Beata Rudzka-Florczuk

 

KALENDARIUM ROCZNIC

styczeń - czerwiec 2003

 

968 r. 1035. rocznica utworzenia w Poznaniu pierwszego biskupstwa misyjnego na ziemiach polskich, podległego bezpośrednio papieżowi

1437 r. 530. rocznica otwarcia w Krakowie pierwszej na ziemiach polskich drukarni (wędrowny warsztat Bawarczyka Kaspra Starubego)

1543 r. 460. rocznica wydania w Norymberdze dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium libri VI"

1543 r. 460. rocznica śmierci Klemensa Janickiego, wybitnego poety polskiego renesansu (ur. 17 XI 1516)

1 stycznia. 180. rocznica urodzin (1823) Sandora Petöfi, węgierskiego poety, twórcy narodowej poezji węgierskiej (zm. 31 VII 1849)

1 stycznia. 140. rocznica urodzin (1863) Pierre de Coubertina, francuskiego pedagoga, współorganizatora nowożytnych igrzysk olimpijskich (zm. 2 IX 1937)

1 stycznia. 50. rocznica śmierci (1953) Ludomira Różyckiego, kompozytora (ur. 6 XI 1884)

2 stycznia. 85. rocznica urodzin (1918) Adama Bahdaja, pisarza, autora książek dla młodzieży (zm. 7 V 1985)

4 stycznia. 75. rocznica urodzin (1928) Jana Lenicy, grafika, malarza, plakacisty (zm. 5 X 2001)

5 stycznia. 185. rocznica śmierci (1818) Marcello Bacciarelliego, włoskiego malarza, nadwornego malarza Stanisława Augusta, kierownika "malarni" na Zamku Królewskim (ur. 16 II 1731)

6 stycznia. 10. rocznica śmierci (1993) Dizzy Gillespie (właśc. John Birks), amerykańskiego trębacza, wokalisty, kompozytora jazzowego (ur. 21 X 1917)

8 stycznia. 310. rocznica śmierci (1693) Jana Andrzeja Morsztyna, poety, satyryka, tłumacza (ur. ok. 1613)

10 stycznia. 225. rocznica śmierci (1778) Karola Linneusza, szwedzkiego przyrodnika (ur. 13 V 1707)

12 stycznia. 425. rocznica (1578) wystawienia pierwszego polskiego dramatu - "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego

12 stycznia. 375. rocznica urodzin (1628) Charlesa Perraulta, francuskiego pisarza, autora baśni (zm. 16 V 1703)

14 stycznia. 105. rocznica śmierci (1898) Lewisa Carrolla (właśc. Charles Lutwidge Dodgston), angielskiego pisarza, matematyka, autora "Alicji w Krainie Czarów" (ur. 27 I 1832)

14 stycznia. 95. rocznica urodzin (1908) Pawła Jaśka, nauczyciela, działacza oświatowego na Warmii i w Niemczech, bibliotekarza, poety (zm. 14 VI 1982)

15 stycznia. 85. rocznica śmierci (1918) Wojciecha Kętrzyńskiego, historyka, etnografa, publicysty mazurskiego (ur. 11 VII 1838)

15 stycznia. 35. rocznica śmierci (1968) Leopolda Infelda, fizyka (ur. 20 VIII 1898)

16 stycznia. 90. rocznica urodzin (1913) Mirosława Żuławskiego, prozaika i publicysty (zm. 17 II 1995)

17 stycznia. 140. rocznica urodzin (1863) Konstantina Stanisławskiego, rosyjskiego aktora, reżysera, teoretyka teatru (zm. 7 VIII 1938)

22 stycznia. 215. rocznica urodzin (1788) George Gordona Byrona, angielskiego poety (zm. 19 IV 1824)

22 stycznia. 140. rocznica (1863) wybuchu powstania styczniowego, zakończonego jesienią 1864 r.

23 stycznia. 210. rocznica (1793) podpisania konwencji między Prusami i Rosją w sprawie II rozbioru Polski

23 stycznia. 105. rocznica urodzin (1898) Sergieja Eisensteina, rosyjskiego reżysera filmowego, teoretyka filmu, scenografa (zm. 9 II 1948)

25 stycznia. 130. rocznica urodzin (1873) Karola Irzykowskiego, krytyka literackiego, tłumacza, prozaika, dramaturga (zm. 2 XI 1944)

25 stycznia. 65. rocznica urodzin (1938) Włodzimierza Wysockiego, rosyjskiego poety, pieśniarza, aktora (zm. 25 VII 1980)

