Jolanta Juran

przy współpracy Marty Michałko i Katarzyny Bielawskiej

 

NAGRODA LITERACKA NIKE

 

Nagroda Literacka NIKE jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem literackim w Polsce, połączonym z największą gratyfikacją finansową. Fundatorami NIKE są AGORA S.A. (wydawca "Gazety Wyborczej") i NICOM Consulting. Decyzje merytoryczne leżą w rękach Kapituły. W pierwszym etapie Kapituła nominuje 20 książek (w tej grupie dwukrotnie znalazł się Włodzimierz Kowalewski z Olsztyna, w tym roku za powieść "Bóg zapłacz!"), następnie ogłasza się listę siedmiu książek-finalistek, a w październiku książkę-laureatkę. Poniżej zebrano recenzje książek nagrodzonych w latach 1997-2000.

NIKE 1997

Widnokrąg / Wiesław Myśliwski. - Warszawa : "Muza", 1996

Rec.: ŁUKOSZ Jerzy, Twórczość 1996 nr 9 s. 117-118. - BAGŁAJEWSKI Arkadiusz: Cień na widnokręgu. Kresy 1997 nr 4 s. 138-141. - BŁOŃSKI Jan: Prawdomówny widnokrąg. Gaz. Wyborcza 1997 nr 260 dod. Magazyn nr 45 s.20-22. - BRUDNICKI Jan Z.: Ruchomy widnokrąg. Mag. Lit. 1997 nr 3-4 s. 159-160. - DREWNOWSKI: Widnokrąg z okresu dojrzewania. Wiesława Myśliwskiego opowieść o latach burzliwych i frywolnych. Polityka 1997 nr 3 s. 45 . - DRZEWUCKI Janusz, Tyg. Powsz. 1997 nr 16 s. 13. - JARZĘBSKI Jerzy, Znak 1997 nr 9 s. 134-139. - KĘPIŃSKI Piotr: Chodzi i szuka śladów na ziemi. Polonistyka 1997 nr 9 s. 565-567. - KOMENDANT Tadeusz: Cały świat. Gaz. Wyborcza 1997 nr 236 s. 12, portr. - KOŹBIEL Janina: Między słowem a milczeniem. Więź 1997 nr 6 s. 209-213. - KOMOROWSKI Adam, Zdanie 1997 [nr] 1-2 s. 76-78. - KRASSOWSKI Maciej, BUGAJSKI Leszek: Potęga słowa, siła pieniędzy i mediów. Wiad. Kult. 1997 nr 44 s. 5, portr. - KISIEL Marian: "Nike" dla Myśliwskiego. Śląsk 1997 nr 12 s. 61. -NOWOSIELSKI Kazimierz, Nowe Książ. 1997 nr 1 s. 9-10. - OSTOWICZ Anna, Topos 1997 nr 3 s. 92-93. - PANFIL Monika: Gdzie Kaziuń, co się z gwiazdy wylągł. Gaz. Wyborcza 1997 nr 260 dod. Magazyn nr 45 s. 20-26. - WOJNA Ryszard: Widnokrąg. Dziś 1997 nr 7 s. 131-133. - ZADURA Bohdan: W okrążeniu. Twórczość 1997 nr 3 s. 123-125. - ZAWORSKA Helena: Strome schody życia. Odra 1997 nr 4 s.123-125. - CZAPLIŃSKI Przemysław: Epopeja spełnionej nostalgii. Dekada Lit. 1998 nr 1/ 2 s. 1, 4-5. -HAŃCZAKOWSKI Michał, MORAWIEC Elżbieta, Arcana 1998 nr 2 s. 182-189. - KANIEWSKA Bogumiła, Arkusz 1998 nr 1 s. 1-2. - NAWROCKA Ewa, Tytuł 1998 nr 4 s. 169-174. - ZIĄTEK Z.: "Nowy widnokrąg" z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego // W: Lektury polonistyczne . T. 2 / pod red. R. Nyczka. - Kraków : "Universitas", 1999

