Andrzej Marcinkiewicz

 

OD REDAKTORA

 

Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego środowiskowego kwartalnika z nadzieją, że znajdziecie na jego łamach informacje pożyteczne i ciekawe nie tylko dla bibliotekarzy.

Bieżący numer rozpoczynamy oceną pracy bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego za 2003 r. przygotowaną przez pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego. Prezentowany materiał może posłużyć uważnemu czytelnikowi do wyciągnięcia wielu interesujących wniosków. Jakkolwiek statystyka jest nauką pozwalającą czasem na stawianie dość pokrętnych tez, tym niemniej da się z tego gąszczu liczb wysnuć wnioski zarówno krzepiące, jak też takie, które bibliotekarzy, a szczególnie tych, decydujących o sposobie przeznaczania środków publicznych na różnych szczeblach władzy, z dobrego nastroju powinny jak najprędzej wyprowadzić.

Wskaźnik zakupu książek pozwolił nam awansować w krajowym rankingu z piętnastego, przedostatniego na ex aequo 12-14 miejsce, czyli o jedno lub trzy miejsca (zależnie od współczynnika optymizmu u czytającego). Niewielka to satysfakcja, gdyż zakup nowości rzędu 3,9 woluminów na 100 mieszkańców nie jest specjalnym powodem do chluby dla dzielących społeczne pieniądze. Obawiam się, że nie tylko marna sytuacja krajowego budżetu wpływa na pomijanie przez samorządy tak kardynalnych dla rozwoju społecznego potrzeb. Wiele jeszcze lat przyjdzie nam, ludziom kultury kołatać do decydenckich sumień, zanim zbliżymy się do europejskich norm zakupu - 18 do 25 woluminów. Pozostałe wskaźniki obrazujące naszą biblioteczną efektywność kształtują się nieco lepiej. Zasięg czytelnictwa, i aktywność czytelnicza sytuują nasze województwo w połowie stawki. Trochę to pociesza, lecz na pewno nie rozgrzesza. Pozostałe wnioski wysnujecie Państwo sami po lekturze artykułu, a ja życzę, by porównania z sąsiadami stymulowały do jeszcze lepszych wyników w codziennym bibliotecznym trudzie.

W dziale "W naszych bibliotekach" chciałbym zwrócić uwagę na referat wygłoszony przez Jona Madsena, dyrektora bibliotek publicznych na Bornholmie, podczas konferencji podsumowującej nasz ostatni międzynarodowy projekt "Regionalna informacja w Internecie", Realzowany wspólnie z Duńczykami i Rosjanami. Ciekawe to refleksje bibliotekarza praktyka, którego doświadczenia z racji różnic cywilizacyjnych są nieco inne od naszych.

Dział "Pomoce metodyczne" zawiera tym razem dwa ciekawe artykuły:

Z radością witam na naszych łamach nowe koleżanki. O swoich sukcesach piszą Dyrektorki: Anna Błaszczyk z Pisza i Iwona Drażba z Ełku. Mam nadzieję, że w następnych numerach pisma znajdziecie Panie czas by przybliżać nam sukcesy kierowanych przez siebie bibliotek.

Pozostałe materiały prezentowane w tym numerze nie wymagają specjalnej rekomendacji, są bowiem stałymi, chętnie czytanymi pozycjami w naszym kwartalniku.

Życząc koleżankom i kolegom miłej lektury, życzę jednocześnie udanego, pomimo niepogody, sezonu urlopowego. Może to właśnie kapryśna aura podpowiada nam, że warto nadrobić zaległości w lekturze.

cofnij