Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego
w I półroczu 2004 roku (wybór materiałów)

 

Adamowicz, Stanisław S. : Krótka historia czynszu /Stanisław S. Adamowicz //Biul. Lek. - Nr 80(2004), s. 19-21.
Dot. Oddziału Terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej w Olsztynie.

AL : Błazen dobrze opłacany : Michał Wiśniewski w salonie "Polityki" [w Bibliotece Elbląskiej]/ AL // Głos Elbląga. - 2004, nr 79, s. 4e.

AL : Czytają w bibliotece : literatura dziecięca po polsku i po angielsku / AL. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 38, s. 4e.
Akcja "Czytamy dzieciom po polsku i po angielsku" zorganizowana w Bibliotece Elbląskiej.

AL : Młodzi, ambitni i bezkompromisowi : w "Salonie" o kinie i literaturze / AL //Głos Elbląga. - 2004, nr 61, s. 4e.
Spotkanie z Dariuszem Gajewskim i Tomaszem Piątkiem na temat "Nowe kino, nowa literatura - pokolenie 2000".

AL : Rok biblioteczny : więcej książek, remonty i "Salon Polityki" / AL //Głos Elbląga. - 2004, nr 48, s. 4e.
Podsumowanie działalności Biblioteki Elbląskiej w 2003 roku.

AL : Towar luksusowy : Biblioteka Elbląska na targach / AL. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 100, s. 4e.
Udział Biblioteki Elbląskiej w 49. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

AL : Tymon Tymański : Jestem punkrockowcem i chamem : "Salon Polityki" - było gorąco /AL. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 36, s. 4e.
Debata w elbląskim "Salonie Polityki" na temat "Subkultura w kulturze" z udziałem Hirka Wrony i Tymona Tymańskiego.

Bartnik, Magdalena : Kochana książnica : biblioteki w duńskim stylu / Magdalena Bartnik. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 109, s. 12.
Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt "Regionalna informacja w internecie" zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Bartoszewicz, Michał : Gościnne Kortowo : Biblioteka Lekarska zostanie w Olsztynie / Michał Bartoszewicz. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 51, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 134, s. 5.
Oferta lokalowa dla olsztyńskiego oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej.

BASZ : Nic nie zastąpi książki / BASZ. - (Elblążanki niezwykłe). -Il. //Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 8, s. 23.
Krystyna Rabizo, kierowniczka biblioteki osiedlowej.

BASZ : Popkultura ma się dobrze / BASZ. -Il. //Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 9, s. 23.
Debata w "Salonie Polityki" nt. "Subkultura w kulturze".

Biblioteka. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 116, dod. Gaz. Akademicka, nr 3, s. 5e.
Treść : Wszystkim potrzebna : biblioteka uczelniana - to także moje "alter ego" / Danuta Krawczyńska ; rozm. Adam Stawka. - Priorytet uczelni : Biblioteka Główna. - Kierownik biblioteki [Danuta Krawczyńska, biogram zawodowy]. Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Czytelnictwo na Warmii i Mazurach : raport specjalny. - Tab. //Prz. Mazurski. - 2004, nr 2, s. 8.
Dane statystyczne dot. czytelnictwa w bibliotekach publicznych - (1999-2002).

Dziuban, Anna : Sto lat pana [Eugeniusza] d'Aystettena : jubileusz zasłużonego działalcza kultury [organizatora sieci bibliotek powiatu braniewskiego]/ Anna Dziuban // Tyg. Pojezierza. - 2004, nr 2, s. 10.

Filipkowski, Marian : Nowy Oddział w Ostródzie (w refleksyjnym spojrzeniu na działalność) / Marian Filipkowski //Por. Bibl. - 2004, nr 4, s. 24-26.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Gosk, Grażyna : Wakacje z ekonomią : biblioteka proponuje młodzieży / Grażyna Gosk. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 141, s. 6.
Udział Biblioteki Publicznej w Pasłęku w konkursie "Z ekonomią na ty".

Górska, Elżbieta : W drodze do unowocześniania polskich bibliotek publicznych / Elżbieta Górska, Grażyna Lewandowska //Bibliotekarz. - 2004, nr 5, s. 3-7.
M.in. współpraca na poziomie lokalnym i międzynarodowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Grabarczyk, Jarosław : Nasi na targach : promocja księgozbioru i nowe kontakty / Jarosław Grabarczyk. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 122, s. 10.
Udział Biblioteki Elbląskiej w 49. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

Grabarczyk, Jarosław : Zaniosą książki do domów : z myślą o starszych, samotnych / Jarosław Grabarczyk. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 23, s. 3.
Projekt Biblioteki Elbląskiej "Z książką do domu".

