Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

9.01. - z powodu prac remontowych do odwołania zamknięto dla czytelników Wypożyczalnię Główną w Starym Ratuszu. Zbiory spakowano i wywieziono do magazynów. Księgozbiór wypożyczalni zostanie przygotowany do ustawienia w nowym porządku - numerycznym oraz przygotowany do wypożyczania zautomatyzowanego (oklejony kodami paskowymi). Pracownicy wypożyczalni przygotują także komputerową bazę czytelników.

28.01. - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie rozpoczęto cykl zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w czasie ferii zimowych. W ich ramach odbyły się: warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Monikę Hausman-Pniewską z "Kurka Mazurskiego", głośne czytanie książek i zajęcia plastyczne, zabawy i konkursy literackie, projekcje filmów video, zajęcia z komputerem.

LUTY

18-19.02 - warsztaty ewaluacyjne w Helsinkach, zorganizowane w ramach programu PULMAN (o programie szerzej w "Bibliotekarzu Warmińsko-Mazurskim" 2001 nr 3/4, s. 15). W czasie warsztatów szczegółowo dyskutowano przede wszystkim pierwsze wersje powstających Digital Guideline Manuals (DGM) - Podręcznych Poradników Cyfrowych, które mają dostarczyć bibliotekarzom i odpowiedzialnym za biblioteki wskazówek w zakresie wykorzystywania potencjału i rozszerzania roli bibliotek publicznych w społeczeństwie informacyjnym. W helsińskich warsztatach uczestniczyła Joanna Burska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Olsztynie).

MARZEC

20-21.03. - pierwsze w tym roku seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza bibliotek wszystkich szczebli z terenu całego województwa. Jednym z punktów programu pierwszego dnia była prezentacja na olsztyńskim zamku "Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999" wraz z uroczystym przekazaniem księgi do bibliotek, szkół wyższych i średnich. Księga wydana została przez Fundację Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej, której prezesem jest Małgorzata Niezabitowska, która wręczyła księgi obecnym na uroczystości reprezentantom wymienionych wyżej instytucji z naszego województwa. W dalszej części szkolenia poruszano problematykę warsztatu regionalnego biblioteki powiatowej, gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego, obsługi bibliotecznej niepełnosprawnych, propagowania informacji o Unii Europejskiej oraz zmian w ustawie o zamówieniach publicznych.

KWIECIEŃ

Zakończono realizację projektu BIL - Baza Informacji Lokalnej dofinansowanego przez Open Society Institute w Budapeszcie. W czasie realizacji projektu zakupiono i skonfigurowano serwer internetowy, zbudowano proste w obsłudze oprogramowanie do tworzenia serwisów baz informacji lokalnej, w którym wykorzystano system formularzy do edycji zawartości baz. Przeszkoleni w zakresie obsługi oprogramowania i Internetu pracownicy bibliotek i urzędów miast i gmin uczestniczących w projekcie stworzyli własne bazy informacji lokalnej. Efekty ich pracy można zobaczyć w Internecie pod adresem www.bil-wm.pl. Szczególnie jednak zapraszamy pod ten adres wszystkich poszukujących bieżącej informacji z różnych dziedzin na temat naszego województwa. Serwis jest w ciągłej aktualizacji, będzie również rozszerzany w miarę przystępowania do budowy bazy kolejnych gmin.

W kwietniu Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach nawiązała współpracę z bibliotekami publicznymi Obwodu Kaliningradzkiego, szczególnie z miast Pionierskij i Bagrationowsk. Wspólnie ustalono i przyjęto plan współpracy na rok 2002. Najważniejsze zadania to: realizacja konkursu dla dzieci popularyzującego książki o ekologii ph. "Ziemia jest naszym wspólnym dobrem" (ogłoszenie II kwartał) oraz organizacja wymiennych wystaw nagrodzonych prac plastycznych i wernisaży z udziałem uczestników (wrzesień br.), "Biblioteka centrum informacji" - spotkanie bibliotekarzy w celu wymiany doświadczeń w zakresie stanu i usług oferowanych użytkownikom (III kwartał), międzypartnerskie spotkania z miejscowymi twórcami i wystawy najpoczytniejszych książek polskich i rosyjskich (IV kwartał).

8.04. - czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach kolejny raz uczestniczyli w spektaklu "Teatru przy Stoliku", który tworzą aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Tym razem teatr zaprezentował "Sztukę" Yasmine Reza.

MAJ

19-21.05. - bibliotekarze z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Szczecina i Bydgoszczy. W pierwszym dniu podróży zwiedzano najciekawsze zakątki Torunia. Kolejny dzień poświęcono zapoznaniu się z bogatymi doświadczeniami Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Ostatni dzień bibliotekarze spędzili w podróży powrotnej oraz zwiedzaniu gościnnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

22.05. - odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu SBP, w którym uczestniczyli delegaci kół SBP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Nowym przewodniczącym Zarządu został Marian Filipkowski. Szerzej strona 26.

23.05. - Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, na które zaproszono bibliotekarzy publicznych z terenu powiatu ostródzkiego. Gośćmi honorowymi byli Aleksander Gawryluk (Starosta Powiatu Ostródzkiego), Jan Wasilewski (Burmistrz Miasta Ostródy) oraz Roman Ławrynowicz (Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie).

