Tadeusz Czajka, Sylwia Białecka

 

Publikacje Wydawnictwa Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w recenzjach i omówieniach prasowych

 

Wspólnota Kulturowa „Borussia” działa na Warmii i Mazurach od niemal dwudziestu lat. Stawiając sobie ambitny cel budowania i pogłębiania dialogu międzykulturowego oraz szerzenia tolerancji, stowarzyszenie wspiera współpracę transgraniczną, międzynarodową wymianę młodzieży oraz wolontariat. W ramach działalności realizuje również program wydawniczy. Pierwsze publikacje zwarte powstałego przy Wspólnocie wydawnictwa pochodzą z 1991 r. Również od tego roku ukazuje się kwartalnik „Borussia”.

Przedstawione poniżej zestawienie publikacji wydawnictwa przedstawia różnorodność działań i zainteresowań stowarzyszenia i dowodzi, jak wielki wkład w budowanie nowej zjednoczonej Europy ma Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Zebrany materiał podzielony został na dwie części: publikacje wydane przez „Borussię” samodzielnie i w kooperacji z innymi wydawnictwami, a jego zakres chronologiczny to lata 1991-2008. Zestawienie obejmuje również recenzje prasowe, które świadczą o popularności książek „Borussii” oraz zróżnicowaniu kręgu ich odbiorców. Publikacje przedstawiono w porządku chronologicznym, a w obrębie jednego roku w układzie alfabetycznym.

Publikacje samodzielne Wydawnictwa Wspólnoty Kulturowa „Borussia”

1991

Gregorovius, Ferdinand: Idea polskości : dwie księgi martyrologii polskiej / Ferdynand Gregorovius ; przeł. Franciszek Jeziołowicz ; oprac. i wstępem opatrzył Janusz Jasiński. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1991. ‑ XXXV, [1], 165, [2] s. : 1 il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii”). ‑ Tyt. oryg.: Die Idee des Polentum’s : zwei Bücher Polnischer Leidengeschichte, 1848. ‑ ISBN 83-900380-0-5

Rec.: „Idea polskości” Gregoroviusa / Leszek Szaruga // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 39, s. 8.

1993

Wiechert, Ernst: W rodzinnych stronach / Ernst Wiechert : tł. [z niem.] Maria Podpasek-Ziegler. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, [1993]. ‑ 37 s. : il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-900380-1-3

Rec.: Mała wielka książka... : z mojej półki / Daniel Berski // Dziennik Pojezierza. ‑ 1994, nr 142, s. 8 ; Pożegnanie z lasem / Zbigniew Chojnowski. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 1994, nr 10 s. 36-37 ; Toż // Gazeta Warmińska. ‑ 1994, nr 13, s. 9.

1994

Brakoniecki, Kazimierz: Jednia : [wiersze] / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn : „Borussia”, 1994. ‑ 72 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka ”Borussii”). ‑ ISBN 83-900380-2-1

Rec.: Przeobrażenie istnień : o poezji Kazimierza Brakonieckiego / Maria Bigoszewska // Kresy. ‑ 1994, nr 19, s. 192, 193 ; Zabici mężczyźni chodzą po miasteczku / Wojciech Darski // Krajobrazy. ‑ 1994, nr 18, s. IV ; Jednia / Marian Kisiel. ‑ Il. // Wiadomości Kulturalne. ‑ 1995, nr 2, s. 21 ; Atlantyda Północy / Tadeusz Komendant // Gazeta Wyborcza. ‑ 1995, nr 189, dod. Książki-Gazeta, nr 8, s. 11 ; o „Jedni” Kazimierza Brakonieckiego / Włodzimierz Kowalewski // Przegląd Artystyczno-Literacki. ‑ 1994, nr 7/8, s. 26 ; Karol Maliszewski // Topos. ‑ 1995, nr 1/2, s. 53-54 ; Zarysy zmartwychwstałej nadziei / Karol Maliszewski // Nowy Nurt. ‑ 1994, nr 4, s. 14 ; Między jednością a wielością : z mojej półki / Sławomir Sobieraj // Dziennik Pojezierza. ‑ 1995, nr 205, s. 8 ; Marcin Ziemniewicz // Fa-Art. ‑ 1994, nr 5, s. 68-69 ; Atlantyda Północy / Zenon Złakowski // Posłaniec Warmiński. ‑ 1995, nr 11, s. 6-7 ; „Najmniejsza ludzkość” / Katarzyna Bieńkowska // Nowe Książki. ‑ 1995, nr 5, s. 36-37.

1995

Töppen, Max: Historia Mazur : przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej : według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych przedstawił / Max Toeppen ; przeł. [z niem.] Małgorzata Szymańska-Jasińska ; oprac. i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1995. ‑ 520, VI s., [4] k. tabl. złoż. mapy : fot., 1 portr. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii”). ‑ Bibliogr. s. 465-479. ‑ Indeksy. ‑ Oryg.: Geschichte Masurens, 1870. ‑ ISBN 83-900380-3-X

Inne wydania: Töppen, Max: Historia Mazur : przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej : według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych przedstawił / Max Toeppen ; przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska ; oprac. i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński. ‑ Wyd. 2. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. – 520, VI s., [4] k. złoż. : fot., mapy, 1 portr. ; 23 cm. ‑ (Biblioteka „Borussi”). ‑ Tyt. oryg. : Geschichte Masurens : ein Beitrag zur preussischen Landes und Kulturgeschichte. ‑ Bibliogr.

Rec.: Na przykładzie historii Mazur : dyrektor gimnazjum w Kwidzynie okazał się świetnym historykiem / Stefan Melkowski // Wiadomości Kulturalne. ‑ 1996, nr 33, s. 20 ; Trudne Ojczyzny / Jan Koprowski // Nowe Książki. ‑ 1996, nr 8, s. 14-15 ; Krzysztof Braun // Studia Angerburgica. ‑ T. 1 (1996), s. 84-85 ; Wielką krwią Prusy płacono / Paweł Huelle // Przegląd Polityczny. ‑ Nr 32 (1996), s. 110-112 ; Klasyka historii regionalnej / Grzegorz Strauchold // Odra. ‑ 1997, nr 9, s. 116-117 ; Grzegorz Białuński // Zapiski Historyczne. – 1997, z. 4, s. 156-158 ; Elżbieta Kowalczyk // Rocznik Mazurski. ‑ T. 3 (1998), s. 140-142 ; Dzieje pruskiej krainy : książka Maxa Toeppena o Mazurach / Zbigniew Chojnowski // Rzeczpospolita. ‑ 1995, nr 301, s. 28 ; Mazury między naturą a cywilizacją : polskie odkrywanie Toeppena / Stanisław Jermakowicz. ‑ Portr. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1996, nr 60, s. 13 ; R. W. Pawlicki // Jantarowe Szlaki. ‑ 1996, nr 2, s. 53-54 ; Andrzej Wyszkowski // Jantarowe Szlaki. ‑ 1996, nr 3, s. 58.

1997

Bołdak-Janowska, Tamara: Opowiadania naiwne / Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1997. ‑ 184 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii”). ‑ ISBN 83-900380-4-8

Rec.: Margines nieporządku : opowiadania Bołdak-Janowskiej / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1997, nr 202, s. 7 ; Upadek komunizmu nad Światłoczą / Janusz Ryszkowski // Rzeczpospolita. ‑ 1997, nr 287, s. 25 ; Niepokoje naszych czasów / Justyna Sobolewska // Nowe Książki. ‑ 1997, nr 12, s. 26-27 ; Nieszczęsna czystość naiwności / Grzegorz Tokarski // Portret. ‑ 1997, nr 5, s. 49-50 ; Dziś nie ma już szczęśliwych ludzi / Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny. ‑ 1998, nr 4, s. 111-113 ; Opowiadania spod ściany (wschodniej) / Józef Henryk Wiśniewski // Tygiel Kultury. ‑ 1998, nr 4/5, s. 139-140 ; „Tylko żeby było ładnie” / Leszek Szaruga // Borussia. ‑ Nr 17 (1998/1999), s. 300-302.

