Strona główna BWM
Nr 3/4 2002

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Rozwój społeczeństwa informacyjnego Anna Michalkiewicz

Coś za nic? Elżbieta Maruszczak

Informacja europejska w bibliotekach publicznych Renata Pietrulewicz

Manifest z Oeiras Roman Ławrynowicz, Joanna Burska, Elżbieta Górska

Na pohybel nudzie - Ferie 2003 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście Leokadia Wawirowicz

Jak świętowali bibliotekarze Marian Filipkowski

Międzynarodowa konferencja w Ciechocinku Jan Krajewski

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2002 Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Popularyzacja czytelnictwa w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego Danuta Kazaniecka

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Imre Kertesz. Laureat Literackiej Nagrody Nobla 2002 - zestawienie bibliograficzne (1929 - ) Anna Rau

Prasa o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2002 r. Anna Wysocka

Opracowanie książek w formacie USMARC. Wybór literatury Maria Grzelak

Dzieje regionu w edukacji społeczeństwa na Warmii i Mazurach w drugiej połowie XX wieku. Bibliografia w wyborze Izabela Lewandowska

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC (lipiec - grudzień 2003) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (lipiec-grudzień 2002) Joanna Burska

Strona główna BWM