28 stycznia. 100. rocznica urodzin (1903) Aleksandra Kamińskiego, jednego z organizatorów Szarych Szeregów, pisarza, prozaika, pedagoga (zm. 15 III 1978)

29 stycznia. 25. rocznica śmierci (1978) Stanisława Dygata, pisarza, felietonisty (ur. 5 XII 1914)

30 stycznia. 55. rocznica śmierci (1948) Mohandasa Gandhiego (zw. Mahatmą), indyjskiego moralisty, polityka, filozofa (ur. 2 X 1869)

31 stycznia. 270. rocznica śmierci (1733) Augusta II Mocnego, króla Polski, elektora saskiego (ur. 12 V 1670)

31 stycznia. 70. rocznica śmierci (1933) Johna Galsworthy, angielskiego powieściopisarza i dramaturga (ur. 14 VIII 1867)

31 stycznia. 60. rocznica (1943) zwycięstwa wojsk radzieckich w bitwie pod Stalingradem (kapitulacja 6. Armii niemieckiej pod dowództwem gen. F. Paulusa)

3 lutego. 535. rocznica śmierci (1468) Johanna Gutenberga (właśc. Johannes Gensfleisch zum Gutenberg), mogunckiego mincerza, wynalazcy druku (ur. między 1394 a 1399)

4 lutego. 60. rocznica urodzin (1943) Wandy Rutkiewicz, alpinistki (zaginęła w Himalajach 10/11 V 1992)

8 lutego. 45. rocznica śmierci (1958) Zbigniewa Pronaszko, malarza, rzeźbiarza, grafika, scenografa (ur. 27 V 1885)

8 lutego. 175. rocznica urodzin (1828) Julesa Verne, francuskiego pisarza, twórcy powieści fantastycznej (zm. 24 III 1905)

10 lutego. 105. rocznica urodzin (1898) Bretolda Brechta, niemieckiego dramaturga, teoretyka teatru, reżysera teatralnego (zm. 14 VIII 1956)

10 lutego. 80. rocznica śmierci (1923) Wilhelma Conrada Roentgena, niemieckiego fizyka (ur. 27 III 1845)

12 lutego. 205. rocznica śmierci (1798) Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Polski (ur. 17 I 1732)

13 lutego. 130. rocznica urodzin (1873) Fiodora Szalapina, rosyjskiego pieśniarza operowego (zm. 12 IV 1938)

16 lutego. 20. rocznica śmierci (1983) Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki, tłumaczki (ur. 6 VIII 1888)

17 lutego. 330. rocznica śmierci (1673) Moliera (właśc. Jean Baptiste Poguelin), największego francuskiego komediopisarza (ur. 15 I 1622)

21 lutego. 125. rocznica urodzin (1878) Józefa Biedrawy, mazurskiego działacza oświatowego i społecznego, pedagoga (zm. 28 IV 1944)

21 lutego. 45. rocznica śmierci (1958) Henryka Arctowskiego, podróżnika, geografa, geofizyka, znawcy krajów polarnych (ur. 15 VII 1871)

22 lutego. 215. rocznica urodzin (1788) Arthura Schopenhauera, niemieckiego filozofa (zm. 21 IX 1860)

22 lutego. 105. rocznica urodzin (1898) Karola Bunscha, powieściopisarza (zm. 24 XI 1987)

24 lutego. 50. rocznica śmierci (1953) Augusta Emila Fieldorfa (pseud. Nil), generała, legionisty, komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK (ur. 20 III 1895)

24 lutego. 20. rocznica śmierci (1983) Tennesse Williamsa, amerykańskiego dramaturga (ur. 26 III 1911)

27 lutego. 90. rocznica urodzin (1913) Irwina Shawa, amerykańskiego pisarza (zm. 16 V 1984)

29 lutego. 235. rocznica (1768) zawiązania w Barze konfederacji skierowanej przeciwko Stanisławowi Augustowi, dysydentom, próbom reform oraz Rosji

1 marca. 65. rocznica śmierci (1938) Władysława Grabskiego, ekonomisty, premiera, ministra skarbu, autora reformy walutowej, historyka (ur. 7 VII 1874)

2 marca. 670. rocznica śmierci (1333) Władysława Łokietka, króla Polski (ur. między 3 III 1260 a 19 I 1261)

4 marca. 325. rocznica urodzin (1678) Antonio Vivaldiego, włoskiego skrzypka i kompozytora (zm. 28 VII 1741)

5 marca. 50. rocznica śmierci (1953) Józefa Stalina, sekretarza generalnego KPZR, przywódcy partii i rządu (ur. 21 XII 1879)