Tematy polsko-niemieckie : historia, literatura, edukacja / pod red. Elżbiety Traby, Roberta Traby ; przy współpracy Jörga Hackmanna. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1997. ‑ 254 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; nr 8). ‑ Bibliogr. przy rozdz. ‑ ISBN 83-900380-6-4

Rec.: Rozmowy przez miedzę / Bartosz Pieliński // Społeczeństwo Otwarte. ‑ 1998, nr 4, s. 47-50 ; Tematów polsko-niemieckich Borusii raz jeszcze / Aleksander Suhak // Społeczeństwo Otwarte. ‑ 1998, nr 5, s. 41-43 ; Leszek Szaruga // Pogranicza. ‑ 1999, nr 1/2, s. 94-97.

1998

Bołdak-Janowska, Tamara: Rytmy polskie i niepolskie : opowiadań naiwnych ciąg dalszy / Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. ‑ 224 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 10). ‑ Pocz. pt.: Opowiadania naiwne. ‑ ISBN 83-900380-9-9

Rec.: Przypadki człowieka zblokowanego / Robert Ostaszewski // Nowe Książki. ‑ 1999, nr 1, s. 16-17 ; Człowiek białostocki : nowa książka Tamary Bołdak-Janowskiej / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 197, s. 16 ; Gałka / Ireneusz Sieradzki // Krajobrazy. ‑ 1998, nr 48, s. 8 ; Męski, żeński / Piotr Bratkowski // Gazeta Wyborcza. ‑ 1999, nr 118, dod. Wysokie Obcasy, s. 32.

Brakoniecki, Kazimierz: Atlantyda Północy = Atlantis des Nordens : [wiersze] / Kazimierz Brakoniecki ; tł. [z pol.] Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : „Borussia”, 1998. ‑ 93, [3] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 9). ‑ Tekst równol. pol., niem. ‑ ISBN 83-900380-5-6

Rec.: Ojczyzna i kresy (krótki komentarz do niemieckiego przekładu „Atlantydy Północy” Kazimierza Brakonieckiego w tłumaczeniu Winfrieda Lipschera) / Przemysław Chojnowski // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 167, s. 12 ; Porcelanowe kapsle : „Atlantyda Północy” Brakonieckiego po polsku i  po niemiecku / Włodzimierz Kowalewski // Życie. ‑ 1998, nr 70, s. 7 ; Zawsze chciałem być kimś innym : wiersze Brakonieckiego / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1998, nr 51, s. 7 ; „Atlantyda Północy. Atlantis des Nordens” : co się wydaje / TAS // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 1998, nr 56, s. 3.

Koeppen, Wolfgang: Pewnego razu na Mazurach : [powieść] / Wolfgang Koeppen ; przekł. z niem. Magdalena Sacha ; [oprac. graf. Marcin Kołpa]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. ‑ 55, [1] s., [9] k. tabl. : il. ; 20 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 12). ‑ Tyt. oryg.: „Es war einmal in Masuren”, 1991. ‑ Test równol. pol., niem. ‑ ISBN 83-900380-7-2

Rec.: Czas nieodzyskany / Sławomir Buryła // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. ‑ 2000, nr 5, s. 186-187.

Orłowski, Hubert: „Polnische Wirthschaft” : nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce / Hubert Orłowski ; przekł. Isabela Sellmer i Sven Sellmer. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1998. ‑ 415, [4] : il. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 11). ‑ Bibliogr. ‑ Tyt. oryg.: „Polnische Wirthschaft” : zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit”, 1996. ‑ ISBN 83-900380-8-0

Rec.: Włodzimierz Bialik // Kwartalnik Opolski. ‑ 1998, nr 3/4, s. 150-153 ; „Jak nie przymierzając w Polsce!” / Zbigniew Bauer // Nowe Książki. ‑ 1999, nr 1, s. 52-53 ; Sergiusz Sterna-Wachowiak // Pogranicza. ‑ 1999, nr 1/2, s. 98-99 ; Fatalizm klisz językowych / Piotr Kajewski // Odra. ‑ 2000, nr 1, s. 107-108 ; Zygmunt Mielczarek // Glottodidactica. ‑ Vol. 27 (1999), s. 164-168 ; Polnische Wirtschaft-potęga stereotypu / Janusz Golec // Borussia. ‑ Nr 20/21 (2000), s. 305-308 ; Sławomir Buryła // Śląsk. ‑ 2000, nr 8, s. 75 ; Język i blaga / Krzysztof Masłoń. ‑ Il. // Rzeczpospolita. ‑ 1998, nr 257, s. 27 ; My w oczach Niemców : stereotypy mają przed sobą przyszłość / Adam Budzyński. ‑ Il. // Trybuna. ‑ 1998, nr 262, s. 13, 18 ; Polnische Wirtschaft / Tomasz Szarota. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 1998, nr 266, dod. Magazyn, nr 46, s. 78-81 ; Polnische Wirtschaft, czyli historia stereotypu / (pd) // Przegląd Tygodniowy. ‑ 1998, nr 50, s. 11 ; Polskie porządki / Włodzimierz Borodziej // Mówią Wieki. ‑ 1999, nr 3, s. 51-52.

1999

Borussia - ziemia i ludzie : antologia literacka / [wybór i oprac.] Kazimierz Brakoniecki, Winfried Lipscher ; [współpr. Doris Kraemer, Zbigniew Chojnowski, Mieczysław Jackiewicz]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 604, [4] s. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 15). ‑ Bibliogr. s. 597-601. ‑ Tekst częśc. tł. z niem., ros. ‑ ISBN 83-909724-1-7

Rec.: Fragmenty odysei / Erwin Kruk // Przegląd Polityczny. ‑ Nr 42 (1999), s. 154-159 ; Borussia - ziemia i ludzie / Grzegorz Białuński. ‑ Il. // Jaćwież. ‑ 1999, nr 6, s. 50 ; Jacek Borkowicz // Więź. ‑ 2000, nr 2, s. 189-190 ; Polska edycja antologii ziem pruskich / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 1999, nr 4, s. 577-585 ; Polem.: Odpowiedź na recenzję Janusza Jasińskiego / Kazimierz Brakoniecki // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 2000, nr 1, s. 103-107 ; [Odp.]: W związku z  „Odpowiedzią” Kazimierza Brakonieckiego / Janusz Jasiński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 2000, nr 1, s. 108-111.

Bykowska-Salczyńska, Alicja: Wiersze wybrane : z lat 1989-1999 / Alicja Bykowska-Salczyńska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 89, [3] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 16). ‑ ISBN 83-909724-9-2

Rec.: Co się wydaje (kr.) / Tadeusz Szyłłejko // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 2000 nr 44 s. 4 ; Z Ogrodu Północy / Leszek Szaruga. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2000, nr 6, s. 66 ; „Szorstkie ody” / Jan Obrycki // Warmia i Mazury. ‑ 2000, nr 1, s. 52-53.

Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich : dobra utracone czy ocalone / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec ; ze słowem wstępnym Marion Gräfin Dönhoff, Adelheid Gräfin Eulenburg, Kamili Wróblewskiej. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 380, [1] s. : il. (w tym kolor.), fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 16). ‑ Bibliogr. s. 369. ‑ Tekst częśc. tł. z niem. ‑ ISBN 83-909724-4-1

Rec.: Podróż sentymentalna / Wojciech Gudaczewski. ‑ Il. // Głos Ostródy. ‑ 1999, nr 39, s. 7 ; Luka w krajobrazie / Tomasz Markiewicz // Nowe Książki.- 2000, nr 1, s. 12-13 ; Pałace wśród jezior : siedziby szlachty pruskiej / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita. ‑ 2000, nr 7, s. 9 ; Ku pokrzepieniu rozumu / Jarosław Kurski. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2000, nr 90, s. 13 ; Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich / Erwin Kruk. ‑ Il. ‑ (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 29, dod. Magazyn, s. 10 ; „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” wciąż wydawniczym hitem / OL // Gazeta Warmii i Mazur. ‑ 2001, nr 135, s. 4 ; Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec: Pałace i Dwory dawnych Prus Wschodnich / Ewa Korpysz // Ochrona Zabytków. ‑ 2001, nr 2, s. 227-230.

Janowski, Antoni: Niewidomy pies rymów : [wiersze] / Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska ; [il. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 59, [2] s. : 2 il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-909-724-7-6

Rec. : J.W. // Topos. ‑ 2000, nr 5/6, s. 193.

Kerski, Basil: Otwarta brama : Niemcy między zjednoczeniem a końcem stulecia : szkice i rozmowy / Basil Kerski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 223, [1] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 14). ‑ Nota bibliogr. s. [224]. ‑ ISBN 83-909724-2-5

Rec.: W letargu? / Jeremi Sadowski // Nowe Książki. ‑ 1999, nr 11, s. 20.

Lachmann, Piotr: Wywołane z pamięci / Piotr Lachman. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 496 s. : err. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ ISBN 83-909724-6-8

Rec.: Zdjęcia i duchy / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. – 2000, nr 5, s. 28-29 ; Krzysztof Karwat // Śląsk. ‑ 2000, nr 5, s. 73 ; Pamięć pogranicza / Roch Sulima // Twórczość. ‑ 2000, nr 6, s. 126-129.

Tematy polsko-litewskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 239, [1] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 13). ‑ Tekst częśc. tł. z lit. ‑ ISBN 83-909724-0-9

Rec.: Wstęp do rozmowy / Leszek Szaruga // Kultura. ‑ 1999, nr 3, s. 141-144; Tematy środkowoeuropejskie / Marcin Niemojewski // Nowe Książki. ‑ 1999, nr 6, s. 50 ; Leon Brodowski // Lithuania. ‑ 1999, nr 1/2, s. 169 173 ; Krzysztof Tarka // Śląski Kwartalnik Historyczny. ‑ 2000, nr 2, s. 328-330.

Tematy żydowskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Elżbiety Traby i Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1999. ‑ 310 s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 17). ‑ Tekst częśc. tł. z jid. ‑ ISBN 83-909724-8-4

Rec.: Tematy do przemyśleń / Sławomir Buryła // Akcent. ‑ 2000, nr 4, s. 146-148.

2000

Brakoniecki, Kazimierz: Muza domowa : wiersze z lat 80. i 90 / Kazimierz Brakoniecki ; [oprac. graf. Adam Kurłowicz]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2000. ‑ 178, [3] s. : il. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 19). ‑ ISBN 83-913377-4-X

Rec.: Świat zapisany w drugim człowieku / Anna Piwkowska. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 2, s. 38 ; Jedynego kropka nad „i” / Andrzej Stawik // Portret. ‑ Nr 11 (2001), s. 128-129 ; Świat poetycki / Leszek Szaruga // Zeszyty Literackie. ‑ Nr 74 (2001), s. 181-182 ; Co się czyta?. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 280, dod. Magazyn, s. 16.

Orłowski, Hubert: Warmia z oddali : dopominania / Hubert Orłowski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2000. ‑ 159 s. : il. ; 22 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ ISBN 83-913377-1-5.

Rec.: Sławomir Buryła // Pogranicza. – 2000, nr 6, s. 116-117 ; Widziane z daleka i z bliska : z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 34, s. 9 ; Odpominanie Warmii / Joanna Szydłowska // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 1/2, s. 37 ; Warmio, ojczyzno moja / Beata Stefaniak // Arkusz. ‑ Nr 5 (2001), s.10 ; Różne odpominania / Zbigniew Bauer // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 5, s. 31-32 ; Huberta Orłowskiego „odpominania” / Karol Czejarek // Studia Niemcoznawcze. ‑ T. 23 (2002), s. 709-711 ; Tomasz Małyszek // Orbis Linguarum. ‑ Vol. 21 (2002), s. 317-319 ; Co się czyta?. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2000, nr 280, dod. Magazyn, s. 16.

Pollack, Martin: Po Galicji : o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach : imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma / Martin Pollack ; przeł. Andrzej Kopacki. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2000. ‑ 181 s. ; 22 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Bibliogr. ‑ Tyt. oryg.: Nach Galizien : von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen : eine imaginäre Reise durch dir verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina, 1994. ‑ ISBN 83-913377-7-4

Rec.: W galicyjskim mateczniku / Ryszard Kapuściński // Literatura na Świecie. ‑ 2001, nr 1, s. 315-318 ; O książce Martina Pollacka „Po Galicji” : z warsztatu tłumacza / Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. ‑ 2001, nr 1, s. 319-323 ; Różne odpominania / Zbigniew Bauer // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 5, s. 31-32 ; „Zmyślona opowieść” / Sławomir Buryła // Akcent. ‑ 2001, nr 4, s. 150-151 ; Łukasz Musiał // Przegląd Zachodni. ‑ 2002, nr 1, s. 226-228 ; Aleksander Madyda // Orbis Linguarum. ‑ Vol. 21 (2002), s. 309-311.

2001

Ânovič, Sakrat: Ojczystość : białoruskie ślady i znaki / Sokrat Janowicz ; wybór i oprac. Robert Traba ; [z białorus. poszczególne teksty przeł. Tamara Bołdak-Janowska, Jan Czopik, Jerzy Plutowicz]. ‑ Olsztyn : WK - Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 256 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 21). ‑ Tekst częśc. równol. białorus., pol., częśc. tł. z białorus. ‑ ISBN 83-915690-0-4

Rec.: Autoportret z Białorusią / Radosław Romaniuk // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 9, s. 8-10 ; W białoruskiej stronie / Radosław Romaniuk // Res Publica Nowa. ‑ 2001, nr 12, s. 77-79 ; Ojczystość / Zdzisław Łączkowski // Akant. ‑ 2002, nr 9, s. 31.

Brakoniecki, Kazimierz: Światologia / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 239 s. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ ISBN 83-913377-2-3

Rec.: Kosmo-Kazimierz / Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 6, s. 33 ; Odnajdywanie siebie : po-etyka / Leszek Szaruga // Krasnogruda. ‑ 2001, nr 13, s. 217-220 ; Zamiast listy przebojów - jedna książka - Kazimierz Brakoniecki „Światologia” / Alicja Bykowska-Salczyńska // Portret. ‑ Nr 12 (2001/2002), s. 124-126 ; Światoprzepytywanie zastanego / Bernadetta Darska // Portret. ‑ Nr 12 (2001/2002), s. 129-130 ; Filozofia po warmińsku / Marek Jędrasik // Portret. ‑ Nr 12 (2001/2002), s. 126-129 ; „Jakbyś idąc rozrzucał ognistą materię” / Alicja Bykowska-Salczyńska // Pracownia. ‑ 2001, nr 4, s. 89-92 ; Ku polskości otwartej, światowej / Marek Jastrzębiec-Mosakowski // Odra. ‑ 2002, nr 4, s. 86-87 ; Krzysztof Karwat // Śląsk. ‑ 2001, nr 12, s. 75. ; Piotr Michałowski // Kwartalnik Artystyczny. ‑ 2002, nr 2, s. 146-148.

