Barbara Stanisławczyk

 

SERIA "Mówiące Portrety"
W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

 

Wśród dokumentów życia społecznego można wyróżnić formy nowoczesne, do których należą m.in. nagrania na kasetach wideo. W zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie znajduje się osiem filmów z serii Mówiące Portrety. Są to rozmowy z ludźmi, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój życia kulturalnego Warmii i Mazur. Wywiady są krótkie (15 - 30 min.). Rozmówcy mówią o swoich osiągnięciach zawodowych, artystycznych. Rozmowy przeprowadzały osoby uczestniczące czynnie w życiu kulturalnym regionu - Zbigniew Chojnowski, Roman Ławrynowicz, Rafał Wolski.

Poniżej wykaz kaset wideo, z serii Mówiące Portrety, znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Planowane są następne filmy z tej serii.

Tadeusz Ostojski / realiz. Janusz Brojek ; z Tadeuszem Ostojskim rozm. Rafał Wolski. - Olsztyn : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995]. - 1 kas. wideo (19 min 92 s) : stereo. - (Mówiące Portrety)

Henryk Syska / realiz. Janusz Brojek ; rozm. przepr. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1995. - 1 kas. wideo : stereo. - (Mówiące Portrety)

Henryk Syska // W: Panorama Gdańska. - Nagr. własne, 1995 (Telewizja Gdańsk)
Wywiad z Henrykiem Syską

Władysław Ogrodziński / realiz. Janusz Brojek ; z Władysławem Ogrodzińskim rozm. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996]. - 1 kas.wideo (16 min 27 s) : stereo. - (Mówiące Portrety)

Hieronim Skurpski / realiz. Janusz Brojek ; rozm. przepr. Roman Ławrynowicz. - Olsztyn : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996]. - 1 kas. wideo (20 min 60 s) : stereo. - (Mówiące Portrety)

Maryna Okęcka-Bromkowa / realiz. Janusz Brojek ; z Maryną Okęcką-Bromkową rozm. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1997. - 1 kas. wideo (19 min 30 s ) : stereo. - (Mówiące Portrety)

Stefan Połom / rozm. przepr. Zbigniew Chojnowski.- Olsztyn : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 199?]. - 1 kas. wideo (6 min 83 s) : stereo. - (Mówiące Portrety)

Włodzimierz Kowalewski / realiz. Adam Smoczyński ; rozm. przepr. Zbigniew Chojnowski.- Olsztyn ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2001.- 1 kas. wideo (4 min 36 s) : stereo. - (Mówiące Portrety)

cofnij