Sylwia Białecka

 

KRĄG BORUSSIAŃSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Niniejsze zestawienie poświęcone Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej jest czwartą częścią cyklu bibliografii przedmiotowo-podmiotowych, którego tematem jest literacki „krąg borussiański”. Poniższa bibliografia obejmuje dokumenty opublikowane w Polsce, wydane do końca 2008 r.

Cz. IV. Alicja Bykowska-Salczyńska

Alicja Bykowska-Salczyńska - (ur. 11.09.1953 w Ostródzie), olsztyńska poetka, autorka słuchowisk radiowych, wieloletnia nauczycielka języka polskiego. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debiutowała w 1974 r. w „Itd”. W czasie studiów współredagowała biuletyn literacki „Megaron”. W latach pracy nauczycielskiej opiekun redakcji pisma „Teraz My?” oraz teatru amatorskiego „Formy” działającego przy Zespole Szkół Elektronicznych w Olsztynie.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

Autobus do Mokin : [wiersze]. ‑ Olsztyn : „Decora”, 1992. ‑ 44 s. : portr. ; 24 cm. ‑ (Moja Północ).

Rec.: Kazimierz Brakoniecki // Teraz My?. ‑ 1991, nr 1, s. [2] ; Teatr żywych / Mirosław J. Markowski // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 31A, s. 8 ; Nowe wymiary poezji północy / Mieczysław Lenckowski // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 211-213 ; Bóg nie ma czułych palców / Ewa Mazgal. ‑ Portr. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1994, nr 74, s. 5 ; W drzwiach wygnania / Zbigniew Chojnowski // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 161, s. 8 ; toż: Czas Kultury. ‑ 1993, nr 1, s. 95-96.

Baby pruskie : [słuchowisko radiowe] / [oprac. graf. Krzysztof Janicki]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 132, [1] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 28). ‑ ISBN 83-89233-07-X

Omów.: W głębinach mokradeł : poetyckie słuchowiska Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej / rozm. Magdalena Bartnik. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2003, nr 300, dod. Bywalec, nr 53, s. 2.

Jeziora wewnętrzne : [wiersze] / red. i wybór Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : Przedświt, 1994. ‑ 130, [4] s. ; 14 cm. ‑ (Biblioteka Poetycka Przedświtu ; t. 15). ‑ ISBN 83-85081-75-5

Rec.: Świat mierzony bólem / Zbigniew Chojnowski // Nowy Nurt. ‑ 1995, nr 14, s. 12 ; Chłód Wagnerowskiej symfonii / Włodzimierz Kowalewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. ‑ 1995, nr 6, s. 28-29 ; „Między obszarem metafizyki a obszarem nadleśnictwa Grząskie” / Karol Maliszewski // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 275 277 ; Pod północnym niebem / Karol Maliszewski // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 155-168 ; Agata Skowron-Nalborczyk // Magazyn Literacki. ‑ 1995, nr 12/13, s. 170 ; Zatrzymać tragiczną ciszę / Iwona Smolka // Życie Warszawy. ‑ 1994, nr 188, dod. Ex Libris, s. 5.

Kamienny ogród : relacje liryczne z podróży do Bretanii / [il. Elwira Iwaszczyszyn]. ‑ Olsztyn : „Decora”, 1996. ‑ 97, [3] s. : il. kolor. ; 23 cm. ‑ ISBN 83-900488-4-1

Rec.: Nie dokończona ojczyzna / Zbigniew Chojnowski // Nowe Książki. ‑ 1996, nr 11, s. 44-45 ; Kamienie prawdy, kamienie kłamstwa : list / Maciej Cisło // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 247-248 ; „... amen: takie samo w obu naszych dykcjach” / Karol Maliszewski // Studium. ‑ 1997, nr 6, s. 167-169 ; Kamiennych ogrodów nie nawiedzi burza / Włodzimierz Kowalewski. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 125, s. 10 ; Toż: // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 246-247.

Opowieści z litoralu : [wiersze]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ 48 s. ; 20 cm. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 2). ‑ ISBN 83-912825-1-1

Rec.: Ballady graniczne / Mariusz Sieniewicz // Portret. ‑ Nr 11 (2001), s. 117-118 ; Niebezpieczeństwa pamięci / Piotr Śliwiński // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 1, s. 30-31 ; Poezja drogi / Adriana Szymańska // Przegląd Powszechny. ‑ 2001, nr 2, s. 241-244 ; Świat poetycki / Leszek Szaruga // Zeszyty Literackie. ‑ Nr 73 (2001), s. 171-176 ; Litoral czyli metafizyka pogranicza / Wojciech Kudyba // Topos. ‑ 2001, nr 6, s. 168-169 ; „Szorstkie ody” / Jan Obrycki // Warmia i Mazury. ‑ 2000, nr 1, s. 52-53.

