Strona główna BWM
Nr 1/2 2001

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:

Roman Ławrynowicz - przewodniczący
Wiesława Borkowska-Nichthauser
Krystyna Greczycho
Jolanta Juran
Bożena Wasilewska

 

ISSN 1640 - 2200

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny


10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
Tel. red. (0-89) 527 94 02
bwm@wbp.olsztyn.pl

 

 

Od redaktora Roman Ławrynowicz

W NASZYCH I INNYCH BIBLIOTEKACH

WBP w Olsztynie zaprasza do współpracy przy realizacji programów współfinansowanych środkami pomocowymi Elżbieta Maruszczak

Biblioteki w strategii województwa warmińsko-mazurskiego Roman Ławrynowicz

Zagraniczny wyjazd studyjny Wiesława Borkowska-Nichthauser

Giżyckie Biblioteki Publiczne Antoni Sokołowski

Seria "Mówiące Portrety" w zbiorach WBP w Olsztynie Barbara Stanisławczyk

Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej Elżbieta Zielińska

Hurtownia książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Maria Grzelak

LUDZIE Z KRĘGU KSIĄŻKI

Z warmińsko-mazurskich lat Jerzego Hajdugi Roman Ławrynowicz

Historia pewnej rozmowy Łucja Ciesielska

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmaitości literackie i biblioteczne Jolanta Juran

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Nagroda literacka NIKE Jolanta Juran

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nowe książki o Warmii i Mazurach Bożena Wasilewska

Źródła informacyjno-bibliograficzne (wybór nabytków WBP w Olsztynie) Ewa Rymek, Justyna Winczura

KALENDARIUM ROCZNIC (styczeń-czerwiec 2002) Beata Rudzka-Florczuk

KALENDARIUM Z ŻYCIA BIBLIOTEK (styczeń-czerwiec 2001) Joanna Burska

Strona główna BWM