Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 1. Albrecht, Dietmar: Ku Sarmacji : dziesięć dni w Prusach : miejsca, teksty, znaki / Dietmar Albrecht. - Olsztyn : "Borussia", 2003. - 374, [2] s. : fot., m., pl., portr. ; 21 cm. - (Odkrywanie Światów). - Bibliogr. - ISBN 83-89233-02-9 Omówienie i wybór tekstów niemieckich pisarzy dotyczących świata, różnych kultur i narodów.
 2. Białuński, Grzegorz: Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie) / Grzegorz Białuński. - Olsztyn : OBN, 2002. - 237, [1] s. : tab. ; 24 cm + Mapa : 1 k. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 204). - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-87643-97-1
 3. Biskup, Marian: Opera minora : studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich / Marian Biskup ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : TN, 2002. - 498, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. : mapy ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. niem., łac. - ISBN 83-87639-48-6
 4. Buczyński, Paweł: Ważki Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego / Paweł Buczyński, Edyta Serafin. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, [2002]. - 22, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot., m. ; 21 cm. - ( Biblioteczka ZPK). - Bibliogr. - ISBN 83-918023-6-1
 5. Chłosta, Jan: Słownik Warmii : (historyczno-geograficzny) / Jan Chłosta. - Olsztyn : "Littera", 2002. - 462, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - Indeks. - ISBN 83-914158-5-6 Encyklopedyczne ujęcie wiedzy o regionie.
 6. Chojnowski, Zbigniew: Prześwit : [poezje] / Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2002. - 47 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 4). - ISBN 83-912825-3-8
 7. Corpus der r~:omischen Funde im europ~:aischen Barbaricum = Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum : Polen = Polska. Band 1, Masuren = Tom 1, Mazury / oprac. przez Wojciecha Nowakowskiego. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. - 135 s., IX s. tabl. : il., rys. ; 30 cm. + 1 k. m. kolor. - Tekst częśc. niem., pol. - ISBN 83-87496-07-3 Katalog
 8. Długosz, Jan: Bitwa grunwaldzka : (z historii Polski) / Jan Długosz ; oprac. Jan Dąbrowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003. - LXXVI, [2], 166, [1] s. ; 20 cm. - (Skarby Biblioteki Narodowej). - Bibliogr. - ISBN 83-04-04632-6 ("Ossolineum"). - ISBN 83-7316-258-5 (kolekcja, De Agostini) Wyd. oparte na publ. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1925. Biblioteka Narodowa. Seria 1 nr 31.
 9. Doktor Ola : lekarz ciała i duszy / zbiór i oprac. Grażyna Świątecka. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Gdańsk : "Via Medica", 2003. - XXII, 356 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7258-314-5 Aleksandra Gabrysiak (1942-1993) z Elbląga.
 10. Duriasz, Joanna: Góra Dylewska : leśna ścieżka edukacyjna / [aut. tekstu Joanna Duriasz, Katarzyna Jando, Mariola Matuszek ; mapa i rys. Renata Adamska, Tadeusz Markos]. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, 2002. - 31, [1] s. : il., fot. kolor., m. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918023-7-X Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.
 11. Działalność inwestycyjna w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2002. - 39, [1] s. : m., wykr. ; 30 cm. - Gł. tab. - ISBN 83-88130-23-4
 12. 10 [Dziesięć] lat działalności Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie : materiały z seminarium / skład i przygot. do druku Jerzy Lech Lidacki. - Olsztyn : AWRSP. Oddział Terenowy, [2003]. - 46, [2] s. : il., tab., wykr. ; 30 cm. Treść : Komar Zygmunt : Informacja o działalności Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-2002, s. 6-10. - Szeląg Leon : Przedsięwzięcie olsztyńskiego Oddziału Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie przeciwdziałania społecznym problemom przekształceń własnościowych, s. 11-15. - Niedzielski Eugeniusz : Przesłanki i efekty przekształceń państwowych gospodarstw rolnych, s. 16-22. - Kisiel Roman, Lizińska Wiesława : Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę agrarną Warmii i Mazur, s. 23-30. - Kawczyńska-Butrym, Zofia : Społeczne problemy w osiedlach byłych pegeerów, s. 31-40. - Wystąpienia.