Śnieżnik : wiersze elektroniczne / [oprac. graf., il. Jacek Wiśniewski]. ‑ Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2005. ‑ 134, [2] s. : il. ; 13x14 cm. ‑ ISBN 83-917269-5-9

Rec.: Komputery i śniegi / Zbigniew Chojnowski. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 274, s. 14 ; Cyber-wiersze / Filip Onichimowski. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2005, nr 289, dod. Olsztyn, s. 2 ; Elektronika, mon amour / Anna Kałuża. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2006, nr 5, s. 15 ; Zimny świat / Marcin Włodarski // Portret. ‑ Nr 21 (2006), s. 174-176 ; Religijność maszyn / Marek Barański // Topos. ‑ 2006, nr 5, s. 180-181 ; Monitor śnieży, a słowik śpiewa... / Elżbieta Zarych. ‑ Il. // Studium. ‑ 2006, nr 5, s. 215-225 ; Cywilizacja, duch i dobro / Zbigniew Chojnowski // Pogranicza. ‑ 2006, nr 1, s. 104-106.

Traktat o lalkach. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1990. ‑ 32 s. : il. ; 17 cm.

Rec.: Olsztyńskie nowości literackie / Kazimierz Brakoniecki // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 1, s. 3 ; Kazimierz Brakoniecki // Teraz My?. ‑ 1991, nr 1, s. [2] ; Teatr żywych / Mirosław J. Markowski // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 31, s. 8.

W przerwie pomiędzy światem a zabawką : [wiersze]. ‑ Olsztyn : „Pojezierze”, 1979 [dr. ukończ. 1980]. ‑ 44, [4] s. ; 22 cm. ‑ (Debiuty Pojezierza).

Rec.: Tęsknoty / (mat) // Słowo Powszechne (Wyd. B.). ‑ 1980, nr 88, s. 10, dod. Słowo na Warmii i Mazurach ; „W przerwie między światem a zabawką” / Tadeusz Matulewicz // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 6, s. 31 ; Debiuty poetyckie / Ryszard Matuszewski // Życie Literackie. ‑ 1980, nr 22, s. 8-9 ; Debiuty poetyckie / Henryk Panas // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1980, nr 88, s. 5 ; Janusz Ryszkowski // Głos Nauczycielski. ‑ 1980, nr 37, s. 10 ; W pół skoku / Tadeusz Skutnik // Fakty. ‑ 1980, nr 24, s. 7 ; Pamięć i marzenia / Andrzej Staniszewski // Nowy Wyraz. ‑ 1980, nr 9, s. 99-102 ; Coraz mniej poezji / Czesław Mirosław Szczepaniak // Nowy Wyraz. ‑ 1980, nr 7/8, s. 83 ; Janusz Lewoń // Akcent. ‑ T. 3 (1980), s. 150-153 ; Z półki „Pojezierza” / Bohdan Dzitko // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 5, s. 29 ; Może choć wiersz : o serii debiutów „Pojezierza” / A. Szymańska // Tygodnik Kulturalny. ‑ 1980, nr 41, s. 11 ; Marek Zieliński // Nowe Książki. ‑ 1981, nr 2, s. 82.

Wiersze wybrane : z lat 1989-1999. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 89, [3] s. : rys. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 16). ‑ ISBN 83-909724-9-2

Rec.: Co się wydaje (kr.) / Tadeusz Szyłłejko // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 2000 nr 44 s. 4 ; Z Ogrodu Północy / Leszek Szaruga. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2000, nr 6, s. 66 ; „Szorstkie ody” / Jan Obrycki // Warmia i Mazury. ‑ 2000, nr 1, s. 52-53.

Prace redakcyjne i przekłady

Barańki, Marek L.: Poezja w miejscach publicznych / Marek L. Barański ; red. Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew Chojnowski. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2008. ‑ 47 s. ; 21 cm. ‑ ISBN 978-83-919014-3-4

Omów.: Co się wydaje / MSB // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 279, dod. Olsztyn, s. 2 ; Jak to jest z poetami? / Krzysztof Panasik // Bez Wierszówki. ‑ 2008, nr 10, s. 4.

