Strona główna BWM
Nr 1/2 2009

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Renata Pietrulewicz

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (89) 524 90 32
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Nowa przestrzeń biblioteczna miejscem aktywności użytkowników i pracowników uczelni – Danuta Konieczna

Olsztyn w sieci Bibliotek Niemieckich – Sylwia Białecka

Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych – Adrianna Walendziak

„Na dwóch garnuszkach”. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie biblioteką powiatową” – Ewa Sotomska

Biblioteka Publiczna w Rynie ma już 60 lat – Maria Tuczyńska, Alicja Dołgan

Ocena działalności bibliotek publicznych w 2008 r. – Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie w latach 2005-2009 – Wiesława Borkowska-Nichthauser

Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody... czyli projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – Przemysław Czechowski

„Biblioteka, dobrym miejscem dla człowieka” – Alicja Szykiewicz


LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Historie bliskoznaczne - rozmowa z olsztyńskim pisarzem - Kazimierzem Brakonieckim, laureatem Nagrody Literackiej Warmii i Mazur „Wawrzyn 2008” – Anita Romulewicz

Wawrzyn - Laudacja – Marek Barański

Rodzinne pożegnanie – Piotr Grabowski


WARTO WIEDZIEĆ

„Koniec sezonu pomarańczy” – recenzja Ewy Bażanowskiej

Relacja ze spotkania „Przeciwdziałamy bezrobociu” – Izabela Frąckowiak, Olga Lipnicka


POMOCE METODYCZNE

Publikacje Wydawnictwa Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w recenzjach i omówieniach prasowych – Tadeusz Czajka, Sylwia Białecka

Książki o Olsztynie – Anita Romulewicz

Z regału bibliotekarza  – Waldemar Tychek


ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2009 r. – Anna Wysocka

4 czerwca na Warmii i Mazurach : rok 1989 i 20 lat później - zestawienie bibliograficzne – Barbara Stanisławczyk

Krąg Borussiański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. IV. Alicja Bykowska-Salczyńska – Sylwia Białecka


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach – Anita Romulewicz

Wybór polecanych nabytków WBP (styczeń-czerwiec 2009)  – Anna Rau


KALENDARIUM ROCZNIC

(styczeń - czerwiec 2010) – Beata Rudzka-Florczuk


KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

(styczeń - czerwiec 2009) – Joanna Burska, Krystyna Hałun


Strona główna BWM