Bożena Wasilewska

 

Nowe książki o Warmii i Mazurach

 

 1. Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r. / Urząd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 2002. - 45, [7] s. : tab. ; 23 cm. -(Informacje i Opracowania Statystyczne). - ISBN 83-88130-21-8

 2. Białuński, Grzegorz (1967- ) Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku) / Grzegorz Białuński. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2001. - 293, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : mapa, tab. ; 24 cm. -(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 195). - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz niem. - ISBN 83-87643-32-7

 3. Bołdak-Janowska, Tamara Ach, moje drogie życie / Tamara Bołdak-Janowska. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2002. - 126, [1] s. : il. ; 19 cm. -(Biblioteka "Borussii" ; 24). - ISBN 83-915690-6-3

 4. Człowiek wobec bezdomnych zwierząt / pod red. Józefa Szarka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002. - 130 s. ; [12] s. tabl. : rys., tab. ; 24 cm Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Olsztyn, 9-10 V 2002 r. zorg. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
  Z treści : CZARNECKI, Z. J. : Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na przykładzie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie, s. 96-99. - ŁOZIŃSKA, S. : Działania zmierzające do opanowania narastającego procesu bezdomności zwierząt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Oddział w Kętrzynie, Miejskie Schronisko dla Psów w Kętrzynie, s. 114-117.

 5. . D~:onhoff, Marion Nazwy, których już nikt nie wymienia / Marion D~:onhoff ; przekł. Grzegorz Supady ; posł. Leszek Żyliński.- Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego : Towarzystwo Naukowe, 2001. - 166, [1] s. : il. ; 21 cm. -(Odkrywanie Światów). - Tyt. oryg. : Namen die keiner mehr nennt. - Indeksy. - ISBN 83-913377-3-1

 6. Ewangelicy na Warmii i Mazurach : dzieje i współczesność : praca zbiorowa / pod red. Erwina Kruka. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2001. - 156, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz niem. - ISBN 83-915852-0-4
  Materiały z sesji naukowej zorg. przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie w dniach 15-17 czerwca 2001 r. w Mikołajkach.

 7. . Gizewiusz, Gustaw (1810-1848) Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.[iędza] G.[ustawa] G.[izewiusza]. Cz. 3, Zapis muzyczny / wstęp, odczytanie rękopisu, opatrzenie komentarzem i zaadaptowanie zapisu nutowego Zenona Rondomańska. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : Towarzystwo Naukowe, 2001. - XIV, 70 s. : m., nuty ; 23 x 28 cm. + Dyskietka -( Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 199). Indeks. - Streszcz.niem. - ISBN 83-87643-07-6

 8. Gizewiusz, Gustaw (1810-1848) Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1846-go roku przez X.[iędza] G.[ustawa] G.[izewiusza]. Cz. 2, Zapis słowny / oprac. i wstępem opatrzył Władysław Ogrodziński. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : Towarzystwo Naukowe, 2001. - LII, 274 s., [11] s. tabl. : faks., fot. ; 23 x 28 cm -(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 199). -Streszcz. niem. - ISBN 83-87643-02-5

 9. Grabowski, Jan Meteorologiczne warunki plonowania ziemniaka w Polsce północno-wschodniej / Jan Grabowski. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2001. - 71 s. : il. ; 24 cm. -(Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = Dissertatins and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; 45). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7299-109-X Rozprawa habilitacyjna.

 10. Hein, Max Historia miasta Bartoszyce : 1332-1932 / przez dra Maxa Heina Dyrektora Archiwum Państwowego w Królewcu ; przekł. filologiczny Henryk Sznytka ; oprac. i wstęp Jerzy J. P. Drogomir. - Bartoszyce ; Olsztyn : "Press Foto",2001. - 291, [3] s. ; 25 cm. - ISBN 83-909874-9-X

 11. Historia Elbląga. T. 3 cz. 2, (1851-1920) / pod red. Andrzeja Grotha ; oprac. Jerzy Domino [et al.]. - Gdańsk : "Marpress", cop. 2001. - 346, [2] s., [28] s. tabl. (w tym kolor.) : il., mapy, tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-87291-96-X

 12. Hołdyński, Czesław Spacer po Leśnym Arboretum w Kudypach: 1951-2001 / Czesław Hołdyński, Witold Szumarski. - Olsztyn : Nadleśnictwo Kudypy, 2001. - 31 s. : fot., pl. ; 19 cm. - ISBN 83-88823-30-2 Ogród botaniczny drzew i krzewów.

