Barbara Stanisławczyk

 

4 czerwca na Warmii i Mazurach: rok 1989 i 20 lat później
– zestawienie bibliograficzne

 

Als-Iwańska, Zofia: Nie obiecywałam złotych gór / Zofia Als-Iwańska. ‑ Il. // Kobieta i Życie. ‑ 1989, nr 28, s. 2.

Kandydatka do Senatu.

Biczysko, Stanisław: Jesteśmy normalnym społeczeństwem : kandydat na Senatora / Stanisław Biczysko ; rozm. Tadeusz Willan. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 1989, nr 11, s. 6.

Blank, Józef: Kandydat przed lustrem / Józef Blank ; rozm. Marek Siwicki. ‑ Il. // Nasza Wieś. ‑ 1989, nr 20, s. 11.

Kandydat na posła Sejmu PRL.

(bow): Nie da się uprowadzić: [Ludwik Wieczorek] / bow // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 111, s. 3.

Kandydat na posła Sejmu PRL.

Bryliński, Janusz: Gospodarz z doktoratem : wybory ‘89. [Eugeniusz Kusior] // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 110, s. 1, 4.

Kandydat na posła Sejmu PRL.

Brzezińska, Magda: Mamy same dobre wspomnienia : wyniki konkursu „Moje 20-lecie” / Magda Brzezińska. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 130, dod. Olsztyn, s. 2.

Prace nagrodzone w konkursie na wspomnienia Olsztynian z lat 1989-2009 r., zorg. z okazji obchodów rocznicy wyborów w 1989 r.

Treść: Dzieciństwo z gumą Turbo / Piotr Lenkiewicz ; Zwierzenia inteligenta / Krzysztof Kruszewski ; Ludzie szybko zapomnieli o PRL-u / Edyta Meleszko.

Brzozowski, Stanisław: W samo południe / Stanisław Brzozowski. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2004, nr 130, dod. Reporter, nr 77, s. 9.

Posłowie i senatorowie Sejmu kontraktowego (1989-1991) z woj. warmińsko-mazurskiego.

Chłosta, Jan: Chcę mojej ziemi służyć nie tylko piórem / Jan Chłosta ; rozm. Henryk Leśniowski // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 116, s. 1, 3.

Kandydat do Senatu.

Chojnowska, Katarzyna: Już 20 lat żyjemy w wolnej Polsce : świętujemy rocznicę pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów / Katarzyna Chojnowska. ‑ Il. // Gazeta Współczesna. ‑ 2009, nr 108, s. 1.

Dobielińska-Eliszewska, Teresa: Nie złożyłam jeszcze broni : rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu, członkinią SD / Teresa Dobielińska-Eliszewska ; rozm. Donat Duczyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 77, s. 1, 4.

Dobielińska-Eliszewska, Teresa: Posłowanie to ciężka praca : wybory ‘89 / Teresa Dobielińska-Eliszewska ; rozm. Misz. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 135, s. 3.

Dowgiłłowicz, Jerzy : posłowie PZPR // Trybuna Ludu. ‑ 1989, nr 292, s. 3.

Biogram.

Dowgiłłowicz, Jerzy: Sejm spoza kamery / Jerzy Dowgiłłowicz ; rozm. Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 158, s. 1, 4.

Rozmowa z posłem Sejmu PRL z woj. olsztyńskiego.

Duczyński, Donat: Współpraca bez pośredników : dwa biura parlamentarne w Olsztynie / Donat Duczyński. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 257, s. 1, 3.

Działalność Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oraz Wojewódzkiego Biura Klubu Parlamentarnego w Olsztynie.

Gawska-Czachorowska, Bożena: Sztuka kojarzenia / Bożena Gawska-Czachorowska ; rozm. Andrzej Szajkowski. ‑ Il. // Nasza Wieś. ‑ 1989, nr 22, s. 1, 3.

Kandydatka na posła Sejmu PRL.

Grejciun, Wojciech: Dzisiaj wznosimy toast za wolną Polskę! / Wojciech Grejciun. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 130, dod. Olsztyn, s. 6.

Obchody rocznicy wyborów parlamentarnych z 1989 r. w Olsztynie.

