Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i mazurach

 

 1. Achremczyk, Stanisław: Olsztyn : dzieje miasta / Stanisław Achremczyk. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. - 207, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 22 cm. - (Skarbiec Miast Polskich). - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-7384-065-6
 2. Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku : informator o zasobie archiwalnym / oprac. Arkadiusz Wełniak ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Elblągu z Siedzibą w Malborku. - Warszawa : NDAP, 2003. - 257 s., [12] s. tabl : il. kolor. ; 24 cm . - Streszcz. w jęz. ang., niem. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-89115-17-4
 3. Badania naukowe : przegląd osiągnięć / [red. nauk. Eugeniusz Biesiadka] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2003. - 184 s. : fot. (w tym kolor.), rys., tab., wykr. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 83-7299-248-7
 4. Boliński, Kazimierz: Ermland und Masuren : eine neue Bescgreibung der altpreussischen Gebiete und Ihrer Sehensw~:urdigkeiten / Kazimierz Boliński ; il. Waldemar Żepakowski. - Warszawa : "Novum", 2001. - 256 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-914101-0-2
 5. Brakoniecki, Kazimierz: Prowincja człowieka : obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej / Kazimierz Brakoniecki. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 130, [4] s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussi"). - ISBN 83-89233-09-6
 6. Burakowski, Jan: Przypadek ze skutkiem dożywotnim : wspomnienia bibliotekarza z lat 1956-2002 / Jan Burakowski. - Olsztyn : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu, 2004. - 138, [2] s. : faks., fot. ; 21 cm. - ISBN 83-919979-0-1
  Dot. działalności autora w Olsztynie i Sierpcu.
 7. Butkiewicz, Daria: Poezja / Daria Butkiewicz ; Edward Stefanowicz ; [grafiki Grzegorz Krawczyk]. - Górowo Iławeckie : Ośrodek Kultury, 2003. - 96, [5] s. ; il. ; 22 cm. - ISBN 83-918945-1-7
 8. Bykowska-Salczyńska, Alicja: Baby pruskie / Alicja Bykowska-Salczyńska ; [oprac. graf. Krzysztof Janicki]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 132, [1] s. ; il. ; 21 cm. -(Biblioteka "Borussii" ; 28). - ISBN 83-89233-07-X
  Słuchowiska radiowe.
 9. Był z Warmią jak kość, co obraca się w stawie ... : wspomnienia o Janie Boenigku / wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Warmińsko-Mazurski, 2003. - 112 s. ; 21 cm. - ISBN 83-915209-0-9
 10. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. - Olsztyn : Urząd Miasta, 2003. - 145 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy biogr. - ISBN 83-919372-3-2
  Biogramy 210 nieżyjących olsztynian, którzy w różnych okresach historycznych związani byli z miastem.
 11. Czerwiński, Ryszard: Przyroda Warmii i Mazur / zdjęcia Ryszard Czerwiński ; tekst Marian Szymkiewicz. - Olsztyn : "Avalon", 2003. - 103 s. : fot. kolor. ; 23 x 25 cm. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-920135-5-7
 12. Czołgoszewski, Jerzy: Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 / Jerzy Czołgoszewski. - Olsztyn : OBN : Towarzystwo Naukowe, 2002. - 458 s. : tab. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 208). - ISBN 83-87643-13-0 (OBN)
 13. Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice : katalog wystawy : Muzeum Warmii i Mazur - Dom Gazety Olsztyńskiej, 28 października - 31 grudnia 2003 r. / [red. katalogu Andrzej Rzempołuch ; aut. haseł Iwona B. Kluk, A. Rzempołuch]. - Olsztyn ; Warszawa : MWiM ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2003. - 111, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-915298-7-8
