Strona główna BWM
Nr 1/2 2004

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Andrzej Marcinkiewicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Danuta Pol-Czajkowska
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Andrzej Marcinkiewicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Ocena działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2003 Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Rola publicznych bibliotek w otwartym dostępie do informacji Jon Madsen

Powiatowy Dzień Bibliotekarza Mieczysława Stepnowska

Festiwal poezji w Piszu Anna Błaszczyk

Współpraca na rzecz dzieci i młodzieży Anna Błaszczyk

Otwarcie Biblioteki w Ełku Iwona Drażba

W trosce o edukację czytelniczą dzieci i młodzieży Krystyna Litwin


WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

POMOCE METODYCZNE

"Bibliografia Warmii i Mazur: metodyka prac". Cz. 2. Bożena Wasilewska
Katalogowanie dokumentów elektronicznych Bożena Fabiańska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

John Maxwell Coetzee - laureat Literackiej Nagrody Nobla 2003 Anna Rau

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w II półroczu 2003 r. (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC
(styczeń-czerwiec 2005 r.)
Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
(styczeń - czerwiec 2004r.)
Danuta Kazaniecka, Krystyna Hałun

Strona główna BWM