Grejciun, Wojciech: Wprowadźmy stan wiosenny : świętujemy 20 lat wolnej Polski / Wojciech Grejciun. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 123, dod. Olsztyn, s. 2.

Imprezy w Olsztynie.

Gryczewski, Wojciech: Blisko prawa i człowieka : wybory ‘89 / Wojciech Gryczewski ; rozm. Marek Książek // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 135, s. 3.

Kandydat na posła do Sejmu PRL.

Gryczewski, Wojciech: W imię humanitaryzmu i sprawiedliwości : co słychać, panie pośle? / Wojciech Gryczewski ; rozm. Donat Duczyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 282, s. 1, 3.

Wypowiedź na temat bieżącej pracy Sejmu oraz własnej działalności poselskiej.

Inauguracyjne posiedzenie dwuizbowego parlamentu : Olsztynianka Teresa Dobielińska-Eliszewska wicemarszałkiem Sejmu // Dz. Pojezierza. ‑ 1989, nr 130, s. 1, 2.

Jarocki, Feliks: Życie składa się z kompromisów : wybory ‘89 / Feliks Jarocki ; rozm. Marek Książek // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 134, s. 3.

Wypowiedź kandydata na posła do Sejmu PRL.

Kamiński, Roman: Komitet Obywatelski w Olsztynie / Roman Kamiński. ‑ Il. // Gaz. Olszt – 1989, nr 212, s. 1.

Ruch obywatelski w Olsztynie i województwie olsztyńskim.

kat: Wznieśmy dzisiaj radosny toast za wolność : przyjdź na plac Jana Pawła II / kat. ‑ Il. // Gazeta Współczesna. ‑ 2009, nr 108, s. 3.

Obchody w Ełku.

Krubski, Krzysztof: Advocatus diaboli : czy poseł jest fałszerzem? – Il. / Krzysztof Krubski // Wprost. ‑ 1991, nr 22, s. 23.

Działalność posła Józefa Lubienieckiego.

Kruk Erwin: Dlaczego jestem na tej liście? / Erwin Kruk ; rozm. B.K. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 1989, nr 4, s. 5.

Sylwetka i wypowiedź kandydata na senatora.

Kruk, Erwin: Próba puddingu polega na jedzeniu : rozmowa z senatorem PRL Erwinem Krukiem, pisarzem i publicystą z Olsztyna / rozm. Tadeusz Prusiński. ‑ Il. // Nasza Wieś. ‑ 1989, nr 26, s. 1, 7.

Kruk, Erwin: Uwagi i znaki zapytania w sprawie Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego / Erwin Kruk. ‑ Il. // Inicjatywy Warmińskie. ‑ 1989, nr 4, s. 6-11.

Kruk, Erwin: W Senacie nie chodzi o popisy : rozmowa z senatorem RP [...] / Erwin Kruk ; rozm. Donat Duczyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 33, s. 1, 4.

Dot. udziału w pracach parlamentarnych.

Kruk, Erwin: Wszystkiego doświadczajcie, ale tego, co dobre się trzymajcie : rozmowa z senatorem [...] / Erwin Kruk ; rozm. Stanisław Jermakowicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1990, nr 75, s. 1, 3.

Wypowiedź nt. własnych poglądów politycznych i społecznych.

Kruk, Erwin: W stronę wolności : z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk. ‑ Il. // Gazeta. Olsztyńska. ‑ 1999, nr 35, dod. Magazyn, s. 9.

Obrady Okrągłego Stołu.

Kruk, Erwin: Zdjęcia z Wałęsą : z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1999, nr 84, dod. Magazyn, s. 9.

Wspomnienia autora nt. udziału w wydarzeniach 1989 roku.

Kurs, Tomasz: Bohaterowie po latach / Tomasz Kurs. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 131, dod. Olsztyn, s. 3.

Obchody wydarzeń czerwcowych 1989 roku zorg. w Olsztynie. Medal św. Jakuba otrzymali: Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, Erwin Kruk, Grażyna Langowska, Józef Lubieniecki, Zenon Złakowski, Roman Kuczyński, Józef Grzegorczyk. Kr. o sesji naukowej zorg. przez IPN „Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989-2009” oraz wystawa „Olsztyński czerwiec ‘89” zorg. w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

Kurs, Tomasz: Olsztyńska piątka od Lecha Wałęsy / Tomasz Kurs. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 130, dod. Olsztyn, s. 3.