 14. Kopiczko, Andrzej: Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003 / Andrzej Kopiczko, Julian Żołnierkiewicz. - Olsztyn : "Wers", 2003. - 214, [2] s., [64] s. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm. - Streszcz. niem. - ISBN 83-919110-3-9
 15. Gajdus, Alfons: Historia parafii w Rożentalu : (w zarysie) / Alfons Gajdus. - Pelplin : "Bernardinum", 2002. - 228, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88935-46-1
 16. Grabowska, Celina: Olsztyn na starych pocztówkach = Olsztyn auf alten Postkarten / Celina Grabowska. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2003. - 437, [3] s. : faks., fot. (w tym kolor.) ; 16 x 22 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-915298-6-X
 17. Gruzla, Jarosław Mariusz: Smak teraz : [poezje] / Jarosław M. Gruzla. - Elbląg : Elbląski Klub Autorów, 2003. - 51 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Seka ; nr 8). - (Biblioteka Rękopisów Fundacji Elbląg ; t. 1). - ISBN 83-917002-1-6
 18. Historia Elbląga. T. 4, (1918-1945) / pod red. Marka Andrzejewskiego ; oprac. Marek Andrzejewski, Jerzy Domino, Mieczysław Józefczyk. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2002. - 310 s., [40] s. tabl., [1] s. tabl. złoż. : il., fot. (w tym kolor.), pl., tab. ; 24 cm. - Na s. przytyt.: opracowanie zbiorowe pod red. Andrzeja Grotha. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-89091-05-4 (t.4)
 19. Holz, Arno: Trawa zielona, miękka, cudna : wiersze ze zbiorów "Fantazus" i "Księga Czasu" w oryginalnej wersji niemieckiej i przekładzie na język polski / Arno Holz ; przekł. Andrzej Kopacki ; wybór wierszy, słowo wstępne i szkic biograficzny Dietmar Pertsch ; [il. Maria Kurłowicz]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia" ; Kętrzyn : Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, cop. 2002. - 159, [a] s. : il., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-915690-7-1("Borussia")
 20. J[erzy] W[ojciech] Bielecki : spokój do wynajęcia : [malarstwo : katalog wystawy / oprac. graf. J.W. Bielecki, Leszek Borowicz ; reprodukcje Wojciech Sękowski]. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2003. - [48] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-14-9
 21. Jagucki, Alfred: Mazurskie dole i niedole : wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach / Alfred Jagucki ; oprac. Erwin Kruk ; rys. Hieronim Skurpski. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2004. - 211, [1] s. : fot., rys. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-915852-4-7
 22. Jasiński, Janusz: Między Prusami a Polską : rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku / Janusz Jasiński. - Olsztyn : "Littera", 2003. - 768 s. : faks., fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-914158-8-0
 23. Kajka, Michał: Treny mazurskie / Michał Kajka ; wybór i posł. Joanna Chłosta-Zielonka. - Warszawa : "Pax", 2003. - 138, [2] s. ; il. ; 17 cm. - ISBN 83-211-1684-1
 24. Kass, Wojciech: Pęknięte struny poezji : wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Wojciech Kass. - Olsztyn ; Pranie : Agencja "WIT" Witold Mierzejewski, 2004. - 93, [2] s. ; 19 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-918698-6-5
 25. Klajman-Gomolińska, Ewa: Miejsce na ziemi : poezje / Ewa Klajman-Gomolińska ; posł. Józef Jacek Rojek. - Olsztyn : [s.n.], 2003 (Olsztyn : Druk.: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). - 63, [1] s. : faks., portr. ; 21 cm. - Nagroda główna w Konkursie na "Debiutancki tom wierszy z okazji 650-lecia założenia miasta Olsztyn". - ISBN 83-89151-60-X
 26. Koczorowski, Eugeniusz: Pogrom krzyżackiej armady / Eugeniusz Koczorowski. - Warszawa : "Bellona", 2003. - 142, [2] s. : il., mapa ; 20 cm. - (Miniatury Historyczne). - Bibliogr. - ISBN 83-11-09738-0
  Bitwa pod Elblągiem w 1463 r.