Dönhoff, Marion: Nazwy, których nikt już nie wymienia / Marion Dönhoff ; przekł. Grzegorz Supady ; posł. Leszek Żyliński. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 166, [1] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Indeksy. ‑ Tyt. oryg.: Namen, die keiner mehr nennt. ‑ ISBN 83-913377-3-1

Rec.: Dönhoff, Marion: Nazwy, których nikt już nie wymienia / Władysław Markiewicz // Nowe Książki. ‑ 2002, nr 4, s. 57 ; Łukasz Musiał // Orbis Linguarum. ‑ Vol. 21 (2002), s. 313-315; Historia Prus Wschodnich we wspomnieniach Marion Dönhoff / Ryszard Spodzieja // Zbliżenia. Polska - Niemcy. ‑ [R. 12] 2002, nr 1, s. 161; „Nazwy, których nikt już nie wymienia” : co się wydaje / Tadeusz Szyłłejko. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 1, dod. Olsztyn, nr 4, s.10 ; Odkrywanie światów : czytajcie, a znajdziecie / Danuta Zagrodzka // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 4, s.10.

Janowski, Antoni: Powrót z nocy : [wiersze] / Antoni Janowski ; [il. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 47, [1] s. : il. ; 21 cm. ‑ ISBN 83-913377-9-0

Rec.: Ośmielam się mówić o poezji Antoniego Janowskiego / Tamara Bołdak-Janowska // Pracownia. ‑ 2001, nr 3, s. 84-89 ; Zstępowanie w siebie / Iwona Łazicka-Pawlak // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 5, s. 39.

Schilling, Ewa: Akacja : [powieść] / Ewa Schilling. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 250, [1] s. ; 19 cm. ‑ Zawiera także opowiadanie „Wrzosowisko”. ‑ ISBN 83-915690-1-2

Rec.: Grzeszna miłość w Prusach Wschodnich / Dariusz Nowacki // Nowe Książki. ‑ 2002, nr 4, s. 44-45 ; Lektury inności / Urszula Śmietana // Borussia. ‑ [Nr] 29 (2003), s.184-188 ; Siatka / Inga Iwasiów // Opcje. ‑ 2002, nr 1, s. 13-14 ; Piotr Krupiński // Pogranicza. ‑ 2002, nr 2, s. 89-91 ; Rusałki nie toną / Marta Cuber // Fa-Art. ‑ 2002, nr 2, s. 31-34.

Sekulski Henryk : Przebitka : [powieść] / Henryk Sekulski. ‑ Olsztyn : WK - Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 352 s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 22). ‑ ISBN 83-915690-2-0

Rec.: Przebijanie / Maria Jentys // Twórczość. ‑ 2002, nr 5/6, s. 151-153 ; Leszek Szaruga // Pogranicza. ‑ 2002, nr 2, s. 82-84.

Tematy polsko-ukraińskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. ‑ Wspólnota Kulturowa „Borussia”, cop. 2001. ‑ 367 s. : il., 1 mapa ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 20). ‑ Tekst częśc. tł. z niem., ukr. ‑ ISBN 83-913377-8-2

Omów.: Tematy polsko-ukraińskie / Paweł Pietnoczka // Acta Polono-Ruthenica. ‑ T. 9 (2004), s. 295-299.

Rec.: Adrian Lis // Przegląd Zachodni. ‑ 2002, nr 3, s. 192-195 ; Krystyna Baczmańska // Orbis Linguarum. ‑Vol. 21. (2002), s. 311-313.

Wiechert, Ernst: Proste życie : [powieść] / Ernst Wiechert ; przekł. Tadeusz Ostojski ; [rys. Julity Wiench]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 359, [1] s. : il. ; 22 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Tyt. oryg.: Das einfache Leben, 1939. ‑ ISBN 83-913377-2-3

Rec.: Życie cudem jest : nowa książka Ernsta Wiecherta / Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2001, nr 186, dod. Magazyn, s. 14 ; Pruska nirwana / Marek Pieczara // Nowe Książki. ‑ 2001, nr 9, s. 52-53 ; Życie nieproste / Sławomir Sobieraj. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 7, s. 43.

Wypędzeni ze wschodu : wspomnienia Polaków i Niemców / red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stößinger, Robert Traba ; [tł. z niem. Justyna Górny et al.]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2001. ‑ 458 s. : fot., m. ; 24 cm. ‑ (Świadectwa ; 1). ‑ Bibliogr. ‑ Wersja niem. pt.: Vertreibung aus dem Osten : Deutsche und Polen erinnern sich. ‑ Tekst częśc. tł. z niem. ‑ ISBN 83-913377-6-6

Rec.: Piotr Krupiński // Pogranicza. ‑ 2001, nr 2, s. 113-115 ; Bożena Przybył // Zbliżenia Polska - Niemcy. ‑ 2001, [nr] 3, s. 168-171 ; Małgorzata Ruchniewicz // Śląski Kwartalnik Historyczny. ‑ 2001, nr 3, s. 430-433 ; Wspólna rozległość krajobrazu / Joanna Wańkowska-Sobiesiak // Warmia i Mazury. ‑ 2001, nr 5, s. 38 ; Wypędzeni ze Wschodu / Stanisław Ciesielski // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 2002, nr 2, s. 298-302 ; Pamięta się tak samo / Jerzy Kochanowski. ‑ Il. // Więź. ‑ 2002, nr 10, s. 150-153 ; Tomasz Małyszek // Orbis Linguarum. ‑ Vol. 21 (2002), s. 315-317.

2002

Bołdak-Janowska, Tamara: Ach, moje drogie życie : [opowiadania] / Tamara Bołdak-Janowska ; [rys. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 126, [1] s. : il. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 24). ‑ ISBN 83-915690-6-3

Rec.: Brzydka siostra / Kinga Dunin // Gazeta Wyborcza. ‑ 2002, nr 132, dod. Wysokie Obcasy, nr 23, s. 41 ; Jutro będzie futro i deszcz / Anna Piotrowska // Portret. ‑ Nr 14 (2002), s. 28-29 ; Od „pogranicza” do „międzyrzeczywistości”, czyli o nowych książkach Tamary Bołdak-Janowskiej / Żaneta Nalewajk // Pracownia. ‑ Nr 29 (2002), s. 56-58 ; Mowa-trawa / Urszula Śmietana // Czas Kultury. ‑ 2003, nr 4, s.109-112.

Böttiger, Helmut: Paul Celan : miasta i miejsca / Helmut Böttiger ; przeł. Jakub Ekier. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 130, [5] s. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Tyt. oryg.: Orte Paul Celans, 1996. ‑ ISBN 83-915690-4-7

Rec.: Bezludne place, gruz / Anna Piwkowska // Nowe Książki. ‑ 2002, nr 6, s. 46-47 ; Pokutujące śniegi i mszar / Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. ‑ 2002, nr 10/12, s. 421-426 ; Łukasz Musiał // Orbis Linguarum. ‑ Vol.21 (2002), s. 307-309.

