Strona główna BWM
Nr 1/2 2003

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

55 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Maria Zielińska

"...to taka piękna gra" Elżbieta Maruszczak

Nowy Stary Ratusz Wiesława Borkowska-Nichthauser

"A żeby was powirtualizowało..." Danuta Kazaniecka

Zapał do nauki i trochę samodyscypliny Renata Pietrulewicz

Pulman FIN - END - KONIEC Joanna Burska

Bibliograficzne bazy regionalne w bibliotekach powiatowych - szansa i konieczność Bożena Wasilewska

Dokumenty Życia Społecznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Barbara Stanisławczyk

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Dyrektor Halina Struczewska Wiesława Borkowska-Nichthauser

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Irena Jurgielewiczowa - zestawienie bibliograficzne (wybór) Anna Rau

Prasa o bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2003 r. (wybór materiałów) Anna Wysocka

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Anna Rau

KALENDARIUM ROCZNIC (styczeń-czerwiec 2004) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (styczeń-czerwiec 2003) Joanna Burska, Danuta Kazaniecka

Strona główna BWM