Anna Rau

 

Bibliografia polecanych nabytków WBP w Olsztynie
(styczeń-czerwiec 2009)

 

Baltyn, Hanna : „Iskier” leksykon dramatu / Hanna Baltyn-Karpińska. – Warszawa : Iskry, cop. 2008. – [8], 348 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 341-343. – Indeks. – ISBN 978-83-244-0083-6

Niezbędnik dla miłośnika teatru – i to nie tylko polskiego, leksykon bowiem omawia treść aż kilkuset dramatów: sprawiedliwie, po kolei, bez podziału na polski i obcy. Każde ze streszczeń poprzedza krótki biogram autora, nazwiska tłumaczy oraz swoista metryczka przedstawień: informacje o dacie i miejscu najważniejszych inscenizacji oraz o osobach z tym związanych. Uwaga! – owe streszczenia są „niestandardowe”, stąd też publikacji zdecydowanie nie można nazwać „typową”, czy „jedną z wielu”! To kompilacja niewątpliwie pomocnicza w wielu sytuacjach, a przy tym ciekawa, szczegółowa i momentami zabawna.

Bartyzel, Jacek : Encyklopedia polityczna / Jacek Bartyzel, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski. T. 1, Myśl polityczna – główne pojęcia, doktryny i formy ustroju. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007. – 462 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 453-460. – ISBN 978-83-89862-95-2 (t. 1) ; ISBN 978-83-7557-020-5

Encyklopedia polityczna / red. nauk. Jacek Bartyzel ; [aut. Mariusz Affek et al.]. T. 2, Myśl polityczna starożytności – Od najdawniejszych czasów do narodzenia Chrystusa. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009. – 598 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [591]-598. – ISBN 978-83-7557-026-7 (t. 2) ; ISBN 978-83-7557-020-5

Encyklopedia selektywna godząca obszerność poruszanych kwestii z kompetencją ich opracowania. Publikacja w pierwszym tomie przedstawia i definiuje główne kategorie myśli politycznej, podstawowe typy tejże refleksji oraz związane z naukami politycznymi działy: filozofię polityczną, etykę, geopolitykę, historię doktryn politycznych, metapolitykę, politologię, socjologię, teologię polityczną, teorię polityki oraz grupę pojęć związanych z filozofią prawa. Encyklopedia wyjaśnia również bardziej szczegółowe kwestie typu: prawa człowieka, prawo moralne, władza, naród, antynomia lewica-prawica, pryncypia bytu (autorytet, dobro, patriotyzm, tradycja), wytwory języka polityki (nowomowa, szowinizm), tzw. pojęcia emocjonalnie obojętne (elitaryzm, postęp, reakcja), typy ustrojów (cesarstwo, demokracja, tyrania), ideologie (konstytucjonalizm, legitymizm), nurty myśli politycznej, ich mutacje i wersje alternatywne (libertarianizm, trockizm, gaullizm, decyzjonizm, pacyfizm), prądy najnowsze (feminizm, ekologizm, globalizm, panslawizm, islamizm, syjonizm) oraz prądy historiozoficzne (humanizm, mesjanizm). Tom drugi „Encyklopedii politycznej” zawiera wyłącznie biogramy, ale mimo tego również stanowi świetny quasi-podręcznik do pogłębienia wiedzy z zakresu nauk politycznych. To zestaw wyselekcjonowanych skróconych życiorysów najważniejszych osobowości czasów starożytnych z krajów o najwyższym stopniu rozwoju kultury politycznej – patriarchów, sędziów, królów, kapłanów i proroków biblijnych, mędrców – egipskich, zatoastryzmu, systemów indyjskich i chińskich, władców państw Środkowego i Bliskiego Wschodu, Afryki, Asyrii, Kartaginy, Persji, Celtów oraz Germanów, przywódców legendarnych i półlegendarnych, założycieli i prawodawców Myken, Aten, Sparty i Rzymu, królów i tyranów państw hellenistycznych, polityków, rzymskich – konsulów, retorów, pierwszych imperatorów, historyków, geografów, mędrców i filozofów. Pozycja niezbędna dla studentów nauk politycznych oraz prawa, jak też dla wszystkich aspirujących do miana wykształconego człowieka.