 13. Ignacy Krasicki : nowe spojrzenia / red. nauk. Zbigniew Goliński, Teresa Kostkiewiczowa, Krystyna Stasiewicz. - Warszawa : "DiG", 2001. - 372 s., [1] k. tabl. kolor. : faks., portr. ; 25 cm.- Indeks. - ISBN 83-7181-232-9
  Z treści : DYGDAŁA, Jerzy : Szersze tło zabiegów króla Stanisława Augusta o biskupstwo warmińskie dla Ignacego Krasickiego, s. 11-27. - NOWAK, Władysław : Czynności pontyfikalne biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, s.29-46. - ORNATEK, Adam : Kontakty biskupa Ignacego Krasickiego ze Stolicą Apostolską, s.47-61. - ACHREMCZYK, Stanisław : Warmia w czasach Ignacego Krasickiego, s. 65-77. - KOPICZKO, Andrzej : Warmińsko-pruskie otoczenie Krasickiego, s. 79-92. - SIKORSKI, Jerzy : Warmińskie rezydencje Krasickiego, s. 93-102. - GÓRSKA, Magdalena : Krasickiego kolekcje dzieł sztuki, s. 103-124. - ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA, Alina : Krasicki a muzyka, s. 125-140.- GRACIOTTI, Sante : Lidzbark Krasickiego : od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej, s. 143-155. - JASIŃSKI, Janusz : Recepcja Krasickiego w Prusach Wschodnich w XIX wieku, s. 321-340.

 14. Informator dla kandydatów na I roku studiów rok akademicki 2002-2003 / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ; [materiały zebrały i oprac. Iwona Dwojacka i Katarzyna Jarosińska]. - Elbląg : PWSZ, 2002. - 112 s. : il., fot., pl., portr., tab. ; 21 cm - Tyt. okł.

 15. Karpiński, Jarosław Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego / [tekst Jarosław Karpiński, Wanda Grodzka]. - Lidzbark : Welski Park Krajobrazowy, [2001]. - 49, [2] s., [5] s. tabl. ; il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. - Na okł. podtyt. : 700 lat Lidzbarka (1301-20021). - ISBN 83-914630-0-1

 16. Koczan-Snarska, Regina Dni : [poezje] / Regina Koczan-Snarska. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2001. - 30, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-902976-7-1

 17. Kruk, Hanna Rośliny chronione w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej : przewodnik / Hanna Kruk. - Elbląg : "Quo Vadis" : na zlec. PKWE, 2001. - 95 s. : il. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - Na okł. błędny ISBN 83-87390-14-3 ("Quo vadis")