27.05. - już po raz piętnasty Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach przeprowadziła eliminacje międzygminne Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze". Do konkursu przystąpiło 20 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwsze miejsce w tej edycji zajęła Agnieszka Kantarowska. Jury przewodniczył Cezary Ilczyna, aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

28.05. - kolejny dzień konkursowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach. Tym razem odbywały się eliminacje gminne konkursu "Kurpie Zielone w literaturze". W kategorii poezji I miejsca zajęły: wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej - Anna Kozon, klas 4-6 - Marta Siernicka. W kategorii gadki kurpiowskiej zwyciężył Krzysztof Kowalski. Ogółem wystąpiło 33 uczestników. Eliminacje międzygminne odbędą się na początku czerwca w Myszyńcu. W listopadzie odbędą się eliminacje gminne dla uczniów gimnazjów we wspomnianych kategoriach oraz eliminacje do części trzeciej konkursu p.h. "Poezja w literaturze kurpiowskiej", polegającej na tworzeniu utworów poetyckich związanych z Kurpiowszczyzną.

31.05. - w oddziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach odbył się I Turniej Rodzin Czytających pt. "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato". Rodziny, w tym również trzypokoleniowe, zmagały się w konkursach, zabawach słownych i ruchowych. Wiele miejsca poświęcono głośnemu czytaniu. Na zakończenie uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne.

CZERWIEC

1.06. - podsumowano "II ogólnoszkolny plebiscyt na najpopularniejszą książkę" zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach. Uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta za najciekawszą uznali książkę pt.: "Harry Potter i kamień filozoficzny" J.R.K. Rowling. Kolejne miejsca zajęły pozycje autorstwa J.R.R. Tolkiena: "Hobbit" oraz "Władca pierścieni".

3.06. - podsumowanie kolejnego konkursu, tym razem ogólnowojewódzkiego ogłoszonego w styczniu br. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie pt. "Fantastyczny Świat Hobbita".

4.06. - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie włączając się w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom" rozpoczęła tydzień głośnego czytania. Wiersze i bajki czytali dzieciom reprezentanci środowiska lokalnego: burmistrz miasta, komendant policji, strażak, lekarz, pracownik Urzędu Miasta oraz dziennikarz gazety lokalnej.

5.06. - "Inicjacja literacka dzieci oraz rola i pozycja książki wśród najmłodszych" - to tytuł seminarium zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną Iławskiego Centrum Kultury i Sportu oraz iławską filię Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Uczestnicy spotkania m.in. wysłuchali wystąpień: "Wpływ literatury na wychowanie i rozwój dziecka" dr Danuty Żebrowskiej (Uniwersytet Gdański) oraz "Promocja książki dziecięcej" dr. Michała Zająca (Uniwersytet Warszawski).

6.06. - w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP w Olsztynie rozpoczął się tygodniowy cykl spotkań związany z ogólnopolską akcją "Cała Polska czyta dzieciom". Czytano głośno fragmenty książek wybrane przez dzieci ze świetlicy terapeutycznej przy To-warzystwie Przyjaciół Dzieci w Olsztynie, w spotkaniach gościli także miłośnicy przygód Kubusia Puchatka - dzieci z Przedszkola Nr 39 oraz klasy "O" Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olsztynie.

15,19.06. - dwa spotkania z okazji dorocznych obchodów Dnia Bibliotekarza. W pierwszym z nich uczestniczyli bibliotekarze z różnych typów bibliotek zrzeszeni w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich w naszym województwie oraz sympatycy stowarzyszenia. Spotkanie, które odbyło się w Nidzicy i jej okolicach, rozpoczęło się w nidzickim ratuszu. Uczestnicy spotkali się z władzami miasta oraz wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego Zarządu Okręgu SBP Mariana Filipkowskiego. Zasłużonym działaczom stowarzyszenia z terenu naszego województwa wręczono nagrody. Następnie, po zwiedzeniu nidzickiego zamku wraz z mieszczącą się w jego pomieszczeniach Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, uczestnicy udali się do ośrodka wypoczynkowego w okolicy miasta na tradycyjnie już towarzyszące tym spotkaniom ognisko, grochówkę i kiełbaski.
Natomiast 19 czerwca pracownicy bibliotek spotkali się z władzami miasta i powiatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Starosta powiatu braniewskiego wręczył bibliotekarzom nagrody książkowe. Organizatorem tego spotkania była dyrektor MBP w Braniewie - Alicja Daszkiewicz.

24.06. - ogłoszono listę laureatów dorocznej nagrody Ministra Kultury. Wśród wyróżnionych, w zakresie upowszechniania kultury, znalazły się dwie osoby z terenu naszego województwa: Krystyna Greczycho (Dyrektor Biblioteki Elbląskiej) oraz Kazimierz Brakoniecki (poeta, Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie). Nagrody wręczone zostaną w dniu 15 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureatom serdecznie gratulujemy!

29.06. - ostatni dzień konkursu muzycznego poświęconego życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, który od 6 kwietnia w każdą sobotę odbywał się na antenie Polskiego Radia S.A. Oddział w Olsztynie. Konkurs prowadzony był przez Dział Zbiorów Specjalnych WBP w Olsztynie. Ogółem nagrodzono 11 osób.

cofnij