Sylwetki olsztyńskich posłów i senatorów wybranych z ramienia „Solidarności” w wyborach w 1989 r.

Langowska, Grażyna: Ludzie jak inni : rozmowa o policji / Grażyna Langowska ; rozm. Jolanta Ślifierz. ‑ Il. // Gazeta Policyjna. ‑ 1990, nr 18, s. 3.

Wypowiedzi nt. działalności poselskiej w środowisku policyjnym.

Langowski, Ryszard: Ojciec chrzestny czy sierota? : rozmowa z Ryszardem Langowskim, przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego / rozm. Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska – 1990, nr 178, s. 1, 3.

Leśniowski, Henryk: Posłem być : wybory ‘89 // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 122, s. 1, 3.

Wypowiedzi Teresy Dobielińskiej-Eliszewskiej i Jana Laskowskiego nt. pracy posłów w Sejmie X kadencji.

Leyk, Wiktor Marek: W bufecie ceny rosną / Marek Wiktor Leyk ; rozm. Władysław Katarzyński. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 124, s. 3.

Wypowiedź nt. prac Sejmu i własnej działalności poselskiej.

Lubieniecki bez immunitetu : przegląd parlamentarny // Trybuna. ‑ 1991, nr 70, s. 3.

Działalność posła Józefa Lubienieckiego.

Lubieniecki, Józef: Między sesjami / Józef Lubieniecki ; rozm. Krzysztof Panasik // Olsztyński Kurier Obywatelski. ‑ 1989, nr 1, s. 4-5.

Wypowiedź nt. własnej działalności poselskiej.

Lubieniecki, Józef: Samotność długodystansowca : rozmowa z posłem na Sejm Józefem Lubienieckim / rozm. Stanisław Jermakowicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 34, s. 1, 3. [Nawiąz.]: Książek Marek: Dwa oblicza posła : listy. Polemiki // Dziennik. Północy. ‑ 1991, nr 42, s. 4.

Matałowska, Anna: Portret posła / Anna Matałowska / Polityka. ‑ 1991, nr 7, s. 7.

Działalność posła Józefa Lubienieckiego.

M.B.: Czy poseł OKP straci nietykalność? / M.B // Nie. ‑ 1991, nr 17, s. 2.

Dot. posła Józefa Lubienieckiego.

mpp: Z paprotką do senatu / mpp. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 125, s. 12.

Karykatury olsztyńskich kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z 1989 roku autorstwa Aleksandra Wołosa.

MSB: Złote kule z Warmii w Belgii : w rocznicę czerwca ‘89 / MSB. ‑ Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 130, dod. Olsztyn, s. 4.

Happening Jacka Adamasa z Worławek w Brukseli.

MZG: Obchody 20. rocznicy 4 czerwca / MZG. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 125, s. 12.

Krótka inf. dot. Olsztyna.

Na rocznicę 4 czerwca wznieśmy razem toast za wolność! – Il. // Gazeta Wyborcza. ‑ 2009, nr 118, dod. Olsztyn, s. 1.

Propozycja obchodów rocznicy wyborów parlamentarnych w 1989 r.

Niedźwiecki, Jacek: Stan wiosenny, czyli na wesoło o niewesołych sprawach : wystawy, koncerty i spotkania z okazji olsztyńskiego Czerwca 1989 / Jacek Niedźwiecki. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 125, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1062, s. 4.

Przewidywane obchody. Happeningi organizowane przez olsztyńską młodzież w 1988 i 1989 roku. Happeningi organizowane przez Wojciecha Froma i Romana Kosiorka.

Nie atakowaliśmy się wzajemnie : mówią parlamentarzyści z 1989 roku. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 131, s.12, 13.

