Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego
w I półroczu 2003 r. (wybór materiałów)

 

(ag) : Dobre wieści dla teatru i biblioteki / (ag) // Gaz. Elbląska. - 2003, nr 22, s. 14. Wizyta w Elblągu ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego.

(an) : Nieco inne lekcje : biblioteczne wędrówki / (an). Il. // Panor. Działdowska. - 2003, nr 4, s. 6. Lekcje biblioteczne org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie.

Bartoszewicz, Michał : Co uczniowie robili po lekcjach : historia na wystawie w osiedlowej bibliotece / Michał Bartoszewicz. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 137, s. 22. "Olsztyn naszych dziadków i rodziców" wystawa w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Olsztyn).

beem : Nagrody dla bibliotekarzy / beem // Gaz. Olszt. - 2003, nr 133, s. 15. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza.

Chelt, Barbara : Anna Pepol : (01.11.1945 - 08.12.2002) / Barbara Chelt. - Il. // Bibliotekarz. - 2003, nr 3, s. 32-33. St. kustosz dypl., pracownik biblioteki ART i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czyczło, Małgorzata : Książki zamiast hazardu : biblioteka multimedialna przy BWA / Małgorzata Czyczło. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2003, nr 105, dod. Olsztyn, s. 3. Podpisanie umowy przez prezydenta Olsztyna i przedstawiecieli Fundacji Bertelsmanna w sprawie utworzenia w Olsztynie biblioteki multimedialnej.

Elda : Czy biblioteki publiczne to przeżytek ? : Nowe Miasto Lubawskie / Elda // Kur. Iławski. - 2003, nr 28, s. 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim.

erpe : Biblioteka po duńsku / erpe // Gaz. Olszt. - 2003, nr 106, s. 6. "Internetowa informacja publiczna" - projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Centralnej z Borholmu.

erpe : Encyklopedia bibliotekarstwa / erpe // Gaz. Olszt. - 2003, nr 14, s. 5. Internetowa "encyklopedia bibliotekarstwa" stworzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach projektu PULMAN.

erpe : Późny gotyk do remontu : będą pieniądze na bibliotekę / erpe. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 146, s. 5. Wizyta wiceministra kultury Macieja Klimczaka (kwestia remontu Starego Ratusza).

Filipkowski, Marian : Morąski zasiew optymizmu / Marian Filipkowski // Por. Bibl. - 2003, nr 7/8, s. 34-35. Relacja z posiedzenia Zarządu Koła SBP w Morągu.

Giżyńska-Burakowska, Halina : Teresa Frudko (02.01.1927-08.11.2001) : z żałobnej karty / Halina Giżyńska-Burakowska // Bibliotekarz. - 2003, nr 2, s. 35-36. Praca zawodowa i zainteresowania olsztyńskiej bibliotekarki, emerytowanego pracownika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Grabarczyk, Jarosław : Biblioteka bliżej ludzi : promocja literatury i książki na telefon / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2003, nr 147, s. 2-3. Planowane zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej.

Grabarczyk, Jarosław : Książka dla ucha / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 138, dod. Nasza Integracja, s. 6b. Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Biblioteki Elbląskiej.

Greczycho, Krystyna : Od dziecka lubi książki / Krystyna Greczycho ; rozm. wig. - Il. // Dz. Elbląski. - 2003, nr 48, s. 4. Praca i osiągnięcia zawodowe odchodzącej na emeryturę Krystyny Greczycho, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Gromacka, Mirosława : Wielkie Czytanie po raz drugi w Biesalu / Mirosława Gromacka // Gaz. Gietrzwałdzka. - 2003, nr 13/14, s. 5. II Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom.

Gulska, Wiesława : Ten, który umiłował Elbląg : czytelnia imienia profesora Stanisława Gierszewskiego / Wiesława Gulska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2003, nr 122 [właśc. 123], s. 2-3. Uroczystość otwarcia i nadania imienia prof. Stanisława Gierszewskiego Czytelni Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

(him) : Szefowie z wizją : rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów domu kultury i biblioteki / (him). - Il. // Gaz. Współcz. - 2003, nr 33, s. 3. Obsada personalna i plany działania Domu Kultury i Biblioteki w Piszu.