 13. Dzimira, Michał: Kościół ewangelicko-augsburski w Lidzbarku / Michał Dzimira. - Lidzbark : Towarzystwo Miłośników Lidzbarka : Michał Dzimira, 2003. - 127 s. : il., err. ; 21 cm. - ISBN 83-917869-0-0
 14. Fromborska przygoda (1966-1973) / pod red. Haliny Płocha. - Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2002. - 128 s. ; 21 cm. - Nazwa wydawn. w cop. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-906388-4-3 Zawiera referaty z sesji naukowej "XXXV lat Operacji 1001 - Frombork 1966-1973" oraz materiały z Uroczystej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy Frombork.
 15. Gałczyński, Konstanty Ildefons: Wiersze z Prania / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wybór, posł. i noty Kiry Gałczyńskiej ; [oprac. graf. Andrzej Barecki]. - Warszawa : "Iskry", cop. 2003. - 155, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - ISBN 83-207-1713-2
 16. Gawrońska, Janina: Żywa pamięć : w posłudze wiary. Cz. 2 / Janina Gawrońska, oprac. Andrzej Taborski. - Olsztyn : "Posłaniec Warmiński" , 2003. - 171 [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-915209-0-7 Ks. infułat Tadeusz Borkowski (1922-2001)
 17. Gębski, Stanisław Maciej: Sylwetki zasłużonych działaczy PTTK Warmii i Mazur / Stanisław Maciej Gębski. - Sopot : "Pomorssap" : nakł. autora, 2003. - 84 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - ISBN 83-88943-13-8
 18. Głotowo - Glotowo : Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej : zarys historii / [oprac. Jerzy Balcer]. - Głotowo : s.n., [2003], (dr. : Kraków : "Monika"). - [20] s. : fot. kolor. ; 21 cm. - Tyt. okł. - ISBN 83-918758-9-5 Zawiera również : Dzieje Kalwarii Warmińskiej.
 19. Historia Pomorza. T. 4, (1850-1918). Cz. 2, Polityka i kultura / pod. red. Stanisława Salmonowicza ; oprac. Józef Borzyszkowski [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Wydaw. TN, 2002. - 567, [1] s., [20] s. tabl : il., portr., tab. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-87639-46-X Dot. również Prus Wschodnich.
 20. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku w latach 1945-2001 : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Niedźwieckiego i Evelyn Jelec. - Wyd. 2 zm. i popr. - Giżycko : Wydaw. Giżyckie - Jacek Sasin, 2002. - 197, [1] s., [12] s. tab. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-917108-0-7 Wyd. 1 pt. : 50 lat pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
 21. III Olsztyńskie Biennale Plastyki o Medal Prezydenta : [katalog wystawy] / [red. katalogu Małgorzata Bojarska-Waszczuk, Małgorzata Jackiewicz-Garniec ; oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz]. - Olsztyn : BWA [Biuro Wystaw Artystycznych] : Galeria Sztuki Współczesnej, 2003. - 53, [3] s. : fot. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-89228-06-8
 22. Jando, Katarzyna: Jasne : ścieżka edukacyjna / [aut. tekstu Katarzyna Jando, Leszek Koziróg, Mariola Matuszek ; mapa i rys. Renata Adamska, Tadeusz Markos]. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, 2002. - 31, [1] s. : il., fot. kolor., m. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-918023-3-7 Rezerwat Jasne w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego.
 23. Korecki, Andrzej: Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich / Andrzej Korecki. - Pelplin : "Bernardinum", 2002. - 235, [4] s. : il. ; 21 cm. -( Biblioteczka Nowomiejska ; 7). - Bibliogr. - ISBN 83-88935-72-0 Gm. Nowe Miasto Lubawskie
 24. Koziak, Mariusz: Mazury i Warmia : [przewodnik] / Mariusz Koziak. - Warszawa : "Wiedza i Życie ", 2002. - 272 s. : il. kolor., mapy ; 23 cm. -(Wędrówki po Polsce). - Indeks. - ISBN 83-7184-045-4
 25. Koziróg, Leszek: Nietoperze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego / Leszek Koziróg. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, [2002]. - 24 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka ZPK). - ISBN 83-918023-1-0
 26. Kruk, Erwin: Warmia i Mazury / Erwin Kruk. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. - 267, [5] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., m., pl., portr. ; 20 cm. - (A to Polska Właśnie). - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-7384-028-1 Treść : W dawnej krainie Prusów. - Na biskupiej Warmii. - Reformacja i polscy Prusacy. - Warmia z księciem Parnasu. [Ignacy Krasicki]. - Wiek, gdy dostrzeżono Mazurów. - Mazurzy pruscy. - Ruch polski na Warmii. - Czas ucisku i wojen. - Nowe oblicza Warmii i Mazur. - Krajobrazy Pojezierza.
