Beata Rudzka - Florczuk

 

KALENDARIUM ROCZNIC

styczeń - czerwiec 2002 r.

 

2 stycznia. 80. rocznica urodzin (1922) Konstantego Jeleńskiego, pisarza, krytyka literackiego, eseisty, tłumacza (zm. 4 V 1987)

3 stycznia. 105. rocznica urodzin (1897) Poli Negri (właśc. Apolonia Chałupiec), aktorki filmowej, gwiazdy niemieckiego i amerykańskiego filmu niemego (zm. 2 VIII 1987)

4 stycznia. 90. rocznica urodzin (1912) Henryka Panasa, olsztyńskiego pisarza (zm. 11 IX 1985)

6 stycznia. 150. rocznica śmierci (1852) Louisa Braille'a, twórcy pisma dla niewidomych (ur. 4 I 1809)

7 stycznia. 120. rocznica śmierci (1882) Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w Polsce (ur. 23 III 1822)

8 stycznia. 360. rocznica śmierci (1642) Galileusza (właśc. Galileo Galilei ), włoskiego fizyka, astronoma, filozofa (ur. 15 II 1564)

8 stycznia. 35. rocznica śmierci (1967) Zbigniewa Cybulskiego, aktora (ur. 3 XI 1927)

9 stycznia. 205. rocznica (1797) utworzenia przez gen. J. H. Dąbrowskiego Legionów Polskich we Włoszech

10 stycznia. 110. rocznica urodzin (1892) Melchiora Wańkowicza, pisarza, publicysty (zm. 10 IX 1974)

14 stycznia. 260. rocznica śmierci (1742) Edmunda Halleya, astronoma angielskiego (ur. 29 X 1656)

15 stycznia. 380. rocznica urodzin (1622) Moliera (właśc. Jean Baptiste Poquelin), francuskiego komediopisarza i aktora (zm. 17 II 1673)

17 stycznia. 270. rocznica urodzin (1732) Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski (zm. 12 II 1798)

19 stycznia. 80. rocznica urodzin (1922) Jerzego Kawalerowicza, reżysera filmowego

19 stycznia. 35. rocznica śmierci (1967) Kazimierza Funka, biochemika, twórcy nauki o witaminach (ur. 23 II 1884)

22 stycznia. 100. rocznica urodzin (1902) Włodzimierza Mroczkowskiego, dziennikarza, red. naczelnego "Wiadomości Mazurskich" i "Życia Olsztyńskiego" (zm. 22 XI 1971)

23 stycznia. 170. rocznica urodzin (1832) Edouarda Maneta, francuskiego malarza i grafika (zm. 30 IV 1883)

25 stycznia. 120. rocznica urodzin (1882) Virginii Woolf, pisarki angielskiej (zm. 28 III 1941)

25 stycznia. 90. rocznica urodzin (1912) Mariana Brandysa, pisarza, publicysty (zm. 20 XI 1998)

26 stycznia. 5. rocznica śmierci (1997) Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, aktorki, współzałożycielki Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" (ur. 21 II 1901)

27 stycznia. 170. rocznica urodzin (1832) Lewisa Carrolla (właśc. Charles Dodgson), angielskiego pisarza i matematyka (zm. 14 I 1898)

28 stycznia. 315. rocznica śmierci (1687) Jana Heweliusza, astronoma, twórcy nowożytnej selenografii (ur. 28 I 1611)

28 stycznia. 115. rocznica urodzin (1887) Artura Rubinsteina, pianisty (zm. 20 XIII 1982)

29 stycznia. 120. rocznica urodzin (1882) Józefa Tadeusza Makowskiego, malarza (zm. 1 XI 1932)

30 stycznia. 120. rocznica urodzin (1882) Franklina Delano Roosevelta, amerykańskiego polityka, prezydenta USA (zm. 12 IV 1945)

30 stycznia. 30. rocznica (1972) stłumienia katolickiej manifestacji w Londonderry - tzw. "krwawa niedziela"

31 stycznia. 205. rocznica urodzin (1797) Franza Schuberta, kompozytora austriackiego (zm. 19 XI 1828)

31 stycznia. 135. rocznica urodzin (1867) Mariusza Zaruskiego, generała, żeglarza, taternika, pisarza, założyciela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (zm. IV 1941)

31 stycznia. 5. rocznica śmierci (1997) Andrzeja Szczepkowskiego, aktora (ur. 26 IV 1923)

2 lutego. 120. rocznica urodzin (1882) Jamesa Joyce'a, pisarza irlandzkiego (zm. 13 I 1941)

