Alicja Szykiewicz

 

„Biblioteka, dobrym miejscem dla człowieka”

 

Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Integracji Społecznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Barcianach, obejmował trzy grupy wiekowe: dzieci w wieku 8-13 lat, młodzież 14-19 lat i osoby dorosłe - renciści, emeryci, osoby bezrobotne.

Działania projektowe dla grup I i II zrealizowano w okresie ferii zimowych.

Przeprowadzone zostały 22 spotkania, które objęły:

W zajęciach z psychologiem udział wzięły osoby niepełnosprawne, dzieci w wieku 8-13 lat oraz dzieci z Ośrodka Zabaw Przedszkolnych, rodzice i opiekunowie. Podczas zajęć zapoznano uczestników z technikami mającymi na celu wyciszenie dziecka. Zwrócono uwagę na gry i zabawy, które mogłyby być interesujące nie tylko dla dzieci zdrowych, lecz także dla tych z problemami psychofizycznymi. Zaprezentowano metody szybkiej i skutecznej nauki przez wzmacnianie pamięci i koncentracji.

W trakcie zajęć prowadzono także obserwacje dzieci – psycholog dzieliła się na bieżąco spostrzeżeniami i wnioskami z opiekunami.

W ramach zajęć plastycznych wykonano pod okiem profesjonalisty maski karnawałowe. Zorganizowano również warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych, pt. „Zachować Tradycję”. Zajęcia uwolniły inwencję twórczą dzieci, co zaowocowało powstaniem trwałych i pięknych prac.

Do udziału w wycieczce do Olsztyna zaproszono uczniów ze Szkoły Podstawowej w Barcianach i Szkoły Podstawowej w Windzie. W jej trakcie zwiedziliśmy bibliotekę multimedialną dla młodzieży „Planeta 11” oraz bibliotekę „Abecadło” dla dzieci.

„Planeta 11” jest jedną z dwóch tego typu placówek w Polsce i szóstą na świecie. „Abecadło” to nowoczesna placówka biblioteczna dla dzieci. Zapoznanie się z działalnością takich bibliotek dostarczyło uczniom sporo wrażeń i wzbudziło życzenie posiadania w swojej miejscowości biblioteki, choć trochę podobnej do tych dwóch placówek z Olsztyna.

Przyjazd aktorów z Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie łączył się z wystawieniem edukacyjnego spektaklu interaktywnego pt. „Lokomotywa”. Włączał on do zabawy dzieci, które wspólnie z aktorami nauczyły się piosenki. Dało to wszystkim wiele radości. Do obejrzenia przedstawienia zaproszone zostały dzieci z Ośrodka Zabaw Przedszkolnych i inni chętni (informacja plakatowa).

Zajęcia z dziećmi realizowali koordynator projektu i pracownik biblioteki według własnego scenariusza, obejmującego zajęcia o różnorodnej formie i tematyce. Pokazywano dzieciom m.in. jak robić kanapki z wcześniej zakupionych produktów. Każdy miał postarać się, aby jego kanapka wyglądała apetycznie i była smaczna. Przeprowadzono przy tym pogadankę na temat higieny.

„Zdrowie na talerzu” - pod takim hasłem rozmawialiśmy o zaletach jedzenia owoców, po czym wspólnie zrobiliśmy sałatkę owocową z degustacją. Byliśmy również na siłowni, by przekonać się o stanie naszej sprawności fizycznej.

Z okazji obchodów 650-lecia Barcian w ramach zajęć z osobami niepełnosprawnymi wykonano „Barciańskie Drzewo Marzeń i Życzeń”. Dzieci wycinały z kolorowego papieru liście, na których zapisywały swoje marzenia i życzenia dla miejscowości. Drzewo ustawiono w bibliotece, każdy może zawiesić na nim listek.

Przeprowadzono także zajęcia z biblioterapii. Dzieci wysłuchały opowiadania, po którym odbyła się rozmowa o pomaganiu drugiej osobie, tolerancji, koleżeństwie oraz o ingerencji człowieka w życie lasu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych – wykonywały „akwarium”, origami i rysunek na konkurs „Barciany – moja miejscowość”. Na zakończenie ferii dzieci zostały zaproszone na zabawę karnawałową do Szkoły Podstawowej.

W ramach akcji objętych projektem zorganizowano warsztaty tematyczne z informatyki, fotografii i dziennikarstwa.