 18. . Kultura Mazur, Warmii, Powiśla : Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla : po Kongresie... : europejskie perspektywy : instytucje, stowarzyszenia : kalendarz imprez' 2002 : adresy / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda]. - Olsztyn : Centrum Inicjatyw Kulturalnych, 2001. - 186 s. : il., fot. ; 24 cm
  Z treści : SKRZYPCZAK Bohdan : Rola kultury w transformacji społecznej, s. 7-13. - Program Kongresu, s. 16. - RYŃSKI Andrzej : Wystąpienie na Kongresie Kultury Mazur, Warmii i Powiśla, s. 17-19. - BABALSKI Zbigniew : Wystąpienie [...], s. 20-23. - PETRYNA Irena : Wystąpienie [...], s. 24-26. - SKURPSKI Hieronim : Przesłanie do ludzi kultury, s. 27-28. - BRAKONIECKI Kazimierz : Tożsamość Warmii i Mazur w kulturze, s. 29-35.- TRABA Robert : Tabakierka do nosa..., czyli rozważania kultury nie tylko na prowincji, s. 36-39. - RZEMPOŁUCH Andrzej : Dziedzictwo kulturalno-artystyczne Warmii i Mazur w perspektywie nowego stulecia : wybrane zagadnienia, s. 40-46. - SIENIEWICZ Mariusz : Kultura artystyczno-literacka młodych pokoleń - potrzeby i nadzieje, s. 47-56. - CHOJNOWSKI Zbigniew : Punkty wyjścia, punkty dojścia : (uwagi o literaturze Warmii i Mazur lat 90.), s. 57-61. - GAŁĄZKA Marek : Kończy się epoka "wariatów" i "szaleńców", czyli garść wspomnień i refleksji tzw. kaowca, a dzisiaj, w epoce przemian - tzw. animatora kultury, s. 62-66. - MICHALSKI Ryszard : Tradycyjne wzory kulturowe a młode społeczeństwo Warmii i Mazur, potrzeba zmian i nowe zagrożenia, czyli co kultura ma do młodych a młodzi do kultury, s. 67-69. - SZYŁŁEJKO Tadeusz : Kultura i twórczość plastyczna, muzyczna, teatralna - ocena i perspektywy, s. 70-77. - DARSKI Wojciech Marek : Polityka kulturalna w regionie, czyli... koniec z polityką, s. 78-83. - SOBASZEK Wacław : Przyszłość tradycji i kultury ludowej - z perspektywy ośrodka teatralnego w Węgajtach, s. 84-89. - NOWIŃSKI Jacek : Zarządzanie zasobami instytucji kultury, s. 90-94.- ACHREMCZYK Stanisław : Rola Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w rozwoju kulturalno-oświatowym regionu, s. 95-98. - LEYK Wiktor Marek : Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach w rozwoju kultury lokalnej, s. 99-102. - Relacja z posiedzenia plenarnego Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla. Oprac. Tadeusz Prusiński, s.103-114. - Rezolucja Kongresu [...], s. 115-116. - KASPEROWICZ Michał : Podłoga, czyli schody albo niekończąca się historia "Warmii i Mazur", nieregularnego miesięcznika marginesu społecznego, s. 117-119. - WYSOKIŃSKA Marta : Zamiast ryby dać wędkę. Z [...] dyrektorem Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, rozmawia Elżbieta Mołodyńska, s. 120-124. - Rok Ignacego Krasickiego na Warmii, Mazurach i Powiślu / oprac. Bernadetta Darska, s. 125-127. - ŁAWRYNOWICZ Roman : Biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego, s. 137-140. - SKRZYPCZAK Bohdan : Domy kultury - kierunki zmian, s. 141-144. - SIENIEWICZ Mariusz : Stowarzyszenia - tworzyć i "diagnozować" kulturę, s. 145-147. - Kalendarz imprez' 2002, s. 148-159.

 19. Mańko, Wiesław (1967- ) Wiersze / Wiesław Mańko. - Olsztyn : Stowarzyszenie Środowisk Twórczych, 2001. - 52 s. ; 17 cm -(Art - Bibliotheca - ZLP). - ISBN 83-86711-07-8

 20. Mazur, Tadeusz (1925- ) Wichry nad strzechami czyli Saga Rodu Jarugów / Tadeusz Mazur. - Olsztyn : "Mazur", 2002. - 670, [1] s. : il. ; 20 cm. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - ISBN 83-906343-2-5

 21. Niesiobędzki, Wiesław (1946- ) Iława i okolice Jezioraka : vademecum historyczne / Wiesław Niesiobędzki. - Iława : TEXT - Wiesław Niesiobędzki, 2001. - [4], 58 s., [4] s. tabl. : faks., fot., m., pl. ; 21 cm. - Bibliogr.
  Treść : Zanim nad Jeziorakiem powstało miasto. - Od założenia miasta do likwidacji Zakonu Krzyżackiego. - W państwie pruskim. - Od połowy XIX wieku do połowy 1939 roku. - Kościoły i zabytki Iławy. - Dzieje iławskiego szkolnictwa. - Zajęcie Iławy przez Rosjan w 1945 roku. - Niemieckie obozy pracy przymusowej w Iławie. - Iława po wojnie.

 22. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im.Prof. Tadeusza Kotarbińskiego : informator 2002/2003 / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. - Olsztyn : OWSIiZ, 2002. - 16 s. : il., portr. ; 15 x 21 cm. - Tyt. okł.

 23. [Pięćdziesiąt] 50 lat Szkoły Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie : 1951-2001 / kolegium red. Bożna Szymkiewicz, Maria Wasilewska, Alina Brzozowska. - Olsztyn : "SQL", 2002. - 159, [1] s. : il., fot. ; 21 cm

 24. Po drugiej stronie świat(ł)a... : [poezje] / Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. - Działdowo : ZS Nr 2, 2001. - 43 s. : il., portr. ; 21 cm
  Zbiór wierszy uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Działdowie

 25. Raport z działalności : (1992-2002) / Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oddział Terenowy w Olsztynie. - Olsztyn : AWRSP, 2002. - 30 s., [12] s. tabl. : tab., wykr. ; 30 cm. - Tyt. okł.

