Wiesława Borkowska-Nichthauser

 

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie
za rok 2005-2009

 

I. Sprawy organizacyjne:

 1. Liczba członków 2005- 464 w 2009 - 472
 2. Liczba kół w 2005 -19, w 2009 - 18; oddziałów w 2005 – 5, w 2009 - 4
 3. Działania organizacyjne związane ze zmianą struktur.

  W 2005 r rozpatrzono zasadność istnienia 2 kół i oddziału na terenie Olsztyna. Podjęto uchwałę o scaleniu Kół i Oddziału w jedno Koło. Przegłosowano tę propozycję i wybór władz połączonego Koła – Koła Miejskiego w Olsztynie na walnym zebraniu członków w grudniu 2005 r. w 2006 r.
  Połączono 2 Oddziały mające siedzibę w powiecie olsztyńskim (Oddział w Olsztynie i Oddział w Świątkach). Powołano nowy zarząd Oddziału na walnym zebraniu członków Okręgu SBP w Olsztynie w dn. 26 kwietnia 2006 r., któremu podlega aktualnie 10 Kół.
  Prowadzono rozmowy z bibliotekarzami w różnorodnych sytuacjach na temat pracy w SBP.

 4. Zebrania Zarządu Okręgu i główna ich tematyka

  W kwietniu 2005 r. wybrano nowe władze Okręgu w Olsztynie w składzie:
  Przewodnicząca – Wiesława Borkowska-Nichthauser, wiceprzewodnicząca – Eugenia Korocińska, sekretarz- Elżbieta Maruszczak, skarbnik- Barbara Samulowska-Dramińska, członkowie – Barbara Ochranowicz, Krystyna Łunio, Alicja Czerniawska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Elżbieta Dziubińska, (przewodnicząca), Elżbieta Borajkiewicz, Barbara Gołąbek, Katarzyna Łuczyńska, Antoni Olszewik; Sąd koleżeński reprezentowała Anna Sudoł,
  W okresie od kwietnia 2005 do marca 2009 odbyło się 16 spotkań Zarządu Okręgu: w 2005r.- 4, 2006 - 4, 2007-3, 2008- 4, 2009- 1. W czasie zebrań omawiano problemy dotyczące pracy Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Oddziałów i Kół,Tygodnia i Dnia Bibliotek i Bibliotekarza, s lokalnych spotkań bibliotekarzy z władzami terenowymi oraz przedstawicielami różnych instytucji, głównie z rejonu Szczytna, Ostródy, Elbląga, Olsztyna, Bartoszyc i Nidzicy, promocji SBP, przygotowania projektów planów pracy, sprawozdań, udziału członków zarządu w uroczystościach organizowanych przez biblioteki oraz inne instytucje w województwie warmińsko-mazurskim, konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgu oraz oddziałów,przygotowań do ogólnopolskiego zjazdu SBP i wyborów SBP w 2009, strategii sbp, współudziału w realizacji różnego typu projektów, np.: „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim”.

II. Działalność szkoleniowa – konferencje, seminaria, kursy, wykłady (wybór):

 1. „Forum Historyczne – Działdowo w latach 1945-1989” – 2 LUTEGO 2005 r.;
 2. Warsztaty literackie w Napiwodzie – współorganizacja Koła w Nidzicy (17 marca 2005 r.);
 3. Spotkanie poświęcone historii powojennej Ostródy. Współudział Oddziału w Ostródzie w organizacji (2005 r.)
 4. Biblioterapia – zajęcia przygotowane przez bibliotekarki szkolne z Koła w Bartoszycach (2005 r.)
 5. Warsztaty czytelnicze w Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach (2005 r.)
 6. Szkolenie 14 grudnia 2005 r. w WBP w Olsztynie dla dyrektorów i kierowników bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Udział członków i wystąpienie przewodniczącej Zarządu Okręgu.
 7. Konferencja pt. „Współczesna biblioteka wobec wyzwań cywilizacyjnych” (organizatorzy - ZG Okręgu SBP Działalność Olsztynie, WBP, UWM)- 20 września 2006 r.;
 8. "Najnowsze tendencje w bibliotekarstwie publicznym" integracyjne spotkanie członków zarządu olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, przedstawicieli oddziałów i kół Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz członków kolegium Dyrektora WBP w Olsztynie. Spotkanie uświetniły wystąpienia Elżbiety Stefańczyk (Przewodniczącej SBP), Barbary Budyńskiej (Kierownika Zakładu Bibliotekoznawstwa IKiCz), Dyrekcji WBP w Olsztynie: Andrzeja Marcinkiewicza i Wiesławy Borkowskiej-Nichthauser.- 18 grudnia 2006 r.
 9. Konferencja z okazji 90-lecia SBP pt.„Wczoraj, dziś i jutro SBP w województwie warmińsko-mazurskim”. Uczestniczyli w niej bibliotekarze, władze krajowe SBP - przewodnicząca E. Stefańczyk oraz Stanisław Czajka, dyrektorzy bibliotek publicznych, uniwersyteckiej, szkół prywatnych, pracownicy bibliotek publicznych, szkolnych, naukowych z całego regionu (ponad 150 osób). Konferencję zorganizowały: Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego - 5.12.2007.
 10. Konferencja w Instytucie Rybactwa śródlądowego – informacja o działaniach SBP w województwie warmińsko-mazurskim. 17.09.2008 r.