Warsztaty fotograficzne, przeprowadzone przez zawodowego fotografa dały wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji. Zdobyta fachowa wiedza pomogła przy robieniu zdjęć do wystawy.

Warsztaty dziennikarskie zostały przeprowadzone przez wydawców pisma „KENTAKI”. Uzyskane informacje dotyczące pisania notatek, prowadzenia wywiadów i redagowania wydawnictw były cenną wskazówką podczas powstawania pisemka „GOCZEK”.

Zajęcia z informatyki przeprowadził profesjonalny informatyk. Z tego 10 godzin warsztatowych dotyczyło prawidłowego użytkowania edytora tekstu Open Office (dla młodzieży), kolejne 10 godzin – podstaw obsługi komputera (dla dorosłych).

Nikt z uczestników zajęć podstaw obsługi nie siedział wcześniej przy komputerze. Pierwszym zajęciom – „oswajaniu myszki” towarzyszyło wiele śmiechu i emocji, ale już na kolejnym spotkaniu było po kłopocie – „mysz była posłuszna”. Następnym etapem było zapoznanie się z klawiaturą. Uczestnicy pisali listy do wnuków, które następnie drukowali na drukarce. Na kolejnych zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jak wejść w Internet i w jaki sposób szukać w sieci informacji. No i zaczęło się – strony z przepisami kulinarnymi i haftami poszły w ruch. Następne zajęcia dotyczyły zakładania własnych kont pocztowych, każdy mógł wejść także na „Naszą Klasę” i odnaleźć swoich dawnych znajomych. Nowym doświadczeniem, a zarazem świetną zabawą była także rozmowa przez Skype.

Aby stworzyć przyjazną atmosferę i w trosce o dobre samopoczucie naszych beneficjentów serwowaliśmy im poczęstunek.

Projekt skierowany był m.in. do uczniów, których rodziców ze względów finansowych nie stać na żadną formę wypoczynku ich dzieci. Młodzież i dzieci bardzo chętnie przychodziły na nasze zajęcia - urozmaicenie programu, który realizowaliśmy, spotkania z grupami rówieśników, pozytywnie wpływały na ich emocje. Zajęcia prowadzone przez kompetentne osoby sprawiły, że poczuli się wyróżnieni i potraktowani z należytą powagą.

Osoby dorosłe, które były uczestnikami naszego projektu, z powodu niskich dochodów nie posiadają komputera; nie umiały korzystać z nowoczesnych technik dostępu do informacji i komunikacji. Dzięki warsztatom uzyskały konkretną wiedzę, zdobyły nowe umiejętności lub poszerzyły dotychczasowe wiadomości, efektywnie i ciekawie spędziły czas. Wspólne spotkania dały możliwość integracji społecznej i zachętę do wspólnego działania.

Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynęła na integrację lokalnego społeczeństwa. Pozyskaliśmy naszą społeczność do wspólnej pracy i do angażowania się w podejmowane przedsięwzięcia.

Pozyskaliśmy konkursowe prace literackie związane ze wspomnieniami o naszej miejscowości pt. „Barciany, moja mała ojczyzna”. Dzieci wzięły udział w ogłoszonym przez nas konkursie plastycznym „Barciany, moja miejscowość”, powstała duża wystawa fotograficzna pt. „Barciany 2009 w fotografii”.

W trakcie zajęć beneficjenci uzyskali od kompetentnych osób właściwe informacje i umiejętności, które mogą wykorzystywać w życiu codziennym. Praca w grupie korzystnie wpłynęła na emocje dzieci, a spotkania z osobami niepełnosprawnymi przyniosły wszystkim radość, sprawiły, iż dzieci zdrowe zauważyły potrzebę pomocy drugiej osobie, czuły się dowartościowane i potrzebne. Bezpiecznie spędziły ferie.

Biblioteka zakupiła kamerki i mikrofony, co przełożyło się na jej atrakcyjność i pozyskanie nowych użytkowników. Zwiększyła się też liczba osób korzystających z komputerów. Zobaczyliśmy jak wygląda nowoczesna biblioteka, w jaki sposób w takiej bibliotece zapisuje się czytelnika i jak rejestruje się wypożyczanie książek (karty magnetyczne, czytniki). Czas spędzony podczas realizacji projektu przyniósł beneficjentom satysfakcję i zadowolenie.

Pierwsze zajęcia z komputerem.

Zajęcia plastyczne.

Zajęcia z psychologiem.

Warsztaty fotograficzne.

Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych.

cofnij