Darska, Bernadetta : Czas Fem : przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku / Bernadetta Darska. – Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret", 2008. – 420, [6] s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60477-18-2

Pierwsze w Polsce kompendium na temat współczesnej (funkcjonującej na rynku wydawniczym po 1989 r.) prasy feministycznej (biuletynów organizacji kobiecych, pism mniejszości seksualnych i zinów anarcho-feministycznych) oraz problematyki kobiecej na łamach czasopism kulturalnych (periodyków o charakterze naukowym czy literackim, akademickich oraz magazynów reprezentujących opcje polityczne). Słownik przybliża więc zainteresowanym zawartość zarówno nieznanych raczej szerszemu gronu „Furii Pierwszej”, „Katedry” czy „Mam Prawo”, jak i bardzo znanych i uznanych „Midrasza”, „Odry” i „Res Publiki Nowej”, tak kontrowersyjnej „Frondy” jak i uznanych za autorytet „Więzi” i „Znaku”... Hasła polecanego słownika wraz z obszerną i drobiazgową bibliografią stanowią dowód na dokładność badawczą autorki oraz jej zaangażowanie w temat. Publikacja, jak stwierdza Darska we wstępie, stanowi „rodzaj diagnozy, w jakim stopniu wybrana prasa kulturalna porusza tematy kobiece – jest więc dokumentacją współczesnego czasopiśmiennictwa kulturalnego, ale też rejestracją ewolucji postaw wobec tematyki feministycznej”. Pozycja unikatowa, niezwykle dokładna i kompetentna.

Doutrelaux, Jean–Paul : Muskulatura i rozciąganie : wzmacnianie i stretching, trening wszystkich partii mięśni, trzy poziomy zaawansowania, optymalne wykorzystanie sprzętu w siłowni / Jean-Paul Doutrelaux, Michel Masseglia, Philippe Robert ; przeł. [z franc.] Agnieszka Wojciechowska. – Wyd. 1, dodr. – Łódź : JK, 2008. – 235 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7229-166-0

Współczesny kult ciała zaowocował masowym pojawianiem się książek omawiających techniki pracy nad dobrą formą fizyczną, zwiększanie siły, rzeźbienie muskulatury, ćwiczenia nad harmonią i wydolnością kondycji. Polecana pozycja rzeczywiście przybliża podobne kwestie, zajmuje się jednak również w sposób kompetentny anatomią ciała, funkcjonowaniem fizjologicznym organizmu, budową tkanek, rodzajami siły i typami pracy mięśniowej oraz sposobem wytwarzaniem przez ciało energii. Publikacja tego typu być może nie kojarzy się na pierwszy rzut oka ze źródłem wiedzy, lecz rzeczywiście takie stanowi. Książka w pierwszej części zbiera aktualną wiedzę teoretyczną dotyczącą budowy i funkcjonowania mięśni oraz związanych z tym zasad najefektywniejszego treningu siłowego i stretchingu wraz z optymalnym wykorzystaniem sprzętu sportowego. Całość wzbogacają szczegółowe ilustracje. W drugiej części zamieszczono dokładne opracowanie praktyki treningowej, podzielonej na poziomy trudności – zdrowotny, sportowy i zaawansowany. W dzisiejszych czasach, zorientowanych na przymus wypracowania „estetycznego” (jak to określają autorzy książki – „zgodnego z standardami”) wyglądu, polecana pozycja przyda się nie tylko profesjonalistom w uprawie różnego rodzaju sportów, nauczycielom i trenerom – podręcznik do treningu przez wzmacnianie i stretching wszystkich partii mięśni z pewnością zachęci do sportu każdego, czyli w rezultacie przyczyni się do zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia.