Herder, Johann Gottfried von: Dziennik mojej podróży z roku 1769 / Johann Gottfried Herder ; przeł. Magdalena Kurkowska ; oprac. i posłowiem opatrzył Tadeusz Namowicz. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 140 s. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Tyt. oryg.: [Journal meiner Reise im Jahr 1769]. ‑ ISBN 83-915690-8-X

Rec.: Łukasz Musiał // Orbis Linguvarum. ‑ Vol. 21 (2002), s. 305-307 ; Poczucie wzniosłości jako „otwarcie” w Dzienniku mojej podróży z roku 1769 Johanna Gottfrieda Herdera / Anna Rzymska // Teksty Drugie. ‑ 2003, nr 2/3, s. 172-180 ; Agata Roćko // Wiek Oświecenia. ‑ [T.] 21 (2005), s. 235-238.

Hristov, Spas: Szukam pointy : [opowiadania] / Spas Hristov ; [rys. Julita Wiench]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 127 s. : il. ; 18 cm. ‑ ISBN 83-915690-5-5

Kopacki, Andrzej: Stan przejścia : [wiersze] / Andrzej Kopacki ; [rys. Julita Wiench]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 75, [4] s. : il. ; 23 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 23). ‑ ISBN 83-915690-3-9

Mazurzy - tradycja i codzienność / wybór i posł. Andreas Kossert ; teksty z jęz. niem. przeł. Elżbieta Kaźmierczak, Wiktor Leder. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 345, [7] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Bibliogr. ‑ ISBN 83-915690-9-8

Rec.: Książki pod choinkę / Erwin Kruk. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2002, nr 296, s. 14 ; Odkrywanie Mazur / Joanna Łabuz // Zbliżenia Polska-Niemcy. ‑ 2003, [nr] 1, s. 132-134.

Skowronnek, Fritz: Księga Mazur / Fritz Skowronnek ; wybór i oprac. Robert Traba ; przeł. Anna Jachimiak. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2002. ‑ 218, [3] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Bibliogr. ‑ Wybór z: Das Masurenbach, 1916 ; Lebensgeschichte eines Ostpreussen, 1925 ; Pruski przyjaciel ludu, 1914. ‑ Zawiera także: Dlaczego Skowronnek? / Karl Haugwitz, Walter T. Rix, Robert Traba. ‑ ISBN 83-89233-00-2.

Rec.: Z materiałów mazurskich / Zbigniew Chojnowski // Nowe Książki. ‑ 2003, nr 4, s. 70-71 ; Oblicza mazurskości / Sławomir Sobieraj // Kresy. ‑ 2003, nr 4, s. 157-160 ; Czy dobry kicz jest lepszy niż smutna rzeczywistość? : o pewnej dekonstrukcji / Mathias Wagner; przekł. z niem. Małgorzata Szymańska-Jasińska // Masovia. ‑ T. 6 (2003), s. 155-166 ; Polem.: Robert Traba // Masovia. ‑ T. 6 (2003), s. 167-168.

2003

Albrecht, Dietmar: Ku Sarmacji : dziesięć dni w Prusach : miejsca, teksty, znaki / Dietmar Albrecht ; przekł. Henryk Sekulski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 374, [2] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów). ‑ Bibliogr. ‑ Tyt. oryg.: Wege nach Sarmatien : zehn Tage Preussenland : Orte, Texte, Zeichen, 1995. ‑ ISBN 83-89233-02-9

Rec.: Antologia podróżnicza / Zbigniew Chojnowski. ‑ Il. // Nowe Książki. ‑ 2003, nr 9, s. 12.

Bartoś, Magdalena: Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur / Magdalena Bartoś, Barbara Zalewska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 95, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. ‑ (Nowe Życie pod Starymi Dachami). ‑ Bibliogr. ‑ ISBN 83-89233-03-7

Rec.: Krajobraz wiejski Warmii i Mazur / (ek). ‑ Il. // Spotkania z Zabytkami. ‑ 2003, nr 9, s. 14 ; Krótki żywot pamięci organizowanej / Jarosław Kurski. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2003, nr 250, s. 23; Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur / M.B. // Nowe Książki. ‑ 2003, nr 9, s. 11 ; Pejzaż ze starym dachem / Tadeusz Szyłłejko. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2003, nr 103, dod. Olsztyn, s. 4.

Brakoniecki, Kazimierz: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 130 s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-09-6

Rec.: Sławomir Buryła // Pogranicza. ‑ 2004, nr 1 s. 101-103 ; Borusiański palimpsest / Arkadiusz Bagłajewski // Nowe Książki. ‑ 2004, nr 5, s. 42-43 ; Czas na wspólną obecność / Wacław Klejmont. ‑ Il. // Jaćwież. ‑ Nr 30 (2005), s. 49-50.

Bykowska-Salczyńska, Alicja: Baby pruskie : [słuchowisko radiowe] / Alicja Bykowska-Salczyńska ; [oprac. graf. Krzysztof Janicki]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 132, [1] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 28). ‑ ISBN 83-89233-07-X

Omów.: W głębinach mokradeł : poetyckie słuchowiska Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej / rozm. Magdalena Bartnik. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2003, nr 300, dod. Bywalec, nr 53, s. 2.

Darski, Wojciech Marek: Wiadomości zza świata : [wiersze] / Wojciech Marek Darski ; [fot. Piotr Konstantynowicz]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 72, [2] s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 27). ‑ ISBN 83-89233-06-1

Mencwel, Andrzej: Kaliningrad, moja miłość : dwa pokrewne eseje podróżne / Andrzej Mencwel. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 101 s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ Zawiera także esej Podróż na Targówek. ‑ ISBN 83-89233-10-X

Rec.: Borussiański palimpsest / Arkadiusz Bagłajewski // Nowe Książki. ‑ 2004, nr 5, s. 42-43 ; O gustach się dyskutuje / Zbigniew Chojnowski // Twórczość. ‑ 2004, nr 11, s. 106-107 ; Podróż do enklawy czasu / Tadeusz Błażejewski // Tygiel Kultury. ‑ 2006, nr 4/6, s. 200-204 ; Podróż do enklawy czasu / Tadeusz Błażejewski. ‑ Streszcz. w jęz. fr. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ‑ [Z.] 9 (2007), s. 149-155 ; Sploty / Małgorzata Mostek // Pogranicza. ‑ 2008, nr 2, s. 113-115.

Orłowski, Hubert: Za górami, za lasami... : o niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863 1945 / Hubert Orłowski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 100 s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-08-8

Rec.: Za górami, za lasami... / Andrzej Pilipowicz // Studia Germanica Gedanensia. ‑ Nr 13 (2005), s. 165-168 ; Atlantyda Północy / Andrzej Zawada // Przegląd Polityczny. ‑ Nr 65 (2004), s. 66-168 ; Borussiański palimpsest / Arkadiusz Bagłajewski // Nowe Książki. ‑ 2004, nr 5, s. 42-43 ; Na początku były... Prusy Wschodnie / Katarzyna Różańska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. ‑ [T.] 11 (2004), s. 223-229 ; Refleksje nad „Za górami, za lasami...” Huberta Orłowskiego oraz redagowaną przez Niego - wspólnie z Christophem Kleßmannem - Poznańską Biblioteką Niemiecką / Karol Czejarek // Zbliżenia Polska - Niemcy. ‑ 2004, nr 1, s. 66-72 ; Hubert Orłowski o niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863-1945 / Karol Czejarek // Studia Niemcoznawcze. ‑ T. 28 (2004), s. 667-674.