III Działalność popularyzacyjna i integracyjna (wybór).

Dzień i Tydzień Bibliotekarza i Bibliotek:

 1. wyjazd do Olsztyna (zwiedzanie Biblioteki Multimedialnej „Planeta 11”, Olsztyńskich Zakładów Graficznych i WBP w Olsztynie; spotkanie integracyjne w Gietrzwałdzie). Organizator Oddział w Elblągu (2005 r.);
 2. Program edukacji kulturalnej i artystycznej skierowany szczególnie do dzieci i młodzieży w bibliotekach Elbląga (2005 r.);
 3. Spotkania w Bartoszycach z udziałem władz miasta i powiatu bartoszyckiego oraz Dyrektora BN Michała Jagiełły (20005 r.);
 4. „Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury” w Spychowie z udziałem władz samorządowych powiatu szczycieńskiego i ZO ZBP w Olsztynie (2005 r.);
 5. informacje dla prasy, radia i telewizji lokalnej dotyczące uroczystości w SBP, spotkań, akcji głośnego czytania i innych imprez (2005 r.);
 6. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza w Olsztynie – 10.05.2006 r. Pracownicy bibliotek zwiedzili Bibliotekę Główną, Zakład Pszczelarstwa, przystań żeglarską, rozgłośnię radiową, ośrodek jeździecki UW;
 7. Plenerowe spotkanie integracyjne (Dzień Bibliotekarza) na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej (Elbląg, 13.06.2008 r.),
 8. W 2008 r. przewidziano także wiele imprez w naszym województwie, a wśród nich m.in.:
 9. 5.05.2008 r. – „Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie miejscem spotkań”. Wystawa fotografii prezentowanych w Starym Ratuszu i w budynku przy ul. 1 Maja 5 przedstawiających różnorodność działań biblioteki;
 10. 5.05.08 r. – w MBP w Bartoszycach otwarto wystawę pokonkursową prac plastycznych pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”. Konkurs związany był z ogłoszeniem roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta;
 11. 6.05.2008 r. – promocja książki Danuty Koniecznej „Dzieje olsztyńskich bibliotek”. W Czytelni Książek Starego Ratusza spotkali się przedstawiciele olsztyńskiego środowiska bibliotekarskiego;
 12. 6.05.2008 r. – „Bibliotekarskie pasje Wojciecha Kętrzyńskiego” – unikalne rękopisy ze zbiorów Zakładu Narodowego im. W. Kętrzyńskiego we Wrocławiu wystawiono w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Słowo wstępne na wernisażu wygłosił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk;
 13. 6.05.2008 r. – mgr Lidia Derfert-Wolff z Biblioteki Uniwersytetu Technologicznego w Bydgoszczy wygłosiła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie wykład nt. „Szukanie informacji w sieci: strategie i źródła”;
 14. 7.05.2008 r. – doroczny Wojewódzki Dzień Bibliotekarza tym razem odbył się w Braniewie. Członkowie SBP oraz inni bibliotekarze i sympatycy stowarzyszenia uczestniczyli w wykładzie ks. prof. Alojzego Szorca nt. księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, zwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie oraz Wzgórze Katedralne we Fromborku. Organizatorami tegorocznego święta bibliotekarzy byli: Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie, Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie oraz MBP w Braniewie7.05.2008 r.
 15. Zarząd Koła SBP w Szczytnie, Urząd Gminy w Dźwierzutach oraz Starostwo Powiatowe w Szczytnie współorganizowały „Powiatowy dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury”, który w tym roku odbył się w Dźwierzutach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oraz bibliotekarze z terenu powiatu szczycieńskiego.
 16. 9.05.2008 r. – na spotkaniu integracyjnym pracowników WBP w Olsztynie ph. „Poznajmy się bliżej” przedstawiciele działów i oddziałów biblioteki zaprezentowali swoje bieżące działania;
 17. 10.05.2008r. – Dzień Otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej – wszyscy chętni mogli odwiedzić najnowszy gmach biblioteczny w Olsztynie oraz zapoznać się z działalnością i zasobami biblioteki;
 18. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna - wydarzeniem była konferencja dotycząca literatury dziecięcej. 13 maja zaproszono nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tą problematyką na konferencję "Szara strefa nieczytania - katastrofa czy wyzwanie? O książce dla dziecka XXI wieku". Podczas spotkania Joanna Olech - znana autorka i ilustratorka książek - opowiedziała o polskiej szkole ilustracji dla dzieci, natomiast Grzegorz Leszczyński - związany z Uniwersytetem Warszawskim krytyk i historyk literatury, znawca książek dla dzieci i młodzieży – określił "przestrzeń czytelniczych nadziei" w kontekście współczesnej prozy. Podczas konferencji usłyszeliśmy czytelnicze refleksje najbardziej zainteresowanych - dzieci z olsztyńskiej szkoły podstawowej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa ilustarcji przygotowanych przez młodych amatorów powieści Lucy Maud Montgomery z okazji setnych urodzin "Ani z zielonego Wzgórza".
  Ponadto Wypożyczalnia w okresie 5.05. - 9.05. zapisywała w poczet czytelników wszystkich chętnych, bez ograniczeń.
 19. 15.10.2008 r. – Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie, WBP w Olsztynie oraz Starostwo Powiatu Bartoszyckiego i MBP w Bartoszycach zorganizowały spotkanie dla bibliotekarzy i członków SBP z powiatu bartoszyckiego.
 20. Przygotowano koncepcję i uruchomiono stronę internetową SBP – Okręg Warmińsko-Mazurski: www.sbp.olsztyn.pl – inicjatywa Zarządu Oddziału w Olsztynie, wykonanie – przedstawiciele wszystkich struktur w Olsztynie: Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału, Zarządu Koła;
 21. Opracowano i rozdawano na wszystkich spotkaniach okolicznościowych ulotki reklamujące prace stowarzyszenia. Koszty wydruku ponosiła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 22. Współpracowano z dyrektorami bibliotek, głównie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, wielu bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych i naukowych z województwa warmińsko-mazurskiego. To dzięki wspieraniu i życzliwości dyrektorów Andrzeja Marcinkiewicza, dr Danuty Koniecznej, Sylwii Czachorowskiej, Heleny Rusieckiej stowarzyszenie wiele zyskało (udostępnianie sal konferencyjnych, oddelegowywanie pracowników przy organizowaniu spotkań, sesji, jubileuszy, umożliwienie wydruków ulotek, wypożyczanie samochodu służbowego itp.).
 23. Uczestniczono w uroczystościach i imprezach lokalnych (głównie spotkaniach autorskich, promocji książek oraz innych imprezach okolicznościowych – większość kół),