Duchowieństwo i świątynie na ziemi wileńskiej od XV w. do 1945 roku / oprac. Mieczysław Jackiewicz. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2009. – 395, [1] s. : il. ; 22 cm. – Seria „Encyklopedia Ziemi Wileńskiej” ; t. 7. – Seria „Biblioteka Wileńskich Rozmaitości”. Seria B, 1230-9915 ; nr 69. – Bibliogr. przy hasłach. – ISBN 978-83-87865-64-1

Polecana książka powstała na podstawie licznych publikacji polskich, litewskich, białoruskich i rosyjskich, i stanowi zadziwiającą dokładnością i unikatowością rejestrację historycznej – udokumentowanej – działalności nie tylko Kościoła katolickiego, ale również innych wyznań. Poszczególne hasła przybliżają życiorysy ważnych dla ziemi wileńskiej katolików, unitów, prawosławnych, starowierców, protestantów, żydów, karaimów i mahometan, charakteryzują również ich świątynie, zakony, uczelnie, organizacje, a nawet miasta. Polecana publikacja stanowi ważne źródło wiedzy, a filigranowe opisy zabytków sakralnych oraz kompetentnie opracowana historia kultu „cudownych obrazów i figur” czynią jeszcze bardziej wartą przestudiowania tę benedyktyńską pracę.

Fiedoruk, Andrzej : Kuchnia kresowa / Andrzej Fiedoruk. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2008. – 260 s. ; 25 cm. – Bibliogr. s.249-[252]. – Indeks. – ISBN 978-83-7506-013-3

Kresy stanowią w świadomości Polaków bardzo swoistą przestrzeń symboliczną, płaszczyznę kultury wspólnej większości mieszkańców naszego kraju, jeśli nie ze względu na pochodzenie – to na kontekst historyczny czy koneksje. Kultura Kresów pociąga nas również z powodu niezwykle atrakcyjnej żywności oraz obudowanego tradycjami spożywania. Mitologia Kresów łączy się więc się z miejscową gastronomią, a polecana publikacja jest tego dowodem. Książka godzi opowieści, mity i legendy o dawnym życiu codziennym i pamiętnikarstwo z rzeczywistą wiedzą gastronomiczną. Fiedoruk więc, bogato operując fragmentami źródłowymi, przedstawia rys historyczny kuchni kresowej, jej kształtowanie się, konkretne przypisy (kindziuk, sękacz, zacierka, kułaga z jagodami, korowaj, bliny gryczane, solanka rybna, pierogi, kotleciki z mózgu, knedle z wątroby, cymes...), specyfikę i obyczajowość kuchni narodowych (litewskiej, żmudzkiej, białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, lwowskiej, wpływów orientalnych). Publikację warto przestudiować nie tylko z powodu takich ciekawostek jak chrapy łosiowe w galarecie, czy przepisów szokujących jak kapłon octem zalany żywcem, ale dla wiedzy – nie tylko gastronomicznej. (Oraz dla takich perełek jak... Budyń migdałowy: 10 dag słodkich migdałów, 10 ziaren gorzkich migdałów, 1 bułka francuska, 6 jaj, śmietana, masło, sok... A dzisiaj co? Z torebeczki, 5 minut i gotowe).

Grupa Krakowska : dokumenty i materiały z lat 1932–2008 / [red. Józef Chrobak, Marek Wilk]. – Kraków : Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, 2008. – 189 s., [128] s. tabl. : il. ; 23 cm. – ISBN 978-83-61213-48-2

Polecana pozycja to kompendium wiedzy nie tylko na temat tytułowego zgromadzenia artystów, ale także podręcznik wiedzy o dwudziestoleciu międzywojennym oraz współczesności, o Polsce dawnej i obecnej, ludziach budujących tzw. Grupę Krakowską oraz tych, którzy z nią polemizowali, o związanych z nią organizacjach kulturalnych – Grupie Młodych Plastyków, Klubie Artystów, Grupie Krakowskiej II, Cricocie, Poltei – a przede wszystkim o samej, bardzo szeroko rozumianej, Sztuce. Książka zbiera i systematyzuje wypowiedzi i wspomnienia wielu polskich artystów, ich opinie o sobie i innych twórcach – o ich plastyce oraz ich odbiorcach. Stanowi zbiór artykułów, wywiadów, kalendariów, zestawów biogramów oraz reprodukcji prac plastycznych w postaci wielu (niestety wszystkich czarno–białych) ilustracji. Niezbędnik dla humanistów-pasjonatów kultury XX wieku.

