Irena Walczak

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2002 roku.

 

AP : Książka za złotówkę : wyprzedaż w bibliotece na Starówce / AP . - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 112, dod. Olsztyn, s. 2.
Wyprzedaż dubletów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Baza informacji www w bibliotece : już wkrótce w Internecie będzie można znaleźć wszystkie dane na temat Ełku . - Il. // Gaz. Współcz. - 2002, nr 43, dod. Tydzień, s. XX, dod. Monitor Ełcki, nr 85.
Strona internetowa, poświęcona miastu w "Bazie informacji lokalnej województwa warmińsko-mazurskiego", utworzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Budyńska, Barbara : Biblioteki powiatowe w badaniach sondażowych / Barbara Budyńska // Por. Bibl. - 2002, nr 3, s. 3-6.
M.in. Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna w pow. olsztyńskim.

Drażba, Iwona : Harry dla dzieci i dorosłych : plany Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku / z Iwoną Drażbą, dyrektorem MBP, rozmawia Magdalena Hirsztritt // Gaz. Współcz. - 2002, nr 11, s. 3.

E.K. : Wzór do naśladowania : Kisielice / E.K. -Il. // Kur. Iławski. - 2002, nr 8, s. 11.
Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kisielice.

gog : Komorowo Żuławskie : biblioteka w sieci / gog . - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 27, s. 14.
Podłączenie biblioteki do Internetu.

Gosk, Grażyna : Zamiast likwidacji remont : filie biblioteczne w potrzebie / Grażyna Gosk . - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 85, s. 4. Dot. Elbląga.

Gosk, Grażyna : Zbierają złotówki na książki : pomysł czytelników / Grażyna Gosk . - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 49, s. 3. Biblioteka Elbląska.

Hagedorny, Wiesław : Działdowo na starych widokówkach i fotografiach / Wiesław Hagedorny . - Il. // Tyg. Ciechan. - 2002, nr 19, dod. Tyg. w Powiatach, s. VII.
Gromadzenie kopii starych widokówek i fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie.

(him) : Książki na kasetach : nowości w bibliotece / (him) . - Il. // Gaz. Współcz. - 2002, nr 61, s. 4.
Punkt książki mówionej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku.

Kalbarczyk, Tadeusz : Biblioteka w komputerze : Olsztynek : coraz mniej pieniędzy na książki / Tadeusz Kalbarczyk // Tyg. Warm. - 2002, nr 5, s. 18.

Kalbarczyk, Tadeusz : Biblioteki bez książek i gazet : mało pieniędzy, dużo potrzeb / Tadeusz Kalbarczyk // Tyg. Warm. - 2002, nr 11, s. 7.
Biblioteki szkół samorządowych gminy Olsztynek.

Krystyna Greczycho : o nich się mówi. - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 147, s. 2. Nagroda ministra kultury m.in. dla Krystyny Greczycho, dyr. Biblioteki Elbląskiej.

Ławrynowicz, Roman : Misjonarze w sieci / Roman Ławrynowicz ; rozm. Marek Barański . - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 102, dod. Magazyn, dod. Lektury, nr 4, s. III.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Mieczysława Stepnowska : o nich się mówi . - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 152, s. 2.
Kierownik Biblioteki Publicznej gminy Braniewo.

Mioduszewska, Anna : Białe kruki przyfrunęły z Izraela : biblioteka wojewódzka obdarowana książkami / Anna Mioduszewska. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 10, s. 3.
Księgozbiór biblioteki Instytutu Polskiego w Tel Awiwie podarowany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Mioduszewska, Anna : Biblioteki czekają na książki : półtora tysiąca na czarnych listach / Anna Mioduszewska . - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 101, s. 12.
Akcja bezkarnych zwrotów przetrzymywanych książek prowadzona przez olsztyńskie biblioteki publiczne.

(mos) : Ełk wirtualny : powstaje profesjonalna strona internetowa o mieście / (mos) // Gaz. Współcz. - 2002, nr 40, s. 3.
Strona internetowa poświęcona miastu w "Bazie informacji lokalnej województwa warmińsko-mazurskiego", prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

PEPE : www.biblioteka.pl : książki przez internet / PEPE // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 95, dod. Olsztyn, s. 3.
Program Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna koordynowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Porozumienie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu lidzbarskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 10, poz. 207, s. 812-818.