IV. Wizyty okolicznościowe przedstawicieli Zarządu Okręgu oraz Oddziału w bibliotekach terenowych (wybór).

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Pasłęku (27.04.07 r.- otwarcie sali komputerowej);
 2. Lidzbark Welski (9.05.07- Integracyjne spotkanie bibliotekarzy);
 3. Gmina Górowo Iławieckie (11.05.07 – spotkanie z mieszkańcami, z władzami powiatu, bibliotekarzami);
 4. Dzień Bibliotekarza powiatu szczycieńskiego w Rozogach 19.05.07 – spotkanie z pracownikami kultury, władzami miasta oraz gminy Szczytno);
 5. 90-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach - 25.05.07;
 6. 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie - 31.05.2007;
 7. 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ornecie- 14.06.2007;
 8. Pożegnanie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Dźwierzutach- 25.06.2007;
 9. 90-lecie SBP w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie.
 10. Integracyjne spotkanie świąteczne w Miejskiej Bibliotece w Szczytnie – 13.12.07. Uczestniczyli bibliotekarze najbardziej licznego i aktywnego koła szczycieńskiego powiatu oraz władzami miasta i powiatu ;
 11. Integracyjne spotkanie andrzejkowe zorganizowane przez Koło Miejskie w Bartoszycach 30.11.2007;
 12. 8.05.2008 r. – sześćdziesiątą rocznicę utworzenia najstarszej w Węgorzewie instytucji kultury obchodziła MGBP w Węgorzewie
 13. 13.05.2008 Lidzbark Welski- 60 lecie MBP;
 14. 11.07.2008 MBP w Jezioranach- 60 lecie;
 15. 17.10.2008 r. – 60. lecie działalności obchodziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej;
 16. 22.10.2008 MBP w Kętrzynie- 60 lecie;
 17. 15.12.2008 MBP w Tolmicku 2008 r.