 27. Krzyżaniak, Barbara: Warmia i Mazury. Cz. 2, Pieśni balladowe i społeczne = Warmia & Mazury. Part 2, Ballads and social songs / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : IS PAN, 2002. - 304 s. : nuty ; 25 cm. - (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źródła i materiały = Polish Folk Song and Music : sources and materials ; t. 3). - Indeksy. - ISBN 83-89101-01-7 (cz. 2)
 28. Krzyżaniak, Barbara: Warmia i Mazury. Cz. 3, Pieśni zalotne i miłosne = Warmia & Mazury. Part 3, Courtship and love songs / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : IS PAN, 2002. - 255 s. : nuty ; 25 cm. - (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źródła i materiały = Polish Folk Song and Music : sources and materials ; t. 3). - Indeksy. - ISBN 83-89101-02-5 (cz. 3)
 29. Krzyżaniak, Barbara: Warmia i Mazury. Cz. 4, Pieśni rodzinne i taneczne = Warmia & Mazury. Part 4, Family and dance songs / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : IS PAN, 2002. - 281 s. : nuty ; 25 cm. - (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źródła i materiały = Polish Folk Song and Music : sources and materials ; t. 3). - Indeksy. - ISBN 83-89101-03-3 (cz. 4)
 30. Krzyżaniak, Barbara: Warmia i Mazury. Cz. 5, Pieśni religijne i popularne = Warmia & Mazury. Part 5, Religious and popular songs / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : IS PAN, 2002. - 274 s. : nuty ; 25 cm. - (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : źródła i materiały = Polish Folk Song and Music : sources and materials ; t. 3). - Indeksy. - ISBN 83-89101-04-1 (cz. 5)
 31. Kujawski, Jan: Zatartym tropem ... : harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczan / Jan Kujawski. - Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 2002. - 181, [1] s. : il., mapy, err. ; 24 cm. - (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 39). - Indeksy. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-88693-40-9
 32. Kurczewska, Joanna: Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen - wyniki badań społeczności pogranicza wschodniego / Joanna Kurczewska, Hanna Bojar ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : ISP, 2002. - 61, [3] s. ; 30 cm. - ISBN 83-88594-27-3 Na podst. badań socjologicznych przeprowadzonych w Bartoszycach i Przemyślu.
 33. Kwintowa, Irena: Warmińskie legendy o Smętku i kłobukach / Irena Kwinto ; [il. Michał Prewysz-Kwinto]. - Lidzbark Warmiński : "Wrzos", cop. 2002. - 59 s., [4] k. tabl. kolor. : il., nuty ; 29 cm. - ISBN 83-910897-7-0
 34. Leśnictwo i gospodarka łowiecka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2001 / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2002. - 72 s. : m., wykr. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne). - Gł. tab. - ISBN 83-88130-24-2
 35. Łach, Wiesław Bolesław: System obronny na Warmii i Mazurach w czasie II wojny światowej / Wiesław Bolesław Łach ; Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Instytut Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema. - Węgorzewo : TP1MBA im. gen. Józefa Bema, 2002. - 146 s. : mapy ; 24 cm. - ISBN 83-914833-2-0
 36. Malewska-Szałygin, Anna: Wiedza potoczna o sprawach publicznych : rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995 / Anna Malewska-Szałygin ; [zespół red. Lech Mróz et al.]. - Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : "DiG", 2002. - 200 s. ; 25 cm. - ( Studia Ethnologica). - Bibliogr. - ISBN 83-7181-252-3