Chojnowski, Zbigniew: Rozwidlenia / Zbigniew Chojnowski / red. Alicja Bykowska-Salczyńska. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2008. ‑ 70, [2] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 6). ‑ISBN 978-83-919014-4-1

Rec.: Pod krzewem mazurskiego nieba / Rafał Rżany. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2009, nr 3, s. 61.

Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ 384, [7] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Seria 3 ; t. 4). ‑ ISBN 978-83-919014-2-7.

Omów.: Chińscy koszykarze z placu zamkowego : antologia pisarzy i poetów Warmii i Mazur / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 273, s. 12.

Rec.: Antologia z Olsztyna / Joanna Chłosta-Zielonka. ‑ Il. // Portret. ‑ 2008, nr 1, s. 104-106 ; Przed i za. Antologia literacka / Jarosław Jakubowski. ‑ Il. // Topos. ‑ 2008, nr 4, s. 162-163 ; Antologia poetów i pisarzy olsztyńskich / Zbigniew Chojnowski. ‑ Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. ‑ 2007, nr 3, s. 13.

Recenzje

„Jakbyś idąc rozrzucał ognistą materię” // Pracownia. ‑ 2001, nr 4, s. 89-92.

Rec. książki: Światologia / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn, 2001.

Pomiędzy ciszą a milczeniem, czyli o stanach skupienia, rtęci, kwarkach i najnowyszych tomach poezji Leszka Szarugi // Borussia. ‑ Nr 14 (1997), s. 333-335.

Rec. książek: Klucz od przepaści / Leszek Szaruga. ‑ Kraków, 1994 ; Skupienie / Leszek Szaruga. ‑ Kraków, 1996.

Ravensbrück, czyli nieprawdopodobnie twórczy okres mego istnienia // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 236-237.

Rec. książki: WIR : poetki ciemności : Dichterinnen aus dem Dunkel. ‑ Berlin, 1995.

Zamiast listy przebojów - jedna książka - Kazimierz Brakoniecki „Światologia” // Portret. ‑ Nr 12 (2001/2002), s. 124-126.

Rec. książki: Światologia / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn, 2001.

Utwory literackie w czasopismach i wydawnictwach zwartych

A : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/56 (2006), s. 101-102.

Apokalipsa : [wiersz] // Kresy. ‑ 1995, nr 22, s. 41-42.

Aronia : [wiersz] // Nowy Nurt. ‑ 1995, nr 14, s. 12.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 88-89.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 12-13.

Atak pawia : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 137-140.

Autobus do Mokin : [wiersz] // Borussia. ‑ 1991, nr 1, s. 12-14.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 80-81.

Toż W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ S. 522-523 ; W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 616-617.

Baby pruskie : (słuchowisko radiowe) // Borussia. ‑ Nr 14 (1997), s. 194-207.

Bile : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 82, s. 14.

Biografia : [wiersz] // Itd. ‑ 1976, nr 20, s. 22.

Bokh: [opowiadanie] // Borussia. ‑ Nr 40 (2006), s. 75-89.

Brama : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1981, nr 2, dod. Debiuty i Kontynuacja, s. [12.]

Chłopcy z obrazu Bruegla : [wiersz] // Borussia. ‑ 1991, nr 1, s. 14-15.

Chmura : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 194.

Cud : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 96-97.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 106-107.

Czapla : [wiersz] // W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 619.

Czary : [wiersz] // W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 618.

Czasem : [wiersz] // Głos Nauczycielski. ‑ 1979, nr 29, s. 10.

Toż W: W rytmie serca : almanach poetycki nauczycieli / wybór i oprac. Jan Mołda. ‑ Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983. ‑ S. 10.

Dla Zosi i Wojtka Woźniaków : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 31 (2003), s. 238.

Dlatego że należałam do was... : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 62 63.

„Dobra Pani” : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. ‑ Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. ‑ S. 114.

Dotknąłeś mojego widzenia.... : [wiersz] // Kresy. ‑ 1995, nr 22, s. 44.

Dwoje pod drzewem : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 5.

Drzazga : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 98-99.

Dzień mokradeł : słuchowisko poetyckie z cyklu „Baby pruskie” // Borussia. ‑ Nr 22 (2000), s. 9-33.

„Eau de vie de Poire” : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 19-20.

Eszolcja, zwana maczkiem : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 15-16.

Gdzie jest ten tani kupiec? : radio-nowele z cyklu „Widok z radia” // Borussia. ‑ Nr 39 (2006), s. 42-78.