5 marca. 50. rocznica śmierci (1953) Sergieja Prokofiewa, rosyjskiego pianisty i kompozytora (ur. 23 IV 1891)

5 marca. 95. rocznica urodzin (1908) Teodora Parnickiego, pisarza (zm. 5 XII 1988)

8 marca. 780. rocznica śmierci (1223) Wincentego Kadłubka, kronikarza (ur. około 1150)

8 marca. 5. rocznica śmierci (1998) Andrzeja Brychta, pisarza, poety (ur. 27 IX 1935)

8-28 marca. 35. rocznica (1968) wiecu na UW, rozpędzonego przez ORMO i milicję; manifestacje, strajki i starcia ze służbami bezpieczeństwa objęły uczelnie w całym kraju; początek kampanii antyinteligenckiej i antyżydowskiej

11 marca. 10. rocznica śmierci (1993) Aliny Centkiewiczowej, pisarki, autorki książek dla młodzieży (ur. 5 XII 1907)

12 marca. 95. rocznica śmierci (1908) Edmondo de Amicisa, włoskiego pisarza (ur. 31 X 1846)

14 marca. 120. rocznica śmierci (1883) Karola Marksa, niemieckiego myśliciela i działacza rewolucyjnego (ur. 5 V 1818)

15 marca. 100. rocznica urodzin (1903) Józefa Czechowicza, poety (zm. 9 IX 1939)

15 marca. 25. rocznica śmierci (1978) Aleksandra Kamińskiego, harcmistrza, pedagoga, autora "Kamieni na szaniec" (ur. 28 I 1903)

16 marca. 135. rocznica urodzin (1868) Karola Bahrke, redaktora, pisarza i działacza mazurskiego (zm. ok. 1935)

18 marca. 105. rocznica urodzin (1898) Karola Małłka, nauczyciela, działacza mazurskiego, pisarza, folklorysty i publicysty (zm. 28 VIII 1969)

20 marca. 175. rocznica urodzin (1828) Henrika Ibsena, norweskiego dramaturga (zm. 23 V 1906)

21 marca. 30. rocznica śmierci (1973) Jana Marcina Szancera, malarza, rysownika, grafika (ur. 12 XI 1902)

21 marca. 5. rocznica śmierci (1998) Macieja Słomczyńskiego (pseud. Joe Alex), pisarza, tłumacza (ur. 10 IV 1920)

23 marca. 70. rocznica urodzin (1933) Andrzeja Trzaskowskiego, kompozytora, dyrygenta, pianisty (zm. 16 IX 1998)

23 marca. 45. rocznica. śmierci (1958) Floriana Witolda Znanieckiego, socjologa, filozofa (ur. 15 I 1882)

24 marca. 400. rocznica śmierci (1603) Elżbiety I, królowej Anglii (ur. 7 IX 1533)

24 marca. 100. rocznica urodzin (1903) Igora Newerlego, pisarza (zm. 19 X 1987)

25 marca. 85. rocznica śmierci (1918) Claude'a Debussy, francuskiego kompozytora (ur. 22 VIII 1862)

26 marca. 520. rocznica urodzin (1483) Rafaela (właśc. Raffaelo Santi), włoskiego malarza i architekta (zm. 6 IV 1520)

26 marca. 80. rocznica śmierci (1923) Sarah Bernhardt (właśc. Henriette Bernard), francuskiej aktorki teatralnej (ur. 22 X 1844)

26 marca. 60. rocznica (1943) Akcji pod Arsenałem - odbicia przez grupy szturmowe Szarych Szeregów 21 więźniów gestapo, w tym Jana Bytnara "Rudego" (zm. 30 III 1943)

27 marca. 35. rocznica śmierci (1968) Jurija Gagarina, radzieckiego kosmonauty (ur. 9 III 1934)

29 marca. 40. rocznica śmierci (1963) Poli Gojawiczyńskiej, powieściopisarki i nowelistki (ur. 1 IV 1896)

30 marca. 150. rocznica urodzin (1853) Vincenta van Gogha, holenderskiego malarza (zm. 29 VII 1890)

kwiecień-maj. 355. rocznica (1648) wybuchu na Ukrainie powstania kozackiego, dowodzonego przez Bohdana Chmielnickiego

1 kwietnia. 455. rocznica śmierci (1548) Zygmunta I Starego, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego (ur. 1 I 1467)

1 kwietnia. 130. rocznica urodzin (1873) Sergieja Rachmaninowa, rosyjskiego kompozytora, dyrygenta i pianisty (zm. 28 III 1943)