Porozumienie z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie powierzenia gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej powiatu węgorzewskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 73, poz. 1125, s. 4687-4688.

Porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2002 r. w sprawie powierzenia gminie Braniewo zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu braniewskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 76, poz. 1152, s. 4862-4864.

Sarnik, Katarzyna : Z okręgu do oddziału : bibliotekarze wybierali / Katarzyna Sarnik . -Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 38, s. 9.
Wybory Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu.

Sierocińska, Ewa : Na piwo do biblioteki : książki wypełnią kino Grunwald? / Ewa Sierocińska . - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 131, s. 7.
Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w konkursie zorg. przez Fundację Bertelsmanna.

Sierocińska, Ewa : Piwo, psycholog i komputery : biblioteka tylko dla młodych / Ewa Sierocińska . - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 131, s. 8.
Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w konkursie zorg. przez Fundację Bertelsmanna.

skot. : To już 400 lat... : Biblioteka Elbląska / skot. - Il. // Głos Elbląga. - 2002, nr 42, s. 7e.
Historia i współczesność.

Spotkanie bibliotekarzy w Nidzicy // Głos Nidzicki. - 2002, nr 16, s. 4.
Spotkanie członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z woj. warmińsko-mazurskiego

Stefańczyk, Elżbieta : Bibliotekarstwo elbląskie ma już 400 lat / E. Stefańczyk // Por. Bibl. - 2002, nr 3, s. 32. Inf. o uroczystościach jubileuszowych w Bibliotece Elbląskiej im. C. K. Norwida.

Szyszko, Mieczysław : Konsorcjum Bibliotek Publicznych : narada konsultacyjna / Mieczysław Szyszko // Bibliotekarz. - 2002, nr 6, s. 23-24.
Powołanie Konsorcjum Bibliotek Publicznych z inicjatywy SBP, m.in. z udziałem dyrektora WBP, Romana Ławrynowicza.

(tm) : Nagrodzona, ale biedna : biblioteka bardzo dobra / (tm) . - Il. // Tyg. Warm. - 2002, nr 7, s. 18.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście - I nagroda w konkursie Fundacji Idee.

(tm) : Zbiory specjalne : z pomocą melomanom i chorym / (tm) . - Il. // Tyg. Warm. - 2002, nr 17, s. 15.
Dział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Uchwała Nr I/2/02 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 28, poz. 463, s. 2065-2066.

Uchwała Nr I/2/02 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 33, poz. 523, s. 2403-2407.
Zawiera : Statut Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

Uchwała Nr LIX/884/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia instytucji kultury // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 38, poz. 576, s. 2663.
Dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Uchwała Nr XXIV/109/02 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 50, poz. 814, s. 3408-3409.

Uchwała Nr XXIX/180/2001 r. Rady Gminy Kruklanki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/97/92 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia biblioteki publicznej i szkolnej // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 1, poz. 13, s. 28-32.
Utworzenie samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach. Zawiera Statut biblioteki.

Uchwała Nr XXVI/146/02 Rady Gminy Wieliczki z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach i nadania jej statutu // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 48, poz. 770, s. 3331-3332.

Uchwała Nr 1/III/01 Rady Gminy Braniewo z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 26, poz. 438, s. 1972.

W.H. : Przeprowadzka biblioteki / W.H. . - Il. // Tyg. Ciechan. - 2002, nr 21, dod. Tyg. w Powiatach, s. VII.
Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie, gm. Działdowo.

Wawirowicz, Leokadia : Popracujmy trochę inaczej (realia i marzenia) / Leokadia Wawirowicz // Por. Bibl. - 2002, nr 1, s. 21-23.
Formy pracy z czytelnikiem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście.

Wiadomości z naszej biblioteki / pod redakcją Ireny Kaczyńskiej // Kur. Węgorzewski. - 2002, nr 2, s. 17.
Działalność M-GBP w Węgorzewie w 2001 r.

Wojciechowska, Joanna Maria : 300 kilogramów cennych książek : białe kruki z Tel Awiwu / Joanna Maria Wojciechowska . - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 10, dod. Olsztyn, s. 3.
Księgozbiór biblioteki Instytutu Polskiego w Tel Awiwie podarowany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

cofnij