Giedroyciowa : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 34-35.

Gorączka : [wiersz] // Przekrój. ‑ Nr 1825 (1980), s. 13.

Grupa „Megaron” : [wiersz] // Nowy Medyk. ‑ 1976, nr 13, s. 7.

Hybris : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Ikariada : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 94-95.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 102-103.

Jabłoneczka : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 16-17.

Jak stary Warmiak młodego diabła oszukał : [opowiadanie] // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 76 82.

Jeziora wewnętrzne : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 89-90.

Kiedy obliczysz nad ranem... : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 9, s. 9.

Klinika lalek : [wiersz] // W: Debiuty poetyckie : 1979 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski. ‑ Warszawa : MAW, 1980. ‑ S. 24-25.

Koliber ’68 : (fragment słuchowiska z cyklu „Widok z radia”) // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 42-56.

Korzenie : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 6.

Toż W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 11.

„La terra rouge” : „czerwona ziemia” : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 125, s. 10.

Lataniec : [opowiadanie] // Borussia. ‑ Nr 13 (1996), s. 82-87.

Letarg : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 84-85.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 40.

Miasteczko : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 125, s. 10.

Monolog poziomy : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 90-91.

Murmanskoje : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 4-5.

Muzeum : [wiersz] // Borussia. ‑ 1991, nr 1, s. 15.

Nad Skandą : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 88.

Noc w Sowirogu : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1988, nr 223, s. 5.

O nasturcjach : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 9-10.

Obrazek zimowy : [wiersz] // Nowy Nurt. ‑ 1995, nr 14, s. 12.

Obrazy, obrazeczki, ciemność : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 193.

Odpowiedź : (fragmenty) : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 8-9.

Ogrody : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1988, nr 223, s. 5.

Okieneczko na ubojnię : słuchowisko poetyckie z cyklu „Baby pruskie” // Borussia. ‑ Nr 20/21 (2000), s. 47-59.

Opowieść o filiżance : [wiersz] // Teraz My?. ‑ 1991, nr 1, s. [3].

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 82-83.

Toż W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ S. 444-445 ; W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 11-12 ; W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 620-621.

Ordery : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7(1993), s. 136.

Otwarcie rozległe : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 194.

Pamięć : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 29 (2003), s. 5-7.

Pewne nieba I : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 12.

Pewne nieba : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 133-135.

Pierścionek : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 7.

Z cyklu „Piękne cmentarze”.

Piórko : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 40 (2006), s. 27.

Podobny do owocu jeżyny czarnego bzu i obnażonej... : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 4.

Przebudzenie : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 10.

Przed mapą : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 125, s. 10.

Pustonoc : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 93-94.

Raport : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 40 (2006), s. 3-4.

Renesans : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 9, s. 9.

Toż W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. ‑ Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. ‑ S. 113.

Rola : [wiersz] // Głos Nauczycielski. ‑ 1980, nr 77, s. 9.

Toż W: W rytmie serca : almanach poetycki nauczycieli / wybór i oprac. Jan Mołda. ‑ Warszawa : Instytut Wydaw. Związ. Zawod., 1983. ‑ S. 10-11.

„Rozmowa z Einsteinem” : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1981, nr 2, dod. Debiuty i Kontynuacja, s. [12].

Toż W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. ‑ Olsztyn : Wydział kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. ‑ S. 110.

Równowaga : [wiersz] // Borussia. ‑ 1991, nr 1, s. 15.

Róża Anette von Droste : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 15.

Sacer funiculus : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 192.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 86.

Sai-no-kawara : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Siateczka : [wiersz] // Pracownia. ‑ Nr 19 (1997), s. 3.

Spadkobiercy : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 97-98.

Toż W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 104-105.

Spotkamy się w starożytnym mieście Toor jutro, za rok, wkrótce : [wiersz] // W: Debiuty poetyckie : 1979 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski. ‑ Warszawa : MAW, 1980. ‑ S. 23-24.

Spotkanie w Asyżu : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 167, s. 12.

Stara kobieta przed piekarnią : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 40 (2006), s. 25.

Stragan : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Strych : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Szara reneta : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 14.

Szkoła karate : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 9, s. 9.

Śliwki w occie : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 40 (2006), s. 26.

Targowisko przy Zachodnim Dworcu : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 85-86.

Toż W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski. ‑ Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 69.

To co najmilsze odchodzi pierwsze my pozostajemy... : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 105, s. 14.

Pamięci Jacka Karaszewskiego.