 37. Maryjne orędzie z Gietrzwałdu : materiały z sympozjum mariologicznego, Gietrzwałd, 13-15 września 2002 roku / red. nauk. Jacek Jezierski, Kazimierz Brzozowski, Teofil Siudy. - Częstochowa ; Gietrzwałd : PTM, 2003. - 172 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Mariologiczna / Polskie Towarzystwo Mariologiczne ; 5). - Bibliogr. przy mater. - ISBN 83-912039-4-8
 38. Mazurzy - tradycja i codzienność / wybór i posł. Andreas Kossert ; teksty z jęz. niem. przeł. Elżbieta Kaźmierczak, Wiktor Leder. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2002. - 345, [7] s. : il. ; 21 cm. - (Odkrywanie Światów / pod red. Roberta Traby). - Bibliogr. - ISBN 83-915690-9-8 Treść : I. Między dwiema kulturami : Johannes Sembrzycki/Jan Sembrzycki : Sembrzycki Jan : Przyczynki do charakterystyki Mazurów pruskich. [W tekście liczne mazurskie pieśni ludowe], s. 9-53 ; Sembrzycki Johannes : O pochodzeniu i znaczeniu słów "Mazur" i "Mazury", s. 54-59. - II. Mitologie mazurskie : Toeppen Max : Wierzenia mazurskie, s. 65-96 ; Frischbier Hermann : Góra Konopki. Baśń mazurska, s. 97-99 ; Skowronnek Fritz : Zabobony na Mazurach, s. 100-103 ; Mazurskie zwyczaje i obyczaje, s. 104-115. - III. Język : Sembrzycki Jan : O gwarze Mazurów pruskich, s. 121-144 ; Gerss Otto : O języku polskim używanym na pruskich Mazurach. Przyczynek Mazura, s. 145-152. - IV. Jutrznia - przykład mazurskiej tradycji : Małłek Karol : Jutrznia mazurska na gody, s. 156-159. - V. Krajobraz i ludzie - opisywanie od 1869 do 1911 roku : Mazurska kraina w Prusach Wschodnich, s. 165-176 ; Krosta Fridrich : Studia mazurskie. (Przyczynek do geografii Prus), s. 177-200 ; Zweck Albert : Mazurzy, s. 201-233 ; Tetzner Franz : Mazurzy, s. 234-272 ; Pobłocki Gustaw : Mazurzy wschodniopruscy, s. 273-285 ; Wichdoff Hans Hess : Mazurzy. Szkice i obrazy krainy i ludzi, s. 286-300. - VI. Polityczna instrumentalizacja mazurskiej historii i kultury : Schlusnus Walter : Germańskie i staroniemieckie korzenie mazurskiej kultury ludowej, s. 304-311 ; Schimanski Erich : Chłopski dom na Mazurach, s. 312-319. - Kossert Andreas : Posłowie, s. 323-333.
 39. Olsztyn : raport o stanie miasta : 2000-2001. - [Olsztyn : Urząd Miasta w Olsztynie, 2002]. - 115, [56] s. : tab., wykr. ; 30 cm. - Liczne tab. - Opis wg okł.
 40. . Piaszczyński, Piotr: Mały kapitalizm : wiersze 1997-2000 / Piotr Piaszczyński. - Olsztyn : SPP, 2002. - 41, [1] s. : portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; t. 6). - ISBN 83-912825-6-2
 41. Piechocki, Stanisław: Olsztyn magiczny / Stanisław Piechocki. - Olsztyn : "Remix", 2002. - 272 s. : faks., fot., pl., portr. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-87031-18-6
 42. Pietrzyk, Jan: Zatańczę z wiatrem : [poezje] / Jan Pietrzyk. - Olsztyn : "Posłaniec Warmiński", 2002. - 55 s. ; 17 cm. - ISBN 83-915209-0-5
 43. Połom, Janusz: Czas w Tepoztlanie : poezja i fotografika / Janusz Połom. - Olsztyn : "Wers", 2003. - 64 s. : il. kolor. ; 20 cm. - Tekst częśc. równol. hisz., pol. - ISBN 83-915773-6-8
 44. Rękawek, Anna: Jerzwałd : przyroda, historia, ludzie / Anna Rękawek, Janusz Sokołowski. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, [2002]. - 55, [1] s. : il., faks., fot., m. ; 21 cm. -(Biblioteczka ZPK). - Bibliogr. - ISBN 83-907925-7-5
 45. Rękawek, Anna: Tajemnica Rezerwatu Jasne / Anna Rękawek, Danuta Sokołowska, Janusz Sokołowski ; il. Tadeusz Markos, Iwona Kaniecka. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych , [2002]. - 20 s. : il., m. ; 21 cm. - (Biblioteczka ZPK). - Bibliogr. - ISBN 83-918023-0-2 M. in. zawiera : Legendy znad Jasnego : O sztylecie, który szczęścia nie dał. - Koboldy znad Jasnego. - O zaklętych drogach.