1 kwietnia. 5. rocznica śmierci (1998) Janusza Nasfetera, reżysera i scenarzysty filmowego (ur. 15 VIII 1920)

4 kwietnia. 120. rocznica urodzin (1883) Władysława Skoczylasa, grafika, malarza, rzeźbiarza (zm. 8 IV 1934)

4 kwietnia. 35. rocznica śmierci (1968) Martina Luthera Kinga, amerykańskiego duchownego protestanckiego, bojownika o prawa Murzynów (ur. 15 I 1929)

5 kwietnia. 95. rocznica urodzin (1908) Herberta von Karajana, austriackiego dyrygenta (zm. 16 VII 1989)

6 kwietnia. 475. rocznica śmierci (1528) Albrechta Dürera, niemieckiego malarza i grafika (ur. 21 V 1471)

8 kwietnia. 80. rocznica urodzin (1923) Jerzego Passendorfera, reżysera filmowego

8 kwietnia. 30. rocznica śmierci (1973) Pabla Picasso, hiszpańskiego malarza (ur. 25 X 1881)

9 kwietnia. 35. rocznica śmierci (1968) Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarki (ur. 8 VIII 1890)

10 kwietnia. 75. rocznica śmierci (1928) Andrzeja Samulowskiego, poety warmińskiego, księgarza, działacza narodowego i oświatowego na Warmii, współzałożyciela "Gazety Olsztyńskiej" (ur. 2 IV 1840)

16 kwietnia. 175. rocznica śmierci (1828) Francisco de Goya y Lucientes, hiszpańskiego malarza i grafika (ur. 30 III 1746)

16 kwietnia. 115. rocznica śmierci (1888) Zygmunta Wróblewskiego, fizyka, chemika (ur. 28 X 1845)

18 kwietnia. 115. rocznica urodzin (1888) Marii Grzegorzewskiej, psychologa, pedagoga, specjalisty z zakresu pedagogiki specjalnej (zm. 7 V 1967)

19 kwietnia. 60. rocznica (1943) wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia. 20. rocznica śmierci (1983) Jerzego Andrzejewskiego, pisarza (ur. 19 VIII 1909)

19 kwietnia. 15. rocznica śmierci (1988) Jonasza Kofty, poety, satyryka, piosenkarza (ur. 28 XI 1942)

25 kwietnia. 85. rocznica urodzin (1918) Elii Fitzgerald, amerykańskiej wokalistki jazzowej (ur. 15 VI 1996)

25 kwietnia. 65. rocznica śmierci (1938) Aleksandra Swiętochowskiego, publicysty, pisarza, krytyka literackiego, historyka (ur. 18 I 1849)

26 kwietnia. 55. rocznica śmierci (1948) Franciszka Kwasa, działacza warmińskiego, pisarza ludowego, zbieracza folkloru (ur. 15 VI 1871)

30 kwietnia. 120. rocznica urodzin (1883) Jarosława Haška, czeskiego pisarza (zm. 3 I 1923)

1 maja. 130. rocznica śmierci (1873) Davida Livingstone'a, szkockiego podróżnika, badacza Afryki (ur. 19 III 1813)

1 maja. 25. rocznica śmierci (1978) Arama Chaczaturiana, rosyjskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga (ur. 6 VI 1903)

4 maja. 625. rocznica (1378) rozszerzenia granic Olsztyna przez wydanie przywileju dla tzw. Nowego Miasta Olsztyn

6 maja. 185. rocznica (1818) utworzenia w Olsztynie siedziby starostwa powiatowego; Olsztyn staje się siedzibą powiatu

7 maja. 170. rocznica urodzin (1833) Johannesa Brahmsa, niemieckiego kompozytora (zm. 3 IV 1897)

7 maja. 155. rocznica śmierci (1848) Gustawa Gizewiusza, kaznodziei ewangelickiego, mazurskiego działacza społeczno-narodowego, folklorysty, publicysty (ur. 21 V 1810)

8 maja. 100. rocznica śmierci (1903) Paula Gauguina, francuskiego malarza (ur. 7 VI 1848)

14 maja. 75. rocznica urodzin (1928) Władysława Hasiora, rzeźbiarza (zm. 14 VII 1999)

14 maja. 60. rocznica (1943) rozpoczęcia formowania w Sielcach nad Oką 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

14 maja. 10. rocznica śmierci (1993) Andrzeja Kuśniewicza, prozaika, poety (ur. 30 XI 1904)

