Anna Błaszczyk
Dyrektor MGBP w Piszu

 

Współpraca na rzecz dzieci i młodzieży

 

Na początku tego roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną a Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu, na mocy którego otrzymaliśmy kwotę 4000 zł. W zamian biblioteka zobowiązała się do organizowania spotkań dla młodzieży o charakterze profilaktycznym /chodzi o szeroko pojętą profilaktykę uzależnień/ oraz promocję działalności Ośrodka.

Pierwszą formą działalności w tym zakresie jest organizowanie spotkań teatralnych. W tym roku dwukrotnie gościł w bibliotece "Teatr przy stoliku" z Olsztyna oraz zespół aktorów z Białegostoku. Informacje o przedstawieniach wywieszane są między innymi w dwóch piskich internatach, co sprawia, że frekwencja młodych ludzi na popołudniowych spotkaniach ze sztuką jest duża. Co to ma wspólnego z profilaktyką? Wiele, gdyż organizujemy im wolny czas, dając rozrywkę, materiał do przemyśleń, możliwość odwiedzenia biblioteki i tym samym, wpływamy na ich sposób organizowania sobie czasu wolnego. Ponadto podczas ferii zimowych gościli w Piszu lalkarze z Białegostoku z przedstawieniem "Tajemnice teatru lalek". Na spotkanie zaproszono dzieci ze świetlicy terapeutycznej "Smurfy" działającej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz przedszkolaki. Uczestnicy mieli możliwość poznania różne typy lalek oraz pracy aktorów. Sami również mogli wcielić się w rolę aktora i przedstawić własną interpretację wiersza Jana Brzechwy "Niedźwiedź". W oddziale dla dzieci zaś uczennice piskich szkół podstawowych, przygotowały przedstawienie kukiełkowe według bajki M. Kownackiej "Miała babuleńka kozła rogatego". Na przedstawienie zaprosiliśmy do nas "Smurfy" oraz przedszkolaki.

Drugą formą działalności biblioteki w ramach współpracy z Ośrodkiem są poranne spotkania dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich organizowane i prowadzone przez specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Każde ze spotkań składa się z dwóch części. W pierwszej pracownik Poradni rozdaje uczniom specjalnie dla nich przygotowane ulotki, informuje o zasadach korzystania z Poradni /bezpłatność, anonimowość, dni otwarte itp./ oraz o tym, czym zajmuje się Poradnia. Dzięki tym spotkaniom młodzież i ich nauczyciele, dowiadują się gdzie może szukać indywidualnej pomocy w krytycznych momentach swojego życia oraz uzyskać porady pedagoga i logopedy w przypadku trudności szkolnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wiadomość o możliwości zorganizowania w szkole bezpłatnego cyklu zajęć pomagających poznać techniki uczenia się - zapamiętywania i odtwarzania informacji. Drugą część spotkań prowadzę sama. Mówię młodzieży o "zachowaniach ryzykownych" i ewentualnych niepożądanych skutkach podejmowanych decyzji. Są dyskusje o narkotykach i alkoholu, samotności i wpływie grupy rówieśniczej na nasze decyzje. Podczas rozmów prezentuję również książki poruszające trudne problemy dojrzewania, które specjalnie zostały wyodrębnione z naszego księgozbioru. Są to m. in.: Marty Fox "Magdę doc.", M. Presslera "Jesienne astry", T. Piątek "Heroina", B. Rosiek "Kokaina", "My, dzieci z dworca ZOO", K. Berwińskiej "Trzynaście świeczek", E. Nowackej "Miłość, psiakrew", "Bagno" i T. Piątka "Kilka nocy poza domem", J. Frey'a "Oszaleć ze strachu", M. Fox - "Batonik always miękkie jak deszczówka", "Firma Agaton - Gagaton: wypróbuj bez szorowania", "Niebo z widokiem na niebo", E.Ostrowskiej - "Co słychać za tymi drzwiami", Lindy Joy - "Singleton dziewczyna z usterką", Elżbiety Isakiewicz - "Liczenie słoni", Janiny Zającówny - "Mój wielki dzień, czyli kochankowie mojej mamy", Krystyny Siesickiej - "Wróć, Aleksandrze!", J. Wilson - "Dziewczyny się odchudzają", Krystyny Berwińskiej - "13 świeczek", "Con Amore. W ciągu dwóch miesięcy przeprowadziliśmy 10 takich spotkań, a książek o których mówiłam w zasadzie nie ma na półkach.

Współpraca Biblioteki z Ośrodkiem rozpoczęła się od organizacji wystawy informacyjno-promocyjnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Bibliotece, na której prezentowane były plakaty z kampanii antyalkoholowych i antynarkotykowych organizowanych w ostatnich latach przez Ośrodek, świadectwa anonimowych alkoholików, a także struktura organizacyjna i zakres działań prowadzonych przez OPiT. Do wglądu zostały udostępnione także kroniki. Za pieniądze z własnego budżetu zakupiliśmy i zainstalowaliśmy specjalne oświetlenie, a Ośrodek sponsorował antyramy, które dziś wykorzystujemy do kolejnych prezentacji. Wystawa trwała 3 miesiące i jak twierdzą pracownicy Ośrodka, była trafioną jego reklamą.

W tym samym czasie, w wypożyczalni dla dorosłych udostępniony został księgozbiór oraz środki audiowizualne przekazane do Biblioteki przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii dotyczące trudnych, życiowych problemów tj. alkohol i przemoc w rodzinie, bulimia, anoreksja, narkotyki w domu i w szkole, wykorzystywanie seksualne dzieci. Są wśród nich takie pozycje jak: "Małżeństwo na lodzie" J.G. Woititza, "Wspierać swoje dziecko" M. Mikicina, "Alkohol i życie codzienne" J. Mellibrudy, "Złość" L. Golińskiej, "Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki", T. Dimoffa oraz wiele ulotek, broszurek i poradników, a także kasety z filmami profilaktycznymi tj. np.: "Rozdarte dusze" czy "Ucieczka w niewolę". Materiały te udostępniane są jedynie czytelnikom dorosłym o czym świadczą min. naklejki na okładkach książek.

Ostatnim naszym wspólnym przedsięwzięciem, w ramach omawianej współpracy jest zorganizowanie, choć może nie do końca typowego, punktu bibliotecznego na terenie Ośrodka. Przygotowaliśmy bowiem zestaw książek i kaset magnetofonowych z bajkami dla dzieci, które wykorzystywane będą jedynie na terenie placówki przez dzieci i ich opiekunów podczas zajęć prowadzonych w ramach letnich i zimowych pół-kolonii oraz świetlicy terapeutycznej podczas całego roku. Zestawy te oczywiście będą przez nas systematycznie wymieniane wzorem tradycyjnych punktów bibliotecznych 3-4 razy do roku.

W tym miejscu pragnę złożyć gorące podziękowania Paniom Urszuli Zduńczyk - Kierownikowi Ośrodka i Urszuli Mierzejewskiej - Kierownikowi Poradni za pomoc i przychylne ustosunkowanie się do dotychczasowych i przyszłych pomysłów.

cofnij