 46. Rodziewicz, Maciej: Ptaki drapieżne Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego / Maciej Rodziewicz, Zenon Rohde. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych, [2002]. - 24 s. : il., m. ; 21 cm. - (Biblioteczka ZPK) . - Bibliogr. - ISBN 83-918023-5-3
 47. Rondomańska, Zenona: Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939 / Zenona Rondomańska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2002. - 348, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7299-170-7
 48. Rudnicki, Sławomir: Imiona i inne wiersze / Sławomir Rudnicki ; [rys. Izabela Jaśniewska]. - Mrągowo : Sławomir Rudnicki, 2002. - 44, [1] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-913033-1-4
 49. Skowronnek, Fritz: Księga Mazur / Fritz Skowronnek ; wybór i oprac. Robert Traba ; przeł. Anna Jachimiak. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2002. - 218, [6] s. : il. ; 21 cm. - (Odkrywanie Światów / pod red. Roberta Traby). - ISBN 83-89233-00-2 Fragmenty z twórczości niemieckiego pisarza urodzonego na Mazurach. Treść : I. Księga Mazur : Życie wiejskie i wakacje chłopca w Prusach Wschodnich ; Kraina jezior ; Zła gospodarka ; Rybołówstwo ; Rybołówstwo latem ; Na Śniardwach ; Gospodarka stawowa ; Sielawa ; Połowy pod lodem ; Mazurskie lasy ; Puszcza Romincka ; Historia Mazur ; Rozwój cywilizacji ; Zabytki czasów prehistorycznych ; Zróżnicowanie narodowościowe Mazur ; Filiponi ; Upadek Mazur ; Klęska wojny 1914 roku ; Odbudowa ; Organizacja odbudowy ; Góra Lisowa. - II. Dlaczego Skowronnek? : Haugwitz Karl : Społeczność mazurska w twórczości Richarda i Fritza Skowronnków, s. 171-182 ; Rix Walter T. : Twórczość braci Fritza i Richarda Skowronnków na tle przemian epoki : idee, paradygmaty, tendecje, s. 183-201 ; Traba Robert : "Ziemia rodzinna" i "polskość" w kreacjach literackich Fritza Skowronnka, s. 202-216.
 50. Strategia rozwoju współpracy przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście integracji z Unią Europejską : wybrane problemy / [red. nacz. Teresa Cz. Malec]. - Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii : Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002. - 118 s. : m., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Tekst częśc. ros. - ISBN 83-87867-91-8 Treść : Malec, Teresa Cz. : Osieka 2002, s. 5-6. - Suchta, Jerzy : Strategia bałtyckiej współpracy transgranicznej województwa warmińsko-mazurskiego, s. 7-16. - Kucka, Elżbieta, Komaszyński, Jarosław : Rozwój Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., s. 17-21. - Bilczak, Wasyl : Rozszerzenie Unii Europejskiej, problemy i perspektywy dla Okręgu Kaliningradzkiego, s. 22-33. - Malec, Teresa Cz. : Wkład Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej a współpraca przygraniczna, s. 34-42. - Brodziński, Zbigniew : Możliwości oceny poziomu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie przygranicznych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, s. 43-55. - Furgał, Marek H. : Mała i średnia przedsiębiorczość w integracyjnych procesach przygranicznych, s. 56-61. - Borodawkina, Natalia : Zewnętrzna ekonomiczna działalność Obwodu Kliningradzkiego w warunkach transformacji, s. 62-72. - Malec, Tadeusz : Współpraca transgraniczna w aspekcie polityki regionalnej Unii Europejskiej, s. 73-78. - Prigoda, Władimir : Rozwój przygranicznej infrastruktury między Obwodem Kaliningradzkim a województwem warmińsko-mazurskim, s. 79-86. - Lorek, Elżbieta : Instytucjonalne przeobrażenia w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego w procesach integracyjnych, s. 87-98. - Olszewski, Marek : Rozwój współpracy przygranicznych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego z przygranicznymi rejonami Obwodu Kaliningradzkiego, s. 98-102. - Majkut, Zdzisław : Instytucjonalne aspekty integracyjnych procesów na granicy Polski i państw przygranicznych, s. 103-109. - Bilczak, Wasyl : Rola wyższego ekonomicznego wykształcenia w rozwoju integracyjnych procesów przygranicznych, s. 110-118.