Tor : [wiersz] // Kresy. ‑ 1995, nr 22, s. 42-43.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 87-88.

Tożsamość : [wiersz] // W: Szara reneta : antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / [red. Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2000. ‑ (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 1). ‑ S. 18-19.

Traktat o lalkach : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 9, s. 9.

Van Mierisa „Chłopiec puszczający bańki mydlane” : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1978, nr 183, s. 6.

„Vieux puits fleuri” : [wiersz] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 82, s. 14.

W imię języka : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 2000, nr 1, s. 28.

W Sowirogu : [wiersz] // Borussia. ‑ 1991, nr 1, s. 12.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 83-84.

Toż W: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich : przewodnik dla żeglarzy / Wojciech Kuczkowski. ‑ Warszawa ; Giżycko : Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich FENIX editions, 1993. ‑ S. 79 ; W: Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / oprac. Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ S. 524.

W twojej wsi mieszkali... : [wiersz]. ‑ Portr. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1994, nr 55, s. 5.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 83.

Węgorze : [wiersz] // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 161, s. 8.

Toż: Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 85.

Toż W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 619-620.

Węzeł : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 86-87.

Toż W: Współcześni poeci polscy : poezja polska po roku 1956 / Krzysztof Karasek. ‑ Warszawa : „Iskry”, 1997. ‑ S. 622-623.

Wielkie młyny : [proza] // Borussia. ‑ Nr 7 (1993), s. 137.

Wiersz dla trzech tureckich dziewczynek spalonych przez neofaszystów w Solingen : [wiersz] // Borussia. ‑ Nr 8 (1994), s. 194.

[Wiersze] // W: Aspekty : jednodniówka Rady Wojewódzkiej FSZMP w Toruniu. ‑ Grudzień 1976. 

[Wiersze] // W: Toruń literacki : almanach 78 / red. J. Kryszak. ‑ Poznań : Wydawnictwo Poznańskie na zlec. Toruńskiego Towarzystwa Kultury, 1978. ‑ 230 s. : il. 

Więzy krwi : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1980, nr 9, s. 9.

Wiosenka : [wiersz] // W: Olsztyn w wierszach / wybór, oprac. i posł. Zbigniew Chojnowski - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2003. ‑ S. 67.

Wycieczka : [wiersz] // Nowy Medyk. ‑ 1976, nr 13, s. 7.

Wyrwa : [wiersz] // Poezja Dzisiaj. ‑ Nr 54/55 (2006), s. 100.

„Z przychodni neurologicznej” : [wiersz] // W: Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich. ‑ Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1981. ‑ S. 112.

Z wierszem : [wiersz] // Nowości. ‑ 1976, nr 262, s. 4.

Z wymarłego gatunku obaj.... : [wiersz] // Kresy. ‑ 1995, nr 22, s. 43-44.

Z ziemi oderwani do obłoków niedorośli... : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Zanim : [wiersz] // Warmia i Mazury. ‑ 1977, nr 12, dod. Toruń Literacki, s. 8.

Adaptacje teatralne

Baby pruskie / reż. Szczepan Szczykno ; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Omów.: Baby pruskie / tap. ‑ Il. // Puls Biznesu. ‑ 2005, nr 223, s. 32 ; Czarodziejki / Irena Telesz ; rozm. Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 268, s. 16 ; W wehikule czasu : premiera „Bab Pruskich” na jubileusz Teatru im. S. Jaracza / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑2005, nr 270, s. 10 ; Szemel nas osądzi : prapremiera „Bab pruskich” / Roman Antonowicz. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2005, nr 270, dod. Olsztyn, s. 4 ; Baby na tapecie : [dyskusja nt. spektaklu w cyklu „Didaskalia”] / bw. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 276, s. 10 ; Poważne rozmowy olsztyniaków o teatrze : [dyskusja nt. spektaklu w cyklu „Didaskalia”] / Joanna Wojciechowska. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2005, nr 276, dod. Olsztyn, s. 2 ; Świeże powietrze / Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 276, s. 10 ; Baby Pruskie w Olsztynie / Daniel Passent. ‑ Il. // Polityka. ‑ 2005, nr 48, s. 55 ; Dziady i baby / Jacek Sieradzki. ‑ Il. // Przekrój. ‑ 2006, nr 3, s. 71.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

Centrum Francusko-Polskie Côtes d’Armor-Olsztyn // Borussia. ‑ Nr 15 (1997), s. 349-351.

