Wiesława Borkowska-Nichthauser

 

Dyrektor Halina Struczewska

 

W minionym roku 31 grudnia odeszła na emeryturę Pani Halina Struczewska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Pracę zawodową rozpoczęła jako instruktor w 1966 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piszu. Na stanowisku dyrektora biblioteki przepracowała 26 lat. Dzięki jej staraniom placówka uzyskała dobry lokal z korzystną lokalizacją w centrum miasta (dobudowano do ratusza dodatkowe skrzydło o powierzchni 624 m2).

Pani Halina z niesamowitą determinacją i uporem realizowała zaplanowane zadania. Zwracała szczególną uwagę na podtrzymywanie korzystnego wizerunku biblioteki w środowisku. Organizowała wiele spotkań z pisarzami, artystami, m.in. z Melchiorem Wańkowiczem, Bohdanem Czeszko, Stanisławą Fleszarową-Muskat, Andrzejem Strumiłło, Olgierdem Łukaszewiczem, Andrzejem Sewerynem, Laurą Łącz, Kirą Gałczyńską, Waldemarem Smaszczem.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń: w 1979 r. odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, w 1989 r. Złoty Krzyż Zasługi.

Z szacunkiem i dużą sympatią wspominają współpracę z byłą Panią dyrektor bibliotekarze z Pisza, Suwałk i oczywiście Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Jestem przekonana, że zasłużona emerytura niewiele zmieni niespokojnego ducha dążącego do ciągłego ulepszania i zmieniania najbliższego otoczenia.

cofnij