 51. Szanse i zagrożenia rolnictwa wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej : materiały z konferencji zorganizowanej przez Oddział Warmińsko-Mazurski Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Chistiana". Olsztyn 15 listopada 2002 r. / oprac. i red. Andrzej Taborski. - Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Warmińsko-Mazurski, 2003. - 47, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-915209-0-6 Z treści : Koc, Józef : Perspektywy obszarów wiejskich Warmii i Mazur, s. 16-25. - Maćkiewicz, Jan : Szanse i zagrożenia rolnictwa Polski oraz Warmii i Mazur w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, s. 26-45.
 52. Tandecki, Janusz: Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Janusz Tandecki. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 210 s., [2] k. tabl. złoż. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. niem. - ISBN 83-231-1279-7 Dot. m. in. Starego Miasta Elbląga, Starego Miasta Braniewa i Starego Miasta Królewca.
 53. Też potrafię jak biskup Krasicki : 200 rocznica śmierci Ignacego Krasickiego : [konkurs] : organizator Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście. - Dobre Miasto ; Smolajny : [MGBP], 2001. - [28] s. : fot. kolor. ; 21 cm. Prace literackie i plastyczne.
 54. Tożsamość regionalna a Unia Europejska / oprac. i red. Andrzej Taborski. - Olsztyn : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chistiana", 2003. - 71 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-915209-0-8 Materiały z konferencji zorg. przez Warmińsko-Mazurską Radę Regionalną Towarzystw Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Z treści : Gdzieś w Europie - Warmia i Mazury, s. 27-40. - Chłosta, Jan : Warmińskość i mazurskość dzisiaj, s. 41-49. - Dyskusja : Małkowski, Jerzy : Temat jest mi bardzo bliski, s. 53-54 ; Prusik, Jan : Moje rozważania o tożsamości regionalnej, s. 55-60 ; Kaleta, J.: Czy coś się zmieni? s. 61-62 ; Strutyński, Władysław : Dajmy szanse ludziom młodym, s. 63-64 ; Kumor, Jan : Mój głos w dyskusji, s. 65-66 ; Jurczenko-Baranowska : Nie jest tak źle, s. 67-68.
 55. Traba, Robert: Kraina tysiąca granic : szkice o historii i pamięci / Robert Traba. - Olsztyn : "Borussia", 2003. - 308, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 22 cm. - (Biblioteka Borussii ; 25) - ISBN 83-89233-05-3 Treść : Kraina dawnych Prusów, s. 13-15 ; Postawy narodowe na Warmii na przełomie XIX i XX wieku w perspektywie procesu modernizacji, s. 19-31 ; Warmińskie dylematy. Szkic o Eugeniuszu Buchholzu, s. 32-57 ; Ultramontanizm i jego znaczenie w propagandzie politycznej w Prusach Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku, s. 58-69 ; Czynnik akulturacji - przyczyna antagonizmu - sposób na życie? Południowa granica Prus Wschodnich jako element kształtowania się tożsamości Mazurów i ich polskich sąsiadów w XIX i XX wieku, s. 73-94 ; "Pozostaniemy Niemcami". Plabiscyty 1920 roku jako symbol kształtujący tożsamość niemieckich mieszkańców Prus Wschodnich, s. 117-129 ; Kształtowanie tożsamości zbiorowej Mazurów i Warmiaków. O działalności Maxa Worgitzkiego w okresie międzywojennym, s. 130-139 ; "Ziemia rodzinna" i "polskość" w kreacjach literackich Fritza Skowronnka, s. 140-152 ; Próby państwowej monopolizacji pamięci : Tannenberg 1927 (-1935) - Grunwald 1960, s. 163-178 ; Symbole pamięci : II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu (dot. również Olsztyna), s. 179-198 ; Wspomnienia i kultura pamięci. Ucieczka i wypędzenie w niemieckich i polskich relacjach naocznych świadków, s. 199-210 ; Spór o pamięć. Wysiedlenia Niemców z Polski w historiografii i świadomości zbiorowej Polaków, s. 211-219 ; Czy przeszłość łączy? Realia i rzeczywistość wyobrażona w kontaktach między Kłajpedą, Kaliningradem i Olsztynem, s. 259-266 ; Gdzie są Prusy? s. 270-273 ; Autobus do Nidy. Dwie rozmowy Basila Kerskiego z Robertem Trabą, s. 277-297.