Ernst Wiechert - taoistą? : kilka uwag o baśniach i ich recepcji przez dzieci i młodzież // Borussia. ‑ Nr 9 (1994), s. 47-53.

Fresk // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 11, s. 8.

Kościół św. Jana w Toruniu.

Sonda // W: Debiuty poetyckie : 1979 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski. ‑ Warszawa : MAW, 1980. ‑ S. 102-103.

Wypowiedź nt. własnej twórczości.

Trzy miasta : (fragmenty) // Portret. ‑ Nr 6 (1998), s. 80-83.

Poetyckie wizje Olsztyna w tomach: Urbi et Orbi : [poezje] / Krzysztof Beśka. ‑ Olsztyn, 1998 ; Atlantyda Północy / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn, 1998 ; Ojczyznę płaczę / Jerzy Ignaciuk. ‑ Olsztyn, 1995.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Twórczość i sylwetka poetki

Alicja Bykowska-Salczyńska // Towarzystwo. ‑ 2003, nr 8, s. 71.

Alicja Bykowska-Salczyńska : [biogram] // W: Przed i za : antologia literacka / pod red. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział, 2007. ‑ S. 373.

Alicja Bykowska-Salczyńska : [biogram] // W: Debiuty poetyckie : 1979 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski. ‑ Warszawa : MAW, 1980. ‑ S. 151.

(bb): Alicja Bykowska-Salczyńska / (bb). ‑ Il. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1996, nr 224, s. 4.

Bołdak-Janowska, Tamara: Miejsce przemawia słowami poetów : mój osobisty spacer przez kamień przejrzany / Tamara Bołdak-Janowska // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 169-192.

Dot. m.in twórczości A. Bykowskiej-Salczyńskiej.

Borkowska, Grażyna: Krępująca szczerość : młoda poezja przekracza smugę cienia / Grażyna Borkowska. ‑ Il. // Polityka. ‑ 1995, nr 3, dod. Kultura, s. III.

M.in. A. Bykowska-Salczyńska.

Brakoniecki, Kazimierz: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olszyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ S. 114 : [A. Bykowska-Salczyńska, passim]

bw: Nowy prezes SPP / bw // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 32, s. 10.

Olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Chojnowski, Zbigniew: [Alicja Bykowska-Salczyńska] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. ‑ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ‑ S. 78. ‑ Bibliogr.

Chojnowski, Zbigniew: Ogród Północy Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej / Zbigniew Chojnowski // W: Zmartwychwstały kraj mowy / Zbigniew Chojnowski. ‑ Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. ‑ S. 63-74.

Czerniewicz, Ryszard: Otwarte głowy i serca / Ryszard Czerniewicz. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1987, nr 301, s. 3.

Kółko teatralne w Zespole Szkół Elektronicznych w Olsztynie, prowadzone przez A. Bykowską-Salczyńską, kr. o jej twórczości.

jf: Poetischer Herbst 2005 - Dialog zwischen dem „Land der 1000 Berge“ und dem „Land der 1000 Seen“ : Allensteiner Autoren bei der Christine-Koch Gesellschaft - 3. deutsch-polnische Literatur Begegnung / jf. ‑ Il. // Allensteiner Nachrichten. ‑ 2005, nr 10, s. 2.

Udział A. Bykowskiej-Salczyńskiej w niemieckiej „Jesieni Poetów” w Westfalii i obchodach Polskiego Roku w Niemczech.

Kruk, Erwin: Wrażliwość pod koniec wieku / Erwin Kruk. ‑ Il. ‑ (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 210, dod. Magazyn, s. 9.

M.in. o nowych tomikach poezji A. Bykowskiej-Salczyńskiej: „W przerwie pomiędzy światem a zabawką” i „Wiersze wybrane”.

Kuzborska, Alina: Literacka Kłajpeda w piśmie „Baltija” // Borussia. ‑ Nr 16 (1998), s. 368-370.

Omówienie almanachu z 1997 r. m.in. poeci z Olsztyna, m.in. A. Bykowska-Salczyńska.

Maliszewski, Karol: Od „Borussi” do „Portretu” : olsztyńska zmiana warty / Karol Maliszewski // Borussia. ‑ Nr 35 (2004), s. 11-20.

Twórczość olsztyńskich poetów związanych z „Borussią” i „Portretem”, m.in. A. Bykowskiej-Salczyńskiej.

Maliszewski, Karol: Pod północnym niebem / Karol Maliszewski // Borussia. ‑ Nr 11 (1995), s. 155-168.