 27. Korecki, Andrzej: Z dziejów gminy Grodziczno / Andrzej Korecki. - Pelplin : "Bernardinum", 2003. - 354, [6] s., [1] k. tabl. kolor. : faks., fot., mapa, portr., tab. ; 21 cm. - (Biblioteczka Nowomiejska ; 8). - Bibliogr. - ISBN 83-7380-127-8
 28. Kowalczyk, Elżbieta: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) / Elżbieta Kowalczyk ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2003. - 335, [1] s. : faks., fot., rys., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7181-280-9
 29. Krebs, Łucja: Wpływ beatyfikacji Matki Reginy Protmann na rozwój jej kultu / Magdalena Łucja Krebs. - Olsztyn : "Hosianum", 2003. - 181, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. .-Bibliogr. Wykaz publ. o bł. Matce Reginie i działalności jej zgromadzenia. - Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-89093-16-2
 30. Ku pamięci : wspomnienia leśników, pracowników przemysłu drzewnego i leśnego Warmii i Mazur / zebrał i oprac. Władysław Fafiński. - Olsztyn : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2003. - 114, [2] s. : tab. ; 21 cm. - ISBN 83-904053-0-X
 31. Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem : województwo warmińsko-mazurskie / [oprac. Jacek Grzelak ; red. merytoryczna Dariusz Śledź] ; Urząd Statyustyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2003. - 279, [1] : gł. tab., wykr. ; 30 cm. - (Narodowy Spis Powszechny 2002). - Na okł.: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - Powszechny Spis Rolny. - ISBN 83-88130-33-1
 32. Marek Świątecki : w stronę lasu : [katalog wystawy] / [oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; tł. Jerzy Gozdek ; reprodukcje Wojciech Sękowski]. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2004. - 47, [1] s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-15-7
 33. Mencwel, Andrzej: Kaliningrad, moja miłość : dwa pokrewne eseje podróżne / Andrzej Mencwel. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 101 s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussi")
 34. Michalski, Tomasz: Geografia 2 : Pomorze i Mazury : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Tomasz Michalski. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2003. - 43, [5] s. : fot.kolor., mapy, rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-89272-92-X
 35. Mierzyńska, Elżbieta: Twarze miasta : rozmowy reporterów "Gazety Olsztyńskiej" / Elżbieta Mierzyńska, Sebastian Mierzyński. - Olsztyn : "Edytor", 2003. - 128 s. ; il. (w tym kolor) ; 21 cm. - ISBN 83-904959-1-0
  Rozmowy ze: Stanisławem Achremczykiem, Jerzym Sikorskim, Hieronimem Skurpskim, Wacławem Kapusto, Januszem Cygańskim, Stanisławem Piechockim, Czesławem Jerzym Małkowskim, Anną Wakar, Włodzimierzem Kowalewskim, Witoldem Mierzejewskim, Anną Wandą Andrusikiewicz, Ireną Telesz, Mirosławą Smerek-Bielecką, Andrzejem Fabisiakiem, Piotrem Bałtroczykiem, Markiem Marcinkowskim, Krystyną Rutkowską, Jolantą Szydzińską, Zbigniewem Kucharzewskim, Stefanem Brzozowskim, Ewą Cichocką, Krystyną Świątecką, Aleksandrem Stankiewiczem, Tadeuszem Machelą, Grażyną Sosnowską-Mogut.
 36. Miller, Tadeusz: Niezwykłe tajemnice Prus , Jaćwieży i Sudawii : suplement do książki pt. 3 tysiące lat Państwa Polskiego / Tadeusz Miller. - Bielsk Podlaski : Tadeusz Miller, 2002. - 40 s., [4] s. tab. : mapy ; 24 cm. - Tyt. ze s. przedtyt.: Niezwykłe tajemnice Prus, Jaćwieży i Sudawii, których nie znamy. - Bibliogr. - ISBN 83-910388-3-1
 37. Olsztyn 1353-2003 : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego ; [aut. oprac. Stanisław Achremczyk et al.]. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 651, [5] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, portr., pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-87643-38-6
 38. Olsztyńskie klimaty : [wystawa z okazji jubileuszu 650-lecia Olsztyna] / [red. biogramów Marzena Młodystach-Rudziewicz ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; reprodukcje Wojciech Sękowski]. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2003. - 59, [1] s. : il., faks. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-12-2
  Wystawa malarstwa, fotografii, tkaniny artystycznej, grafiki. Uczestnicy: Jerzy Wojciech Bielecki, Iwona Bolińska-Walendziak, Elzbieta Boniecka-Milowicz, Tadeusz Brzeski, Anastazja Fietisowa, Andrzej W. Grzonka, Barbara Hulanicka, Elwira Iwaszczyszyn, Agnieszka Janek-Maślanka, Krzysztof Janicki, Bożena Jankowska, Wioletta Jaskólska, Marcin Kołpa, Danuta Krajewska, Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Lis-Romańczukowa, Robert Listwan, Maria Lożek-Kwiatkowska, Joanna Milewicz, Wiesława Pasik, Ewa Plichta-Lubieniecka, Witold Podgórski, Jan Przełomiec, Joanna Rostańska, Karolina Samulowska-Wyrzykowska, Andrzej Samulowski, Michał Sawaniuk, Hieronim Skurpski, Mirosława Smerek-Bielecka, Mirosław Smerek, Joanna Stasiak, Marek Szczęsny, Maria Szymańska, Marek Świątecki, Wiesław Wachowski, Ryszard Czerniewski, Wacław Kapusto, Jacek Kowalski, Witold Mierzejewski, Janusz Połom, Bogdan Prystrom, Piotr Płaczkowski, Bogdan Rybak, Tomasz Waszczuk, Mieczysław Wieliczko.