(grok) : Gmina z "Ikonką" : cywilizowanie przez Internet /(grok) //Gaz. Współcz. - 2004, nr 23, s. 4.
Wizyta w Olsztynie Wojciecha Szewko, podsekretarza stanu z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji propagująca program "Ikonka" w wojewódzkiwe warmińsko-mazurskim.

Jasiński, Janusz : Mrongowiusz, Mickiewicz, Olsztyn / Janusz Jasiński //Nazaret. - 2004, nr 3, s. 4.
Pierwsze wydanie "Pana Tadeusza" (1834) z prywatnego księgozbioru Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w zbiorach Biblioteki OBN. Fragment książki "Między Prusami a Polską. Rozmowy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku" (Olsztyn 2003).

Jatczyńska, Natasza : Rekordowe uwalnianie książek : kolejna półka bookcrossingowa / Natasza Jatczyńska. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 48, s. 3.
Półka uwolnionych książek zorg. w holu Biblioteki Elbląskiej.

Katarzyński, Władysław : Syzyfowe prace / Władysław Katarzyński. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 67, dod. Reporter, nr 66, s. 7.
Biblioteka publiczna w Orżynach prowadzona przez Antoniego Olszewika.

Konieczna, Danuta : PIN na UWM / Danuta Konieczna //Wiad. Uniw. - 2004, nr 3, s. 17.
Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Głównej UWM.

Kopyla, Marek : Teatr w Bibliotece / Marek Kopyla. -Il. //Tydzień w Elblągu. - 2004, nr 5, s. 2.
Spektakl Egona Wolffa "Papierowe kawiaty" zaprezentowany na "Scenie przy stoliku" w Bibliotece Elbląskiej.

Krajewska, Karolina : Będzie internet i komputery : w miejscowej bibliotece / Karolina Krajewska. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 31, s. 6.
Biblioteka Miasta i Gminy Tolkmicko im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, filia w Pogrodziu.

Krajewska, Karolina : Nie straszne im kilometry : tu wszyscy czytają / Karolina Krajewska. -Il. //Dz. Elbląski. - 2004, nr 17, s. 4.
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Markusy w Zwierznie.

Maruszczak, Elżbieta : Budowa systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim / Elżbieta Maruszczak //Por. Bibl. - 2004, nr 3, s. 8-10.

Mikita, Tomasz : Książki zawsze dla Polaków : 120 lat wiejskiej biblioteki : Klon /Tomasz Mikita. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 114, s. 7.

na : Czytelnia internetowa / na //Dz. Elbląski. - 2004, nr 49, s. 11.
Stanowiska komputerowe z dostępem do internetu w Bibliotece Publicznej w Pasłęku.

na : Teraz także dla niewidomych / na. -Il.//Dz. Elbląski. - 2004, nr 90, s. 7.
Biblioteka w Komorowie Żuławskim.

Niedźwiecki, Jacek : Rekordowy rok : biblioteka na Nagórkach bogatsza o prawie 900 książek / Jacek Niedźwiecki. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 10, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 93, s. 6. Dary czytelników na rzecz biblioteki.

Niesiobędzki, Wiesław : Biblioteka Uczelniana w Miejskiej w Iławie czyli zbiory pod specjalnym nadzorem : listy / Wiesław Niesiobędzki //Bibliotekarz. - 2004, nr 4, s. 2.
Dotyczy dostępności księgozbioru Biblioteki Uczelnianej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Iławie, znajdującego się w Bibliotece Miejskiej w Iławie.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 114, dod. Nasze Prezentacje, s. 1d-4d.
Z treści: Pomoże w studiowaniu : Biblioteka / Elżbieta Budnik.

Paździorko, Radosław : Akcje i biblioteka : będą inwestować, uczyć się ekonomii, może wygrywać... / Radosław Paździorko. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 112, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 225, s. 4.
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie laureatem konkursu "Z ekonomią na ty". M. in. dot. wyróżnienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej medalem "Bibliotheca Magna".

Paździorko, Radosław : "Ikonka" pogoni do Europy : od marca zaczną powstawać gminne czytelnie internetowe / Radosław Paździorko //Gaz. Olszt. - 2004, nr 28, s. 6.
Wizyta w Olsztynie Wojciecha Szewko podsekretarza stanu z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, propagująca program "Ikonka" w wojewódzkiwe warmińsko-mazurskim.

Paździorko, Radosław : Jedenasta planeta : znamy nazwę i termin otwarcia nowej biblioteki / Radosław Paździorko. - Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 35, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 118, s. 4.
Biblioteka multimedialna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie pn. Planeta 11.

