Joanna Burska

 

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 

Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec

STYCZEŃ

1.01 - działalność w nowym lokalu przy ul. Żołnierskiej 11 rozpoczął przeniesiony z ul. Dworcowej 68 Oddział Literatury Zagranicznej WBP w Olsztynie. Czytelnicy mogą tam korzystać z książek i czasopism obcojęzycznych, a także materiałów do nauki języków obcych.

LUTY

1.02 - rozpoczęto realizację projektu "Kluby". Program współfinansowany jest przez Open Society Institute w Budapeszcie. W drodze konkursu ogłoszonego dla wszystkich użytkowników wyłoniono 6 klubów, których członkowie zostali uprawnieni do bezpłatnego korzystania z komputerów w Oddziale Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz pracowni komputerowej WBP. Głównym zamierzeniem jest stworzenie mieszkańcom możliwości dostępu do komputera i Internetu w celu rozwijania własnych zainteresowań. Zakończenie realizacji projektu - 1.08.01 r.

21-22.02 - kadra kierownicza miejskich i miejsko-gminnych bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez WBP w Olsztynie. W pierwszym dniu podczas sesji wyjazdowej uczestnicy zapoznali się z działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Dzień drugi poświęcony był omówieniu wyników działalności bibliotek publicznych województwa w 2000 r. (Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP), aktualnym przepisom prawnym dotyczącym bibliotek publicznych i dokumentom niezbędnym w każdej bibliotece (Bolesław Karpowicz, radca prawny i Alina Rolka, specjalista ds. kadr WBP), budowie katalogu elektronicznego w bibliotece (Marcin Majdecki, kierownik Oddziału Komputerowego Wspomagania Procesów Bibliotecznych WBP) i możliwościom zdobycia środków finansowych na realizację rozszerzonych zadań biblioteki (Elżbieta Maruszczak, instruktor WBP). Ponadto uczestnicy spotkali się z Michałem Jagiełłą, dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie.

MARZEC

1.03 - w Czytelni Książek Starego Ratusza w Olsztynie odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Kowalewskim, autorem książki "Bóg zapłacz!" zorganizowane przez WBP w Olsztynie oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Wystąpienie autora wstępem poprzedził Zbigniew Chojnowski.

28.03 - WBP w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla pracowników gminnych bibliotek publicznych. Gośćmi byli: Irena Petryna, wiceprzewodnicząca Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. Stanisław Achremczyk, który promował swoją książkę "Warmia", oraz Włodzimierz Kowalewski, autor książki "Bóg zapłacz!".

KWIECIEŃ

2.04 - poseł Tadeusz Iwiński spotkał się z pracownikami bibliotek publicznych województwa. Na spotkaniu zostały przedstawione aktualne problemy w funkcjonowaniu bibliotek publicznych.

4.04 - odbyło się coroczne zebranie członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gośćmi spotkania byli: Bogdan Pierechod, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Eugeniusz Łazicki, przewodniczący OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Roman Ławrynowicz, dyrektor WBP w Olsztynie.

MAJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie w swoich bibliotekach w maju zorganizowała dla czytelników dziecięcych cykl gier i zabaw związanych z ulubionymi bohaterami książek. Ponadto czytelnicy dziecięcy oraz zainteresowani dorośli mogli spotkać się z autorami książek dla dzieci i młodzieży. 16 i 17 maja gościem bibliotek miejskich była Ewa Nowacka, która oprócz spotkań z dziećmi wygłosiła wykład adresowany do rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców zatytułowany "Brawo dla Andersena, veto dla >>disneyek<<, czyli ocena roli literatury dziecięcej w procesie wychowania". 21 i 22 maja z czytelnikami spotkał się Bronisław Dostatni, podróżnik i autor książek popularnonaukowych, a 23 i 24 maja Wanda Chotomska.

2.05 - oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu PULMAN - Public Libraries Mobilising Advanced Network - Zaawansowana Sieć Bibliotek Publicznych. Program realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej w latach 2001-2003 w 26 krajach należących do Unii oraz czekających na akcesję. WBP w Olsztynie jest pełnoprawnym partnerem i koordynatorem projektu na Polskę. Głównym celem programu jest zebranie, opracowanie, rozpowszechnienie oraz przetłumaczenie odpowiednich standardów społecznych i technicznych oraz wskazówek w formacie elektronicznym dla profesjonalistów, rozwój współpracy między bibliotekami publicznymi i instytucjami kulturalnymi w państwach oraz na skalę europejską, rozpowszechnianie informacji dotyczących innowacji w bibliotekach publicznych oraz popieranie przekazywania wiedzy o właściwych działaniach w tworzeniu polityki bibliotek, rozwój sektora i usług dostępnych dla wszystkich, przy niwelowaniu różnic w świadczeniu usług w krajach członkowskich Unii i stowarzyszonych.

9.05 - tradycyjnie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczytnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie zorganizowały obchody Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury. Uczestnicy spotkali się w miejscowości letniskowej Narty, gdzie zapoznali się z działalnością biblioteki i ośrodka kultury w Jedwabnie oraz wysłuchali wystąpień Włodzimierza Budnego - Wójta Gminy Jedwabno i przedstawiciela Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie. Uroczystości towarzyszyło wręczenie nagród bibliotekarzom i działaczom kultury.

25.05 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach zorganizowała kolejną, już czternastą edycję eliminacji międzygminnych Konkursu Recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze". W konkursie udział wzięło 23 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów. Laureatką pierwszego miejsca została Karolina Załęska. Jury przewodniczył Cezary Ilczyna, aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

CZERWIEC

2.06 - z okazji Dnia Bibliotekarza Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało wycieczkę integracyjną do Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego i Stoczka Warmińskiego.

5.06 - autorka oraz krytyk literatury dziecięcej i młodzieżowej Ewa Nowacka spotkała się z czytelnikami w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Dobrym Mieście oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.

6.06 - kolejne szkolenie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Tym razem spotkali się bibliotekarze publiczni pracujący z dziećmi. Podczas szkolenia Ewa Nowacka, autorka oraz krytyk literatury dziecięcej i młodzieżowej przedstawiła zebranym swoje refleksje pod ogólnym tytułem "Tylko polski pisarz może zagospodarować wyobraźnię polskiego dziecka". Z nowymi kanonami lektur, tendencjami w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach zapoznała bibliotekarzy Elżbieta Jermacz z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Psycholog Barbara Kułakowska-Szczepanek omówiła zagadnienia związane z aktywizowaniem w bibliotece dziecka ze środowiska zaniedbanego, a konkretne przykłady pracy z dziećmi z takich środowisk z doświadczenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście przedstawiła Leokadia Wawirowicz.

12.06 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim dokonano uroczystego otwarcia Czytelni Internetowej.

21-22.06 - w Antwerpii (Belgia) odbyła się konferencja dla realizatorów programu PULMAN. Głównym celem było określenie głównych zadań i ustalenie harmonogramu prac. Z ramienia WBP w Olsztynie w konferencji uczestniczyła Joanna Burska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Olsztynie).

30.06 - swoją działalność zakończył Oddział Hurtowego Zaopatrzenia Bibliotek w Książki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

cofnij