Traba, Robert: Kraina tysiąca granic : szkice o historii i pamięci / Robert Traba. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 308, [3] s. : il. ; 22 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 25). ‑ Bibliogr. ‑ Tekst częśc. tł. z niem. ‑ ISBN 83-89233-05-3

Rec.: Traba, Robert: Kraina tysiąca granic / Maciej Janowski // Mówią Wieki. ‑ 2003, nr 8, s. 64 ; Krótki żywot pamięci organizowanej / Jarosław Kurski. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2003, nr 250, s. 23 ; Ireneusz Statnik // Pogranicza. ‑ 2003, nr 5, s. 115-116 ; Wojciech Chmielewski // Nowe Państwo. – 2004, nr 11, s. 30 ; Suma warmińsko-mazurskich fascynacji / WMD // Twoje Mazury. ‑ 2005, nr 1, s. 30 ; Prusy, kraina nieznana / Joanna Jabłkowska // Tygiel Kultury. ‑ 2005, nr 7/9, s. 174-177 ; Depozyt czy sukcesja? : refleksje nad pruskim dziedzictwem w Polsce / Dagmara Margiela // Literatura Ludowa. ‑ 2006, nr 1, s. 57-60.

„Zachowane - ocalone?” : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania / pod red. Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera ; [aut. Bernhard von Barsewisch et al.]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003. ‑ 245, [3] s. : il., fot. (gł. kolor.), mapy, tab. ; 21 cm. ‑ (Nowe Życie pod Starymi Dachami). ‑ Bibliogr. przy rozdz. ‑ Nazwy aut. na s. 243-245. ‑ Tekst częśc. tł. z lit., niem. ‑ ISBN 83-89233-04-5

Rec.: „Zachowane-ocalone?” : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania / Katarzyna Sadowska-Mazur. ‑ Il. ‑ Streszcz. w jęz. ang. // Ochrona Zabytków. ‑ 2003, nr 3/4, s. 154-156.

2004

Białoruś : kraina otoczona wysokimi górami : [opowiadania] / wybór i przekł. Małgorzata Buchalik, Katarzyna Kotyńska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2004. ‑ 214, [1] s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 29). ‑ ISBN 83-89233-16-9

Darski, Wojciech Marek: Goniąc kormorany... : ballada o Giżycku / Wojciech Marek Darski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2004. ‑ 136 s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-19-3

Omów.: Rozbieranie Giżycka i... świata : w tej książce dramatyczna powaga ociera się o komizm / Wojciech Marek Darski ; rozm. Anna Baranowska. ‑ Il. // Gazeta Współczesna. ‑ 2005, nr 35, s. 7.

Rec.: Wojciech Marek Darski: Goniąc kormorany… : ballada o Giżycku / zf // Jaćwież. ‑ 2005, nr 31, s. 42.

Fest, Joachim: Współczesność przeszłości : eseje o historii / Joachim Fest ; wybór Basil Kerski ; przekł. Andrzej Kopacki. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2004. ‑ 253, [2] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 30). ‑ ISBN 83-89233-17-7

Rec.: Niemieckość jako przypadek szczególny / Leszek Żyliński // Nowe Książki. ‑ 2005, nr 9, s. 20-21.

Forum przyjaznego sąsiedztwa : polsko-rosyjska współpraca transgraniczna / [red. Ewa Romanowska, Beata Samojłowicz]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2004. ‑ 77, [6] s. : mapy ; 30 cm. ‑ Bibliogr. s. 71. ‑ ISBN 83-89233-12-6

Thadden, Rudolf von: Pytania o Prusy : historia państwa zawieszonego / Rudolf von Thadden ; przekł. Agnieszka Krzemińska, Bartosz Nowacki ; rozm. z autorem przepr. Adam Krzemiński. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2004. ‑ 164, [1] s. : portr. ; 21 cm. ‑ (Odkrywanie Światów : seria nowa). ‑ Indeks. ‑ Tyt. oryg.: Fragen an Preussen : zur Geschichte eines aufgehobenen Staates, 1981. ‑ ISBN 83-89233-15-0

Rec.: Pruskie dziedzictwo / Ignacy Rutkiewicz // Odra. ‑ 2006, nr 5, s. 135-137.

2005

Brakoniecki, Kazimierz: Ziemiec : prowincjałki rowerowe / Kazimierz Brakoniecki. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. ‑ 131, [2] s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-18-5

Omów.: Patriota Ziemi / Kazimierz Brakoniecki ; rozm. Ewa Mazgal. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 91, s. 10.

Rec.: Miejscowy instynkt / Paweł Mackiewicz // Akcent. ‑ 2006, nr 2, s. 128-129 ; Metafizyka krajobrazu / Sławomir Buryła // Nowe Książki. ‑ 2005, nr 8, s. 29 ; „Ziemiec” Brakonieckiego / MBL // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 41. s. 11 ; Kochaj ludzi : „Ziemiec” - nowa książka Kazimierza Brakonieckiego [promocja książki] / Marek Barański // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2005, nr 49, s. 20.

Haffner, Peter : Przypadki graniczne: Polacy i Niemcy / Peter Haffner; przekł. [z niem.] Anna Jachimiak. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. ‑ 268 s. ; 22 cm . ‑ (Odkrywanie światów : seria nowa). ‑ ISBN 83-892330-20-7

Rec.: Paradoksy pogranicza / Norbert Frejek // Przegląd Powszechny. ‑ 2006, nr 1, s. 165-169.

Lipscher, Winfried: Barczewo w Europie czyli Ojczyzną człowieka jest drugi człowiek / Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. ‑ 112 s. ; 19cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ Bibliogr. s. 111-112. ‑ ISBN 83-89233-22-3

Orłowski, Hubert: Rzecz o dobrach symbolicznych : Gietrzwałd 1877 / Hubert Orłowski. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. ‑ 133, [2] s. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ Bibliogr. s. 131-133. ‑ ISBN 83-89233-21-5

Omów.: Promocja nowej książki profesora Orłowskiego : ... tyle ile porządne kazanie gietrzwałdzkie / E.K. // Gazeta Gietrzwałdzka. ‑ 2005, nr 11, s. 2.

Rec.: Świat jako tekst : objawienia okiem filologa : o książce Huberta Orłowskiego „Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877” / Cezary Lipiński // Borussia. ‑[Nr] 42, ([2008]), s. 139-148.

Stosunki polsko-niemieckie 1949-2005 : wspólnota wartości i interesów ? / red. Basil Kerski, Wolf-Dieter Eberwein; [tł. z niem. Justyna Górny, Basil Kerski]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2005. ‑ 291 s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 31). ‑ Bibliogr. przy ref. ‑ Podst. przekł.: Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000 : eine Werte- und Interessengemeinschaft?. ‑ ISBN 83-89233-24-X

Rec.: Kamila Sierzputowska // Athenaeum. ‑ Vol. 18 (2007), s. 335-337 ; Sygnał bardzo na czasie / Eugeniusz Cezary Król // Nowe Książki. ‑ 2006, nr 11, s. 62-63.

2006

Heinze-Greenberg, Ita: Erich Mendelsohn : Olsztyn-Jerozolima-San Francisco / Ita Heinze Greenberg ; [tł. z jęz. niem. Justyna Górny]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borrussia”, cop. 2006. ‑ 95 s. : il. ; 20 cm. ‑(Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-32-0 ; 978-83-89233-32-5

Omów.: Droga architekta z Olsztyna : w 120 rocznicę urodzin słynnego architekta Ericha Mendelsohna Borussia wydała poświęconą mu książkę / Tomasz Kurs. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2007, s. 32, dod. Olsztyn, s. 2.

