Joanna Burska
Danuta Kazaniecka

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

9.01.03 - w ramach cyklu spotkań pt. "Ranki poetyckie", zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszu we współpracy ze Stowarzyszeniem "Leśniczówka Pranie" oraz Domem Kultury w Rucianem Nidzie, w bibliotece odbyło się spotkanie z Jackiem Napiórkowskim, poetą, tłumaczem, autorem szkiców literackich, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

11.01.03 - w Czytelni Książek w Starym Ratuszu odbyła się promocja książki Kazimierza Brakonieckiego "Moralia", wydanej nakładem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie.

29.01.03 - w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy zorganizowała głośne czytanie. Zaproszenie do czytania przyjęli burmistrz miasta pan Ryszard Kumelski oraz radni Rady Miejskiej: pan Jerzy Denis, pani Wanda Tarkowska.

30.01.03 - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubawie z siedzibą w Rożentalu zorganizowała "Wieczór karnawałowy w bibliotece", którego głównym celem było kształtowanie odwagi bycia na scenie, uczenie dzieci pracy nad interpretacją roli, wzbogacenie słownictwa oraz poprawnego wypowiadania się.

LUTY

Od lutego do lipca w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie działał "Klub komputerowy", w ramach którego poznawano podstawy obsługi komputera, Internetu, skanera. Uczestnicy "Klubu" gromadzili materiały związane z historią miasta Olsztyna, z których planowane jest powstanie książki z okazji 650 rocznicy powstania miasta.

13.02.03 - w ramach cyklu spotkań pt. "Ranki poetyckie" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu odbyło się spotkanie ze Stanisławem Dłuskim, poetą, laureatem nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Nagrody Miasta Rzeszowa, członkiem Stowarzyszenia pisarzy Polskich.

14.02.03 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie odbyła się promocja książki "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939"mjr Jerzego Prochowicza, doktora nauk humanistycznych, specjalisty w zakresie archiwistyki.

od 22.02.03 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie organizowana jest w każdą trzecią sobotę miesiąca "Giełda kolekcjonerów", na której można kupić, sprzedać i wymienić własne zbiory.

25.02.03 - odbył się konkurs na dyrektora Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida. Wygrał Jacek Nowiński - były dyrektor Centrum Kultury i Współpracy Miedzynarodowej "ŚWIA-TOWID". W komisji konkursowej uczestniczył Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP w Olsztynie.

26.02.03 - środowisko bibliotekarzy pożegnało odchodzącą na emeryturę Krystynę Greczycho, długoletnią dyrektorkę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu, a następnie Biblioteki Elbląskiej. Jej starania o zapewnienie i utrzymanie na dobrym poziomie działalności bibliotek publicznych województwa elbląskiego i miasta Elbląga, wytrwałe dążenie do poprawy bazy lokalowej oraz wzbogacenie księgozbioru o wyjątkowe historyczne zbiory budzą uznanie. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie reprezentowała Wiesława Borkowska-Nichthauser.

MARZEC

Filia Biblioteczna we Franknowie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach otrzymała nowy wyremontowany lokal.

1.03.03 - na stanowisku zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie pracę rozpoczął Andrzej Marcinkiewicz.

3.03.03 - Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie rozpoczęła działalność w nowej siedzibie przy ul. Katedralnej 7.

12.03.03 - w Sali Widowiskowej Piskiego Domu Kultury odbył się zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszu przegląd teatrzyków szkolnych, tematem których była poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

13-14.03.03 - w Oeiras (Portugalia) odbyła się konferencja oficjalnie kończąca projekt PULMAN. Szersza informacja opublikowana została w nr 3/4 "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" w 2002.

18.03.03 - w ramach cyklu spotkań pt. "Ranki poetyckie" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu odbyło się spotkanie z Wojciechem Kudybą, poetą, doktorem nauk Hu-manistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

26.03.03 - w sali konferencyjnej WBP w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zajmujących się sprawami gromadzenia i opracowania zbiorów. W szkoleniu uczestniczyła dr Jadwiga Sadowska, która mówiła na temat języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP, oraz Wiesława Borkowska-Nichthauser, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, omówili działalność bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2002 r.

27.03.03 - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zorganizowała imprezę pod tytułem "Teatralny przekładaniec" przygotowaną przez Annę Bogusz. W programie znalazły się m.in. plotki o teatrze, wystawa lalek, kostiumów i rekwizytów oraz prezentacja filmu video ze spektaklu premierowego pod tytułem: "Bal..." - Szopka 2003.