2 lutego. 95. rocznica śmierci (1907) Dmitrija Mendelejewa, chemika rosyjskiego, twórcy układu okresowego pierwiastków chemicznych (ur. 7 II 1834)

8 lutego. 80. rocznica urodzin (1922) Tadeusza Gajcego, poety (zm. 16 VIII 1944)

10 lutego. 165. rocznica śmierci (1837) Aleksandra Puszkina, poety rosyjskiego (ur. 6 VI 1799)

10 lutego. 90. rocznica śmierci (1912) Josepha Listera, angielskiego chirurga, pioniera antyseptyki (ur. 5 IV 1827)

10 lutego. 40. rocznica śmierci (1962) Władysława Broniewskiego, poety (ur. 17 XII 1897)

11 lutego. 155. rocznica urodzin (1847) Thomasa Alvy Edisona, amerykańskiego fizyka, wynalazcy (zm. 18 X 1931)

11 lutego. 30. rocznica śmierci (1972) Mariana Hemara (właśc. Jan Marian Hescheles), poety, satyryka, komediopisarza (ur. 6 IV 1901)

13 lutego. 100. rocznica urodzin (1902) Stanisława Marii Salińskiego, pisarza i dziennikarza (zm. 15 X 1969)

14 lutego. 60. rocznica (1942) przekształcenia rozkazem gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

18 lutego. 35. rocznica śmierci (1967) Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka, twórcy bomby atomowej (ur. 22 IV 1904)

19 lutego. 190. rocznica urodzin (1812) Zygmunta Krasińskiego, poety, dramaturga, powieściopisarza (zm. 23 II 1859)

19 lutego. 120. rocznica śmierci (1882) Charlesa Roberta Darwina, przyrodnika angielskiego, twórcy teorii ewolucyjnego powstawania gatunków (ur. 12 II 1809)

19 lutego. 90. rocznica urodzin (1912) Adolfa Rudnickiego, pisarza (zm. 14 XI 1990)

22 lutego. 490. rocznica śmierci (1512) Amerigo Vespucci, włoskiego żeglarza i podróżnika (ur. 1453 lub 1454)

22 lutego. 270. rocznica urodzin (1732) Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta USA, naczelnego wodza w wojnie amerykańskiej o niepodległość (zm. 14 XII 1799)

22 lutego. 10. rocznica śmierci (1992) Tadeusza Łomnickiego, aktora, reżysera, pedagoga (ur. 18 VII 1927)

25 lutego. 95. rocznica urodzin (1907) Antoniego Gołubiewa, powieściopisarza, eseisty (zm. 27 VI 1979)

26 lutego. 200. rocznica urodzin (1802) Victora Hugo, francuskiego poety, dramaturga, powieściopisarza (zm. 22 V 1885)

27 lutego. 100. rocznica urodzin (1902) Johna Steinbecka, pisarza amerykańskiego (zm. 20 XII 1968)

28 lutego. 190. rocznica śmierci (1812) Hugona Kołłątaja, pisarza, polityka, filozofa, reformatora szkół (ur. 1 IV 1750)

4 marca. 255. rocznica urodzin (1747) Kazimierza Pułaskiego, generała, partyzanta konfederacji barskiej, uczestnika walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych (zm. 11 X 1779)

4 marca. 150. rocznica śmierci (1852) Mikołaja Gogola, pisarza rosyjskiego (ur. 1 IV 1805)

4 marca. 70. rocznica urodzin (1932) Ryszarda Kapuścińskiego, pisarza, reportera, publicysty

10 marca. 180. rocznica śmierci (1822) Józefa Wybickiego, poety, publicysty, działacza emigracyjnego, autora tekstu Mazurka Dąbrowskiego (ur. 29 IX 1747)

14 marca. 115. rocznica urodzin (1887) Leona Schillera, reżysera, krytyka i historyka teatru, pedagoga, tłumacza (zm. 25 III 1954)

15 marca. 85. rocznica (1917) abdykacji Mikołaja II, cara Rosji (rewolucja lutowa)

15 marca. 70. rocznica urodzin (1932) Jerzego Hoffmana, reżysera filmowego

19 marca. 460. rocznica urodzin (1542) Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego, hetmana, założyciela Akademii Zamojskiej (zm. 3 VI 1605)

19 marca. 115. rocznica śmierci (1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego, pisarza, historyka, krytyka literackiego, działacza politycznego (ur. 28 VII 1812)

20 marca. 275. rocznica śmierci (1727) Isaaca Newtona, angielskiego fizyka, astronoma, matematyka (ur. 25 XII 1642)

