Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach

% czytelników do ogółu mieszkańców: 11,86%
Odwiedziny fizyczne w bibliotece
w przeliczeniu na mieszkańca: 4,67
Wykorzystanie zbiorów ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca: 5,64
Zakup zbiorów na 100 mieszkańców: 9
Katalog online: TAK

Na terenie gminy Korsze działa 5 placówek bibliotecznych (biblioteka główna i 4 filie biblioteczne), 3 punkty biblioteczne (Zakład Karny w Dublinach, świetlica wiejska w Wandajnach oraz mieszkanie prywatne w Głowbitach). Najważniejszym celem, jaki osiągnęła biblioteka w 2019 r., było wprowadzenie 100% księgozbioru do systemu MAK+ oraz automatyzacja usług bibliotecznych z możliwością zamawiania i rezerwowania przez użytkowników potrzebnych publikacji. Automatyzację wprowadzono w bibliotece głównej oraz filiach bibliotecznych.

Po raz kolejny w 2019 r. MGBP w Korszach udowodniła, że placówka to nie tylko półki z książkami. Dobra współpraca i wsparcie samorządu sprzyjają jej rozwojowi i pozwalają spełniać oczekiwania oraz potrzeby mieszkańców miasta i gminy.

W dziewięciu edycjach „Rankingu Bibliotek” już siódmy raz placówka zajęła czołowe miejsce. W ubiegłorocznym uplasowała się na 31. miejscu w kraju i 4. miejscu w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2019 r. w ramach programu „Równać Szanse” Biblioteka realizowała projekt „Warmia i Mazury jakich nie znacie”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 8400 zł (całkowity koszt zadania to 10545 zł). Projekt skierowany był do młodzieży z terenu gminy Korsze.

W placówkach organizowane są różnego rodzaju zajęcia. Ogółem w 2019 r. odbyło się 12 szkoleń bibliotecznych użytkowników (163 osoby) oraz przeprowadzono 1264 godziny zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 8775 uczestników. Oprócz nich zaproponowano też użytkownikom wydarzenia o charakterze rozrywkowym – 669 zajęć w skali roku, w których udział wzięły 8523 osoby. W bibliotece odbywały się regularnie spotkania: grupy zabawowej dzieci do 6. roku życia (podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami korzystają z zabaw i programów edukacyjno-rozrywkowych przygotowanych przez bibliotekarza), Klubu Seniora „Pod Dębem” (odbywają się warsztaty, pokazy filmów, wieczory poezji oraz wspólne pogawędki), Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Lokalnego Klubu Kodowania (uczestnicy klubu poprzez zabawę uczą się kodowania i programowania. Biblioteka posiada roboty, które są dodatkową atrakcją tych zajęć).

W kilku filiach prowadzona jest także działalność, która integruje lokalną społeczność, np. Stowarzyszenie Przyjaciół Kraskowa „Pomost”, a filie w Garbnie i Łankiejmach są siedzibami kół gospodyń wiejskich.