KWIECIEŃ

8.04.03 - z okazji Świąt Wielkanocnych Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zorganizował konkurs pod hasłem "Rodzinna twórczość wielkanocna", którego celem było pogłębianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie.

11.04.03 - "Ojciec - Kurp, matka - Kurpianka, a ja - Mazur" to hasło spotkania zorganizowanego z okazji rocznicy powstania wsi Rozogi, w którym udział wzięli m. in. władze gminy, rada pedagogiczna oraz uczniowie. Współorganizatorką spotkania była kierowniczka Gminnej Biblioteki w Rozogach Elżbieta Kasznia.

15.04.03 - w ramach Klubu Wiedza i Życie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie odbyło się spotkanie z panią Teresą Huścią - Barczewianinem 2002 Roku, emerytowaną nauczycielką, byłą dyrektorką Szkoły Podstawowej w Barczewku, osobą zaangażowaną w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

23,24.04.03 - w ramach Roku Gałczyńskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się spotkania z panią Kirą Gałczyńską, córką poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz ogłoszono wyniki konkursów, których nagrodą główną była wycieczka do Krakowa na ILDEFONSJADĘ 2003.

24.04.03 - w ramach cyklu spotkań pt. "Ranki poetyckie" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim, poetą z Sopotu, autorem szkiców, recenzji literackich i muzycznych, założycielem dwumiesięcznika literackiego "Topos".

30.04.03 - na emeryturę przeszła pani Pelagia Rak, długoletni pracownik Filii Bibliotecznej w Wiatrowcu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu. Życzymy wielu pogodnych, spokojnych lat życia oraz zdrowia.

MAJ

1.05.03 - podczas festynu Euronada odbył się finał konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem "Z Nidzicą do Europy" ogłoszonego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy. Prace przedstawiały wizję miasta po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dzieci przedszkolne wzięły udział w konkursie plastycznym "Od przedszkolaka do EUROPOLAKA". Zadaniem maluchów było wymyślenie stroju (z barwami, symbolami naszego kraju i miasta) dla Syriusza (maskotka dzieci w UE).

8.05.03 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała starym ratuszu szkolenie kadry kierowniczej bibliotek publicznych województwa. Program szkolenia objął m. in. wystąpienie dr. Jerzego Maja z Biblioteki Narodowej, który wygłosił referat na temat "Biblioteki publiczne dwudziestego pierwszego wieku" oraz Wojciecha Samulowskiego, dyrektora Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Filia w Olsztynie, który mówił o obszarze negocjacyjnym w zakresie informacji o Unii Europejskiej, o finansowym wspieraniu kultury z funduszy strukturalnych, przyszłości kultury w prawodawstwie unijnym. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Marszałkowskiego, innych wojewódzkich instytucji kultury. Dyrektor WBP w Olsztynie, Roman Ławrynowicz, przedstawił serwis Baza Informacji Lokalnej.

7.05.03 - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu odbył się międzyszkolny konkurs czytelniczy pt. "Ulubieńcy z naszych lektur".

7.05.03 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych spotkanie z Wandą Chotomską, autorką utworów dla dzieci.

9.05.03 - Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Świątkach zorganizowała prezentację Gminy Świątki pt. "Skąd Jesteśmy". W programie zaprezentowano występ zespołu dziecięcego "Spręcowia", odczyt prof. Stanisława Achremczyka "Świątki i okolice na przestrzeni dziejów", inscenizację bajki Ireny Kwintowej "O dzielnym Janku". Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP w Olsztynie, zaprezentował serwis internetowy Baza Informacji Lokalnej. Uroczystość uzupełniła wystawa dokumentów i dawnych sprzętów użytkowych.

9.05.03 - w Bibliotece Elbląskiej odbyły się prezentacje artystyczne w wykonaniu rosyjskiego dziecięcego zespołu z Kaliningradu. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Nauki i Kultury Rosyjskiej w Gdańsku oraz Wydziałem Kultury Obwodu Kaliningradzkiego w ramach realizowanego międzynarodowego projektu "Wielkie dziecięce posłannictwo - muzyka nie zna granic".

13.05.03 - "Gdybym był ilustratorem" - pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Biblioteki Publiczne Gminy Elbląg. Ideą konkursu było popularyzowanie wartościowej literatury dziecięco-młodzieżowej, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań plastycznych, literackich i czytelniczych.