20 marca. 110. rocznica urodzin (1892) Stefana Banacha, polskiego matematyka światowej sławy (zm. 31 VIII 1945)

22 marca. 170. rocznica śmierci (1832) Johanna Wolfganga Goethego, pisarza niemieckiego (ur. 28 VIII 1749)

25 marca. 70. rocznica urodzin (1932) Wiesława Myśliwskiego, pisarza

25 marca. 25. rocznica (1977) powstania opozycyjnego ugrupowania politycznego pod nazwą Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) z Lechem Moczulskim, Andrzejem Czumą i Stefanem Niesiołowskim

26 marca. 175. rocznica śmierci (1827) Ludwiga van Beethovena, kompozytora niemieckiego (ur. XII 1770)

28 marca. 55. rocznica śmierci (1947) gen. Karola Świerczewskiego, wiceministra obrony narodowej (ur. 22 II 1897)

29 marca. 65. rocznica śmierci (1937) Karola Szymanowskiego, kompozytora (ur. 6 X 1882)

31 marca. 270. rocznica urodzin (1732) Josepha Haydna, kompozytora austriackiego (zm. 31 V 1809)

31 marca. 155. rocznica urodzin (1847) Aleksandra Grahama Bella, amerykańskiego nauczyciela głuchoniemych, wynalazcy telefonu (zm. 1 VIII 1922)

31 marca. 110. rocznica urodzin (1892) Stanisława Maczka, generała, dowódcy 1 Dywizji Pancernej (zm. 11 XII 1994)

31 marca. 85. rocznica śmierci (1917) Emila Augusta Behringa, niemieckiego bakteriologa, wynalazcy surowic - przeciwbłoniczej i przeciwtężcowej (ur. 15 III 1854)

2 kwietnia. 130. rocznica śmierci ( 1872) Samuela Morse'a, amerykańskiego malarza, wynalazcy aparatu telegraficznego (ur. 27 IV 1791)

2 kwietnia. 5. rocznica (1997) przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe projektu Konstytucji RP

3 kwietnia. 105. rocznica śmierci (1897) Johannesa Brahmsa, kompozytora niemieckiego (ur. 7 V 1833)

9 kwietnia. 245. rocznica urodzin (1757) Wojciecha Bogusławskiego, aktora, dramatopisarza, "ojca teatru polskiego" (zm. 23 VII 1829)

9 kwietnia. 65. rocznica śmierci (1937) Franciszka Fiszera, filozofa, przyjaciela artystów, mistrza dowcipu, oryginała warszawskiego (ur. 25 III 1860)

11 kwietnia. 15. rocznica śmierci (1987) Erskine Caldwella, pisarza amerykańskiego (ur. 17 XII 1903)

14 kwietnia. 90. rocznica (1912) katastrofy brytyjskiego transatlantyku "Titanic"

14 kwietnia. 85. rocznica śmierci (1917) Ludwika Zamenhofa, lekarza, poligloty, twórcy języka esperanto (ur. 15 XII 1859)

15 kwietnia. 550. rocznica urodzin (1452) Leonarda da Vinci, włoskiego malarza, rzeźbiarza, architekta, badacza przyrody, filozofa (zm. 2 V 1519)

15 kwietnia. 25. rocznica śmierci (1977) Alfreda Lenicy, malarza, grafika (ur. 4 VIII 1899)

17 kwietnia. 55. rocznica (1947) rozpoczęcia akcji "Wisła", skierowanej przeciwko UPA w Bieszczadach (trwała do końca lipca 1947)

20 kwietnia. 105. rocznica urodzin (1897) Jerzego Petersburskiego, kompozytora (zm. 7 X 1979)

23 kwietnia. 1005. rocznica śmierci (997) św. Wojciecha, biskupa praskiego, organizatora misji w Prusach (ur. ok. 956)

27 kwietnia. 210. rocznica (1792) zawiązania konfederacji targowickiej, magnackiego spisku przeciw reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja

27 kwietnia. 5. rocznica śmierci (1997) Piotra Skrzyneckiego, współtwórcy, animatora i konferansjera kabaretu Piwnica pod Baranami (ur. 12 IX 1930)

30 kwietnia. 370. rocznica śmierci (1632) Zygmunta III Wazy, króla Polski (ur. 20 VI 1566)

2 maja. 145. rocznica śmierci (1857) Louisa Alfreda de Musseta, francuskiego poety i dramatopisarza (ur. 11 XII 1810)