 56. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie : informator 2003/2004 : dla kandydatów na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne / [oprac. Irena Kozłowska]. - Olsztyn : Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich UWM, [2003]. - 90 s. : il., tab. ; 21 cm. - Tyt. okł. - ISBN 83-7299-225-8
 57. Warmia i Mazury : przewodnik ilustrowany / tekst Stanisław Achremczyk [et al.] ; zdjęcia Andrzej Stachurski. - Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza "Mazury", [2001]. - 397, [1] s. : il., fot., m. ; 21 cm + Województwo warmińsko-mazurskie : 1 k. ; 29x39 cm.
 58. Warmiacy i Mazurzy : życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Kuźniewskiego ; aut. B. Kuźniewski [et al.]. - Olsztynek : Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, 2002. - 205, [1] s. : il., fot., mapa, portr., rys. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908234-6-2 Treść : Region i ludność : Krainy geograficzne Warmii ; Krainy geograficzne Mazur ; Z dziejów Warmii ; Z dziejów Mazur ; Ludność polska na Warmii i Mazurach. - Życie ludności wiejskiej : Wieś ; Chałupa ; Społeczność wiejska ; Obciążenia podatkowe ; Higiena ; Pożywienie ; Stroje ; Uprawa ziemi ; Len i tkactwo ; Rzemiosło wiejskie ; Karczma ; Szkoła ; Lasy ; Bartnictwo ; Pszczelarstwo ; Jeziora i rybactwo. - Wierzenia i zwyczaje : Katolicyzm na Warmii ; Luteranizm na Mazurach ; Zwyczaje rodzinne ; Zwyczaje i obrzędy doroczne ; Wierzenia, przesądy, czary. - Folklor : Baśnie i legendy ; Pieśni ludowe ; Gwara Warmiaków i Mazurów ; Drobna twórczość ustna.
 59. Warmińsko-Mazurskie. - Bydgoszcz : "Unitex", cop. 2003. - 105, [5] s. : il. kolor., mapa ; 31 cm. - (Polskie Regiony w Europie = Polish Regions in Europe). - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-7296-091-7
 60. Wasilenko, Bogdan: Mamry i okolice : tajemnice budowli na Mazurach : przewodnik / Bogdan Wasilenko. - Kętrzyn : "Kengraf", 2001. - 79 s. : il., mapy ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87349-70-4
 61. Więckowiak, Jerzy: Piety pomorskie w rzeźbie, malarstwie i złotnictwie / Jerzy Więckowiak. - Pelpin : "Bernardinum", 2002. - 365, [1] s. : il., fot. kolor. ; 25 cm. - ISBN 83-7380-018-2 M. in. dot. Warmii i Mazur.
 62. Wołos, Aleksander: Pastelowy humor = The pastel humor / Aleksander Wołos. - Olsztyn : Edyto "Wers", 2002. - 63, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-915773-3-3
 63. Zaborska, Urszula: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2000 wraz z uzupełnieniemi z lat poprzednich / oprac. Urszula Zaborska ; przy współpr. Eligiusza Janusa i Norberta Kerskena ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych. - Toruń : TN, 2002. - 242, [2] s. ; 24 cm. - (Zapiski Historyczne ; 2002 supl.)