Kopacki, Andrzej: Kreski : [wiersze] / Andrzej Kopacki ; [oprac. graf. Urszula Danuta Dudko]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2006. ‑ 62, [2] s. ; 23 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 34). ‑ ISBN 83-89233-31-2

Loew, Peter Oliver: Gdańsk : między mitami / Peter Oliver Loew. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, cop. 2006. ‑ 116, [2] s. : il. ; 19 cm. ‑ (Krajobrazy Pamięci : Miniatury „Borussii”). ‑ ISBN 83-89233-28-2

Salm, Jan: Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej : zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne / Jan Salm. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2006. ‑ 408 s. : il. ; 25 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 32). ‑ Bibliogr. s. 347-364. ‑ Indeksy. ‑ Streszcz. niem., ros. ‑ ISBN 83-89233-27-4

Rec.: Jak odbudowywali Prusy : odkrywanie Atlantydy Północy - lektura obowiązkowa dla miłośników regionu / Joanna Wojciechowska. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2006, nr 294, dod. Olsztyn, s. 2 ; Wschodniopruskie miasta / Iwona Joć. ‑ Il. // Pomerania. ‑ 2007, nr 7/8, s. 78.

Śleszyńska, Danuta: Z Kresów na Warmię : Danuśka wronami karmiona / Danuta Śleszyńska. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2006. ‑ 176 s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii”). ‑ Bibliogr. s. 3. ‑ Tekst częśc. tł. z białorus. ‑ ISBN 83-89233-30-4

Omów.: Z wronami / Danuta Śleszyńska ; rozm. Anna Szapiel // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2006, nr 173, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 879, s. 2.

Rec.: Danuśka wronami karmiona / EM // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 171, s. 8.

2007

Bołdak-Janowska, Tamara: Rozdziały : [wiersze] / Tamara Bołdak-Janowska. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑ 67 s. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 37). ‑ ISBN 978-83-89233-35-6

Omów.: Nowe wiersze Tamary Bołdak-Janowskiej / Marek Barański. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2007, nr 202, s. 12.

Rec.: Lament życia zanurzonego w śmierci / Bernadetta Darska // Portret. ‑ 2007, nr 3, s. 108-110 ; „Co zrobisz ze mną w swoim języku?” / Arleta Galant // Pogranicza. ‑ 2007, nr 6, s. 104-105.

Brakoniecki, Kazimierz: Warmiński Budda = Ermländischer Budda : [wiersze] / Kazimierz Brakoniecki ; tł. z jęz. pol. Winfried Lipscher. ‑ Olsztyn : Borussia Wspólnota Kulturowa, 2007. ‑ 203 s. : il. ; 25 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 35). ‑ Na s. red. podtyt.: wybór wierszy lokalnych : wydanie polsko-niemieckie. ‑ Tekst równol. pol., niem. ‑ ISBN 978-83-83233-34-9

Omów.: Od Barczewa do kosmosu, tomik olsztyńskiego poety / Kazimierz Brakoniecki ; rozm. Tomasz Kurs. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2007, nr 56, dod. Olsztyn, s. 2.

Liżewska Iwona: Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach : krajobrazy i formy regionalne / Iwona Liżewska. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑ 211, [5] s. : il. (gł. kolor.), fot., pl. ; 21 cm. ‑ (Nowe Życie pod Starymi Dachami). ‑ Bibliogr. s. 209-210. ‑ ISBN 978-83-89233-37-0

Omów.: Przeczytaj zanim weźmiesz się za budowę / Magda Brzezińska. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 2, dod. Olsztyn, s. 2 ; Tradycyjne budownictwo wiejskie. ‑ (Spotkanie z książką). ‑ Il. // Spotkania z Zabytkami. ‑ 2008, nr 8, s. 28.

Rec.: Wächter der Landschaft und Identität / Lech Kryszałowicz. ‑ Il. // Mitteilungsblatt. ‑ 2008, nr 12, s. 20.

Mann, Golo: Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku / Golo Mann; przeł. [z niem.] Andrzej Kopacki; posł. Robert Traba. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑ 601, [6] s; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 36). ‑ Bibliogr. s. 589-592. ‑ Indeks. ‑ Tyt. oryg.: „Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts”, 1958.- ISBN 978-83-89233-34-9

Rec.: Zrozumieć Niemcy / Tomasz Pichór // Nowe Sprawy Polityczne. – Nr 2 (2007/2008), s. 142-145.

Schiwy Günter: Der grosse Schatz masurischer Märchen, Sagen und Legenden = Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań / Günter Schiwy ; tł. na jęz. pol. Dietmar Serafin ; il. Zofia Góralczyk-Markuszewska. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑135 s. : il. ; 24 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 38). ‑ Tekst równol. niem., pol. ‑ ISBN 978-83-89233-40-0

Omów.: Skarbiec mazurskich bajek, legend i podań : w księgarniach ukazała się książka Güntera Schiwy / Wojciech Stawecki. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2008, nr 4, s. 9 ;Günter Schiwy // Masurische Storchenpost. ‑ 2007, nr 12, s. 6-8.

Rec.: Historia zapisana w bajkach / Magda Brzezińska. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 47, dod. Olsztyn, s. 2 ; Schatz beider Nationen / lek. ‑ Il. // Mitteilungsblatt. ‑ 2008, nr 3, s. 20 ; Günter Schiwy: Der große Schatz masurischer Märchen, Sagen und Legenden / Herbert Reinoß // Masurische Storchenpost. ‑ 2008, nr 4, s. 3-5.

Traba Robert: „Wschodniopruskość” : tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec / Robert Traba. ‑ Wyd. 3 niezm. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. ‑ 471 s. : il., faks., pl. ; cm. ‑ Bibliogr. s. 399-430. ‑ Indeks. ‑ Streszcz. także w niem. ‑ ISBN 978-83-89233-36-3

2008

Becker, Artur: Kino Muza : [powieść] / Artur Becker ; przekł. Dariusz Muszer. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2008. ‑ 191 s. ; 22 cm. ‑ Tyt. oryg.: Kino Muza. ‑ (Re-Migracje). ‑ ISBN 978-83-89233-52-3

Bołdak-Janowska, Tamara: Tfu! Z ludźmi! : szkice małe i miniaturowe / Tamara Bołdak-Janowska ; [rys. Tamara Bołdak-Janowska]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2008. ‑ 108, [1] s. : il. ; 19 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 39). ‑ ISBN 978-83-89233-41-7

Rec.: Co się wydaje w regionie / MSB. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 274, dod. Olsztyn, s. 2.

Pamięć : wyzwanie dla nowoczesnej Europy = Erinnerung : eine Herausforderung für das moderne Europa / red. Robert Traba ; [oprac. graf. Janusz Pilecki ; tł. Agnieszka Grzybkowska et al.]. ‑ Olsztyn : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2008. ‑ 275 s. : portr., rys. ; 24 cm. ‑ Tekst w jęz. pol., niem. ‑ ISBN 978-83-89233-43-1

Omów.: Porozmawiajmy o Europie / Szymon Liszewski. ‑ Il. // Nasz Olsztyniak. ‑ Nr 545 (2008), s. 3 ; „Pamięć” dla utrwalenia pamięci / lek // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. ‑ 2008, nr 10, s. 17 ; Porozmawiajmy o Europie / sl. ‑ Il. // Nasz Olsztyniak. ‑ Nr 548 (2008), s. 5.

