Danuta Kazaniecka
Krystyna Hałun

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

W Galerii Stary Ratusz prezentowano serię portretów pisarzy Aleksandra Wołosa.

23.01 -24.02.2004 r. - w galerii "W Piwnicy" MBP w Olsztynie zaprezentowano malarstwo Ewy Plichty-Lubienieckiej ph. "Podkarpacka zapaska. Pejzaż otwarty - pejzaż zamknięty".

30-31.01.2004 r. - Filia nr 10 MBP w Olsztynie zorganizowała imprezą dla dzieci "Noc z Harrym Potterem". Uczestniczyło w niej ponad 50 osób fascynujących się przygodami młodego czarodzieja. W programie imprezy: zajęcia plastyczne, gry ruchowe, konkursy i zgadywanki, głośne czytanie fragmentów najnowszej książki J. Rowling o Harrym, projekcje filmów.

LUTY

2.02.2004 r. - w Starym Ratuszu WBP w Olsztynie odbyło się spotkanie z W. Szewko, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji i M. Stachowską, pracownikiem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MNiI w sprawie udziału województwa warmińsko-mazurskiego w programie "Ikonka".

10.02.2004 r. - W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej zaprezentowano wystawę "Świat deportowanej młodzieży ze wschodniej rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej" pod patronatem burmistrza miasta Kętrzyn.

27.02.2004 r. - w Filii nr 9 MBP w Olsztynie zawiązał się Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki, którego trzon stanowią młodzi czytelnicy. Pierwsze spotkanie klubowe poświęcono dyskusji na temat miejsca książki w życiu młodych ludzi.

MARZEC

W Galerii Stary Ratusz zaprezentowano:

1.03.2004 r. - Andrzej Marcinkiewicz został dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

15.03.2004 r. - odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku w nowym obiekcie mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 17B. W uroczystości udział wzięli J. Wołosz przewodniczący Zarządu Głównego SBP, A. Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i J. Czepułkowski, poseł na sejm RP.

16.03.2004 r. - w Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej otwarto wystawę ph. "Światło", której organizatorem było Stowarzyszenie Fotoklub Olsztyński. Zdjęcia na wystawę wytypowali znani olsztyńscy fotograficy: M. Wieliczko, W. Kapusto, R. Czerwiński. Tematyka i technika zdjęć była różnorodna.

17.03.2004 r. - w Sali Kromerowskiej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odbyła się promocja książki J. Burakowskiego "Przypadek ze skutkiem dożywotnim. Wspomnienia bibliotekarza z lat 1956-2002".

25.03.2004 r. - studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zrzeszeni w Kole Młodych Pedagogów przedstawili czytelnikom Filii nr 10 MBP w Olsztynie spektakl zatytułowany "Czarownica z szafki na szczotki".

KWIECIEŃ

W Galerii Stary Ratusz zaprezentowano wystawę fotografii Jacka Zawadzkiego pt. "Cyfrowe klimaty"

1.04.2004 r. - w Dziale Zbiorów Specjalnych WBP w Olsztynie zorganizowano spotkanie z niepełnosprawnymi.

1-2.04.2004 r. - pracownicy tworzonej w Olsztynie biblioteki multimedialnej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Agencję Reklamową KID na zlecenie Fundacji Bertels-manna, które odbyło się w Toruniu. Wiodącym tematem szkolenia były zasady organizacji i funkcjonowania bibliotek dla młodzieży, komunikacja z młodzieżą oraz subkultury młodzieżowe.

2.04.2004 r. - Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie Medal Bibliotheca Magna za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.

7.04.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała seminarium szkoleniowe dla pracowników bibliotek publicznych województwa zajmujących się sprawami gromadzenia i opracowania zbiorów. Podstawowymi punktami programu było m. in. omówienie wyników działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 r. oraz wy-stąpienie B. Fabiańskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białymstoku nt. opracowania dokumentów elektronicznych.

8.04.2004 r. - w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Świątkach odbyło się uroczyste zakończenie realizacji programu "Ikonka" z udziałem W. Szewko, podsekretarza stanu MNiI, J. Cichonia, członka Zarządu Województwa, wójta gminy Świątki, dyrektora WBP w Olsztynie i mediów. W województwie warmińsko-mazurskim powstało 139 punktów "Ikonki". Do programu przystąpiły wszystkie gminy województwa.

14-16.04.2004 r. - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowali konferencję "Nowe media w bibliotekach". Gościem honorowym konferencji był R. Ławrynowicz. WBP w Olsztynie reprezentowali A. Marcinkiewicz, dyrektor oraz R. Pietrulewicz, pracownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego.

23-30.04.2004 r. - MBP w Olsztynie zorganizowała po raz czwarty Dni Literatury Dziecięcej. Tegoroczne Dni odbywały się pod hasłem "Polską dróżką po Europie", a ich celem była popularyzacja wiedzy o krajach należących do UE i wchodzących do Unii w maju br. Przedmiotem spotkań w bibliotece była m.in. Francja, Anglia, Niemcy, Czechy, Szwecja, Hiszpa-nia. Największym zainteresowaniem czytelników cieszyły się spotkania z udziałem Szkota Trevora Hilla i Niemki Erdmute Sobaszek. Podczas Dni zaprezentowane zostały też premierowe spektakle Teatru Korzunowiczów zatytułowane "Opowieść północna" na motywach baśni i legend lapońskich oraz "Opowieść południowa" na motywach baśni i legend południowoeuropejskich. Tradycyjnie już, jeden dzień Dni Literatury poświęcony był głośnemu czytaniu, w którym uczestniczyli m.in., Czerwony Tulipan, Norbi, dziennikarze Polskiego Radia Olsztyn i Radia WAMA.

