Anna Rau

 

John Maxwell Coetzee
Laureat Literackiej Nagrody Nobla 2003

 

Nazywany jednym z najwybitniejszych i najbardziej poczytnych pisarzy południowoafrykańskich. Urodzony 09.02.1940 r. w Cape Town (RPA), tam też ukończył studia, doktorat otrzymał w USA. Powrócił do RPA, od 1971 r. wykłada literaturę i językoznawstwo na swoim macierzystym uniwersytecie, a także w Stanach Zjednoczonych i Australii. Zadebiutował w 1974 r. - jego pierwsze powieści były protestem przeciw systemowi apartheidu i kultowi przemocy. Proza ta określana jest jako precyzyjna i melancholijna, gdyż pisarz często podejmuje temat okrucieństwa oraz alienacji w społeczeństwie. Autor otrzymał za Hańbę prestiżową nagrodę Bookera, przyznawaną za najlepszą powieść anglojęzyczną roku. Coetzee jest pierwszym pisarzem w historii, którego wyróżniono aż dwukrotnie tą najważniejszą w Wielkiej Brytanii nagrodą literacką - wcześniej otrzymał ją za Życie i czasy Michaela K. (1983). Od 2002 roku autor mieszka na stałe w Australii.

TWÓRCZOŚĆ (wydania polskie)

Czekając na barbarzyńców / przekł. Anna Mysłowska. - Warszawa: "Czytelnik", 1990. - 238, [2] s. ; 20 cm

Czekając na barbarzyńców / przekł. Anna Mysłowska. - Kraków: "Znak", 2003. - 239, [1] s. ; 20 cm

Hańba / przekł. Michał Kłobukowski. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: "Znak", 2003. - 249, [6] s. ; 22 cm

Mistrz z Petersburga / przekł. Wacław Niepokólczycki. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy"Czytelnik", 1990. - 255 s. ; 19 cm. - (Współczesna Proza Światowa)

W sercu kraju ; Życie i czasy Michaela K. ; Foe / przekł. Magdalena Konikowska. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1996. - 565, [3] s. ; 19 cm. - (Współczesna Proza Światowa)

W sercu kraju / przekł. Magdalena Konikowska. - Kraków: "Znak", 2004. - 560, [3] s. ; 21 cm

Żywoty zwierząt / przekł. Anna Dobrzańska-Gadowska. - Warszawa: "Świat Książki", 2004. - 174, [1] s. ; 22 cm

WYPOWIEDZI PRASOWE PISARZA

Czy ciemięzca dzieli los uciskanego. Lit. Na Świecie 1986 nr 10 s. 190-194.

On i jego człowiek. Gaz. Wyborcza 2003 nr 290 s. 11-13, il. Wykład wygłoszony podczas wręczania Nagrody Nobla (7 XII 2003).

Rozmowa z pisarzem południowo-afrykańskim [...]. Oprac. jg. Literatura 1986 nr 3 s. 62.

OPRACOWANIA

Kowalczyk-Twarowski, Krzysztof : Ravishing interiors, frontiers of light on the novels of J. M. Coetzee. - Ustroń: "Innowacje" ; Bielsko-Białą : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2002. - 122 s. ; 24 cm. - Bibliogr.

ANRA : Nobel dla pisarza z RPA. Nasz Dzien. 2003 nr 231 s. 12.

BUDRECKI Lech : Nobel 2003. Nowe Książ. 2003 nr 11 s. 2, il.

CIEŚLIK Mariusz : Dostojewski z Afryki. Wprost 2003 nr 41 s. 110-111, il.

CZUBAJ Mariusz : Afrykański chłód. Polityka 2003 nr 41 s. 106-107, il.

DIDIER Jacob : Komu świszczy bat. Forum 2004 nr 26 s. 54-55, il.

JARNIEWICZ Jerzy : Awantura o Noblistę. Nowa powieść J.M. Coetzee'go spowodowała burze o zwierzęta i Treblinkę. Gaz. Wyborcza 2003 nr 242 s. 14, il.

JARNIEWICZ Jerzy : Świat z wielu perspektyw. Literacki Nobel 2003 : J. M. COETZEE. Tyg. Powsz. 2003 nr 41 s. 13, il.

KOT Wiesław : Błyskotliwy samotnik. Newsweek 2003 nr 41 s. 108-109, il.

LITERACKI Nobel 2003. [Zest. art.]. Rzeczpospolita 2003 nr 231 s. A1, A13, il.

MAZUR Piotr : Facet z Noblem. Nasz. Dzien. 2003 nr 253 s. 9. Tekst krytyczny wobec Coetzee.

(MZ) : Nobel dla Afrykanera. Przekrój 2003 nr 41 s. 22, il.

OUTSIDER na szczycie. Literacka Nagroda Nobla. [Zest. art.]. Gaz. Wyborcza 2003 nr 231 s. 4-5, il.

SADKOWSKI Wacław : Mistrz z Cape Town. J.M. Coetzee - poznajemy go, zanim dostanie Nobla. Wiad. Kult. 1995 nr 24 s. 6.

ZAWORSKA Helena : Marquez Afryki. Wprost 2001 nr 16 s. 119, portr.

ŻYSZKIEWICZ Waldemar : Zimne słońce. Nobel 2003. Tyg. Solid. 2003 nr 42 s. 39, il.

RECENZJE

Czekając na barbarzyńców

GOŁĘBIEWSKI Łukasz, Mag. Lit. Książki 2003 nr 12 s. 47.

GOŁĘBIEWSKI Łukasz : Kara za obojętność. Rzeczpospolita 2003 nr 282 s. A11.

JARNIEWICZ Jerzy : Oto barbarzyńcy. Gaz. Wyborcza 2003 nr 286 s. 14.

KUCAŁA Bożena : J.M. Coetzee i alegorie historii. Dekada Lit. 2003 nr 9/10 s. 98-103.

ZEMBATY Wojciech : Barbarzyńcy kontra imperium. Przekrój 2004 nr 1 s. 80.

Hańba

BUDRECKI Lech, Nowe Książ. 2001 nr 9 s. 56-57.

DUNIN Kinga : O Afryce, politycznej poprawności i mojej niechęci do literatury polskiej. Res Publ. Nowa 2001 nr 9 s. 76-78.

HUNIEWICZ Piotr, Mag. Lit. Książki 2001 nr 7 s. 41.

WOLNY Maja, Polityka 2001 nr 21 s. 57.

Mistrz z Petersburga

MATERSKA Dominika : Mistrz w masce. Życie 1998 nr 54 dod. Życie z Książkami s. 1.

PODGÓRZEC Zbigniew, Nowe Książ. 1998 nr 5 s. 18.

W sercu kraju ; Życie i czasy Michaela K. ; Foe

BESZCZYŃSKA Zofia, Nowe Książ. 1997 nr 6 s. 39.

KAMIONOWSKI Jerzy, Opcje 1997 nr 2 s. 112-114.

KAZIMIERCZYK Barbara : W sercu Afryki. Wiad. Kult. 1997 nr 21 s. 20.

ZAWORSKA Helena, Gaz. Wyborcza 1997 nr 18 dod. s. 5.

W sercu kraju (wyd. 2004)

GOŁĘBIEWSKI Łukasz : Krzyk rozpaczy. Rzeczpospolita 2004 nr 74 s. A14.

WÓJCIK Michał : Z dna szaleństwa. Przekrój 2004 nr 14, s. 83.

Żywoty zwierząt

JARNIEWICZ Jerzy, Gaz. Wyborcza 2004 nr 115 s. 13.

cofnij