V. Wycieczki (wybór).

 1. Współorganizowano wraz z Oddziałem w Olsztynie i Kołem Miejskim oraz Kołem Uczelnianym w Olsztynie wycieczkę do Warszawy (2005).
 2. Wycieczka szkoleniowa do Olsztyna zorganizowana przez Koło w Szczytnie(2005).
 3. W 2006 Wycieczka do Wilna (zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej). Zorganizowano Wycieczkę do Wilna, Trok i Duskiennik 30.06-2.07.2006r. Zwiedzano zespół Uniwersytetu Wileńskiego, w tym najstarszą bibliotekę na Litwie, wiele kościołów, Muzeum Adama Mickiewicza, Muzeum Bursztynu, Cmentarz na Rosie.
 4. 23.05.2007 r. – wizyta bibliotekarzy z Olsztyna w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Wyjazd zorganizował Zarząd Oddziału Miejskiego w Olsztynie oraz Koło Miejskie w Olsztynie;
 5. 17.06.2007 r. – wyjazd członków Koła w Nidzicy na 52. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie.

VI. Działalność wydawnicza

Z okazji 90-lecia SBP przygotowano wydawnictwo pt.” Dzieje olsztyńskich bibliotek” w opracowaniu dr Danuty Koniecznej, wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

VII. Działalność na rzecz regionu, społeczności lokalnej (inna niż w/w):

 1. Wspomagano biblioteki w województwie w kształtowaniu przez nie wizerunku bibliotek jako centrów kultury i informacji;
 2. Współpracowano z innymi organizacjami i stowarzyszeniami (głównie ze szkołami i Polskim Towarzystwem Czytelniczym. Oddział w Olsztynie);
 3. Współpracowano z wieloma szkołami np. Koło w Nidzicy ze Szkołą Podstawową w Napiwodzie – min. współopracowaniu Folderu Szkoły Podstawowej;
 4. Współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach – udostępniano książki do punktu bibliotecznego dla podopiecznych dziennego pobytu (Koło w Bartoszycach).

VIII. Sprawy finansowe

 1. Zarząd Oddziału w Elblągu czynił starania o pozyskiwanie środków finansowych na zadania celowe realizowane w Bibliotece Elbląskiej. Na działalność w roku 2005 otrzymano 11 600 zł, które wykorzystano na organizację sesji naukowej „Życie kulturalne Elbląga na przełomie XIX i XX w.”, „Elbląskie Spotkania z Literaturą”, całoroczne konkursy dotyczący życia i twórczości Andersena, ferie i wakacje w Bibliotece oraz obchodów Tygodnia Bibliotek.
 2. Koło w Nidzicy współpracowało przy opracowaniu i realizacji dwóch projektów, na które otrzymano dofinansowanie ze środków Nidzickiego Funduszu Lokalnego: „Biblioteka – miejscem integracji i edukacji dzieci i młodzieży z różnych środowisk”, „Napiwoda – powrót do źródeł”.(2005).
 3. Okręg w Olsztynie realizował projekt znacząco dofinansowany przez Urząd Miasta Olsztyn „Konserwacja starych druków i zespołów akt archiwalnych dotyczących Miasta Olsztyn” (11.000 zł);
 4. Koło w Nidzicy współpracowało przy opracowaniu i realizacji projektu pt. „Rękopis znaleziony w Nidzicy”, na który otrzymano dofinansowanie ze środków Nidzickiego Funduszu Lokalnego w wysokości 2.900 zł;
 5. Zarząd Oddziału w Elblągu czynił starania o pozyskanie środków finansowych na zadania celowe realizowane w Bibliotece Elbląskiej. Na działalność w roku 2006 otrzymano 10.250 zł, które wykorzystano na realizację zadań: „Elbląskie spotkania z literaturą – promocja twórczości pisarzy lokalnych”, „Giedroyć niezależna polska myśl – obchody roku Giedroycia w 100 rocznicę urodzin”, ferie i wakacje w Bibliotece, obchody Tygodnia Bibliotek.

cofnij