Nt. twórczości poetów Ziemi Olsztyńskiej, m.in. Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej.

Maliszewski, Karol: Poeta a miejsce: przykłady / Karol Maliszewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. ‑ 1998, nr 3, s. 103-108.

M.in. o poezji olsztyńskiej i Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej).

mzg : Jeziora są w nas / mzg. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1994, nr 196, s. 10.

Spotkanie z A. Bykowską-Salczyńską z okazji wydania nowego tomiku „Jeziora wewnętrzne”.

mzg : Okrutna baśń na głosy / mzg. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 222, s. 5.

Nt. słuchowiska „Baby pruskie”.

Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 : praca zbiorowa / pod. red. Jana Chłosty. ‑ Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. ‑ S. 115: Alicja Bykowska-Salczyńska [biogram i bibliografia].

Poetischer Herbst 2007 // Masurische Storchenpost. ‑ 2007, nr 10, s. 16.

Udział A. Bykowskiej-Salczyńskiej w „Jesieni Poetów” - spotkaniu poetów niemieckich i polskich w Olsztynie i Ostródzie.

Piotrowska, Joanna: Jesień z Buddą : spotkania regionów : polscy poeci w Niemczech / Joanna Piotrowska. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 204, s. 12.

Udział A. Bykowskiej-Salczyńskiej w niemieckiej „Jesieni Poetów” w Westfalii i obchodach Polskiego Roku w Niemczech.

SEG: Poezja jako sposób na życie / SEG // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 114, s. 3.

Twórczość poetycka.

Segiet, Janusz: „Formy” i Brakoniecki / Janusz Segiet // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1990, nr 50, s. 5.

Spektakl teatru amatorskiego „Formy” prowadzonego przez A. Bykowską-Salczyńską w Zespole Szkół Elektronicznych oparty na wierszach Kazimierza Brakonieckiego i Allena Ginsberga.

Sieradzka, Beata: O taką literaturę jakoś trudno : nauczycielka, pisarka, człowiek teatru / Beata Sieradzka. ‑ Il. ‑ (Ludzie kultury) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 257, s. 16.

Siwecki, Piotr: Pocieszenia nie będzie / Piotr Siwecki // Pracownia. ‑ Nr 16 (1996), s. 58-61.

TK: Artysta i czytelnik / TK. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2005, nr 203, dod. Olsztyn, s. 1.

Udział A. Bykowskiej-Salczyńskiej w niemieckiej „Jesieni Poetów” w Westfalii i obchodach Polskiego Roku w Niemczech.

Nagrody i wyróżnienia

Barański, Marek: Poezja górą! : nominacje do Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur / Marek Barański. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 89, s. 10.

Wśród nominowanych A. Bykowska-Salczyńska (za tomik „Śnieżnik”).

(BN): Kobiety sukcesu : Złota Dziesiątka Pań wedle dziennikarek / (BN) // Tygodnik Pojezierza. ‑ 2004, nr 10, s. 4.

Nominacja w plebiscycie „Kobieta Sukcesu”.

cf: Die Verleihung der Jakobi-Statuette / cf. ‑ Il. // Allensteiner Nachrichten. ‑ 2008, nr 1, s. 2.

Nagroda Prezydenta Olsztyna.

Dudko, Bożena: Kobiety górą / Bożena Dudko // Gazeta Wyborcza. ‑ 1994, nr 74, s. 8.

Nagroda w Konkursie Literackim na najlepsze książki wydane w latach 1992-1993 (1994) z książkę „Autobus do Mokin”.

Feusette, Krzysztof: Wielka siła słowa / Krzysztof Feusette. ‑ Il. // Rzeczpospolita. ‑ 2006, nr 131, s. 11.

Grand Prix VI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie dla słuchowiska Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej „Gdzie jest ten tani kupiec?”.

[Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek] // Res Publica Nowa. ‑ 1994, nr 6, s. 73.

Nagroda za rok 1993 w kategorii poezji za książkę „Autobus do Mokin”.

(jjp): Jakuby dla twórców / (jjp) // Nowe Życie Olsztyna. ‑ Nr 38 (2008), s. 6.

Nagroda Prezydenta Olsztyna.

Kronika // Nowy Wyraz. ‑ 1978, nr 7, s. 123.

I nagroda w Turnieju Poetyckim Miast Federacji Kopernikowskiej o nagrodę „Liścia Akantu”.

Książek, Marek: Rozstrzygnięcie konkursu „Liść Akantu” / Marek Książek // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1984, nr 136, s. 1.