Treść: Brzozowski Stanisław: Z premierem Mazowieckim chodziłem do tego samego liceum [Wojciech Gryczewski, poseł o kadencji sejmowej 1989-1991], s. 12. ‑ Jutrzenka-Trzebiatowski, Antoni: Aurora przegrywa, Jutrzenka wygrywa / rozm. Ada Romanowska, s. 13. ‑ Brzozowski Stanisław: Przygotowaliśmy grunt, swoje zadanie wykonaliśmy [Paweł Rogiński, poseł o kadencji 1989-1991], s. 13.

Nowina-Konopka, Halina: Olsztyn : Komitety obywatelskie / Halina Nowina-Konopka ; rozm. Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska – 1991, nr 197 s. 1, 7.

Rozmowa z przewodniczącą Olsztyńskiego Komitetu Obywatelskiego.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 132, s. 1, 2.

W woj. olsztyńskim.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej : wyniki wyborów do Sejmu // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 142, s. 1, 2.

W woj. olsztyńskim.

Olsztyński czerwiec ‘89 / zespół Delegatury IPN w Olsztynie ; Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. ‑ Olsztyn : NSZZ Solidarność. Region Warmińsko-Mazurski, 2009. ‑ 219 s. : il., faks., fot. ; 25 cm. ‑ ISBN 978-83-927957-8-0

Biografie działaczy, dokumenty.

Olsztyński Klub Obywatelski (deklaracja programowa) // Inicjatywy Warmińskie. ‑ 1989, nr 3, s. 30.

Pawłowski, Przemysław: Straż marszałkowska kłaniała nam się w pas / Przemysław Pawłowski. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 125, s. 9.

Spotkanie (22.06.1989) u Heleny i Aleksandra Wołosów parlamentarzystów X kadencji Sejmu i Senatu: Józefa Lubienieckiego, Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego, Erwina Kruka, Zenona Złakowskiego. Wspomnienia Józefa Lubienieckiego oraz Grażyny Langowskiej dot. spotkania, kampanii 1989 roku oraz kadencji.

Pieczonka, Grażyna: Chyba młodzi za mną głosowali : wybory ‘89 / Grażyna Pieczonka ; rozm. Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 136, s. 3.

Kandydatka na posła do Sejmu PRL.

Pietrzak, Adam: Uroczysta sesja jedna, ale stanowiska dwa : rocznica czerwcowych wyborów poróżniła miejskich polityków / Adam Pietrzak. ‑ Il. // Gazeta Olsztyńska. ‑ 2009, nr 129, s. 4.

Zapowiedź uroczystej sesji Rady Miasta. dot. rocznicy obchodów 4.06.1989 r.

Pomirski, Miron Andrzej: Niech się dokładnie przyglądają : wybory ‘89 / Miron Pomirski ; rozm. Zdzisław Szymocha // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 134, s. 3.

Sylwetki i wypowiedzi kandydatów na posłów Sejmu PRL.

Prusiński, Tadeusz: „Sprawdzacze” / Tadeusz Prusiński. ‑ Il. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1991, nr 85, s. 5.

Penetracja środowiska rodzinnego Erwina Kruka przez SB w okresie wyborów do Senatu w 1989 roku.

Radziwinowicz, Wacław: Przymiarka / Wacław Radziwinowicz, Zdzisław Szymocha // Nasza Wieś. ‑ 1989 nr 28 s. 1, 4.

Spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich z posłami i senatorami.

Sacewicz, Jolanta: Folklor obywatelski / Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 167, s. 2.

Zgromadzenie mandatariuszy Komitetów Obywatelskich Warmii i Mazur.

Sacewicz, Jolanta: Intymne pranie brudów : zgromadzenie KO Warmii i Mazur / Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 187, s. 3.

Sacewicz, Jolanta: Spotkanie mandatariuszy Komitetów Obywatelskich : rozbicie dzielnicowe? / Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1990, nr 171, s. 1, 3.

Sacewicz, Jolanta: Zanikanie : ruch Komitetów Obywatelskich / Jolanta Sacewicz // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991, nr 221, s. 1, 3.

Podsumowanie końcowych działań ruchu w woj. olsztyńskim.

Socha, Adam Jerzy: Marchewka i kij / Adam Jerzy Socha // Ład – 1989, nr 12, s. 7.

Ruch obywatelski i Komitet Obywatelski w Olsztynie i województwie olsztyńskim.

