Proszę czekać

trwa ładowanie strony...

Seminarium naukowe

24 września 2008 r. (środa) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja ph. „Bajka terapeutyczna”. Jej głównym celem było zwiększenie świadomości pedagogicznej osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat bajki jako środka terapeutycznego, a także przedstawienie możliwości wykorzystania książek - szczególnie baśni i bajek - w pracy rodzica, bibliotekarza wychowawcy i nauczyciela. Istotne było również podkreślenie roli dostępności pozycji specjalistycznych w bibliotekach.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:
dr Teresa Brzeska-Smerek – literaturoznawca, specjalista w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej
prof. Maria Molicka – psycholog, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, a także Akademii Muzycznej w Poznaniu
dr Iwona Zachciał – adiunkt w Zakładzie Nauki o Książce Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Gdańskiego Ośrodka Biblioterapeutycznego
Marta Franaszczuk-Truszkowska – polonista, logopeda, bibliotekarz szkolny, trener w Gdańskim Ośrodku Biblioterapeutycznym
Aleksandra Kissiel – przedstawiciel Gdańskiego Wydawnictwa Psychologiczne w Sopocie
Sylwia Grodzka-Samselska – neurologopeda, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie
Marek Samselski – animator kultury, pracownik Miejskiego Ośrodku Kultury w Szczytnie, autor wierszy dla dzieci
Anna Tarnowska – wychowawca w Przedszkolu nr 13 w Olsztynie
Maria Jończyk-Zegler – kierownik Oddziału Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WBP w Olsztynie

W spotkaniu udział wzięło ponad sto osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: m.in. bibliotekarze, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, psychologowie i pedagodzy ze świetlic terapeutycznych, ośrodków pomocy, szpitali, poradni, studenci terapii zajęciowej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zarówno wystawa zakupionych w ramach realizacji projektu książek z zakresu bajkoterapii, jak i oferta kilku wydawnictw publikujących m.in. książki dla dzieci i młodzieży (Harmonia, Telbit, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).