Hotele i restauracje w Polsce 2009 / [przygot. danych: dział Zasobów Informacji Turystycznej Wydawnictwa Pascal]. – Bielsko-Biała : Pascal, cop. 2008. – 386 s. : fot. kolor., m., pl. ; 21 cm. – Indeks. – ISBN 978-83-7513-492-6

Typowa, pięknie ilustrowana (bardzo dużo zdjęć i informacji wielce przydatnych w podróży lub planowaniu jej) publikacja z serii „Przewodnik tematyczny po Polsce”. To również książka-„prawa ręka GPS-a”, gdyż przy każdym z haseł omawiających jakiś pokazowy hotel, pensjonat, dom gościnny, stanicę, ośrodek szkoleniowo–wypoczynkowy czy restaurację klasy „Lux” zamieszczono mapkę. Opisy uzupełniają zdjęcia oraz zawarte w punktach zalety i atrakcje każdego z polecanych miejsc (udogodnienia, standard, płatności, ceny). Polecana publikacja jest niemal doskonałym źródłem wiedzy – „niemal” dlatego, że pomija tak osławiony kurort jak Krynica Morska! Przymykając na to oko można jednak stwierdzić, iż to świetna baza informacji i gastronomiczne pogotowie ratunkowe w podróży.

Jedzenie : rytuały i magia / oprac. Franz-Theo Gottwald, Lothar Kolmer ; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, 2009. – 269, [3] s. : il. ; 19 cm. – Seria „Spectrum”. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7495-510-2

Fundacja Schweisfurtha od ponad 20 lat wspiera inicjatywy badawcze i edukacyjne poświęcone przeobrażeniom w kulturze żywienia. Polecana publikacja zbiera w sposób przystępny, ale naukowy, wnioski płynące z badań fundacji – dotyczy więc trwałości i przemian w kulturze spożywania, dawnego i nowoczesnego rytuału, antropologii jedzenia, jak też rozwija tematykę tendencji XX-wiecznych w tym zakresie: integracji, mcdonaldyzacji, masowej konsumpcji, industrializacji. Naukowcy badający odniesienia „kultury wchłaniania” do odwiecznych spraw metafizycznych podkreślają jej wpływ na wartości materialne, jak też na uniwersalną zależność oraz na poczucie tożsamości społeczno-kulturowej danej jednostki czy sferę religijno-społeczną. Poszczególne rozdziały „rozpracowują” więc owe związki żywienia, te spoza zakresu czysto fizjologicznego. Czytelnik więc dzięki książce może poznać dawne rytuały i znaczenie posiłków ze zmarłymi, symbolikę ofiar i rytuałów tabu, kulturę jedzenia m.in. w starożytnych Chinach, Papui Nowej Gwinei oraz Indiach. Może też rozkoszować się czytelniczo malowniczością uczt, poszczególnych ceremonii oraz świąt. Przez kartki publikacji przewijają się niezliczone, zgromadzone wokół naczyń i stołów, szeregi Indian, Greków, Rzymian, Europejczyków i Azjatów – hinduistów, żydów, muzułmanów i chrześcijan...

Koyama-Richard, Brigitte : Manga : 1000 lat historii / Brigitte Koyama-Richard ; [tł. Marta Domagalska]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. – 247 s. : il. kolor. ; 28 cm. – Tekst tł. z ang., oryg. fr. – ISBN 978-83-01-15616-9

Polecana publikacja ucieszy czytelnika w każdym wieku: i młodszego (ze względu na obrazki i tytułową kwestię), i starszego – gdyż została wydana w sposób niekłamanie artystyczny i wbrew pozorom posiada charakter naukowy. Przedstawia przekrojowo historię współczesnego komiksu japońskiego: od pierwszych karykatur na iluminowanych zwojach, przez drzeworyty z Epoki Edo, ludyczne portrety twarzy złożonych z figur, ludowe obrazy z pierwszymi „dymkami” komunikacyjnymi, po nowe karykatury z czasów otwarcia Japonii na Zachód i współczesną mangę. Książka przybliża również sylwetki pionierów tej sztuki – tych z Zachodu – Charlesa Wirgmana czy Georgesa Bogota – jak i japońskich klasyków, np. Katsushika Hokusai czy Tezuka Osamu, zwanego „bogiem współczesnej mangi”. Czytelnik dzięki niej może też poznać wejście sztuki rysunkowej w świat gospodarki i jej funkcjonowanie według praw obrotu, czyli np. narodziny pierwszej darmowej mangi oraz jej współczesny rynek. Niespecjalnie zainteresowani samą mangą odnajdą w tej książce opisy życia codziennego Japończyków, wiedzę na temat filmów animowanych czy tematy z zakresu Art Nouveau. Całość wieńczy słownik pojęć, tablice chronologiczne oraz wybrana bibliografia.