NIKE 1998

Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak" , 1997

Rec.: BORKOWSKA Grażyna: W nieczystych wodach poezji. Sycyna 1997 nr 22 (78) s. 16. - MATUSZEWSKI Ryszard, Nowe Książ. 1997 nr 12 s.12-14. - STALA Marian, Tyg. Powsz. 1997 nr 38 s.13. - ZAGAJEWSKI Adam: Poezja i wątpliwość [Cioran i Miłosz].Gaz. Wyborcza 1997 nr 300 s. 18-19. - ZAWORSKA Helena: Wiek bezdomności. Gaz. Wyborcza 1997 nr 213 s. 17, portr. - ŻULIŃSKI Leszek: Lapidaria. Wiad. Kult. 1997 nr 47 s. 20. - BIEDRZYCKI Krzysztof, TISCHNER Łukasz, Znak 1998 nr 12 s. 121-131. - BIEŃKOWSKA Ewa [i in.] [Zest. rec. ]. Zesz. Lit. 1998 nr 2 s. 93-103. -CZACHOWSKA Agnieszka: Pomiędzy introspekcją a świadectwem. Prz. Artyst.- Lit. 1998 nr 3 s. 129-131. - BRUDNICKI Jan Z.: Widoki z Olimpu. Mag. Lit. 1998 nr 4 s.5. - FIUT Aleksander: Aksamitne pasmo języka. Rzeczpospolita 1998 nr 232 s. 15. - GOLAK Mariusz, Tytuł 1998 nr 1 s. 235-239. - GÓRNICKA-BORATYŃSKA Aneta: Czułość i starość. Res. Pub. Nowa 1998 nr 3 s. 116-117. - JASTRUN Tomasz: Piesek kryształowy. NIKE dla Miłosza. Polityka 1998 nr 42 s.66,68. -KALISZEWSKI Wojciech: Smutek wolności pieska przydrożnego. Więź 1998 nr 11 s.200-204. - LEGEŻYŃSKA Anna, Polonistyka 1998 nr 1 s. 55-57. - NIKE metafizyczna [zest. wypowiedzi]. Gaz. Wyborcza 1998 nr 233 s. 14. - WERNER Andrzej, Gaz. Wyborcza 1998 nr 126 s. 24. -ZAWADA Andrzej: Droga, biografia, teologia. Odra 1998 nr 3 s. 116-117. - ZAWORSKA Helena: Metafizyka i czułość. Nike 98 - "Piesek przydrożny" Czesława Miłosza. Wprost 1998 nr 41 s. 116. - KIŚLAK Elżbieta: "Piesek przydrożny" Miłosza // W: Rytmy prozy, czyli jak czytać polską prozę współczesną / pod red. P. Marciszuka. - Warszawa : STENTOR, 2000. - S.149-160.

NIKE 1999

Chirurgiczna precyzja : elegie i piosenki z lat 1995 - 1997 / Stanisław Barańczak. - Kraków: "Znak", 1998

Rec.: BIEDRZYCKI Krzysztof: Skalpel poety. Znak 1998 nr 7 s. 143-146. - DRZEWUCKI Janusz: Mozart przeciw mocarstwom. Rzeczpospolita 1998 nr 173 s. 13. - KLEJNOCKI Jarosław: Widokówka z lancetem (oraz kilka niezobowiązujących apostrof do Jana Szaketa. Kresy 1998 nr 3 s. 160-162. - ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr, Nowe Książ. 1998 nr 9 s. 39-40. - POPRAWA Jan: Kwestia formy. Odra 1998 nr 12 s. 121-122. - STALA Marian: Ten żart na śmierć i życie. Tyg. Powsz. 1998 nr 24 s. 13. - BRUDNICKI Jan Z.: Z chirurgiczną precyzją. Nike 1998. Mag. Lit. 1999 nr 10 s. 7. - LEGEŻYŃSKA Anna: Skalpel poety. Polonistyka 1999 nr 10 s. 625 -627. - KALISZEWSKI Wojciech: Poetycka precyzja. Więź 1999 nr 11 s. 201 - 205.- NYCZEK Tadeusz: Z chirurgiczną precyzją. Polityka 1999 nr 42 s. 50, 52 - O "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka. [Zest. wypow.]. Zesz. Lit. 1999 nr 1 s. 153-166. - UTKOWSKI Robert: Poetycka chirurgia. Mies. Prowincjonalny 1998 nr 2 s. 21-22. -ZAPERT Tomasz: Chrurgiczna precyzja [szerzej o twórczości B.]. Życie 1999 nr 233 s. 8, il. -ZAWORSKA Helena: Nike z głową Barańczaka. Wprost 1999 nr 41 s. 106-107, il. - SZARUGA Leszek: Siła kochania. Dekada Lit. 2000 nr 2/3 s. 9-10, portr.

NIKE 2000

Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

Rec. : BORKOWSKA Grażyna: W morzu ciszy i milczenia. Tyg. Powsz. 1999 nr 48 s. 12. - DRZEWUCKI Janusz: Matka trzech synów. Rzeczpospolita 1999 nr 226 s. A8. - DRZEWUCKI Janusz: Matka poety i poeta. Rzeczpospolita 1999 nr 255 s. D4. - KISIEL Marian, Śląsk 1999 nr 12 s. 51.- MENTZEL Zbigniew: Matka wraca (dzięki Różewiczowi). Tyg. Powsz. 1999 nr 50 s. 16. - BIEGAJ Jadwiga: Wspomnienie o matce. Akcent 2000 nr 1 /2 s. 202-204. - GĘBALA Stanisław: Oczy matki i suche oczy poety. Twórczość 2000 nr 4 s.98-101. - KUROWICKI Jan: Matka jako ból istnienia. Autograf 2001 nr 1 s. 18-20. -MIKICIUK Elżbieta: Oczy matki. Topos 2000 nr 3/ 4 s.183-184. - MATYWIECKI Piotr, SZARUGA Leszek: O książce Tadeusza Różewicza "Matka odchodzi" rozmawiają... Dekada Lit. 2000 nr 2/ 3 s. 8-9. -NASIŁOWSKA Anna: Oczy matki. Więź 2000 nr 9 s. 243-245. - TOMICKI Grzegorz: I tak być powinno. Kartki 2000 nr 2 s. 117-119. - URBANOWSKI Maciej: W imię matki. Fronda 2000 nr 21/ 22 . - ŻUKOWSKI Tomasz: Non omnis moriar. Res Pub. Nowa 2000 nr 5 s.68-70. - HEMPEL Magdalena: Matka odchodzi. Cogito 2001 nr 7 s. 65. - MORAWIECKA Karolina: Oczy matki spoczywają na mnie. Odra 2001 nr 4 s. 116-117.

cofnij