 39. Orłowski, Hubert: Za górami, za lasami... : o niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863-1945 / Hubert Orłowski. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 100 s. ; 19 cm. - (Krajobrazy Pamięci : miniatury "Borussi"). - ISBN 83-89233-08-8
 40. Otello, Ryszard: Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945 / Ryszard Otello. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 149, [1]s., [1] k. tabl. : 1 portr., tab. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 212). - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-87643-53-X
 41. Papieskie ślady : (jak widzą Jana Pawła II i Jego Pontyfikat mieszkańcy Warmii, Mazur i Powiśla) : 25 lat Pontyfikatu / [oprac. i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Oddział Warmińsko-Mazurski, 2003. - 232 s. ; 21 cm. - ISBN 83-919372-3-2
 42. Piaskowski, Tadeusz: Zabytki Fromborka / Tadeusz Piaskowski, Henryk Szkop. - Frombork : Muzeum Mikołaja Kopernika, 2003. - 165 s., [3] s. tabl. : faks., fot.(w tym kolor.), il.(w tym kolor.), mapa kolor., pl., portr. : 23 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-902540-9-3
 43. 1 [Pierwsza] Brygada Artylerii : wspomnienia, kalendarium, symbole / [red. Wiesław Łach] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema. - Węgorzewo : Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema, 2003. - 192 s. : fot. (w tym kolor.), portr., rys. ; 24 cm. - Na str. 3 podt.: praca zbiorowa. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-914833-3-9
 44. Porębska-Kwaśnik, Dominika: Polski dramat historyczny : Konrad Wallenrod, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski : (1880-1925) / Dominika Porębska-Kwaśnik. - Kraków : "Tekst-Graf", 2004. - 219 s. : nuty, err. ; 20 cm. - Tekst częśc. fr. - ISBN 83-918958-2-3
  M.in. dot. opery Adama Dołżyckiego pt. "Krzyżacy".
 45. Prusy : pamięć i dziedzictwo : praca zbiorowa / pod red. Basila Kerskiego. - Szczecin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2002. - 117 s. ; 19 cm. - (Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska). - Bibliogr. - ISBN 83-88044-56-7 (WSAP)
 46. Prusy i Inflanty : między średniowieczem a nowożytnością : państwo, społeczeństwo, kultura : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia i Dariusza Makiłły. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - 216 s., [2] sk. tabl. (w tym złoż.) : mapy, 1 portr. kolor., tab. ; 24 cm. - Tekst częśc. niem. - ISBN 83-231-1644-X
 47. Radziwiłłowicz, Dariusz: Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945 / Dariusz Radziwiłłowicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 262 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7299-199-5
 48. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2001 : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Różańskiego ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Olsztyn : WIOŚ, 2002. - 302 s. : m., pl., tab., wykr. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-7217-181-5
 49. Salmonowicz, Stanisław: Prusy : dzieje państwa i społeczeństwa / Stanisław Salmonowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2004. - 511, [1] s., [24] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys., tab. ; 22 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-05-13333-8
 50. Schad, Martha: Hohenzollernowie / Martha Schad ; z jęz. niem. przeł. Marek Urbański. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2004. - 95 s., [2] k. tabl. luz. : il. (w tym kolor.), fot., mapy, portr. ; 29 cm. - (Wielkie Dynastie : mit i historia). - Indeks. - ISBN 83-89314-86-X
 51. Sieniewicz, Mariusz: Czwarte niebo / Mariusz Sieniewicz. - Warszawa : W.A.B., 2003. - 323, [1] s. ; 21 cm. - (Archipelagi). - ISBN 83-89291-47-9
  Akcja powieści rozgrywa się w Olsztynie.
 52. Siwicki, Marek: Czarodziej wiatru : rozmowy z Karolem Jabłońskim / Marek Siwicki. - Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza "WIT" Witold Mierzejewski, cop. 2003. - 134, [1] s. ; 22 cm. - ISBN 83-918698-3-0
  Mistrz świata w żeglarstwie z Olsztyna.
