Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

% czytelników do ogółu mieszkańców: 8,13
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,72
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 1,37
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 7
Katalog online: TAK

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie statutowe działania realizuje w siedzibie głównej w Kosewie oraz w dwóch filiach: Szestnie i Wyszemborku.

Różnorodna działalność kulturalna i edukacyjna oraz promocja regionu sprawiają, że Biblioteka w Kosewie jest miejscem integrującym mieszkańców oraz aktywizującym do dalszych działań. Wiele z nich Biblioteka realizuje we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi oraz lokalną społecznością. Przykładami działań mogą być: „Narodowe Czytanie”; „Polscy poeci – wiersze o dzieciach”; „Noc bibliotek”. Biblioteka jest miejscem spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Miłośników Kosewa, Probarku i Wyszemborka. Społeczność lokalną integruje poprzez: wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, ogniska, festyny, dyskusje o książkach.

Kultywuje zwyczaje i tradycje regionalne poprzez projekty: „Zrobione w domu, pokazane w bibliotece” oraz projekt w trakcie realizacji „A skąd! – zebrane wspomnienia i historie najstarszych mieszkańców Kosewa i okolic”, które można będzie przeczytać w książce pod tym samym tytułem.

Biblioteka stale poszerza swoją ofertę, sukcesywnie pojawiają się nowe formy promocji książki i czytelnictwa: „Dlaczego warto czytać książki” i „Czy znam swoją miejscowość”, konkursy, m.in. „Mistrz pięknego czytania dla klas III-VIII”, „Ilustracja do książki o zwierzętach”, „Sentencje o języku polskim”, „Miś przyjaciel dziecka”, „Portret Mikołajka”. Pozytywnie przez mieszkańców odbierane są spotkania autorskie oraz Teatr przy Stoliku. Regularnie odbywają się spotkania grup skupionych wokół różnych pasji i zainteresowań, „Stoliczek Malucha” oraz „Mała książka – wielki człowiek”.

Do ważnych wydarzeń w 2019 roku należały: Dzień Babci i Dziadka z występem dzieci, warsztaty rękodzielnicze „Spotkania czwartkowe”, lekcja biblioteczna „Kim jest Olga Tokarczuk?”, akcja „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowana we współpracy z miejscową szkołą podstawową, spotkanie poświęcone twórczości Kazimierza Orłosia oraz wzrost czytelnictwa i wypożyczeń.

Biblioteka od lat prowadzi usługę „Książki na telefon” dla osób chorych i niepełnosprawnych.

BPG Mrągowo jest ważnym miejscem integrującym mieszkańców. W okresie wakacyjnym jest licznie odwiedzana przez turystów, którzy oprócz książek mogą otrzymać informację, co warto zobaczyć w okolicy. Swoją aktywność Biblioteka promuje na stronie WWW oraz profilu na Facebooku.