(jedi) : Biblioteka na nogach : wolontariusze będą dostarczać książki osobom potrzebującym / (jedi) // Gaz. Współcz. - 2003, nr 41, s. 4. Nawiązanie współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku z Ełckim Centrum Wolontariatu.

(jedi) : Literackie niespodzianki : Miejska Biblioteka Publiczna przyciąga czytelników / (jedi) // Gaz. Współcz. - 2003, nr 98, s. 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku.

(jw) : Z ekonomią na ty /(jw) // Bibliotekarz. - 2003, nr 2, s. 20. Nagroda w konkursie zorg. przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową - "Z ekonomią na ty - ABC bankowości elektronicznej" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

Kopiczyńska, Elżbieta : Rozmowa z panią Elżbietą Kopiczyńską - kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim / Elżbieta Kopiczyńska ; rozm. Ada // Kur. Iławski. - 2003, nr 28, s. 3.

Krauze, Roman : Słowo, słowo pisane / Roman Krauze. - Il. // Kur. Iławski. - 2003, nr 25, s. 8. Biblioteka Miejska w Lubawie od 1945 r.

Ławrynowicz, Roman : Zamrożone czterysta tysięcy : biblioteka liczy na dotację / Roman Ławrynowicz ; rozm. Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 106, s. 12. Postęp prac remontowych Starego Ratusza oraz dotacja Ministerstwa Kultury.

Maruszczak, Elżbieta : Program na bibliotekę / Elżbieta Maruszczak // Por. Bibl. - 2003, nr 2, s. 9-13. Rozwój działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

MRL : Wypożyczalnia dla swoich : Biblioteka Pedagogiczna chroni zbiory / MRL // Gaz. Wyborcza. - 2003, nr 73, dod. Olsztyn, s. 5. Sprost.: Wypożyczalnia dla swoich / Sylwia Czacharowska // Gaz. Wyborcza. - 2003, nr 74, dod. Olsztyn, s. 5. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.

na : Spotkanie z noblistą / na. - Il. // Dz. Elbląski. - 2003, nr 135, s. 5. Wizyta G~:untera Grassa w Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Pantak, Jerzy : Cisi bohaterowie : książka za 69 groszy / Jerzy Pantak. - Il. // Tyg. Warm. - 2003, nr 19, s. 5. Bibliotekarstwo publiczne w woj. warmińsko-mazurskim. Uroczystości Dnia Bibliotekarza zorg. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Odznaczenia.

Paździorko, Radosław : Babcia Kasia i krasnal Hałabała : ferie z bajkami / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 25, s. 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Jest szefowa, są pomysły : biblioteka multimedialna coraz bliżej / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 142, s. 17. Elżbieta Józwowicz - kierowniczka powstającej biblioteki multimedialnej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Kształtki i ośle grzbiety : dotacja na remont Starego Ratusza / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 76, s. 11. Dotacja Ministerstwa Kultury na remont zabytkowych elewacji Starego Ratusza w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Lokal już czeka na centrum : jest szansa na super nowoczesną bibliotekę / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 31, s. 5. Biblioteka multimedialna.

Paździorko, Radosław : "Odmrożą" 400 tysięcy : biblioteka czeka na pieniądze z ministerstwa / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 140, s. 4. Dotacja Ministerstwa Kultury na remont elewacji Starego Ratusza w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Po naszamu godoł : spotkanie z gwarą na koniec Dni Literatury Dziecięcej / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2003, nr 102, s. 12. Spotkanie z Edwardem Cyfusem w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Peter, Tadeusz : Biblioteczne plany : Rok Gałczyńskiego i Dni Drwęcy / Tadeusz Peter // Tyg. Warm. - 2003, nr 6, s. 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie.

