Roman Ławrynowicz

 

Od redaktora

 

Przygotowaliśmy kolejny numer naszego kwartalnika zawodowego, chociaż nie mamy pewności czy go wydrukujemy. Być może z powodu braku pieniędzy poprzestaniemy na wprowadzeniu zawartości pisma do Internetu pod adres http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/. Znajdują się już tam egzemplarze wcześniejsze.

Mimo kłopotów z wydawaniem Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego trudzimy się, ponieważ wciąż mamy świadomość, że nasze projekty wzbudzają zainteresowanie a doświadczenia pomocne są bibliotekarzom w pracy.

Numer 1/2 z roku 2001 rozpoczynamy omówieniem programów pomocowych, dzięki którym wzbogacamy i unowocześniamy naszą działalność. Szczególnie wiele zawdzięczamy programowi PLACCAI, to jest współpracy z bibliotekami szwedzkimi województwa Halland.

Doświadczenia wyniesione z realizacji tego programu pozwoliły stworzyć koncepcję komputerowej bazy informacji lokalnej (BIL) oraz programu: "Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa" (BIS). Z tego źródła pochodzi też pomysł powiatowej biblioteki wirtualnej. Program BIS włączony został do kontraktu wojewódzkiego z Rządem. Są szanse realizacji wszystkich wymienionych w artykule pomysłów, a to pozwala mieć nadzieję na spełnienie marzenia o ukształtowaniu bibliotek, które będą nie tylko źródłem wiedzy i informacji ale też ośrodkami edukacji oraz centrami życia kulturalnego. Droga do spełnienia okupiona będzie dużym wysiłkiem, który - jestem pewien - przyniesie korzyści, radość i satysfakcję.

Niektóre koleżanki już trud nowej pracy podjęły i nie żałują tego. Zresztą do wysiłku zmusza sytuacja. Przy zakupie 4 wol. na 100 mieszkańców rocznie (ostatnie miejsce w kraju) biblioteki publiczne naszego województwa nie mają szansy dalszego trwania w tradycyjnej formule.

Informację o zagranicznych rozwiązaniach znaleźć można w sprawozdaniu kierowniczki Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ze studyjnego wyjazdu do Austrii, Szwajcarii, Niemiec.

Bibliotekę z tych jakie mamy, z jej historią i trudnym rozwojem, prezentuje Antoni Sokołowski - kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku. Artykuł "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" posiada przede wszystkim wartość praktyczną. Autor uczestniczył w pracach nad strategią, nie miał natomiast wpływu na jej kształt ostateczny. Zapis znajdujący się w zatwierdzonym dokumencie jest bardzo pojemny, korzystny dla bibliotek i można na niego powoływać się w opracowaniu różnorodnych programów bibliotecznych.

Polecam uwadze Państwa krótką informację o szczególnym rodzaju dokumentów życia społecznego "mówiących portretach" czyli ruchomych zdjęciach. Są to filmy video - wspaniałe materiały poglądowe do tematu: współcześni twórcy kultury Warmii i Mazur. "Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej" to fragment pracy magisterskiej Elżbiety Zielińskiej. Spoglądanie w przeszłość to jak śledzenie lusterka wstecznego w samochodzie - przede wszystkim potrzebne. Tekst autorstwa Marii Grzelak - kierowniczki Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, można traktować jako pożegnanie Oddziału GOZ-u znanego jako Hurtownia Książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Znakomita jest reprezentacja ludzi książki. Księdzu Jerzemu Hajdudze bibliotekarze zawdzięczają nie tylko wielotematyczną, komunikatywną, głęboko humanistyczną poezję ale również wzór szeroko rozumianego powołania kapłańskiego.

Wywiad z Jolantą Juran to pożegnanie długoletniego członka kolegium redakcyjnego. Pismo nasze zawdzięcza Koleżance bardzo dużo. Za 19 lat pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz za trud współredagowania Pisma serdecznie dziękuję. Pozostaję z nadzieją, że nadal umiejętności redaktorskie i redakcyjne Koleżanki znajdziemy nie tylko w "Gazecie Olsztyńskiej".

Pozostała część "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" jest niezmienna i nie wymaga zapowiedzi ani rekomendacji.

Proszę tylko zajrzeć do Kalendarium z życia bibliotek publicznych i sprawdzić czy jest informacja o ważnych wydarzeniach w waszych bibliotekach. Jeżeli nie ma, to znaczy, że nikt tego nie napisał i nie przysłał do redakcji. A szkoda.

Życzę przyjemności w czasie urlopu a później zapału, aktywności, sił i uporu w pracy.

cofnij