 53. Słapik, Mirosław: I dziś i wczoraj : {poezje} / Mirosław Słapik. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2002. - 39, [1] s. : portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 5). - ISBN 83-912825-4-6
 54. Sobieraj, Sławomir: Mazurski splot : studia i szkice literackie / Sławomir Sobieraj ; il. Anna Nowicka. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 2003. - 193, [3] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; t. 14). - Informacje bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-904411-4-4
 55. Stachurski, Andrzej: Ostróda i okolice / [zdj. Andrzej Stachurski, Piotr Płaczkowski ; tekst Tadeusz Peter, Marian Szymkiewicz ; red. Barbara Wojczulanis]. - Olsztyn : "Mazury", cop. 2002. - 79, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-86565-53-5
  Album fotograficzny.
 56. Stasiak, Arkadiusz Michał : Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera / Arkadiusz Michał Stasiak. - Olsztyn : Warmińska Kuria Metropolitalna, 2003. - 145 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-908003-5-8
 57. Supeł, Adam : Ełk : stolica Mazur = die Haupstadt von Masuren / [pomysł, projekt, kolekcja starych pocztówek, tekst, zdjęcia Adam Supeł]. - Rajgród : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Jędruś", [2003]. - 128 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapa, plany ; 29 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-919105-0-4
 58. Suryn, Andrzej: Dialogi z Tomaszem : [poezje} / Andrzej Suryn ; spisał i oprac. Wacław Sobaszek. - Olsztyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział , 2003. - 63 s. : 1 il. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ;
  t. 7). - ISBN 83-912825-8-9
 59. Szkice z dziejów Ostródy / red. Ryszard Sajkowski. - Ostróda : Muzeum w Ostródzie, cop. 2003. - 153, [6] s. : fot., mapy, pl., rys., tab. ; 24 cm. - W załącznikach tekst częśc. niem. - Streszcz. niem. przy pracach. - ISBN 83-916007-1-8
 60. Szynkowski, Jerzy: Wolfsschanze und der 20. Juli 1944 : Reisef~:urer / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 2002. - 82, [2] s. ; il. (w tym kolor.), mapy ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87349-93-3
 61. Tematy polsko - białoruskie : historia, literatura, edukacja / pod red. Roberta Traby. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia" : we współpr. z Fundacją im. Friedricha Eberta, 2003. - 282 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Borussi" ; 26). - Tekst częśc. tł. z białorus., lit. - ISBN 83-89233-01-0 ("Borussia")
 62. Tyszkiewicz, Helena: Legendy / Helena Tyszkiewicz ; il. Anna Kowalczyk. - Braniewo : Agencja "Filar", 2002. - 52 s. : il. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-910475-9-8
  Treść: Legenda o Braniewie. - Legenda o Braniewie (scenariusz). - Legenda o starym pałacu w Rudłowie (scenariusz). - Legenda o diamentowym pierścieniu (scenariusz).
 63. Walkusz, Jan: Piórem i słowem : aktywność literacka polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach 1848-1939 / Jan Walkusz. - Pelplin : "Bernardinum", 2003. - 578, [6] s. : faks., fot., portr., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-7380-091-3
 64. Wesołowska, Elżbieta: Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy / Elżbieta Wesołowska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 133, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-276-2
  Podręcznik dot. gospodarki woj. warmińsko-mazurskiego.
 65. Wspomnienia z warmińskich pielgrzymek pieszych na Jasną Górę 1984-2003 i do Ostrej Bramy 1991-2003 / [aut. tekstów Julian Wojtkowski et al.]. - Olsztyn : Warmińska Pielgrzymka Piesza, 2003. - 289 s. ; 24 cm. - Tyt. okł. i grzbiet.: Wspomnienia z warmińskich pielgrzymek pieszych. - ISBN 83-913890-4-9
 66. "Zachowane - ocalone? " : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania / pod red. Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera ; [aut. Bernhard von Barsewisch et al.]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2003. - 245, [3] s. : il., fot. (gł. kolor.), mapy, tab. ; 21 cm. -(Nowe Życie pod Starymi Dachami) .-Nazwy aut. na s. 243-245. .-Bibliogr. przy rozdz. .-Tekst częśc. tł. z lit., niem. - ISBN 83-89233-04-5
  Dot. również Warmii i Mazur.
 67. Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork 25-26 kwietnia 2002 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / [organizatorzy Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" w Olsztynie]. - Gdańsk ; Bydgoszcz : "Sport", 2002. - 183 s. : il., mapy ; 24 cm. - (Publikacja Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku). - Bibliogr. przy materiałach. - ISBN 83-914685-8-5

cofnij