Peter, Tadeusz : Biblioteka w Internecie : z pomocą czytelników / Tadeusz Peter. - Il. // Tyg. Warm. - 2003, nr 5, s. 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie.

Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Braniewo zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Braniewskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 99, poz. 1362, s. 6381-6382. Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywać będzie Miejska Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej. Porozumienie zawarte na czas od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003.

Porozumienie zawarte w dniu 1 marca 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostródzkiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 42, poz. 579, s. 2534-2535. Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywać będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie.

skot. : Aby było normalnie ... : śladem pewnego anonimu / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2003, nr 119, s. 1. Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida.

skot. : Czytelnia imienia profesora Stanisława Gierszewskiego : w 10. rocznicę śmierci / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2003, nr 102, s. 1e. Nadanie imienia czytelni Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej. Sylwetka Stanisława Gierszewskiego.

skot. : Pożegnanie z biblioteką : całe życie wśród książek / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2003, nr 39, s. 3e. Podsumowanie działalności Biblioteki Elbląskiej w 2002 roku. Zakończenie pracy zawodowej dyrektor Krystyny Greczycho (1 III 2003 r.)

skot. : Unia - projekt na pokolenia : forum nauczycieli bibliotekarzy / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2003, nr 74, s. 1. II Elbląskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pn. "Edukacja europejska", zorg. przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

skot. : Zanurzeni w dobrej przestrzeni : Biblioteka Elbląska / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2003, nr 142, s. 1e.

Szyłłejko, Tadeusz : Koniec sporu o gotyk ? : wizyta wiceministra kultury / Tadeusz Szyłłejko. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2003, nr 146, dod. Olsztyn, s. 4. Wizyta wiceministra kultury Macieja Klimczaka .

Szyłłejko, Tadeusz : Ocalone piękno : rekonstrukcja gotyckiej elewacji Starego Ratusza / Tadeusz Szyłłejko. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2003, nr 18, dod. Olsztyn, s. 3.

Tomaszewska-Reich, Hanna : Filmy, które warto obejrzeć / Hanna Tomaszewska-Reich // Kajet. - 2003, nr 2, s. 39. Zbiory specjalne Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy w Kolnie z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kolno // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 25, poz. 379, s. 1536-1538. Zawiera Statut Biblioteki.

Uchwała Nr IV/40/03 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 54, poz. 772, s. 3352-3353.

Uchwała Nr V/35/03 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński" z siedzibą w Rogóżu i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 85, poz. 1230, s. 5337-5338. Zawiera statut biblioteki.

Uchwała Nr VI/60/03 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie, oraz nadania statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 91, poz. 1292, s. 5848-5849. Zawiera statut.

Uchwała Nr VII/34/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Szyldaku // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 69, poz. 1013, s. 4284-4285. Zawiera statut.

Uchwała Nr VII/40/03 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/117/2000 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 73, poz. 1103, s. 4475.

Uchwała Nr XIII/49/03 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Świętajnie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2003, nr 114, poz. 1523, s. 7380-7382.

Wawirowicz, Leokadia : Rój ciekawych gości : ferie w bibliotece / Leokadia Wawirowicz. - Il. // Tyg. Warm. - 2003, nr 6, s. 29. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.

Wiśniewska, Maria : Stare wydawnictwa w zbiorach W-MBP w Olsztynie / Maria Wiśniewska // Kajet. - 2003, nr 1, s. 18.

(WMS) : W wasze ręce biblioteka : pięćdziesiąt lat w służbie czytelnictwa /(WMS). - Il. // Tyg. Warm. - 2003, nr 11, s. 29. Nowy lokal biblioteki we Franknowie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach.

Wołosz, Jan : Konferencja podsumowująca program PULMAN w Oeiras / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 2003, nr 5, s. 5-7. Konferencja "Biblioteki publiczne, lokalne muzea i archiwa uczące się wzajemnie w e-Europie", zorg. w Portugalii. M.in. udział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w programie PULMAN i konferencji.

cofnij