Soroka, Janusz: Kolor legitymacji / Janusz Soroka // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1991 nr 37, s. 3.

Wojciech Gryczewski z PSL, poseł ziemi olsztyńskiej.

TED: Każdy sobie rzepkę skrobie : „stara koalicja” w jednym biurze / TED // Dziennik Pojezierza. ‑ 1989, nr 215, s. 1, 3.

Spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich z posłami i senatorami.

Trusewicz, Iwona: Nie mieszać ludziom w głowach : Komitety Obywatelskie czy osobiste? / Iwona Trusewicz // Dziennik Północy. ‑ 1991, nr 140, s. 2.

Nadzwyczajna Konferencja Mandatariuszy Komitetów Obywatelskich z woj. olsztyńskiego.

[Tymczasowy Zarząd Regionu] TZR „Solidarność” konsultantem planów. R[yszard] Langowski – przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Olsztynie // Dziennik Pojezierza. ‑ 1989, nr 179, s. 1, 2.

Tyrolska, Małgorzata: Uciekam z ławki rezerwowych : program wyborczy nie może być olśnieniem : [Miron Pomirski] / Małgorzata Tyrolska // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 116, s.1, 3.

Kandydat na posła do Sejmu PRL.

Uścinowicz, Jerzy: Wspinaczka na fotel : każdemu senatorowi przyda się zdrowy rozsądek : [Janusz Bohdan Lewandowski] / Jerzy Uścinowicz. ‑ Il. // Dziennik Pojezierza. ‑ 1989, nr 84, s. 1, 4.

Kandydat do Senatu.

Wachowiec, Roman: Zrobić coś dla innych: ja mam czystą kartę : [Brunon Chachólski] / Roman Wachowiec // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 121, s. 3.

Kandydat na posła do Sejmu PRL.

(wen): Małe jest piękne : wybory ‘89. [Zofia Als-Iwańska] / (wen). ‑ Gazeta Olsztyńska. ‑ 1989, nr 119, s. 3.

Kandydatka na senatora.

Wesołowski, Mariusz: Inna droga : rozmowa z Mariuszem Wesołowskim, pełnomocnikiem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna w Olsztynie / rozm. Janusz Soroka // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1990, nr 184, s. 1, 4.

Wieczorek, Stanisław: Człowiek prawy : kandydat na posła : [Jerzy Dowgwiłłowicz] / Stanisław Wieczorek. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 1989, nr 11, s. 3.

Kandydat na posła do Sejmu PRL.

(yo): Młyn nad OKPem / (yo). // Gazeta Olsztyńska. ‑ 1990, nr 151, s. 1, 3.

Działalność biura poselsko-senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Olsztynie.

Złakowski, Zenon: Polityka i ludzie : rozmowa z [...], posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Zenon Złakowski. ‑ Il. // Posłaniec Warmiński. ‑ 1991, nr 21, s. 6.

Złakowski, Zenon: Staram się być politykiem : sto dni po wyborach / Zenon Złakowski ; rozm. Ewa Iwańska // Dziennik Pojezierza, 1989, nr 205, s. 5.

Złakowski, Zenon: W Olsztyńskiem bez przełomu / Zenon Złakowski. ‑ Olsztyn : nakł. autora, 1992. ‑ 139, [2] s. ; 21 cm.

Zapis obserwacji i spostrzeżeń autora dot. wydarzeń z lat1988-1991.

Rec. : Przełom po olsztyńsku / Benon Gaziński // Posłaniec Warmiński. ‑ 1992 nr 16, s. 6. ‑ W Olsztynie, czyli w Polsce / Adam Jerzy Socha // Dziennik Pojezierza. ‑ 1992, nr 74, s. 2.

Zysk, Zbigniew: Mieszkanie dla każdego : kandydat na posła / Zbigniew Zysk. ‑ Il. // Warmia i Mazury. ‑ 1989, nr 11, s. 5.

Żebrowski, Waldemar: Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyńskiem : (wybrane problemy) / Waldemar Żebrowski. ‑ Olsztyn : „Dak”, 1999. ‑ 161 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. ‑ Bibliogr.

cofnij