Izabela Frąckowiak, Olga Lipnicka

 

RELACJA ZE SPOTKANIA „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”

 

25 marca 2009 r. WBP zorganizowała spotkanie odbiegające tematycznie od dotychczasowo organizowanych pod hasłem „Przeciwdziałanie bezrobociu”. Chcieliśmy pomóc osobom poszukującym pracy umożliwiając im kontakt ze specjalistami w nieformalnej, kameralnej atmosferze.

Spotkanie poprowadziły Bożena Piątek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Katarzyna Pietkiewicz, Małgorzata Majsterek i Anna Pliszke z Miejskiego Urzędu pracy w Olsztynie.

Dzięki nim uczestnicy spotkania mogli poznać sytuację panującą na lokalnym rynku pracy, która jest szczególnie trudna dla osób z wyższym wykształceniem, bowiem do zawodów najczęściej poszukiwanych należą m.in. fryzjer, kucharz i frezer.

Omówione zostały także sposoby i formy aktywnego poszukiwania pracy, trudności, na jakie narażone są osoby starające się o zatrudnienie, a także działania podejmowane przez Urzędy Pracy na rzecz pomocy bezrobotnym jak np. umożliwianie odbycia stażu zawodowego, prace interwencyjne, pomoc w uzyskaniu środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dofinansowanie studiów podyplomowych oraz organizowanie różnorodnych szkoleń.

Obecnie, aby znaleźć dobrą pracę, nie wystarczą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, przede wszystkim należy umieć odpowiednio zaprezentować się nowemu pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także świadomie tworzyć własny wizerunek i budować karierę zawodową.

Wiedzę tę można zdobyć biorąc udział w bezpłatnych zajęciach warsztatowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (WUP) w Olsztynie nie tylko dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także dla pracodawców, absolwentów szkół oraz studentów. „Autoprezentacja – kształtowanie wizerunku zawodowego”, „Zaplanuj swoją przyszłość zawodową”, „Asertywność – jak być otwartym, naturalnym i skutecznym” to tylko niektóre z propozycji. Na warsztatach m.in. nauczyć się można jak skutecznie radzić sobie ze stresem, umiejętnie komunikować się z innymi, efektywnie zarządzać czasem, a także prawidłowo sporządzać dokumenty aplikacyjne.

W CIiPKZ istnieje również możliwość indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, który na podstawie wyników testów psychologicznych określi nasze predyspozycje oraz mocne i słabe strony osobowościowe i zawodowe.

Uczestnicy spotkania „Przeciwdziałanie bezrobociu” mieli okazję porozmawiać z miłymi, kompetentnymi i otwartymi szkoleniowcami, którzy wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania, doradzali i wyjaśniali wątpliwości. Okazało się, że wbrew pozorom istnieje wiele możliwości zdobycia nowych umiejętności, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania wsparcia podczas poszukiwania pracy.

Organizatorzy i uczestnicy (20 osób) byli zgodni, że takie niezobowiązujące, zorganizowane na neutralnym gruncie spotkanie jest przyjazną formą informacji i zachęca do korzystania z usług Urzędów Pracy.

Czy warto organizować w bibliotece spotkania takie jak nasze? Warto! Gorąco namawiamy do pójścia w nasze ślady!

cofnij