Paździorko, Radosław : Klucz do książek : nikt nie będzie miał takich zbiorów / Radosław Paździorko. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 7, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 90, s. 4.
Biblioteka multimedialna.

Paździorko, Radosław : Miasto Alchemika : co się czyta na osiedlach / Radosław Paździorko. -Tab. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 15, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 98, s. 1.
Czytelnictwo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Świt z czarodziejem : przez miasto przeszła fala potteromanii / Radosław Paździorko. - Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 27, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 110, s. 7.
M.in. impreza dla fanów książki zorg. w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rostkowska, Maja : "Kultura, informacja, sukces" / Maja Rostkowska //Biul. Inf. / Samorząd Miasta i Gminy Orzysz. - 2004, nr 4, s. 4.
Udział Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Orzyszu w programach "Ikonka" i KISS.

skot. : Frontem do czytelników : Biblioteka Elbląska po roku / skot. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 69, s. 1.

skot. : Kamienica dla biblioteki : czekanie na przeprowadzkę / tekst i fot. skot. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 17, s. 1.
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

skot. : Książki z Francji : od TPPF dla biblioteki / skot. -Il. //Głos Elbląga. - 2004, nr 14, s. 1.
Dar Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej dla Biblioteki Elbląskiej.

skot. : Także dla ... nieśmiałych : Biblioteka Elbląska 2003 / skot. //Głos Elbląga. - 2004, nr 90, s. 4e.
Formy popularyzacji czytelnictwa.

Stachowski, Krzysztof : Sieć na Europę : nowi dyrektorzy w Centrum i bibliotece / Krzysztof Stachowski, Andrzej Marcinkiewicz ; rozm. Beata Waś. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 18, s. 4.
Wypowiedzi dyrektorów Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Stankiewicz, Cezary : Książka z przytulanką : biblioteka, czytelnia i wypożyczalnia zabawek / Cezary Stankiewicz. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 70, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 183, s. 6.
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Szapiel, Anna : Zrzutka na lekturę : do biblioteki po książki i internet / Anna Szapiel. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 33, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 116, s. 4.
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

TAS : Andrzej Marcinkiewicz / TAS. -Il. //Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 18, dod. Olsztyn, s. 2.
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

TAS : Koniec rewolucji kulturalnej : nowi dyrektorzy / TAS //Gaz. Wyborcza. - 2004, nr 18, dod. Olsztyn, s. 3.
Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Andrzej Marcinkiewicz) oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (Krzysztof Stachowski) w Olsztynie.

Uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy Kalinowo z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 8, poz. 167, s. 298-299.
Zawiera statut biblioteki.

Uchwała Nr X/74/03 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 7, poz. 157, s. 260-262.

Uchwała Nr X-93/03 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 23, poz. 319, s. 884-887.
Zawiera statut.

Uchwała Nr XI/236/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 3, poz. 55, s. 76-78.
Zawiera statut.

Uchwała Nr XI/60/03 Rady Gminy Godkowo z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w instytucję kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 1, poz. 3, s. 5-7.
Zawiera statut.

Uchwała Nr XI/67/03 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz nadania jej statutu //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 5, poz. 100, s. 156-158.
Zawiera statut.

Uchwała Nr XIII/59/03 Rady Miejskiej Pieniężna z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 7, poz. 137, s. 233-235. Zawiera statut.

Uchwała Nr XIV/86/03 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury pod nazwą "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach" //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 10, poz. 189, s. 393-394.
Zawiera statut.

Uchwała Nr XXII/100/04 Rady Gminy Prostki z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach //Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2004, nr 30, poz. 416, s. 1171-1173.
Zawiera statut.

Wasilewska, Bożena : Stefania Helena Anculewicz (28.08.1928-9.12.2002) / Bożena Wasilewska. - (Z żałobnej karty). -Portr. //Bibliotekarz. - 2004, nr 5, s. 31-32
Starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Waś, Beata : Piwko gadu-gadu : biblioteka w Starym Ratuszu funduje bezprzewodowy internet / Beata Waś. -Il. //Gaz. Olszt. - 2004, nr 139, dod. Olsztyn Dzień Po Dniu, nr 250, s. 3.
Punkt bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do internetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Wawirowicz, Leokadia : Pomysł na nudę bez pieniędzy, czyli ferie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście / Leokadia Wawirowicz. -Il. //Por. Bibl. - 2004, nr 2, s. 21-23.

Załuska, Agata : Interenet w każdej gminie : koniec zgłoszeń do programu "Ikonka" / Agata Załuska. -Il. // Dz. Elbląski. - 2004, nr 37, s. 10.
Udział gmin powiatów elbląskiego i braniewskiego w programie "Ikonka".

cofnij