26.04.2004 r. - Joanna Siedlecka spotkała się w Filii nr 3 MBP w Olsztynie z czytelnikami-miłośnikami reportażu, uczniami i studentami dziennikarstwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

MAJ

1.05.2004 r. - na stanowisku zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie pracę rozpoczęła Wiesława Borkowska-Nichthauser.

5-27.05.2004 r. - w galerii "W Piwnicy" MBP w Olsztynie, dzięki uprzejmości Instytutu Goethego w Warszawie, prezentowana była wystawa "Heinrich Bőll - życie i twórczość", przedstawiająca zdjęcia, rysunki, dokumenty oraz inne materiały związane z życiem i twórczością literacką Heinricha Bőlla.

7.05.2004 r. - komisja oceniająca projekty edukacyjne, złożone przez biblioteki w ramach III edycji konkursu "Z ekonomią na ty" organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Bi-bliotekę Narodową, przyznała dotację w wysokości 5000 zł na realizację projektu zgłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

10-11.05.2004 r. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała międzynarodową konfe-rencję kończącą projekt "Regionalna Informacja w Internecie", w której udział wzięło 90 osób. Referaty wygłosili m. in. Wojciech Szewko nt. "e- Polska. Plan działań na rzecz roz-woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 w nawiązaniu do programu IKONKA w bibliotekach publicznych"; Tatiana Sierowa, przedstawiciel Kaliningradzkiej Regionalnej Uniwersalnej Naukowej Biblioteki Publicznej nt. "Funkcje i zadania Kaliningradzkiej Regionalnej Uniwersalnej Naukowej Biblioteki Publicznej. Uzyskane korzyści z uczestnictwa w programie Regionalna Informacja w Internecie"; Jon Madsen, dyrektor Centralnej Biblioteki Bronholmu nt. "Zmiany w bibliotekach publicznych w społeczeństwie in-formacyjnym" oraz "Rola bibliotek publicznych w otwartym dostępie do informacji"; Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie nt. "Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w regionie"; Janusz Kwiatek, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy nt. "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy jako centrum komunikacji społecznej"

12.05.2004 r. - odbyła się uroczystość Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach oraz Zarząd Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W programie było wystąpienie K. Nałęcza, burmistrza miasta Bartoszyce; A. Marcinkiewicza, dyrektora WBP W Olsztynie, z referatem "Rola WBP w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w regionie"; dr T. Brzeskiej-Smerek, wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - "Literatura dla dzieci drogą do samopoznania i poznania świata"; M. Filipkowskiego, przewodniczącego Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie - "Aktualne infor-macje o SBP w Olsztynie". W uroczystości udział wzięła również W. Borkowska-Nichthauser, wicedyrektor WBP.

19.05.2004 r. - odbyły się obchody "Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury" zorganizowanego przez A. Kijewskiego, starostę powiatu szczycieńskiego, P. Bielinowicza, burmistrza miasta Szczytno, A. Olszewika, przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczytnie.

19.05.2004 r. - w ramach kolejnej edycji Braniewskiej Wiosny Literackiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbył się cykl spotkań literackich pod hasłem "Nasi pisarze mówią o literaturze", w których udział wzięli P. Szewc - prozaik, W. Kass - poeta i dyrektor Muzeum Gałczyńskiego w Praniu, M. Barański - olsztyński dziennikarz i poeta, Z. Chojnowski - poeta i eseista, D. Lis - pisarz z Braniewa.

21.05.2004 r. - Filia nr 2 MBP w Olsztynie, wspólnie z innymi instytucjami kultury i Radą Osiedla "Pojezierze" zorganizowała festyn "Rodzina wielopokoleniowa". Biblioteka zorganizowała plebiscyt "Książka nad książkami", podczas którego uczestnicy zabawy mogli głosować na ulubioną książkę z dzieciństwa. W plebiscycie wzięły udział 142 osoby. Największe uznanie czytelników zdobyły książki o Harrym Potterze, drugie miejsce - "Czerwony Kapturek", trzecie - "Kopciuszek". Odbył się także rodzinny konkurs "Czy znasz wiersze Tuwima i Brzechwy".

31.05.2004 r. - Starostwo Powiatowe w Iławie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz współorganizatorzy programu "Edukacja Ekologiczna", zorganizowali finał X edycji Konkursu Ekologicznego ph. "Przyroda i Kultura Naszego Regionu". Wojewódzką Bibliotekę Publiczną reprezentowały wicedyrektor W. Borkowska-Nichthauser oraz kier. Działu Instrukcyjno-Metodycznego R. Pietrulewicz.

CZERWIEC

7.06.2004 r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach zorganizowano spotkanie finałowe XVI Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze". Jury przewodniczył C. Ilczyna, aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W jury konkursu zasiadała Danuta Kazaniecka z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie. Po zakończonym konkursie C. Ilczyna przeprowadził warsztaty.

14.06.2004 r. - Grupa Try'kot w Galerii Stary Ratusz otworzyła wystawę malarstwa i rysunku E. Bonieckiej-Milowicz, E. Iwaszczyszyn, M. Kadelskiej, J. Milewicz, E. Plichty-Lubienieckiej, M. Smerek-Bieleckiej, M. Targońskiej, J. Tarnowskiej, J. Wiench, B. Wiśniewskiej-S. Gościem specjalnym była E. Cichocka.

cofnij