Miller, Katarzyna : Bajki rozebrane : jak odnaleźć się w swojej baśni / Katarzyna Miller, Tatiana Cichocka ; il. Anna Kunka-Kawełczyk. – Wyd. 2, popr. – Łódź : JK, 2009. – 397 s., [8] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – Seria „Psychologia i Dusza”. – ISBN 978-83-7229-203-2

W opowiadanych od stuleci bajkach kryje się bardzo współczesna psychologia – polecana pozycja to nowoczesne ujęcie tych najbardziej tradycyjnych międzynarodowych historii, czyli ich analiza i interpretacja pod kątem naszych dążeń, lęków, bólów, zahamowań, marzeń i podświadomych poszukiwań. Do lektury zachęca także nowoczesna i dynamiczna forma podawcza (dialog), a nazwiska autorek zapewniają popularnonaukową i kształcącą treść. Uznane psycholożki i terapeutki omówiły w ten sposób: „Śpiącą królewnę”, „Kopciuszka”, „Dziewczynkę z zapałkami”, „Czerwone trzewiczki”, „Ali Babę i czterdziestu rozbójników”, „Brzydkie kaczątko”, „Calineczkę”, „Czerwonego Kapturka”, „Królewnę Śnieżkę”, „Księżniczkę na ziarnku grochu”, „Jasia i Małgosię”, „Małą Syrenkę”, „Dzikie łabędzie”, „Głupiego Jasia”, „Kota w butach”, „Sinobrodego”, „Aladyna” i „Szewczyka Dratewkę” – i na ich podstawie zdiagnozowały nasze współczesne najpopularniejsze problemy wewnętrzne (kompleksy, kłopoty z feminizmem, niefrasobliwość, trudności życia w stadzie, stosunek do doświadczeń losu, „nieoswojone” męskość i kobiecość, ciemną stronę natury, siłę wewnętrzną, pustkę, przelotność, miraże, zimno uczuciowe...). Baśń dzieje się wokół nas, żyjemy w niej, każdy ma zachowaną w najskrytszym kącie umysłu ukochaną opowieść z dzieciństwa – w „Bajkach rozebranych” każdy więc znajdzie siebie.

Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950 / pod red. Janusza Wróbla i Joanny Żelazko ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 340 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – Materiały z konferencji, Warszawa, listopad 2007 r. – Indeksy. – ISBN 978-83-7629-014-0

Ta publikacja pokonferencyjna dla wielu będzie miała nie tylko wartość naukową, ale i sentymentalną. Jest niewątpliwie odpowiednim źródłem dokumentalnym dla poszukujących wiedzy o tamtych czasach, jak i poważną lekturą dla miłośników historii. W pierwszej części książki zamieszczono wypowiedzi ambasadorów krajów, które udzieliły małym Polakom pomocy i gościny podczas II wojny światowej – RPA, Iranu, Meksyku, Nowej Zelandii. Druga część zawiera referaty tematyczne: o deportacjach polskich dzieci w głąb ZSRR, o szkołach polskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Iranie, Afryce, Indiach i Meksyku, o wojennej poezji dzieci i młodzieży, o współczesnych formach upamiętnienia ich miejsc pobytu i martyrologii. W trzeciej części zamieszczono wspomnienia naszych rodaków z Chicago, Kapsztadu, Londynu... – oraz wiele ważnych dla tego tematu dokumentów: sprawozdań, pism rządowych, okólników, listów urzędowych i not. Dzięki takim poruszającym publikacjom współczesny człowiek uświadamia sobie głębię martyrologii naszego narodu.