2 maja. 10. rocznica śmierci (1992) Stefana Kieniewicza, historyka, varsavianisty (ur. 20 IX 1907)

3 maja. 50. rocznica (1952) inauguracji działania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium

7 maja. 135. rocznica urodzin (1867) Władysława Reymonta, pisarza (zm. 5 XII 1925)

10 maja. 55. rocznica śmierci (1947) Juliusza Osterwy, aktora, reżysera, pedagoga, reformatora teatru (ur. 23 VI 1885)

13 maja. 295. rocznica urodzin (1707) Karola Linneusza, szwedzkiego przyrodnika, lekarza (zm. 10 I 1778)

14 maja. 90. rocznica śmierci (1912) Augusta Strindberga, dramaturga szwedzkiego (ur. 22 I 1849)

16 maja. 100. rocznica urodzin (1902) Jana Kiepury, tenora, śpiewaka operowego i estradowego (zm. 15 VIII 1966)

16 maja. 60. rocznica śmierci (1942) Bronisława Malinowskiego, antropologa, etnografa, socjologa (ur. 7 IV 1884)

16 maja. 20. rocznica śmierci (1982) Jerzego Krzysztonia, prozaika i dramatopisarza (ur. 23 III 1931)

17 maja. 80. rocznica urodzin (1922) Anny Kochanowskiej, redaktorki, b. kierownika literackiego olsztyńskiego radia i teatru, autorki słuchowisk, reportaży, felietonów

19 maja. 90. rocznica śmierci (1912) Bolesława Prusa, pisarza i publicysty (ur. 20 VIII 1847)

23 maja. 160. rocznica urodzin (1842) Marii Konopnickiej , poetki, nowelistki (zm. 8 X 1910)

24 maja. 30. rocznica śmierci (1972) Michała Choromańskiego, prozaika i dramatopisarza (ur. 22 VI 1904)

25 maja. 1010. rocznica śmierci (992) Mieszka I, władcy Polski

27 maja. 60. rocznica (1942) zamachu na Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, protektora Czech i Moraw

28 maja. 130. rocznica urodzin (1872) Mariana Smoluchowskiego, fizyka teoretyka (zm. 5 IX 1917)

28 maja. 85. rocznica urodzin (1917) Leonida Teligi, dziennikarza, pierwszego polskiego żeglarza, który opłynął samotnie ziemię (zm. 21 V 1970)

29 maja. 210. rocznica (1792) zakończenia obrad Sejmu Czteroletniego (trwał od 6 X 1788)

31 maja. 45. rocznica śmierci (1957) Leopolda Staffa, poety, dramaturga, tłumacza (ur. 14 XI 1878)

3 czerwca. 100. rocznica śmierci (1902) Adolfa Dygasińskiego, powieściopisarza, nowelisty, publicysty (ur. 7 III 1839)

4 czerwca. 130. rocznica śmierci (1872) Stanisława Moniuszki, kompozytora, organisty, dyrygenta, pedagoga (ur. 5 V 1819)

9 czerwca. 55. rocznica śmierci (1947) Władysława Raczkiewicza, polityka, Prezydenta RP na Wychodźstwie (ur. 16 I 1885)

14 czerwca. 20. rocznica śmierci (1982) Pawła Jaśka, nauczyciela, organizatora szkolnictwa polskiego na Warmii (ur. 14 I 1908)

17 czerwca. 120. rocznica urodzin (1882) Igora Strawińskiego, rosyjskiego kompozytora, pianisty, dyrygenta (zm. 6 IV 1971)

5 czerwca. 180. rocznica śmierci (1822) Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, niemieckiego kompozytora i poety (ur. 24 I 1776)

26 czerwca. 80. rocznica urodzin (1922) Maryny Okęckiej-Bromkowej olsztyńskiej pisarki i poetki

28 czerwca. 425. rocznica urodzin (1577) Petera Paula Rubensa, malarza flamandzkiego, jednego z największych twórców epoki baroku (zm. 30 V 1640)

28 czerwca. 290. rocznica urodzin (1712) Jean-Jacquesa Rousseau, francuskiego pisarza, filozofa, czołowego myśliciela oświecenia (zm. 2 VII 1778)

28 czerwca. 245. rocznica urodzin (1757) Jana Pawła Woronicza, arcybiskupa, poety (zm. 7 XII 1829)

28 czerwca. 75. rocznica (1927) złożenia na Wawelu prochów Juliusza Słowackiego

30 czerwca. 80. rocznica urodzin (1922) Mirona Białoszewskiego, prozaika, dramatopisarza (zm. 17 VI 1983)

cofnij