joanna Papuzińska spotkała się z nauczycielami młodszych klas szkół podstawowych, którzy wysłuchali wykładu dotyczącego literatury dziecięcej i znaczenia czytania w życiu najmłodszych dzieci.

GRUDZIEŃ

5.12. - kolejne spotkanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu z cyklu "Czwartkowe poranki poetyckie". Tym razem gościem był Grzegorz Kociuba - poeta, krytyk literacki i prozaik, prezes Towarzystwa Literackiego im. Piętaka w Rzeszowie oraz zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego "Nowa Okolica Poetów".

11.12. - ostatnie już w tym roku szkolenie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Tym razem spotkali się dyrektorzy i kierownicy bibliotek miejskich i miejsko-gminnych, którzy zapoznali się z aktualnym stanem realizacji projektów BIL, BIS i PULMAN oraz elementami strategii i zarządzania biblioteką. W dalszej części Bożena Michalska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika omówiła internetowe źródła informacji użyteczne dla bibliotekarzy oraz tworzony we współpracy z Fundacją Bertelsmanna kurs nauczania na odległość - BIBWEB. Uczestnicy przedstawili bieżące problemy dotyczące działalności ich bibliotek.

16.12. - rozstrzygnięto I edycję konkursu "Z ekonomią na ty". Narodowy Bank Polski we współpracy z Biblioteką Narodową ogłosił w sierpniu konkurs, adresowany do publicznych bibliotek powiatowych. Jego celem było upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej wśród gimnazjalistów i uczniów szkół średnich oraz rozbudzenie ich zainteresowań problematyką ekonomiczną. Jedną z głównych nagród - księgozbiór ekonomiczny o wartości 10 000 zł otrzymała Biblioteka Publiczna Iławskiego Centrum Kultury i Sportu za realizację projektu "Z ekonomią na ty - ABC bankowości elektronicznej". W I etapie konkursu dofinansowanie otrzymały także Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach (projekt "Z ekonomią na ty") oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie (projekt "Ekonomia dla nastolatków").

cofnij