 26. Rojek, Józef Jacek (1939- ) Strony kalendarza : poezje / Józef Jacek Rojek. - Olsztyn : Stowarzyszenie Środowisk Twórczych, 2001. - 102, [2] s. : il. ; 17 cm -(Art - Bibliotheca - ZLP). - ISBN 83-86711-05-1

 27. Ruszel, Edward Dzieje kościoła gotyckiego w Iławie : 700-lecie założenia parafii : 50-lecie Misjonarzy Oblatów M.N. / [tekst Edward Ruszel, Wiesław Niesiobędzki]. - Iława : TEKST - Wiesław Niesiobędzki, 2001. - 33, [1] s. : il. (kolor.), fot. ; 20 x 21 cm - Na k. tyt. : Pamiątka błogosławieństwa i ofiary złożonej na remont zabytkowego kościoła Przemienienia Pańskiego w Iławie "Czerwony Kościół" a.d. 2001/2002. - Tekst równol. pol., niem.

 28. Sacha, Magdalena (1973- ) Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich : (Ernst Wiechert - Hans Hallmut Kirst - Siegfried Lenz) / Magdalena Sacha. - Olsztyn : OBN, 2001. - 137, [3] s. ; 24 cm. -(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 194). - Bibliogr. - Indeks. - Streszcz niem. - ISBN 83-87643-47-5

 29. Sałata, Jerzy Potrzebne światu / Jerzy Sałata. - Olsztyn : Stowarzyszenie Środowisk Twórczych, 2001 - 64 s. ; 17 cm. - ISBN 83-86711-04-3

 30. Schilling, Ewa Akacja / Ewa Schilling. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2001. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-915690-1-2 Opowiadania, których akcja rozgrywa się na pograniczu Warmii i Mazur.

 31. Solniki : historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna / [oprac. tekstu Wiesław Skrobot, Alina Rodziewicz]. - Jerzwałd : Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, 2001. - 40 s. : il.(w tym kolor.), fot., m. ; 21 cm. - ISBN 83-907925-1-6

 32. Stachurski, Andrzej Święta Lipka / tekst Jerzy Paszenda ; zdjęcia Andrzej Stachurski. - Olsztyn : "Mazury", [2002]. - 79 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-86565-52-7

 33. Strategie i polityka rozwoju lokalnego : (na przykładzie Polski północno-wschodniej) / red. nauk. Wojciech Kosiedowski. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001. - 214 s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Tyt. grzbiet. : Strategie i polityka rozwoju lokalnego. - ISBN 83-86523-16-6

 34. Szydłowska, Joanna Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980 : o tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń / Joanna Szydłowska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 334 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-7299-095-6

 35. Święto Konfraterni : spotkanie Bractw Śpiewaczych : XVII Sesja I[nternational] M[eetings] o[n] D[rama] a[nd] L[iturgy] - Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia / [biuro organizacyjne sesji Johann W. Niklaus et al.]. - Nowe Kawkowo : Teatr Wiejski "Węgajty", 2001. - 77, [3] s. : il., fot. ; 21 cm. - Tekst częśc. równol. pol., ang., fr. Materiały konferencyjne, Olsztyn-Gietrzwałd-Węgajty, 16-19 września 2001.

 36. Tulibacki, Witold (1945- ) Wiersze z zacisza / Witold Tulibacki - Olsztyn : DECORA, 2001. - 27 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87396-14-1

 37. W kontekstach kultury, historii i geografii : prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego / pod red. Leokadii Hul - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 143 s., [1] k. tabl. : 1 il. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-138-3

 38. Walichnowski, Feliks (1929- ) Dziesięć miesięcy w roku : (socjotechnika w środkach masowego przekazu) : felietony, recenzje, komentarze, informacje, anegdoty / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Darczyńcy, 2002. - 143, [5] s. : faks. ; 21 cm. - Bibliogr. publikacji F. Walichnowskiego

 39. Wysiedlać czy repolonizować ? : dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 r. : praca zbiorowa / red. Tadeusza Filipkowskiego i Witolda Gieszczyńskiego. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - 164 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-108-1

 40. . Zamek w Lubawie : dawniej i dziś : praca zbiorowa / pod red. Leszka Kajzera ; Urząd Miasta Lubawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. - Lubawa ; Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. - 143 s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 25 cm. - Streszcz. niem. - ISBN 83-87768-60-X

 41. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : mieszkańcy ziem pruskich : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych, 2001. - 168 s. ; 21 cm. -( Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 196). - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-87643-57-2

cofnij