Wyróżnienie dla Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej.

Mazgal, Ewa: Bóg nie ma czułych palców / Ewa Mazgal. ‑ Portr. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1994, nr 74, s. 5.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za książkę „Autobus do Mokin”.

Mazgal, Ewa: Po raz piąty kapituła wybrała pięciu najlepszych w Olsztynie / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2008, nr 17, dod. Nagrody Prezydenta Olsztyna Statuetki św. Jakuba, s. 1.

Wśród laureatów A. Bykowska-Salczyńska.

MLB: Wawrzyn 2005 / MLB // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 99, s. 9.

Wśród nominowanych A. Bykowska-Salczyńska za tomik „Śnieżnik”.

mzg : Nagroda dla Alicjii / mzg. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 95, s. 5.

Za słuchowisko „Dzieci mokradeł” w konkursie Programu II Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Najlepsi z najlepszych na Warmii i Mazurach. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 45, dod. Najlepsi z Najlepszych, s. 2b-3b.

Wśród laureatów A. Bykowska-Salczyńska.

SEG: Rozstrzygnięcie konkursu o „Liść Akantu” / SEG // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1978, nr 126, s. 4.

I nagroda w Turnieju Poetyckim Miast Federacji Kopernikowskiej o nagrodę „Liścia Akantu”.

(tm): Kulturalne nagrody prezydenta Olsztyna / (tm) // Tygodnik Warmiński. ‑ 2002, nr 13, s. 18.

Nagroda prezydenta Olsztyna za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę kultury w 2001 r.

wł: „Baby pruskie” - z nagrodą // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 218, s. 2.

Druga nagroda za słuchowisko „Baby pruskie” w konkursie zamkniętym Programu II Polskiego Radia.

[Wstęp] // Warmia i Mazury. ‑ 1981, nr 2, dod. Debiuty i Kontynuacja, s. [1.]

Medal im. I. Krasickiego przyznany przez Zarz. Oddz. ZLP w Olsztynie.

Rozmowy, wywiady z poetką

Głód słowa / rozm. Joanna Piotrowska. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 134, dod. Reporter, nr 181, s. 4.

Rozmowa nt. słuchowiska „Gdzie jest ten tani kupiec?”, oraz nagrody Grand Prix VI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie.

Męstwo - żeństwo : język kobiet / rozm. Marek Barański. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2002, nr 57, dod. Lektury, nr 2, s. III.

Poezja jest życiem prawdziwym / rozm. przepr. Zbigniew Chojnowski. ‑ Il. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 161, s. 8.

Toż // Nowy Nurt. ‑ 1995, nr 14, s. 12-13.

Przerwane milczenie / rozm. przepr. Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1992, nr 67, s. 4.

[Rozmowa z Alicją Bykowską-Salczyńską] // rozm. przepr. jk // Nowy Medyk. ‑ 1976, nr 13, s. 9.

Ruch wyobraźni : olsztyńska poetka zwyciężyła w konkursie Polskiego Radia / rozm. Joanna Piotrowska. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2004, nr 299, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 408, s. 4.

Dot. słuchowiska „Gdzie jest ten tani kupiec?”.

Są książki, do których wraca się jak do kobiet : lato literatów : robię to, co lubię, a najbardziej lubię czytać / rozm. Magdalena Bartnik. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 191, dod. Magazyn, s. 14.

Uścisk techniki z kulturą : rozmowa z A. Bykowską-Salczyńską / rozm. Filip Onichimowski. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2005, nr 296, dod. Olsztyn, s. 4.

Wypowiedź autorki nt. najnowszego zbiorku poetyckiego „Śnieżnik”.

Wartościowe zjawiska wskazujemy palcem / rozm. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2008, nr 17, dod. Nagrody Prezydenta Olsztyna Statuetki św. Jakuba, s. 3a.

Wędrówka po małej ziemi / rozm. przepr. Aneta Sadurska. ‑ Portr. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1994, nr 55, s. 5.

Wrażliwość detektorów / rozm. Beata Waś. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 93, s. 10.

Nt. własnej twórczości.

Ze szkolnego teatru - na festiwal w Edynburgu / A. Bykowska-Salczyńska, Marek Tyszkiewicz ; not. Tadeusz Szyłłejko. ‑ Il. // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 1993, nr 246, s. 4.

Rozm. z poetką oraz jej byłym uczniem, później aktorem w „Towarzystwie Wierszalin” Teatr (Białystok).

cofnij