Purda 1900-2006 = Gross Purden 1900-2006 : portret wsi / [red.] Magdalena Kardach, Janusz Pilecki, Robert Traba. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, [2008]. ‑ 175 s. : il., faks.,fot., m. ; 30 cm. ‑ (Historia i Pamięć Polsko-Niemieckiego Pogranicza. Warmińska Purda ; T. 2). ‑ Tekst równol. pol., niem. ‑ ISBN 978-83-89233-42-4

Reski, Petra: Daleki kraj / Petra Reski ; tłum. Magdalena Sacha ; red. Jolanta Bierula. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2008. ‑ 280 s. ; 22 cm. ‑ (Biblioteka Borussii ; 40). ‑ Tytuł originału: „Ein Land so weit”. ‑ ISBN 978-83-89233-45-5

Żurkowska, Tekla: Mazurskie cmentarze : symbole w krajobrazie / Tekla Żurkowska. ‑ Olsztyn : Borussia, 2008. ‑ 159 s. : il., fot., m., tab. ; 29 cm. ‑ (Kraj-Obrazy). ‑ ISBN 978-83-89233-53-0

Publikacje wspólne Wydawnictwa Wspólnoty Kulturowej „Borussia” i innych wydawnictw

Orłowicz, Mieczysław: Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii / Mieczysław Orłowicz ; na nowo podali do druku Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba. ‑ Olsztyn : „Remix” ; Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1991. ‑ 301, [3] s. : fot., mapy ; 19 cm. ‑ (Biblioteka”Borussii”). ‑ Indeks. ‑ ISBN 83-900-155-01

Rec.: Urok Europy / M[arek] Barański. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 128, s. 6 ; Wędruj z Orłowiczem / Zbigniew Chojnowski // Dziennik Pojezierza. ‑ 1991, nr 27, s. 6 ; Ryszard Tomkiewicz // Rocznik Mazurski. ‑ T. 1 (1996), s. 69-72.

Traba, Robert: Niemcy, Warmiacy, Polacy : 1871-1914 : z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach / Robert Traba. ‑ Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ; Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 1994. ‑ 264 s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 1 mapa, portr. ; 24 cm. ‑ (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 142). ‑ Indeksy. ‑ Spis treści także niem. ‑ ISSN 0585-3893

Rec.: Janusz Jasiński // Studia Warmińskie. ‑ T.32 (1995), s. 389-391 ; Pod prąd : nowe spojrzenie na historię Warmii / John J. Kulczycki // Borussia. ‑ Nr 12 (1996), s. 206-207 ; Niemcy-Warmiacy-Polacy (1871-1914) / Jerzy Kozłowski // Życie i Myśl. ‑ 1996, nr 4, s.101-104 ; Magdalena Niedzielska // Zapiski Historyczne. ‑ 1997, z. 2/3, s. 147-150.

Vertreibung aus dem Osten 2000 : Deutsche und Polen erinnern sich / hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stössinger, Robert Traba ; aus dem Poln. übers. von Marta Faas [et al.] ; Einf. von Hans-Jürgen Bömelburg, Robert Traba ; Nachw. von Renate Stössinger. ‑ Olsztyn ; Osnabrück : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” ; Fibre Verlag, 2000. ‑ 519 s., [4] s. tabl. : il., fot., m. ; 24 cm. ‑ (Świadectwa ; 1). ‑ Bibliogr. ‑ Tekst częśc. tł. z pol. ‑ ISBN 83-913377-0-7 ; 3-929759-29-2

Rec.: Uwe Wieben // Studia Germanica Gedanenica. ‑ Nr 11 (2003), s. 393-395.

Holz, Arno: Trawa zielona, miękka, cudna : wiersze ze zbiorów „Fantazus” i „Księga Czasu” w oryginalnej wersji niemieckiej i w przekładzie na język polski = Schönes, grünes, weisches Gras : Gedichte aus „Phantasus” und „Buch der Zeit” in deutscher Urfassung und polnicher Übersetzung / Arno Holz ; przeł. Andrzej Kopacki ; wybór wierszy, słowo wstępne i szkic biograficzny Dietmar Pertsch ; [il. Maria Kurłowicz]. ‑ Olsztyn ; Kętrzyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” ; Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, cop. 2002. ‑ 159, [1] s. : il., portr. ; 24 cm. ‑ ISBN 83-915690-7-1

Tematy polsko-białoruskie : historia, literatura, edukacja [Białoruś a Polska, historiografia] / pod red. Roberta Traby. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. ‑ 282 s. : il. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 26). ‑ Tekst częśc. tł. z białorus., lit. ‑ ISBN 83-89233-01-0

Rec.: Kniga pra pol'ska-belaruskiâ adnosiny / Uzaf Zâmčonak // Acta Albaruthenica. ‑ [T.] 7 (2007), s. 454-458 ; Dorota Michaluk // Zapiski Historyczne. ‑ 2005, z. 1, s. 140-144 ; Białorusini o sobie, sąsiedzi o Białorusinach / Andrzej Maciejewski // Etnolingwistyka. ‑ [Vol.] 16 (2004), s. 347-349.

Codzienność zapamiętana : Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba ; przekł. tekstów niem. Jolanta Pawłowska. ‑ Olsztyn ; Warszawa : Wspólnota Kulturowa „Borussia” ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. ‑ 496 s. : fot. ; 24 cm. ‑ (Świadectwa ; 2). ‑ Bibliogr. s. 22-24. ‑ Indeks. ‑ Tekst częśc. tł. z niem. ‑ ISBN 83-89233-11-8

Rec.: Świadectwa z lat powojennych / J.Ch. ‑ Il. // Posłaniec Warmiński. ‑ 2004, nr 12, s. 10 ; Ryszard Tomkiewicz // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 2004, nr 1, s. 116-119 ; Wypędzeni, szabrownicy, osadnicy... / Grzegorz Baronowski // Tygiel. ‑ 2004, nr 2/3, s. 119-120 ; Ryszard Surmacz // Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe. ‑ Z. 20 (2007), s. 103-110.

Kerski, Basil: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” : orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku : geneza, kontekst, spuścizna / Basil Kerski, Tomasz Kycia, Robert Żurek ; [tł. z jęz. niem. Justyna Górny]. ‑ Olsztyn : Wspólnota Kulturowa „Borussia” : we współr. z Fundacją Konrada Adenauera; we współpr. z Magazynem Polsko-Niemieckim Dialog, 2006. ‑ 237, [3] s. ; 21 cm. ‑ (Biblioteka „Borussii” ; 33). ‑ Tekst częśc. tł. z niem. ‑ ISBN 83-89233-23-1 ; 987-83-89233-23-3.

Rec.: Piotr Madajczyk // Przegląd Zachodni. ‑ 2008, nr 1, s. 280-282 ; Wybaczenie jako forma / Karolina Wigura.// Przegląd Polityczny. ‑ Nr 87 (2008), s. 178-181.

Przeszłość zapamiętana : narracje z pogranicza : materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda / [red.] Robert Traba, Andrzej Sakson. ‑ Olsztyn ; Poznań : Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” ; Instytut Zachodni, 2007. ‑ 256 s. : il., fot., m. ; 23 cm + CD ROM. ‑ (Historia i Pamięć Polsko-Niemieckiego Pogranicza. Warmińska Purda ; T. 1). ‑ Bibliogr. s. 254-255. ‑ ISBN 978-83-89233-38-7

Omów.: Historia według mieszkańców Purdy / Magda Brzezińska // Gazeta Wyborcza. ‑ 2008, nr 36, dod. Olsztyn, s. 4.

Rec.: Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy „Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza” / Izabela Lewandowska // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. ‑ 2008, nr 4, s. 509-513.

cofnij