15 maja. 125. rocznica urodzin (1878) Antoniego Ludwiczaka, księdza katolickiego, działacza oświatowego i narodowego w Wielkopolsce i Pomorzu, posła do sejmu polskiego (zm. 17 VI 1942)

15 maja. 5. rocznica śmierci (1998) Franka Sinatry, amerykańskiego piosenkarza i aktora (ur. 12 XII 1915)

16 maja. 300. rocznica śmierci (1703) Charlesa Perraulta, francuskiego pisarza, autora bajek (ur. 12 I 1628)

17 maja. 85. rocznica śmierci (1918) Bronisława Piłsudskiego, etnografa, lingwisty (ur. 2 XI 1866)

17 maja. 70. rocznica urodzin (1933) Jarosława Abramow-Newerlego, dramatopisarza, satyryka

18 maja. 70. rocznica urodzin (1933) Władysława Terleckiego, pisarza (zm. 3 V 1999)

20 maja. 355. rocznica śmierci (1648) Władysława IV Wazy, króla Polski, tytularnego króla szwedzkiego (ur. 19 IV 1595)

23 maja. 215. rocznica urodzin (1788) Dezyderego Chłapowskiego, generała, działacza politycznego i gospodarczego, uczestnika kampanii napoleońskich i powstania listopadowego (zm. 26 V 1879)

23 maja. 120. rocznica śmierci (1883) Cypriana Kamila Norwida, poety, dramaturga, prozaika (ur. 24 IX 1821)

24 maja. 460. rocznica śmierci (1543) Mikołaja Kopernika, astronoma, matematyka, ekonomisty, lekarza (ur. 19 II 1473)

27 maja. 125. rocznica urodzin (1878) Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, prozaika, pisarza (zm. 3 I 1945)

28 maja. 75. rocznica śmierci (1928) Walentego Barczewskiego, warmińskiego działacza narodowego, księdza katolickiego, pisarza, historyka, folklorysty (ur. 10 II 1856)

31 maja. 95. rocznica urodzin (1908) Aleksandra Baumgardtena, prozaika, poety, krytyka, tłumacza (zm. 29 VI 1980)

31 maja. 90. rocznica urodzin (1913) Jerzego Wasowskiego, kompozytora, autora piosenek, współtwórcy telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów (zm. 29 IX 1984)

31 maja. 25. rocznica śmierci (1978) Mai Berezowskiej, malarki, grafika, scenografa (ur. 13 IV 1898)

3 czerwca. 40. rocznica śmierci (1963) papieża Jana XXIII (właśc. Angelo Giuseppe Roncalli, ur. 25 XI 1881)

6 czerwca. 55. rocznica śmierci (1948) Louisa Lumiere pioniera światowego kina (ur. 5 X 1864)

6 czerwca. 185. rocznica śmierci (1818) gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech (ur. 2 lub 29 VIII 1755)

7 czerwca. 100. rocznica urodzin (1903) Józefa Grotha, nauczyciela szkół polskich w Niemczech (zm. 19 V 1942)

10 czerwca. 50. rocznica śmierci (1953) Grzegorza Fitelberga, dyrygenta, kompozytora (ur. 18 X 1879)

12 czerwca. 125. rocznica urodzin (1878) Jamesa Oliviera Curwooda, amerykańskiego pisarza (zm. 13 VIII 1927)

17 czerwca. 20. rocznica śmierci (1983) Mirona Białoszewskiego, poety, prozaika (ur. 30 VI 1922)

18 czerwca. 90. rocznica (1913) lądowania na olsztyńskim lotnisku w Dajtkach pierwszego samolotu

20 czerwca. 210. rocznica urodzin (1793) Aleksandra Fredry, komediopisarza i poety (zm. 15 VII 1876)

20 czerwca. 45. rocznica śmierci (1958) Jana Baczewskiego, działacza polskiego w Niemczech, posła do sejmu pruskiego, kierownika wielu polskich organizacji w Prusach Wschodnich (ur. 13 XII 1890)

21 czerwca. 95. rocznica śmierci (1908) Nikołaja Rimski-Korsakowa, rosyjskiego kompozytora (ur. 18 III 1844)

24 czerwca. 165. rocznica urodzin (1838) Jana Matejki, malarza (zm. 1 XI 1893)

27 czerwca. 25. rocznica (1978) pierwszego lotu Polaka, majora Mirosława Hermaszewskiego w kosmos (lot trwał do 3 VII)

29 czerwca. 105. rocznica urodzin (1898) Zenona Kosidowskiego, pisarza, krytyka (zm. 14 IX 1978)

cofnij