Strona główna BWM
Nr 1/2 2002

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Niektóre tendencje w bibliotekarstwie warmińsko-mazurskim w latach ostatnich Wiesława Borkowska-Nichthauser

Świadomy wybór Dorota Toczyska

Jubileusz 400-lecia bibliotekarstwa publicznego w Elblągu Krystyna Greczycho

Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Helena Leokajtys

Pokłosie kampanii wyborczej SBP Marian Filipkowski

Bazy katalogowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Stan obecny i perspektywy Maria Grzelak

Czytelnik niepełnosprawny a książka mówiona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie Magdalena Strzyż

Najpopularniejsi pisarze w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2001 roku Renata Pietrulewicz

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne Łucja Ciesielska

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Vidiadhar Surajprasad Naipaul Laureat Literackiej Nagrody Nobla 2001 - zestawienie bibliograficzne Anna Rau

Prasa o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w I półroczu 2002 r. Irena Walczak

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

KALENDARIUM ROCZNIC (styczeń - czerwiec 2003r.) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (styczeń - czerwiec 2002r.) Joanna Burska

Strona główna BWM