15.05 - 23.06.03 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu zorganizowała "Dni Rodziny w Bibliotece Miejskiej".

21.05.03 - w Jażdzówkach odbył się Powiatowy Sejmik Bibliotekarzy i obchody Dnia Bibliotekarza zorganizowane przez Iławskie Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Biblio-ekarzy Polskich w Iławie. W trakcie spotkania m.in. formalnie powołano Oddział iławski SBP.

21.05.03 - w ramach V Warmińskich Dni Rodziny z okazji Dnia Ojca Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie zorganizowała spotkanie pod hasłem "Ojciec w rodzinie".

21.05.03 - w ramach Klubu Wiedzy i Życia w Bibliotece Miejskiej w Barczewie odbyły się kolejne spotkania z osobami ciekawymi, znanymi, zasłużonymi dla miasta Barczewa i regionu. Bohaterkami tego spotkania były: pani Leontyna Sawicka, laureatka Plebiscytu Barczewianin Roku 2001, działaczka kulturalno-oświatowa, była kierowniczka Domu Kultury jak i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze"; pani Krystyna Żygadło, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, osoba zaangażowana w prace na rzecz Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie; pani Krystyna Lech, wieloletnia kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie oraz w przeszłości dwukrotna dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Barczewie, założycielka biblioteki wiejskich, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Ziemia Barczewska", współorga-nizator Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

23.05.03 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyło się spotkanie członków Związku Sybiraków, którego celem jest pamięć o deportacjach Polaków w głąb Rosji.

23.05.03 - w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej odbył się XII Garnizonowo-Gminny Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży w kategoriach recytacja, inscenizacja i taniec. Główna idea Przeglądu to aktywizacja artystyczna, intelektualna, integracyjna środowisk dziecięcych i młodzieżowych oraz popularyzacja życia bez nałogów.

24.05.03 - z okazji Dnia Działacza Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie zorganizowała spotkanie bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie i z terenu gminy. Spotkanie połączono z "Biesiadą Poetów".

26.05.03 - Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 6 zorganizowała podsumowanie obchodów 70. urodzin Koziołka Matołka.

28.05.03 - Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie wspólnie z Biblioteką Klubu Garnizonowego zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, na które zaproszono bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu powiatu, bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej z Braniewa. Gośćmi honorowymi spotkania byli burmistrz miasta Braniewa Jerzy Maziarz i emerytowane bibliotekarki.

28.05.03 - po 37 latach pracy w Filii Bibliotecznej w Turzy Wielkiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie przeszła na emeryturę Urszula Cieślikowska. Życzymy spokojnych lat życia oraz zdrowia.

29.05.03 - w Gminnej Bibliotece w Rozogach odbyły się gminne eliminacje do XX Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze". Do konkursu przystąpiło 47 uczestników.

30.05.03 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowały happening z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Żyjmy ekologicznie, rodzinnie i zdrowo".

31.05.03 - Zarząd Okręgu i Koła SBP w Olsztynie zorganizował Wojewódzki Dzień Bibliotekarza, który w tym roku odbył się w Praniu i Krzyżach w Puszczy Piskiej. Oprócz części oficjalnej, w czasie której zostało wygłoszone przemówienie okolicznościowe oraz wręczono odznaczenia i medale, przewidziano także zwiedzanie Muzeum K. I. Gałczyńskiego oraz imprezę integracyjną. O bibliotekach publicznych mówiła Wiesława Borkowska-Nichthauser, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie.

31.05.03 - z okazji Dnia Dziecka bibliotekarze z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu przez cały dzień pełnili dyżur na oddziale dziecięcym w Powiatowym Szpitalu w Piszu, gdzie czytali małym pacjentom książki, organizowali gry i zabawy.

CZERWIEC

W ramach projektu Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa zakończono etap wyposażania w sprzęt i oprogramowanie komputerowe 117 bibliotek ze środków pochodzących z budżetu państwa.

1.06.03 - z okazji Dnia Dziecka dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu Anna Błaszczyk wraz z burmistrzem miasta i gminy Pisz Andrzejem Szymborskim odwiedzili oddział położniczo-noworodkowy w piskim szpitalu wręczając mamom w prezencie książki znanych polskich autorów dla dzieci z gratulacjami i zaproszeniem do biblioteki.

