Renata Pietrulewicz

 

ZAPAŁ DO NAUKI I TROCHĘ SAMODYSCYPLINY

 

Od maja br Biblioteka Uniwersytetcka w Warszawie we współpracy z serwisem informacyjnym EBIB oraz Fundacją Bertelsmana - pomysłodawcą projektu proponują bibliotekarzom oraz innym osobom, zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie Internetu.

Przygotowano "BIBWEB - internetowy kurs dla bibliotekarzy". Oparty on jest na idei "Web-Based-Training"(WBT) hhk- szkolenie z wykorzystaniem Internetu. Zadaniem kursu jest nauczenie bibliotekarzy samodzielności w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami Internetu. Propozycja jest niezmiernie interesująca ponieważ stwarza szansę zdobywania kompetencji w sposób indywidualny i tani bez opuszczania swojego miejsca zamieszkania. Niezbędne jest posiadanie komputera i dostępu do Internetu oraz dwu do czterech godzin czasu w tygodniu, które przeznaczymy na naukę.

Program szkolenia składa się z trzech uzupełniających się modułów pomyślanych jako oddzielne kursy. Część ogólna zawiera omówienie zagadnień dotyczących Internetu, część specjalistyczna poświęcona jest fachowej wiedzy na temat przydatności informacji dostępnych w sieci oraz przygotowania własnej oferty internetowej.

Tematyka pierwszego modułu (Podstawy) obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł drugi (Systematyczne pozyskiwanie informacji w Internecie) obejmuje tematy:

Trzeci moduł (Planowanie i tworzenie własnej oferty internetowej) zapewni podstawy między innymi do tworzenia własnej strony Internetowej, moduł ten jest na etapie testowania, dlatego nie możecie Państwo jeszcze z niego korzystać.

Każdy z modułów obejmuje około 30-50 jednostek lekcyjnych do zrealizowania w okresie trzech miesięcy. Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie.

Po zakończeniu danego modułu oraz zadawalającym wyniku testu uczestnik otrzymuje świadectwo. W przypadku zaliczenia wszystkich trzech modułów otrzymuje się certyfikat końcowy podkreślający szczególne kwalifikacje w zakresie Internetu.

Koszt kursu dla pracowników bibliotek oraz osób z wykształceniem bibliotekarskim z zastosowaniem 50% bonifikaty wynosi 100 zł za jeden moduł. Zniżkę 50 zł zaproponowano dla studentów, uczniów i bezrobotnych, natomiast pozostali uczestnicy wpłacają po 200 zł.

Aktualnych informacji na ten temat należy szukać:

Gorąco zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Testując kurs przekonaliśmy się, że gwarantuje interesujący, gruntownie przemyślany, podany komunikatywnie, wizualnie przyjazny, materiał szkoleniowy, wsparty ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami. Kurs pozwala nabyć nowe umiejętności w zakresie zarządzania i przekazywania informacji poszukującemu czytelnikowi.

Do usłyszenia na czacie kursu BIBWEB - www.bibweb.pl

cofnij