 64. Zambrzycka, Grażyna: Litery dla Safony i inne wiersze / Grażyna Zambrzycka. - Olsztyn : SPP. Oddział, 2002. - 63, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Seria 2 ; t. 2). - ISBN 83-912825-7-0
 65. Zawadzki, Wojciech: Dzieje klasztoru bernardyńskiego w Kadynach / Wojciech Zawadzki. - Olsztyn : "Hosianum", 2000. - 206, [6] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 20 cm. - (Suplement Hozjański. Seria Historyczna ; 6). - ISSN 1425-3038
 66. Zduniak, Agnieszka: Heiligelinde : Reisef~:uhrer / Agnieszka Zduniak. - Kętrzyn : "Kengraf", 2002. - 48 s. : il., kolor. ; 20 cm. - Tyt. oryg. : [Święta Lipka]. U góry okł. : Deutsche Ausgabe : neu. - Bibliogr. - Tekst tł. z pol. - ISBN 83-89119-10-2
 67. Zielonymi ścieżkami Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich : scenariusze zajęć : [praca zbiorowa] / pod red. Alicji Szarzyńskiej i Aliny Rodziewicz ; aut. scenariuszy Alina Rodziewicz et al. ; rys. Iwona Kaniecka, Tadeusz Markos]. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, [2002]. - 228 s. : il., m. ; 30 cm. - Opis wg okł.
 68. Ziemia Nowomiejska zaprasza. - Nowe Miasto Lubawskie : Starostwo Powiatowe, [2003]. - 80 s. : il., fot., m., tab. ; 30 cm. - Tyt. okł. : Nowe Miasto Lubawskie : turystyka. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Phare.
 69. Ziemia Nowomiejska zaprasza. - Nowe Miasto Lubawskie : Starostwo Powiatowe, [2003]. - [46] s. : il., fot., m., ; 30 cm. - Tyt. okł. : Nowe Miasto Lubawskie : gospodarka. Oferty inwestycyjne. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Phare.
 70. Zientara-Malewska, Maria: Wiersze sercem pisane / Maria Zientara-Malewska ; wybór i posł. Jan Chłosta. - Warszawa : "Pax", 2002. - 155 [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-211-1657-4
 71. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : świadectwa przeszłości : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : OBN, 2002. - 199 s. ; 21 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 202). - ISBN 83-87643-82-3 Treść : Achremczyk, Stanisław : Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, s. 7-26 ; Kasparek, Norbert : Prusy Wschodnie w polskim pamiętnikarstwie w pierwszej połowie XIX wieku, s. 27-46 ; Koziełło-Poklewski, Bohdan : Dokumenty czasów wojny, s. 47-55 ; Łukaszewicz, Bohdan : Wspomnienia i relacje jako świadectwa najnowszej historii, s. 56-62 ; Chłosta, Jan : Prusy Wschodnie we wspomnieniach Niemców po 1945 roku, s. 63-75 ; Szorc, Alojzy : Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie - jego zawartość i znaczenie, s. 76-85 ; Bierula, Jolanta : Prasa regionalna Warmii i Mazur 1945-2001 w bibliotekach olsztyńskich, s. 86-95 ; Lewandowska, Izabela : Świadectwa przeszłości w edukacji szkolnej na Warmii i Mazurach, s. 96-98 ; Liżewska, Iwona : Pruskie siedziby szlacheckie, s. 101-109 ; Achremczyk, Stanisław : Letnie rezydencje biskupów warmińskich, s. 110-117 ; Sikorski, Jerzy : Ród von Kunheimów w Prusach i jego siedziby dworskie, s. 118-125 ; Augusiewicz, Sławomir : Hoverbeckowie w Prusach Książęcych, s. 126-134 ; Knercer, Wiktor : Otoczenie siedzib szlacheckich. O sztuce ogrodowej na Warmii i Mazurach, s. 134-148 ; Kiełbik, Jerzy : Próba uregulowania życia codziennego mieszkańców Warmii. Przepisy ustawy krajowej z 1766 roku, s. 149-156 ; Jasiński, Janusz : Zmiany w krajobrazie wsi warmińskiej w XIX wieku, s. 157-171 ; Murawska, Halina : Rządowe plany gospodarczego włączenia terytorium uzyskanego w byłych Prusach Wschodnich w gospodarkę Polski, s. 172-185 ; Domagała, Bożena : O procesie zadomowienia na Warmii i Mazurach po 1945 roku, s. 186-198.

cofnij