1.06.03 - zainaugurowany został przez Biblioteki Publiczne Gminy Elbląg II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w którym udział wzięli m. in. starosta elbląski pan Sławomir Jezierski oraz radna gminy Elbląg pani Ludwika Cieciora. Niezwykłym wydarzeniem w dziejach Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim była nieoczekiwana wizyta niemieckiego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla Güntera Grassa wraz z małżonką Ute i przyjaciółmi. Autor podpisał swoją książkę "Blaszany Bębenek" oraz wpisał się do bibliotecznej kroniki.

2.06.03 - z okazji jubileuszu 85. rocznicy urodzin w Muzeum Warmii i Mazur odbyło się spotkanie oraz promocja książek Władysława Ogrodzińskiego współorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Jedna z prezentowanych pozycji pt. "Piękna Nieznajoma" została wydana nakładem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie.

2-6.06.03 - w tych dniach w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP w Olszty-nie przy współpracy z Przedszkolem Nr 39 obchodzono II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Zorganizowano cykl spotkań, podczas których czytano książki Kornela Makuszyńskiego "Przygody Koziołka Matołka" i "Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki", szereg zabaw i konkursów, zajęcia plastyczno-techniczne oraz przyjęcie z okazji 70. rocznicy urodzin Koziołka Matołka.

2-7.06.03 - w tych dniach Biblioteka Publiczna Gminy Markusy włączyła się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom".

5.06.03 - jubileusz 50-lecia działalności obchodziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-na w Lidzbarku. Bibliotece-Jubilatce i jej pracownikom życzymy dalszych osiągnięć w szerzeniu czytelnictwa i kultury w środowisku lokalnym. Szerzej o obchodach można przeczytać w artykule Marii Zielińskiej "55 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku. Z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w spotkaniu uczestniczyli zastępca dyrektora Andrzej Marcinkiewicz oraz kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wiesława Borkowska-Nichthauser.

6.06.03 - z okazji 300-lecia Sankt Petersburga Biblioteka Elbląska we współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku przygotowała wieczór poetycko-muzyczny pt. "Od Mołtawy do Newy niezbyt daleko...". Program został wykonany przez znanych artystów scen petersburskich tj. Sergiusza Nowożytowa, Wierę Wołostnych i Ludmiłę Lwinoj.

6.06.03 - gościem Miejskiej Biblioteki w Szczytnie był Zbigniew Chojnowski, poeta, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

7.06.03 - po raz pierwszy miał miejsce konkurs recytatorski "Gadki kurpiowskie" zorganizowany przez Związek Kurpiów i Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie.

9.06.03 - już po raz szesnasty Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach przeprowadziła eliminacje międzygminnego Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze", którego celem jest upowszechnianie wśród młodzieży literatury pięknej o Ziemi Warmii i Mazur, propagowanie kultury języka polskiego, doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznej. Pierwsze miejsce w tej edycji zajęła Katarzyna Abramczyk. Jury przewodniczył Cezary Ilczyna, aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W jury konkursu zasiadała Danuta Kazaniecka z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie. Po zakończonym konkursie pan C. Ilczyna przeprowadził warsztaty.

10.06.03 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie zorganizowano promocję kolejnej książki braniewskiego literata Dariusza Lisa "W pajęczynie granic".

11.06.03 - w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej odbyła się promocja książek braniewskich literatów Heleny Tyszkiewicz "Legendy" oraz Dariusza Lisa "W pajęczynie granic".

14.06.03 - Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, w ramach Dni Drwęcy organizowanych przez starostwa, miasta i gminy leżące nad Drwęcą (Brodnica, Golub Dobrzyń, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda), zorganizowała trzyetapowy regionalny konkurs czytelniczy pod tytułem "Z biegiem Drwęcy".

23-27.06.03 - z okazji 650-lecia Olsztyna w tych dniach w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP w Olsztynie odbył się cykl spotkań, na których czytane były dzieciom opowiadania i legendy o powstaniu miasta, o jego patronie św. Jakubie, o rzece Łynie. Efektem tych spotkań była wystawa prac plastycznych.

24.06.03 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna zorganizowała szkolenie dla kadry filii i oddziałów dziecięcych i młodzieżowych bibliotek publicznych województwa. W szkoleniu uczestniczyła dr Teresa Brzeska-Smerek, która wygłosiła referat "Regionalizm w literaturze Warmii i Mazur dla dzieci i młodzieży".

30.06.03 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie gościła Katarzyna Grochola, która chętnie i dowcipnie odpowiadała na pytania czytelników, zarówno na te które dotyczyły jej twórczości jak i życia prywatnego. Pisarka odwiedziła również Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

cofnij