Rogozińska, Renata : Ikona w sztuce XX wieku / Renata Rogozińska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, [2008?]. – 449, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. + 1 CD – Bibliogr. s. 427-440. – Indeks. – Streszcz. ang. – ISBN 978-837505-242-8

Ikona dawno już przestała być jedynie typem wizerunku sakralnego właściwego konkretnemu wyznaniu – przy zachowaniu dotychczasowej funkcji bywa obecnie nawet manierą, modą, potrzebą w wyrażaniu ekspresji. Takie kwestie oraz historię rozwoju ikony jako zjawiska przedstawia polecana publikacja. Rogozińska opracowała ambitną pomoc w poznaniu i zrozumieniu tych niezwykłych obrazów (rozdziały traktują m.in. o schizmie w sztuce chrześcijańskiej, neobizantyzmie dziewiętnastowiecznym, recepcji ikon w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym) oraz tendencji zasadniczych malarstwa ikonicznego (antymimetyzm, figuratyzm, metafizyka przedstawiania, rola światła), a także rozwinęła tak istotne kwestie, jak: „ikona a Kościół katolicki”, „życie twórcze a duchowość”, czy „ikona popkultury”. Szczególnie ciekawa jest ostatnia część książki dotycząca polskich ikon i ikonopisarzy (J. Nowosielski, M. Dmitriuk, R. Oramus, K. Aszyk...) – tam autorka dokładnie zanalizowała ich twórczość w trzynastu końcowych podrozdziałach. Publikacja godna polecenia zarówno dla znawców i koneserów sztuki XX wieku, jak i miłośników malarstwa sakralnego.

Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy / red. atlasu: Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk ; aut. tekstów: Grzegorz Hryciuk [et al.]. – Warszawa : Demart, 2008. – 240 s. : il. kolor., mapy ; 31 cm. – ISBN 978-83-7427-391-6

Skomplikowana i tragiczna historia Środkowej Europy podzieliła – więc paradoksalnie połączyła – wiele życiorysów w wielu krajach, tak też polecana książka z pewnością będzie bardzo ważna dla wielu ludzi. Publikacja w atrakcyjny (niezwykle staranne wydanie) i prawdziwie naukowy sposób przedstawia dramatyczne dzieje wypędzonych, wysiedlanych i uciekających. Stanowi też bogatą rejestrację unikatowych materiałów historycznych: dokumentów, zdjęć, kalendariów, relacji, umów, plakatów, map i zestawień dotyczących września 1939, okupacji niemieckiej i radzieckiej, powikłanych dróg Zachodu-Wschodu, jednostek wojskowych, nowego osadnictwa, dramatu ludności Prus Wschodnich i ZSRR, problemów granic i mniejszości, horroru totalitaryzmów oraz powiązań wzajemnych narodów. Publikacja poruszająca i rzeczowa zarazem.

Zwierzęta amatorskie i towarzyszące / pod red. Manfreda Oskara Lorka i Andrzeja Gugołka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – 88 s. : il. kolor. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-7299-585-8

Publikacja przedstawia najmilszych lokatorów naszych mieszkań: istoty potrzebne nam z powodów emocjonalnych lub naukowych oraz te hodowane po prostu dla ich urody. Poszczególne rozdziały polecanej książki kompetentnie odmalowują cechy gatunkowe i rolę naszych ulubieńców: królików, chomików, świnek morskich, myszy i szczurów rasowych, koszatniczek, myszoskoczków, szynszyli, gryzoni egzotycznych (mysz berberyjska, suseł, mysz kolczasta, popielica, pieski preriowe), szopowatych (ostronosy i kotofretki), kotów oraz psów. Dzięki tej książce możemy się również dowiedzieć więcej na temat terapeutycznego wpływu zwierząt na człowieka, zasad hodowli zwierzęcych w Polsce i na świecie, organizacji zrzeszających miłośników zwierząt oraz normalizacji wykorzystywania istot żywych w celach badawczych i naukowych. Publikacja powstała w oparciu o wykłady akademickie pracowników naukowych wydziału bioinżynierii zwierząt UWM, stąd mimo przystępności przekazu laik może poznać terminologię specjalistyczną. Książkę charakteryzują ponadto liczne zdjęcia, ilustracje, zestawienia i tabele.

cofnij